De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het realiseren van werkafspraken geriatrie tussen de 1 e en 2 e lijn in de regio Zwolle en omstreken. Joke Schmitz, Huisarts en deelneemster van de NHG-kaderopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het realiseren van werkafspraken geriatrie tussen de 1 e en 2 e lijn in de regio Zwolle en omstreken. Joke Schmitz, Huisarts en deelneemster van de NHG-kaderopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Het realiseren van werkafspraken geriatrie tussen de 1 e en 2 e lijn in de regio Zwolle en omstreken. Joke Schmitz, Huisarts en deelneemster van de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde in Leiden Andere deelnemers uit de werkgroep geriatrie; Huisarts Roelf Sikkema, Internist Ouderenzorg Ad Kamper, Dimence Josee Geerling, Specialisten Ouderenzorg Guendolen Lantinga en Evert Starreveld. Buiten de kerngroep; namens de Psychiaters Marc van der Loos. Namens de Neurologen Ed Gonera en namens de Apothekers JanCees van Niel (Ziekenhuis) en Rianne Schrijver (Openbaar). Inleiding In Zwolle en omstreden is er een organisatie, te weten MCC Klik. De Stichting Medisch Coördinatie Centrum (MCC) Klik is een onafhankelijke organisatie die opgericht is en bestuurd wordt door een aantal zorginstellingen en organisaties in de regio Zwolle. MCC klik heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg in de regio Zwolle. Dit doet zij door het ontwikkelen, implementeren en bewaken van goede samenwerkingsafspraken tussen medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuis verpleegkundigen en thuiszorg verpleegkundigen. Zij biedt ondersteuning bij de realisatie en de borging van een samenhangend zorgaanbod voor specifieke (chronische) patiëntengroepen door het opzetten en begeleiden van ketenzorgprojecten. Huisartsen en specialisten worden door MCC Klik uitgenodigd een werkgroep te vormen om het medisch inhoudelijke beleid met elkaar te bespreken en vast te leggen in een Werkafspraak. Als de werkafspraken gerealiseerd zijn dan wordt middels Interlinebijeenkomsten (nascholing) deze werkafspraken aan de huisartsen in de regio Zwolle uitgedragen. Interline is een in Zwolle ontwikkelde methode om de Werkafspraken bij de huisartsen bekend en vertrouwd te maken. Via een interactieve methode wordt een Werkafspraak in twee uur tijd door de werkgroep aan een huisartsengroep gepresenteerd.. Conclusie In de regio Zwolle en omstreken zijn er middels de MCC Klik werkgroep Geriatrie werkafspraken tussen de 1 e en 2 e lijn over vallen bij ouderen, Dementie en de regionale verwijswijzer bij Dementie gerealiseerd. Deze werkafspraken worden middels Interlinebijeenkomsten in 2010 en 2011 door de werkgroep uitgedragen aan de collega-huisartsen in de regio Zwolle. Tot nu toe zijn de werkafspraken Geriatrie met enthousiasme ontvangen. Methode Er is een MCC Klik Werkgroep Geriatrie opgericht waarin ik ook actief participeer. Er wordt getracht over een aantal onderwerpen wat betreft Geriatrie werkafspraken tussen de 1 e en 2 e lijn te realiseren. De onderwerpen zijn; Vallen bij ouderen, Polyfarmacie, Dementie en Kwetsbare ouderen. De MCC Klik werkafspraak Dementie is al bestaand maar wordt door de werkgroep herzien. De Werkgroep Geriatrie bestaat uit een Kerngroep: Huisartsen Roelf Sikkema en Joke Schmitz. Internist Ouderenzorg Ad Kamper, Dimence Ouderen (voormalig RIAGG) Josee Geerling. Specialisten Ouderenzorg Guendolen Lantinga en Evert Starreveld. Buiten de kerngroep: Namens de Psychiaters Marc van der Loos, Namens de Neurologen Ed Gonera en Namens de Apothekers JanCees van Niel (Ziekenhuis) en Rianne Schrijver (Openbaar). De gemaakte werkafspraken Geriatrie worden door MCC Klik verspreid door middel van een losbladig systeem. Elke huisarts heeft een klapper met daarin alle MCC Klik werkafspraken tussen de 1 e en 2 e lijn. De Werkgroep Geriatrie zal tevens casuïstiek voorbereiden om de gemaakte werkafspraken middels Interlinebijeenkomsten (nascholing) in de regio Zwolle uit te rollen. De leden van de werkgroep zullen ook deze Interlinebijeenkomsten gaan presenteren. Resultaten Er is een MCC Klik werkafspraak Geriatrie vallen bij ouderen gerealiseerd. Daarnaast is de MCC Klik werkafspraak Dementie Deel 1 en Deel 2 herzien. Daarnaast is de Regionale Verwijswijzer bij Dementie herzien. Zie ook Boerhaaveboard voor de volledige tekst van deze MCC Klik werkafspraken. De eerste Interlinebijeenkomst is in Zwolle gehouden. De leerpunten die door de collega- huisartsen genoteerd zijn; Vallen: medicatieanalyse, Dementie Alzheimer; Rivastigmine proefpleister, Zorgmanager op Dementie patiënten zetten, Differentiatie Dementiebeelden; Exelonpleister, Head turning sign, Lewybody dementie; stramheid en hallucinaties, Indicatie en evt instellen Acetylcholine- esteraseremmers, Begrip Zorgdiagnostiek/ Zorgbegeleider en crisis en Valdiagnostiek. Opmerkingen van de collega-huisartsen betreffende inhoud, vorm of presentatie: Bekend, zo door, mooie casuïstiek, rustige, goede presentatie, met kleine groep goed te doen, zeer leerzaam, praktisch onderwerp door introductie zorg/ ziektediagnostiek en zorgbegeleider, praktische avond. Het gemiddelde cijfer wat gegeven is voor deze Interlinebijeenkomst Geriatrie; 8,4 NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, kwaliteitsproject 2 e jaar


Download ppt "Het realiseren van werkafspraken geriatrie tussen de 1 e en 2 e lijn in de regio Zwolle en omstreken. Joke Schmitz, Huisarts en deelneemster van de NHG-kaderopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google