De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publiek private samenwerking in wegeninfrastructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publiek private samenwerking in wegeninfrastructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Publiek private samenwerking in wegeninfrastructuur
Werner Decrem - Tom Roelants PMV - Agentschap Wegen en Verkeer 9 december 2014

2 Publiek private samenwerking in wegeninfrastructuur
Algemene principes Overzicht projecten Projecten gerealiseerd Projecten in uitvoering Projecten in de pijplijn Opgedane ervaringen en aandachtspunten Conclusies

3 Algemene principes Samenwerking Vlaams Gewest (49%) – PMV (51%)
Ruimtelijk/Functioneel/Technisch: AWV, De Scheepvaart, W&Z Juridisch/Financieel: PMV Delegatie voor Voorbereiding van de projecten Lasthebber voor overheidsopdrachtenprocedure Minderheidsparticipatie op moment van financial close

4 Algemene principes Professioneel opdrachtgeverschap
WOO en beginselen van behoorlijk bestuur Multi-disciplinaire teams Technisch, financieel, juridisch Consistente benadering Standaardisatie: principes, proces, contracten & leidraad Herinzet van ervaring en expertise Continu verbeterproces Evaluatie en feedback Vernieuwing en marktevolutie

5 Algemene principes Voorbereiding plan-MER, RUP, project-MER
Referentieontwerp voor aftoetsing bij stakeholders vanuit een integrale benadering Van referentieontwerp naar eisen en wensen Ontwerpvrijheid om te optimaliseren : ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit, lifecycle kosten Al dan niet eerste beperkte offerte Beoordeling op meerwaarde en prijs Bouwvergunning in principe na voorkeursbieder Biedvergoeding

6 Overzicht projecten Gerealiseerd
Noordelijke ontsluiting luchthaven Zaventem Noord-Zuidverbinding Kempen R4-zuid In uitvoering A11

7 Overzicht projecten In de pijplijn N60 Ronse
N74 Noordzuidverbinding Limburg N8 optimalisatie Verbinding Ieper-Veurne R0 Brusselse ring R4-west/oost

8 Gerealiseerd: Noordelijke ontsluiting luchthaven Zaventem
Eerste missing link volledig via PPS Project omvat: aanpassen en vervolledigen op- en afrittencomplex nr. 12 op de E19 Machelen bouwen viaduct op de Luchthavenlaan en herinrichten van de weg bouwen fietserstunnel onder Luchthavenlaan en fietsersbrug over de E19 herstellen van bestaande brug op de Luchthavenlaan over de E19

9 Gerealiseerd: Noordelijke ontsluiting luchthaven Zaventem
Bouwkost: 54 miljoen euro Timing Volledig afgerond => 25 februari 2012 Officiële opening => 13 maart 2012

10 Gerealiseerd: Noord-Zuidverbinding Kempen
Project omvat: aanleg van nieuwe weg tussen Geel en Kasterlee heraanleg van het complex 23 Geel-West, inclusief nieuwe brug over het Albertkanaal

11 Gerealiseerd: Noord-Zuidverbinding Kempen
Bouwkost: 190 miljoen euro Timing Werken startten op 5 december 2011 Afgerond deelproject 1: Geel-West op 30 september 2013 deelproject 2: Geel-Kasterlee op 23 februari 2014 Meer info:

12 Gerealiseerd: R4-zuid Project omvat:
voltooiing en omvorming tot primaire weg II van het zuidelijke deel van de R4 in Gent en Merelbeke aantal ingrepen op wegen en aansluitingspunten in de onmiddellijke omgeving van de R4-zuid, incl. fietspaden

13 Gerealiseerd: R4-zuid Bouwkost: 84 miljoen euro Timing:
Gestart: maart 2012 Opengesteld: 30 april 2014 Meer info:

14 In uitvoering: A11 Havenrandweg-zuid
Project omvat: aanleg van een verbinding (autosnelweg) tussen de N49 in Knokke (Westkapelle) en de N31 in Brugge

15 In uitvoering: A11 Havenrandweg-zuid
Geschatte bouwkost: 540 miljoen euro Timing Werken startten op 22 maart 2014 Einde voorzien in 2017 Meer info:

16 In de pijplijn: N60 Ronse Project omvat
doorgaand verkeer weghalen uit stadscentrum ontsluiting van de regio door aanleg van N60-rondweg ten westen van het stadscentrum fietspaden verbeteren

17 In de pijplijn: N60 Ronse Geschatte bouwkost: ongeveer 150 miljoen euro Timing 4 juli 2014: definitieve vaststelling GRUP Eind juli 2014: VR besliste 4 geïnteresseerde consortia te weerhouden Opstart offertefase begin 2015 Start werken voorzien eind 2016 Einde werken voorzien half 2019

18 In de pijplijn: N74 Noordzuidverbinding Limburg
Project omvat: aanleg van het omleidingstracé ten westen van de dorpskernen van de gemeente Houthalen-Helchteren aanleg van primaire I weg met 2 uitwisselingspunten conflictvrije aansluiting op de snelweg E314 en N74

19 In de pijplijn: N74 Noordzuidverbinding Limburg
Geschatte bouwkost: 350 miljoen euro Timing 2013: Raad van State vernietigt het GRUP Najaar 2013: goedkeuring aangepast plan-MER 4 april 2014: nieuw GRUP vastgesteld door VR => openbaar onderzoek liep tot 14/8 (her)opstart offertefase: voorjaar 2015 Meer info:

20 In de pijplijn: R4-west/oost
De ombouw van de R4-Oost en R4-West tot primaire wegen Het project omvat kruispunten herinrichten ongelijkvloerse aansluitingen bouwen fietsstroken wegwerken  Geschatte bouwkost: 150 miljoen euro

21 In de pijplijn: R4-west/oost
verbinding naar E34 (Zeebrugge – Antwerpen) en E40 (Brussel – Oostende) ontsluiting economische zones langs linkerkanaaloever in zeehavengebied Gent ontsluiting van grootstedelijk gebied Gent naar hoofdwegen

22 In de pijplijn: R4-west/oost
R4-Oost ontsluiting van economische gebieden op rechterkanaaloever van zeehavengebied Gent naar E34 en E17 grensoverschrijdende regionale verbinding tussen E312 (Vlissingen/Bergen-op-Zoom) en E34

23 In de pijplijn: R4-west/oost
Timing 2013: VR selecteerde de 'ombouw van de R4-oost en de R4-west' als PPS-project Studieopdracht wordt binnenkort toegewezen Start werken voorzien 2018 Enkele deelprojecten reeds gestart via reguliere kredieten

24 In de pijplijn: R0 Brusselse ring
Project omvat verhogen van verkeersveiligheid ontlasten van onderliggende wegennet vergroten van doorstroming bereikbaarheid van luchthavenregio verzekeren 2 deelprojecten, nl. Zone Noord en Zone Zaventem

25 In de pijplijn: R0 Brusselse ring
RO: Zone Zaventem loopt vanaf aansluiting met de E40 richting Leuven t.e.m. aansluiting met de E19 richting Mechelen. Geschatte bouwkost: 130 miljoen Timing 2013: strategische MER-studie + MKBA afgerond Vlaamse Regering selecteerde de R0 - zone Zaventem als PPS-project => ontwerp lopende Start werken voorzien 2018

26 In de pijplijn: R0 Brusselse ring
R0 Zone Noord vanaf de aansluiting met E40 richting Gent t.e.m. brug van Vilvoorde. wordt verder opgedeeld in zone Vilvoorde (E19 – A12) zone Wemmel (A12-E40 richting Gent); Geschatte bouwkost: Timing MER-procedure wordt opgestart in 2014

27 In de pijplijn: N8 Ieper-Veurne
Project omvat: aanpassing verkeerswisselaar A19/N38 nieuw complex op N38 ter hoogte van de Pilkemse weg omleidingswegenvan Ieper tot Woesten en rond de gemeente Hoogstade Van Woesten tot Veurne wordt N8 heringericht en op drie rijstroken gebracht (valt buiten PPS) Geschatte bouwkost: 90 miljoen euro

28 In de pijplijn: N8 Ieper-Veurne
Timing 2008: goedkeuring plan-MER 2013: goedkeuring project-MER Eind 2013: Raad van State schorste GRUP Momenteel wordt gewacht op een uitspraak rond de eventuele vernietiging

29 Opgedane ervaringen en aandachtspunten
Nieuwe manier van denken PVE Risicoverdeling Meerwaardecreatie hoogst mogelijke maatschappelijke waarde voor een bepaald bedrag Integrale benadering

30 Opgedane ervaringen en aandachtspunten
Samenwerken loont Intensief voorbereidingstraject Binnen budget en tijd Actieve inbreng aannemer Uniformiteit loont Proces Contract Leidraad

31 Opgedane ervaringen en aandachtspunten
PPS-valkuilen Een halve samenwerking bestaat niet Een schuivende risicoverdeling is uit den boze Bestaande praktijken zijn moeilijk uit te roeien PPS-discussies (ontwerp)vrijheid versus (contract)garantie wat na de onderhoudsperiode?

32 Opgedane ervaringen en aandachtspunten
Toekomst ESR-neutraliteit Van financieringsvehikel naar meerwaardecreatie Meerjarenbegroting Specifieke aanbestedingsprocedures (concurrentiedialoog)


Download ppt "Publiek private samenwerking in wegeninfrastructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google