De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij)"— Transcript van de presentatie:

1 Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij)
Groep 8, Algemene informatie Leerkrachten: Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij) Afspraken in de klas: 1ste week samen met de kinderen gemaakt d.m.v. SCL. Website: Verjaardag leerkrachten na het advies. (beide groepen 8 samen)

2 Aanbod leerstof groep 8:
Rekenen Nieuwe methode WIG. Aanbod leerstof groep 8: 1. Getalbegrip over het miljoen. 2. Optellen en aftrekken t/m het miljoen en rekenen met kommagetallen. 3. Vermenigvuldigen op verschillende manieren. 4. Delen op verschillende manieren. 5. Getalbegrip kommagetallen. 6. Breuken en Procenten. 8. Geld en Tijd. 10. Meetkunde. 11. Zakrekenmachine. 12. Diversen (denk aan tabellen, grafieken, etc…) Thuis oefenen via thuiscode Ambrasoft. Onthoudschrift en huiswerk.

3 Geen methode voor technisch lezen. 3x per week 30 minuten in de klas.
Groep 8, Lezen Geen methode voor technisch lezen. 3x per week 30 minuten in de klas. Subgroepen t.b.v. leesonderwijs. Tutorlezen 2x op jaarbasis. Boekendossier met boekverslagen. SCL werkvormen voor leesstimulans. Een boekbespreking (1x).

4 Aanbod leerstof groep 8:
Begrijpend lezen Methode Goed Gelezen! Aanbod leerstof groep 8: In groep 8 worden de strategieën samengevoegd  Hoofgedachte. Ordenen/Volgorde. Samenvatten. Oorzaak/Gevolg. Vergelijken. Verbanden. Oordelen. Indeling. Verwijswoorden. Thuis oefenen indien nodig.

5 Aanbod leerstof groep 8:
Taal Methode Taalverhaal. Aanbod leerstof groep 8: Woordenschat. Begrijpend lezen en verwoording. Ontleden. Stellen. Spellen. Maatschrift. Thuis oefenen met de thuiscode Ambrasoft. Website:

6 Methode Taalverhaal Spelling. Aanbod leerstof groep 8:
Woordenschat. Begrijpend lezen. Spellen. Vervoegen werkwoorden. Huiswerk t.b.v. dictees en vervoegen van werkwoorden. Website: en Ambrasoft thuiscode.

7 Aanbod leerjaar groep 8:
Schrijven Methode Handschrift. Aanbod leerjaar groep 8: Lopend schrift. Blokschrift. Tempo schrijven. Ontwikkelen eigen handschrift. Na advies keuze tussen blokschrift en lopend schrift. (in overleg) Keuze pen na advies. Motoriek. Thuis oefenen indien nodig. Goede pengreep  zie afbeelding.

8 De week taak beslaat 4x 30 minuten per week.
Groep 8, Weektaak De week taak beslaat 4x 30 minuten per week. Het stoplicht wordt hierbij gebruikt. In de rode tijd van het stoplicht is de leerkracht met subgroepen/ondersteuning bezig in kleine groepjes. Het doel van de weektaak is: Omgaan met uitgestelde aandacht. Inzicht/overzicht krijgen in het werk, zoals: de taak inschatten, plannen en eventueel bijstellen. Differentiatie in hoeveelheid en moeilijkheidsgraad.

9 Dit jaar zal er een voordracht gehouden worden over het
Groep 8, Presentatie 3 werkvormen in groep 8  1. Boekbespreking. 2. Werkstuk. 3. Voordracht. Dit jaar zal er een voordracht gehouden worden over het onderwerp van het werkstuk.

10 Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: Water Thema 2: Werk en energie.
Aardrijkskunde Methode “Meander” Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: Water Thema 2: Werk en energie. Thema 3: De aarde beweegt. Thema 4: Streken en klimaten. Thema 5: Allemaal mensen. Thuis oefenen voor een toets d.m.v. stencils.

11 Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: De Gouden Eeuw.
Geschiedenis Methode “Brandaan” Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: De Gouden Eeuw. Thema 2: De Franse Tijd. Thema 3: Het ontstaan van een democratie. Thema 4: 2 Wereldoorlogen. Thema 5: Opnieuw oorlog. Thuis oefenen voor een toets d.m.v. stencils.

12 Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: De wereld in hokjes.
Natuurkunde Methode “Argus Clou” Aanbod leerstof groep 8: Thema 1: De wereld in hokjes. Thema 2: Ruimteschip aarde. Thema 3: Ik hou(d) van jou. Thema 4: De zon in je tank. Thema 5: (On)beperkt houdbaar. Thuis oefenen voor een toets d.m.v. stencils.

13 1x vakleerkracht en 1x leerkracht. (indien mogelijk)
Groep 8, Gym 2x per week gym. 1x vakleerkracht en 1x leerkracht. (indien mogelijk) Gelegenheid om te douchen na de gym. Gymkleding en gymschoenen verplicht! Ouders dienen schriftelijk aan de leerkracht te melden indien leerling niet mee kan gymmen.

14 Methode “Moet je doen muziek” als inspiratiebron.
Groep 8, Muziek Methode “Moet je doen muziek” als inspiratiebron. Zangkring door de leerkracht of zangdocente Annemarie.

15 Methode “Moet je doen drama” als inspiratiebron.
Groep 8, Drama Methode “Moet je doen drama” als inspiratiebron. Een aantal keer per maand is er weeksluiting per groep. U bent van harte welkom om te komen kijken naar de act.

16 Methode “Veilig Verkeer Nederland”
Groep 8, Verkeer Methode “Veilig Verkeer Nederland” Een aantal keer per jaar worden er verkeerslessen in de vorm van boekjes/projecten aangeboden. De leerlingen hebben in groep 7 een fiets- en theorie-examen afgelegd.

17 Methode “Real English” Aanbod leerstof groep 8:
Engels Methode “Real English” Aanbod leerstof groep 8: 1. Voortbordurend op de leerstof van groep 7. 2. Thema 1: Party-time. 3. Thema 2: My school rules. 4. Thema 3: Computers and the internet. 5. Thema 4: Good timing! 6. Thema 5: Going out, staying in. Thuis oefenen voor een toets d.m.v. stencils. Websites  bijv.

18 Groep 8, 2015-2016 Voortgezet onderwijs
Overzicht traject V.O. groep 8: 1. Informatieavond gekoppeld aan deze bijeenkomst. 2. Begin Oktober 2015 wordt de Schoolvragenlijst afgenomen. (dinsdag 6 oktober 2015) 3. In November 2015 komt de verwijzingscommissie bij elkaar, zij formuleert een voorlopig advies. 4. In November 2015 krijgt u een voorlopig advies. (16-17 november 2015) Zo kunt u in januari 2016 gericht gaan kijken op de open dagen op het VO. 5. Aanvraag LWOO start ook in deze maand, indien van toepassing wordt u geïnformeerd. 6. In januari 2016 worden de Cito M8-toetsen afgenomen. 7. De verwijzingscommissie bepaalt daarna het definitieve advies. 8. In februari 2016 wordt het definitieve advies geformuleerd en evt. met u besproken. 9. In februari 2016 ontvangt u het OKR i.p.v. het schoolrapport. 10. In maart 2016 schrijft u uw kind in op het Voortgezet Onderwijs. Denk aan de sluitingsdatum! (rond 15 maart 2016) 11. In april 2016 wordt de Cito-Eindtoets afgenomen. Eventueel kan het definitieve advies nog naar boven worden bijgesteld.

19 Kampverblijf op de Hoge Rielen te Kasterlee.
Groep 8, Kamp Kampverblijf op de Hoge Rielen te Kasterlee. Kampen worden georganiseerd door leerkrachten in combinatie met ouders. Met de bus gaan we 4 dagen op kamp. Indien uw zoon/dochter niet mee op kamp gaat, is het wel leerplichtig en zal het voor die week in een andere klas geplaatst worden.

20 Gegevensformulieren/stamkaart nalopen. Inschrijving creatieve ochtend.
Groep 8, Tot slot Zijn er nog vragen? Gegevensformulieren/stamkaart nalopen. Inschrijving creatieve ochtend. Inschrijving techniekkasteel.


Download ppt "Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij)"

Verwante presentaties


Ads door Google