De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAHÛRIM. Mentoren: 1A: mw. J.K. Nieto 1B: mw. E.C. de Jong 1C: dhr. J.C. Barnhoorn 1D: mw. A. Tol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAHÛRIM. Mentoren: 1A: mw. J.K. Nieto 1B: mw. E.C. de Jong 1C: dhr. J.C. Barnhoorn 1D: mw. A. Tol."— Transcript van de presentatie:

1 BAHÛRIM

2 Mentoren: 1A: mw. J.K. Nieto 1B: mw. E.C. de Jong 1C: dhr. J.C. Barnhoorn 1D: mw. A. Tol

3 Gebruik van de Oase It’s Learning 1Blik agenda Begeleiding dyslexie Begeleidingsuren Roosterwijzigingen Rapportage Regelgeving Ziek- en betermelding / te laat BRA Contacten

4 De Oase biedt teksten en beeld voor inspirerende dagopeningen op scholen voor voortgezet onderwijs. De Oase werkt met weekthema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze jongeren aanspreken en ruimte bieden voor een Bijbelse invulling. In de Oase staan overwegingen, uitspraken van jongeren, gedichten, gebeden, stellingen en columns. Iedere schooldag heeft een eigen accent.

5 - Website van Bahûrim: bm.penta.nl

6

7

8 Het verschil met andere agenda’s: sober (geen afleiding)en planvakken. Deze moeten gebruikt worden! Plannenkost even tijd maar levert veel op. Wijzigingen in het gebruik: - Het huiswerk wordt geschreven op de dag dat het af moet zijn (traditioneel) - SO’s, repetities en inleveropdrachten ROOD / ORANJE of ROZE markeren - Wat af is GROEN markeren Zo zie je in 1 blik hoe de week ervoor staat.

9 Faciliteiten:- Persoonlijke dyslexiekaart (hierop staan faciliteiten, extra hulpmiddelen etc.)- Vergroting mag niet meer op examen gebruikt worden (tot lettergrootte Arial 14 – onderbouw)- Verlenging tijd repetities, wanneer mogelijk- Gebruik Sprintplus is mogelijk (toetsen worden dan voorgelezen)- Spellingsnormen soepeler bij de talen- Eén mondelinge herkansing bij SO talen (gemiddelde van 2 cijfers wordt eindcijfer)

10 Mentoruur Huiswerkuur (plannen en begeleiding bij huiswerk) SBU (studiebegeleidingsuur)Tot de herfstvakantie, ‘leren leren’* Hoe leer ik een repetitie?* Verschillende manieren om woordjes te leren* Mindmappen, een manier om te leren en presentaties/werkstukken te maken Na de herfstvakantie voor wie het nodig heeft: wiskunde, Engels en Nederlands begrijpend lezen, grammatica enspelling

11 De roosterwijzigingen worden op de monitor in de aulaminimaal een dag van te voren opgegeven De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het kijken naar deroosterwijzigingen Tussentijdse wijzigingen worden zo spoedig mogelijkdoorgegeven De roosterwijzigingen staan ook op de website: leerling.penta.nl

12

13 Klik op ‘rooster’

14 Klik op ‘roosterwijzigingen BM’. Hier ziet u de wijzigingen en mededelingen

15 Rapporten (4 in 1 schooljaar) - Voortschrijdend gemiddelde per vak- 0,1 is een teken dat er nog een toets moet worden gemaakt Becijfering ( cijfers via internet te zien: leerling.penta.nl) (er is ook een ouderportaal: ouders.penta.nl) Inhaalmomenten van toetsen (dinsdag na het 7 e uur. Wel in overleg met de vakdocent)

16

17 Klik op ‘cijfers’ om de cijfers te zien

18

19 Mobiele telefoon (alleen in de pauzes in de aula. Ongeoorloofdgebruik van telefoon tijdens de les? Dan 5dagen overdag inleveren) Boeken en huiswerk (bij meerdere meldingen neemt mentor contactop met ouders. Bij geen verbetering volgt ereen oudergesprek met de leerjaarcoördinator) Verstoren van de les (docent kan een leerling uit de les verwijderen met een gele brief) Afspraken nakomen (een repetitie/SO niet inhalen op eengemaakte afspraak is een 1,0. Eennieuwe afspraak wordt gemaaktmet de leerling. Het cijfer datdan wordt gehaald wordtgemiddeld met die 1,0)

20 Roken (is verboden, ook bij excursies) Energiedrank (geen energiedrank op school) Kleding (zonder scheldwoorden of discriminerende teksten en niet aanstootgevend)

21 Ziek- en betermelding(tussen 08:00 en 08.30 uur ouders naar school bellenen inspreken antwoordapparaat) 1 e uur te laat? (de volgende dag om 07.45 uur melden) Te laat tijdens leswisselingen?(de docent noteert dit en bepaalt deconsequentie)

22 Klassenavond / grote schoolavond Excursie Schoolkamp(3 dagen naar Texel)

23 15 minuten kennismakingsgesprek met mentor(na de voorlichtingsavond kunt u naar schoolbellen om u in te schrijven voor eenkennismakingsgesprek) Ouderavonden(3 per schooljaar) Mailcontacten mentoren - 1A: j.nieto@penta.nl j.nieto@penta.nl - 1B: e.dejong@penta.nl e.dejong@penta.nl - 1C: jc.barnhoorn@penta.nl jc.barnhoorn@penta.nl - 1D: a.tol@penta.nl a.tol@penta.nl


Download ppt "BAHÛRIM. Mentoren: 1A: mw. J.K. Nieto 1B: mw. E.C. de Jong 1C: dhr. J.C. Barnhoorn 1D: mw. A. Tol."

Verwante presentaties


Ads door Google