De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Entrustable Professional Activities al s bruikbare bouwstenen voor bekwaamverklaringen Olle ten Cate Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Entrustable Professional Activities al s bruikbare bouwstenen voor bekwaamverklaringen Olle ten Cate Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Entrustable Professional Activities al s bruikbare bouwstenen voor bekwaamverklaringen Olle ten Cate Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht Invitational Conference Opleidingsplannen – Federatie Medische Specialismen, Bunnik, 23 juni 2015

2 Disclosure belangen spreker Potentiële belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven N.v.t.  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … n.v.t.

3 Hoofdkenmerken Competency-Based Medical Education  Betere definitie van bekwaamheid  Betere controle van bekwaamheid

4 Basiskenmerken van Competency-Based Medical Education Bredere definitie: communicatie, samenwerking, professioneel gedrag etc Bredere definitie: communicatie, samenwerking, professioneel gedrag etc Focus op aangetoonde bekwaamheid, niet aangenomen bekwaamheid Focus op aangetoonde bekwaamheid, niet aangenomen bekwaamheid Verschuiving van vaste duur en inhoud, naar flexibiliteit, afgestemd op de persoon Verschuiving van vaste duur en inhoud, naar flexibiliteit, afgestemd op de persoon Frank et al, 2010

5 Waardering, maar ook kritiek

6 Role 161 key concepts 28 key competencies 116 enabling competencies 434 milestones (excl CPD) Medical expert 1652177 Communicator 2751866 Collaborator 213847 Leader 1941368 Health Advocate 1421324 Scholar 3952785 Professional 2541667 CanMEDS 2015 competentie raamwerk 746 onderdelen CanMEDS 2015 competentie raamwerk 746 onderdelen

7 Terug naar de basale vragen  Welk werk moeten professionals doen?  Wanneer vertrouwen we professionals in opleiding dit werk toe?  Hoe bereiden we ze hierop voor?  Hoe bepalen we of ze vertrouwd kunnen worden met zelfstandigheid?

8 EPA’s Taken/verantwoordelijkheden (units of professional practice) die alleen toevertrouwd worden aan voldoende competente professionals (in opleiding)  Afgebakend in tijd  Observeerbaar en beoordeelbaar  Geschikt voor bekwaamverklaring Ten Cate 2005, 2013

9 EPA’s  Entrustable : toe te vertrouwen – door collega’s, patiënten, maatschappij  Entrustable: toe te vertrouwen – door collega’s, patiënten, maatschappij  Professional : beroepen met buitengewone bevoegdheid  Professional: beroepen met buitengewone bevoegdheid  Activities : taken die uitgevoerd moeten worden  Activities: taken die uitgevoerd moeten worden Ten Cate 2005, 2013

10 persoonskenmerken Kennis, vaardigheid, attitude Vakkennis Begrip van gezondheids- zorgssysteem Communicatievaardigheid Organisatievaardigheid Professionele houding Wetenschappelijke houding Competenties werk-kenmerken Uit te voeren taken Patientontslag voor- bereiden Patienten adviseren Familiebijeenkomst leiden Behandelplan opstellen Centrale lijn invoeren Rescuscitatie toepassen EPA’s Competenties versus EPA’s Ten Cate et al, 2010

11 EPA’s – competenties matrix Medical expert Communicator Collaborator Manager Health advocate Scholar Professional ++ + + + + + + + + + + + + EPA1EPA2EPA3EPA4EPA5 competeties indirect aan te nemen Beoordeling gestoeld op EPAs Ten Cate & Scheele 2007

12 Past dit? Persoon met competenties Werk (EPA) dat gedaan moet worden

13 Vanaf wanneer is iemand ‘competent’?  Drempelwaarde in groei naar zelfstandigheid  Moment van initiële bekwaamverklaring  Competentie groeit daarna verder

14 Groei van competentie trainingdeliberate professional practice proficient expert competent advanced novice Dreyfus & Dreyfus 1986; ten Cate et al, 2010 drempel van bekwaamheid

15 Competentie curves van trainee X opleidingblijvende uitoefening EPA1 EPA4 EPA2 EPA3 EPA5 compe- tentie drem- pel Verantwoorde bekwaamverklaring Ten Cate et al 2010

16 Trainee Y opleidingblijvende uitoefening EPA1 EPA4 EPA2 EPA3 EPA5 compe- tentie drem- pel Verantwoorde bekwaamverklaring Ten Cate et al 2010 Verlies van bekwaamheid

17 Competentiegericht opleiden vergt flexibiliteit – EPA’s kunnen dit bieden  Intra-trainee variatie : bekwaamheid voor EPA’s op verschillende momenten  Inter-trainee variatie : Aios verschillen van elkaar (in voorkennis, houding en leertempo)  Context variatie (aard praktijk, werkplek, patiënten, omstandigheid, faciliteiten, personeel, leeromgeving) Individualisering werkplekcurriculum, voortgangs- gesprekken en monitoring bekwaamheden Ten Cate et al 2010

18 Vijf supervisieniveaus 5. supervisie aan anderen geven 4. uitvoeren zonder supervisie 3. uitvoeren onder indirecte supervisie 2. uitvoeren onder directe supervisie 1. niet uitvoeren ten Cate & Scheele, 2007

19 Individueel werkplekcurriculum ten Cate, 2014

20 7-item EPA beschrijving ten Cate et al 2015, in press

21 Voorbeeld EPA

22 Functie van EPA’s  Focus voor opleiden en beoordelen  Grond voor bekwaamverklaringen  Transparantie over actuele competentie  Geleidelijke groei naar zelfstandigheid  Flexibiliteit van opleiden

23 Ontwikkelingen  EPAs worden nu zeer breed ingevoerd (VS en Canada)  EPA’s mogelijk over opleidingsstadia heen: basis-opleiding – schakeljaar – vervolgopleiding – fellowship – CME/CPD  Bekwaamverklaring voor EPA’s met houdbaarheidsdatum   EPA’s mogelijk ook focus voor herregistratie

24 Operationalisatie van competentie Dynamisch Portfolio van actueel geldende EPA’s Competency-based medical education  Competency-based medical practice

25 Literatuur Albanese, M., 2000. Challenges in using rater judgements in medical education. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 6(3), pp.305–19. Brightwell, A. & Grant, J., 2013. Competency-based training: who benefits? Postgraduate medical journal, 89, pp.107–110. Brooks, M.A., 2009. Medical education and the tyranny of competency. Perspectives in biology and medicine, 52(1), pp.90–102. Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E., 1986. Mind over Machine, New York: Free Press. Frank, J.R., 2005. The CanMEDS 2005 physician competency framework: Better standards, better physicians, better care, Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. George BC, Teitelbaum EN, Meyerson SL, Schuller MC, DaRosa DA, Petrusa ER, et al. Reliability, Validity, and Feasibility of the Zwisch Scale for the Assessment of Intraoperative Performance. J Surg Educ. Elsevier; 2014;71(6):e90–6. Gingerich, A. et al., 2014. Seeing the “black box” differently: assessor cognition from three research perspectives. Medical education, 48(11), pp.1055–68. Glass, J.M., 2014. Competency based training is a framework for incompetence. British Medical Journal, 348, p.g2909. Govaerts, M.J.B. et al., 2007. Broadening perspectives on clinical performance assessment: rethinking the nature of in-training assessment. Advances in health sciences education: 12(2):239–60. Grant, J., 1999. The Incapacitating Effects of Competence: A Critique. Advances in health sciences education 4(3), pp.271–277. Holmboe, E. & Hawkins, R., 2008. Practical guide to the evaluation of clinical competence 1st ed., Philadelphia, PA: Mosby Elsevier. Jonker, G., Hoff, R.G. & Ten Cate, O.T.J., 2014. A case for competency-based anaesthesiology training with entrustable professional activities: An agenda for development and research. European journal of anaesthesiology, pp.1–6. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24945750 [Accessed July 10, 2014]. Kennedy, T.J.T. et al., 2008. Point-of-care assessment of medical trainee competence for independent clinical work. Academic Medicine, 83(10 Suppl), pp.S89–92. Lurie, S.J., Mooney, C.J. & Lyness, J.M., 2011. Commentary: pitfalls in assessment of competency-based educational objectives. Academic Medicine, 86(4), pp.412–4. Malone, K. & Supri, S., 2010. A critical time for medical education: the perils of competence-based reform of the curriculum. Advances in health sciences education 17(2):242-246 Mehta, N.B. et al., 2013. Just imagine: new paradigms for medical education. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 88(10), pp.1418–23. O’Neill, O., 2013. What we don’t understand about trust, UK: TED Conferences, LLC. New York. Available at: http://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust. Pangaro, L. & ten Cate, O., 2013. Frameworks for learner assessment in medicine: AMEE Guide No. 78. Medical teacher, 35(6), pp.e1197–210. Pusic, M. V. et al., 2015. Learning Curves in Health Professions Education. Academic Medicine, 2015 Early Online Talbot, M., 2004. Monkey see, monkey do: a critique of the competency model in graduate medical education. Medical education, 38(6), pp.587–92. Ten Cate, O., 2005. Entrustability of professional activities and competency-based training. Medical education, 39(12), pp.1176–7. Ten Cate, O. & Scheele, F., 2007. Competency-Based Postgraduate Training: Can We Bridge the Gap between Theory and Clinical Practice? Academic Medicine, 82(6), pp.542– 547. Ten Cate, O., Snell, L. & Carraccio, C., 2010. Medical competence: the interplay between individual ability and the health care environment. Medical Teacher, 32(8), pp.669–75. Ten Cate, O., 2013. Nuts and Bolts of Entrustable professional activities. Journal of graduate medical education, 5(1), pp.157–158. Ten Cate, O., 2014. AM Last Page: What Entrustable Professional Activities Add to a Competency-Based Curriculum. Academic Medicine, 89(4), p.691. ten Cate O, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, van der Schaaf MF, 2015. Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Medical Teacher (in press) Warm EJ, Mathis BR, Held JD, Pai S, Tolentino J, Ashbrook L, et al. Entrustment and mapping of observable practice activities for resident assessment. J Gen Intern Med. 2014 Aug;29(8):1177–82. and Warm EJ, Schauer D, Mathis BR, Tolentino J, Held J, Dell KD, Kinnear B, O’Toole J, Carlson S, Gay S, Hellmann M, Kelleher M, Lee C, Sall D. Entrustment of Milestones Mapped to Observable Practice Activities. poster. 2014 Weller, J.M. et al., 2014. Can I leave the theatre? A key to more reliable workplace-based assessment. British Journal of Anaesthesia, 112(March), pp.1083–1091.


Download ppt "Entrustable Professional Activities al s bruikbare bouwstenen voor bekwaamverklaringen Olle ten Cate Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google