De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ouderavond Leerjaar 2 September 2014. Even voorstellen Dhr. Jan Mueters Directeur Het Kwadrant Mevr. Annemarie LukassenSectordirecteur Het Kwadrant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ouderavond Leerjaar 2 September 2014. Even voorstellen Dhr. Jan Mueters Directeur Het Kwadrant Mevr. Annemarie LukassenSectordirecteur Het Kwadrant."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ouderavond Leerjaar 2 September 2014

2 Even voorstellen Dhr. Jan Mueters Directeur Het Kwadrant Mevr. Annemarie LukassenSectordirecteur Het Kwadrant Dhr. Henk Moonen: Teamleider leerjaar 1-2 Basis / Kader Teamleider leerjaar 1-2 6-jarige Techniekopleiding Projectleider POL/ISK Nassau-Dietz kazerne dhr. Eugene Zentjens: Assistent - teamleider leerjaar 2 Basis / Kader Assistent - teamleider leerjaar 2 6 jarige Techniekopleiding Leerlingen Rooster Dhr. Leon Custers Zorgcoördinator leerjaar 1-2 Alle voorkomende zorgvragen bij leerlingen Contacten met externe partners van school als het gaat om zorg

3 Coach De coach is de spil in de begeleiding van uw zoon/dochter op Het Kwadrant. U kunt bij de coach terecht voor alle vragen over: -De klas -Het rooster -Ouderavonden/reflectieweken -Zorgvragen -Opmerkingen Indien de coach uw vraag niet kan beantwoorden schakelt deze de hulp in van de assistent teamleider of zorgcoördinator. Op het moment dat deze collega’s samen de vraag ook niet kunnen beantwoorden schakelen deze de teamleider in.

4 Coaches leerjaar 2 K2A mevr. Tonnaer en mevr. de Vries K2B mevr. Ubani K2C mevr. Ypeij en dhr. Zentjens K2D mevr. Lecluse en mevr. Fincken K2E mevr. Mennen K2TA dhr. Versteden K2TB mevr. Creemers

5  PTA Kluisjes Site Weekrapport ?  ? Ziekmelding ? Veiligheid Roken Dyslexie Reflectieweken Stage  Schoolgids Regels en afspraken ? Boeken ? Kwadrantwijzertje  Examen Periode Activiteiten Enz.

6 Jaarplanning Met ingang van schooljaar 2014-2015 geen 1040 klokuren maar 1000 klokuren les. Daardoor enkele vrije dagen extra voor uw zoon of dochter. Deze vindt u op de jaarkalender. Docenten zijn op deze dagen op school bezig met de organisatie en planning van het schooljaar.

7 Algemene informatie Een grote keuze komt er aan!!!! WELKE SECTOR KIEST UW ZOON/DOCHTER IN HET DERDE LEERJAAR? Leerjaar 3: Eén sector (economie, techniek of zorg & welzijn) Afhankelijk van de sector komen er theorievakken bij Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en gymnastiek zijn verplichte vakken voor iedere sector

8 Zorg op Het Kwadrant Op het moment dat uw zoon/dochter vragen / hulp / extra begeleiding nodig heeft is op Het Kwadrant het volgende afgesproken: 1.Bespreek uw vraag met de coach. Dit is het eerste aanspreekpunt 2.Indien de coach uw vraag niet beantwoorden kan roept hij/zij de hulp in van de zorgcoördinator. Deze helpt de coach en kijkt mee hoe de vraag aangepakt kan worden. 3.De zorgcoördinator kan overleg hebben met zijn/haar collega’s. Op Het Kwadrant zijn drie zorgcoördinatoren

9 Extra begeleiding Het Kwadrant gaat met ingang van schooljaar 2014 – 2015 extra begeleiding bieden in vakken waar leerlingen behoefte aan hebben. Mogelijkheden: 1.Opstroomprogramma Nederlands, Engels, wiskunde 2. Herstelprogramma voor alle leerjaren Start na de herfstvakantie!!

10 Huiswerkbegeleiding Uw zoon/dochter krijgt te maken met huiswerk. De ene dag meer dan de andere. Voor sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele puzzel om dit goed te doen. Handige tips voor u, als ouder: www.hetcjg.nl www.huiswerkklas.nl www.hbspijkers.nl www.zuidstudiebegeleiding.nl

11 Met de coach mee  De coach neemt u nu mee naar een klas en brengt u van een aantal praktische zaken op de hoogte.  Dhr. Moonen en dhr. Custers blijven beschikbaar voor vragen


Download ppt "Algemene ouderavond Leerjaar 2 September 2014. Even voorstellen Dhr. Jan Mueters Directeur Het Kwadrant Mevr. Annemarie LukassenSectordirecteur Het Kwadrant."

Verwante presentaties


Ads door Google