De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsdossier Programmabureau Ondernemingsdossier Michel Bloemheuvel Joost Molenaar Programmabureau Ondernemingsdossier MeetUp Digitale Stedenagenda,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsdossier Programmabureau Ondernemingsdossier Michel Bloemheuvel Joost Molenaar Programmabureau Ondernemingsdossier MeetUp Digitale Stedenagenda,"— Transcript van de presentatie:

1 ondernemingsdossier Programmabureau Ondernemingsdossier Michel Bloemheuvel Joost Molenaar Programmabureau Ondernemingsdossier MeetUp Digitale Stedenagenda, Zwolle 10 september 2015

2 ondernemingsdossier Ondernemingsdossier en gemeenten Gemeenten zijn belangrijke partner in implementatie Veel contact met bedrijven, zowel voor aanvragen en meldingen als toezicht Samen met de branches voorloper in uitvoering Dus ook belangrijke partij in het doorontwikkelen van het Ondernemingsdossier Ervaringen zijn van belang dus we ontvangen graag feedback Maar nog belangrijker voor vandaag: wat kunnen gemeenten leren van elkaar bij de implementatie van het Ondernemingsdossier!

3 ondernemingsdossier Presentatie programmabureau De basis - wat is het Ondernemingsdossier? Waar staat het Ondernemingsdossier nu? Inzet op drie sporen 2015 Generieke functionaliteiten en marketing Gemeentelijke aanpak Nieuwe functies in de applicatie Koppeling aan (gemeentelijke) systemen Uitdagingen voor gemeenten en hun branches

4 ondernemingsdossier Het Ondernemingsdossier,

5 ondernemingsdossier Dossier simpel aanmaken en aanvullen Dossier aanmaken op basis van KvK - nummer

6 ondernemingsdossier Overzicht en informatie Bijvoorbeeld Beschikbare vergunningen en meldingen van overheden Relevante documenten vanuit de gemeente Omgevingsalert Herinneringen voor te nemen maatregelen en acties

7 ondernemingsdossier Inzicht in wet- en regelgeving Bijvoorbeeld Inspectiehulp Brandveiligheid Inspectiehulp Milieu AIM Zelfinspectie gevaarlijke stoffen Speeltoestellen

8 ondernemingsdossier Dossier op orde en controle op toegang

9 ondernemingsdossier Slim en snel informatie uitwisselen * Gebruik maken van bestaande voorzieningen * Ontwikkelen van standaarden (koppelingen)

10 ondernemingsdossier,

11 ondernemingsdossier Waar staat het Ondernemingsdossier nu? Tien branches die invoeren: Horeca (KHN) Recreatie RECRON) Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) Voertuigdemontagebedrijven (STIBA/ARN) Beton (BFBN) Bouw (Bouwend Nederland) Brood- en banketbakkers (NBOV) Glastuinbouw (LTO Glaskracht) Sportverenigingen (NOC*NSF) Verf en Drukinkt (VVVF) Branches die zich oriënteren: Kinderopvang Slagers Uitzendkrachten Transport en Logistiek 7.500 ondernemers aan de slag met het Ondernemingsdossier Zij werken samen met 54 overheden (waaronder 48 gemeenten)

12 ondernemingsdossier Focus 2015 programma Vergroten gebruik door ondernemingen: Bestaande branches ondersteunen bij verdere uitrol (overheden en ondernemers) Ondersteunen van nieuwe branches bij aansluiting op het Ondernemingsdossier Het koppelen van nieuwe regelhulpen aan het Ondernemingsdossier Verbreden van gebruik door overheden: Ondersteunen gemeenten, Omgevingsdiensten en Inspecties bij verdere uitrol naar aangesloten branches Aansluiten nieuwe gemeenten op het Ondernemingsdossier Ontwikkelen van generieke functionaliteiten Koppelen van generieke tools die voor iedere MKB ondernemer bruikbaar zijn (ongeacht branche of gemeente) Doorontwikkelen applicatie

13 ondernemingsdossier Samen met (semi) overheden wordt gewerkt aan een generieke verrijking van het Ondernemingsdossier Voorbeelden van generieke toepassingen die worden onderzocht, zijn o.a.: RVO nieuwe wetten Belasting- dienst BTW-aangifte CBS Relevante marktcijfers, CBS enquête UWV Verzuim- melder Justis VOG

14 ondernemingsdossier Generieke functionaliteiten voor ondernemers die worden gerealiseerd in 2015  Omgevingsalert/Buurtupdate KvK  Melding Openbare Ruimte  Ondernemerskredietdesk  Nieuwe wetten functionaliteit

15 ondernemingsdossier,

16 ondernemingsdossier Gemeente aanpak Ondernemingsdossier  Doel: (Branche overstijgende), gebiedsgerichte aansluiting van ondernemers o.b.v. generieke meerwaarde in circa 5 gemeenten.  Achtergrond: doorbreken kip-ei probleem:  Sneller kritieke massa voor gemeenten.  Meer groei op basis van generieke toegevoegde waarde.  Realisatie showcases voor verdere uitrol in 2016.  Gemeente stelt samen met ondernemers een PvA op en stelt een ambitie  Naast bestaande verbreding van branches binnen gemeenten

17 ondernemingsdossier Zwolle Veere Tilburg Almere Koplopergemeenten Ondernemingsdossier Rotterdam

18 ondernemingsdossier Doorontwikkeling van de applicatie Op basis van ervaringen ondernemers en overheden wordt gewerkt aan het gebruiksvriendelijker maken van de applicatie Het doel is dat deze ‘intuïtief’ moet gaan werken Ook ervaringen ten aanzien van de regelhulpen worden hierin meegenomen. Behoefte bestaat aan het direct kunnen delen van documenten met toezichthouders vanuit de applicatie. Hiertoe wordt de mogelijkheid onderzocht voor het opstellen van toezichtsformulieren door toezichthouders,

19 ondernemingsdossier Voorbeelden van nieuwe functionaliteiten, Bibliotheekfunctie * Informatie beschikbaar stellen aan ondernemers binnen een gemeente of branche Direct berichten sturen * Informatieberichten kunnen sturen aan ondernemers binnen specifieke gemeente, regio of branche Formulier Evenementenvergunning * Generiek formulier beschikbaar voor gemeenten. Opgesteld op basis van verschillende formulieren die gemeenten hanteren

20 ondernemingsdossier Koppeling aan (gemeentelijke) systemen Twee oplossingsrichtingen worden ontwikkeld: 1. Voor gemeenten die gebruik (gaan) maken van digitale formulieren (eFormulieren) met koppeling aan het zaaksysteem (programmabureau Ondernemingsdossier) 2. Voor gemeenten die geen gebruik maken van digitale formulieren maar die de wens hebben dat formulieren uit het Ondernemingsdossier direct doorgezet kunnen worden naar het zaaksysteem van de gemeente (VNG / KING / programmabureau Ondernemingsdossier),

21 ondernemingsdossier Koppeling aan (gemeentelijke) systemen (1) Voor gemeenten die gebruik (gaan) maken van digitale formulieren (eFormulieren) met koppeling aan het zaaksysteem Hiervoor is een prototype ‘knop’ ontwikkeld waarmee gegevens uit het Ondernemingsdossier automatisch in het formulier van de gemeente worden vooringevuld; In oktober wordt met een aantal gemeenten die gebruik maken van eFormulieren deze oplossingsrichting besproken en ingevuld; Gemeenten dienen hiervoor de ‘knop’ te plaatsen op hun website en deze te configureren; Op deze manier is er een wederzijdse koppeling gerealiseerd. Deze ‘knop’ kan ook worden benut voor het inloggen bij andere applicaties, hierover zijn we met aanbieders in overleg,

22 ondernemingsdossier Koppeling aan (gemeentelijke) systemen (2) Voor gemeenten die geen gebruik maken van digitale formulieren maar die de wens hebben dat formulieren uit het Ondernemingsdossier direct doorgezet kunnen worden naar het zaaksysteem van de gemeente Binnen de gemeente aanpak wordt o.a. met de gemeente Zwolle, en leveranciers, bekeken hoe deze koppeling gerealiseerd kan worden vooruitlopend op de Generieke Transactievoorziening Uitgangspunt is dat definitie van formulieren plaatsvindt door de gemeente VNG – KING zijn bezig met de ontwikkeling van een Generieke Transactievoorziening waarvan gemeenten gebruik kunnen maken voor het gebruik en beheer van digitale formulieren,

23 ondernemingsdossier Uitdagingen voor gemeenten en branches Plaats de implementatie van het Ondernemingsdossier in het bredere kader van digitale dienstverlening aan bedrijven Zorg voor een goede samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, zoals KHN e.a. partijen, vooral op het gebied van communicatie: onbekend maakt onbemind Zet het Ondernemingsdossier in daar waar er meerwaarde is voor ondernemingen Bekijk de mogelijkheden om het Ondernemingsdossier zo breed mogelijk in te zetten (generieke doelgroep, informatieverstrekking, aanvragen en vergunningen en toezicht) Richt je werkproces naar aanleiding van de invoering van het Ondernemingsdossier anders in aan de voorkant,


Download ppt "Ondernemingsdossier Programmabureau Ondernemingsdossier Michel Bloemheuvel Joost Molenaar Programmabureau Ondernemingsdossier MeetUp Digitale Stedenagenda,"

Verwante presentaties


Ads door Google