De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij het mooiste vak van de wereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij het mooiste vak van de wereld"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij het mooiste vak van de wereld
https://www.youtube.com/watch?v=a1z0zaGDzlQ

2 Geschiedenis Havo Top/Havo Schakel

3 Basis van dit vak: De periodes De tien tijdvakken De kenmerkende aspecten

4 Altijd bij je hebben: havo Top
Boek Feniks Boek Samengevat Lijst kenmerkende aspecten Pen en schrift of map Materiaal historische contexten (wordt nog uitgedeeld) Agenda of huiswerkplanner

5 Altijd bij je hebben Havo Schakle
Boek Feniks Lijst kenmerkende aspecten Pen en schrift of map Agenda of huiswerkplanner

6 De ELO We gebruiken Moodle als ELO Daarin: studiewijzer, lesmateriaal
Wordt voortdurend aangevuld Sleutel havo Schakel: geschiedenis Sleutel havo Top: gshavovwo

7 Spelregels, de basis van een geslaagd schooljaar
Je bent op tijd aanwezig in de les. Je hebt altijd bij je wat je nodig hebt Je hebt de opdrachten in de studiewijzer in de eerste les van de week af. In te leveren opdrachten lever je natuurlijk op tijd in (zie studiewijzer). We hebben respect voor elkaar. Er is één persoon tegelijk aan het woord. Eten en drinken doen we in de kantine. Telefoon: niet op tafel, tenzij je hem voor de les nodig hebt Bespreek alles waar je rond dit vak mee zit met je docent of je mentor.

8 Kenmerkende aspecten Kennen: de behandelde kenmerkende aspecten van buiten leren met de tijd waar ze bijhoren Herhalen: de eerder geleerde kenmerkende aspecten Kunnen: - kenmerkend aspect of juiste deel daarvan noteren bij voorbeeld - aspect uitleggen met behulp van een voorbeeld en verband voorbeeld/kenmerkend aspect uitleggen - kenmerkend aspect/voorbeeld in de juiste tijd plaatsen - voorbeeld in de juiste tijd plaatsen met behulp van bijbehorend kenmerkend aspect

9 Tijdvakken, periodes en eeuwen
Tijdvakken: hulpmiddelen om kenmerkende aspecten te ordenen Periodes: begin- en eindjaartallen kennen Eeuwen: begin- en eindjaartal kennen Op SE en CE wordt gewerkt met periodes en eeuwen

10 Stof Havo Schakel: Tijdvak 1 t/m 10 en alle kenmerkende aspecten
Historische context Koude Oorlog Bijbehorende periodes Domein A: historisch besef

11 Stof Havo Top: Domein A: Historisch besef
Domein B: Tijdvak 1 t/m 10 en alle kenmerkende aspecten Historische contexten: Republiek, Duitsland, Koude Oorlog Domein C: Thema’s: bronnen en voorbeelden bij de contexten Domein D: geschiedenis van rechtsstaat en democratie

12 Eerstkomende toetsen: Havo Schakel
Tussentoets: wordt nog afgesproken: Feniks geschiedenis indelen en hoofdstuk 1 en 2 Toets 1 in toetsweek: idem plus hoofdstuk 3

13 Eerstkomende toetsen: havo Top
Kleine onverwachte tussentoetsen (tellen niet mee) SE 1: Feniks geschiedenis indelen en hoofdstuk 1-6 Historische context De republiek

14 SE 4 Havo Top Het cijfer van SE4 bestaat uit:
Opdrachten leerdoelen Feniks, gekoppeld aan kenmerkend aspect Thema-opdrachten: elke voorbeeld uit de historische contexten omschrijven en voorzien van een bron met toelichting Zie studiewijzer voor inleverdatum Per periode 1 cijfer, het gemiddelde geeft het eindcijfer van SE4 Cijfer telt 1x mee, de andere SE-cijfers 3x

15 Vragen?

16 En nu..beginnen


Download ppt "Welkom bij het mooiste vak van de wereld"

Verwante presentaties


Ads door Google