De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6 Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nagelslagt zijn. Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en deze vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht: dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hier vermorzelen.

7 Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Zacharia 2:15 Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen Mijn volk zijn

8 Ezechiel 11:17 Zeg daarom: zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land van Israel geven

9 Romeinen 11:26 En zo zal heel Israel zalig worden.

10 Maththeus 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Markus 13:16 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid

11 2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Psalm 25:3 Ja, allen die U verwachten worden niet beschaaamd.

12 Psalm 37:5 Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw hem: Hij zal het doen.. Psalm 50:15 Roep Mij aan in de dagen van benauwdheid: Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

13 Mattheus 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden..

14 Mattheus 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld.

15

16

17

18 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht Tot in het duizendste geslacht. ‘t Verbond met Abraham zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

19 Groot is uw trouw, o Heer OTH 125 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

20 Groot is uw trouw, o Heer OTH 125 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

21


Download ppt "Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google