De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingrid Middelkoop 23 april 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingrid Middelkoop 23 april 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Ingrid Middelkoop 23 april 2015
Zelfevaluatie 2015 Ingrid Middelkoop 23 april 2015

2 Ontwikkelingsmodel voor ketenzorg

3 2012 (n=67) 2015 (n=59) Leeftijd keten Gemiddeld 9 jaar (spreiding: 1 jaar - 17 jaar) Gemiddeld 12 jaar (spreiding 1 – 20 jaar) Totaal aantal zorgorganisaties Gemiddeld 6,6 zorgorganisaties (spreiding: ketenpartners) Gemiddeld 7 zorgorganisaties (spreiding: 2 – 19 ketenpartners) Aantal CVA-patiënten per jaar Gemiddeld 380 patiënten (spreiding: patiënten) Gemiddeld 475 patiënten (spreiding 79 – 1650 patiënten) Samenstelling ketenbrede werkgroepen Alleen managers: 3% Alleen professionals: 13% Beide: 69% Geen werkgroepen aanwezig: 15%: Alleen managers: 2% Alleen professionals: 15% Beide: 74% Geen werkgroepen: 9% Ketencoördinator aanwezig Aantal uren per week Ja: 90% Gemiddeld 8 uur / week (spreiding: 0-24 uur) Ja: 100% Gemiddeld 8,2 uur / week (spreiding: 0 – 24 uur) Samenwerkingsovereenkomst aanwezig in de keten Ja: 84% Ja: 88% Stuurgroep overleg Ja: 76% Regulier overleg met zorgverzekeraars Ja: 49% Ja: 34% Regulier overleg de gemeente 5 ketens (=7%) 5 ketens (8%) Dataverzameling Ja: 87% Ja: 95% Keteninkoop afspraken met zorgverzekeraars Ja: 50% Ja: 54%

4 Negen clusters. Werken aan al deze negen clusters is van belang om een goede keten te ontwikkelen en te behouden. Ieder cluster bestaat uit een wisselend aantal ‘elementen’ (variërend van drie tot 18 elementen). In totaal zijn in het Ontwikkelings Model voor Ketenzorg 89 elementen van ketenzorg benoemd. Deze zijn verzameld vanuit de literatuur over ketenzorg. Een groep van 31 experts heeft de elementen op systematische wijze beoordeeld en aangevuld. Voor de Zelfevaluatie voor CVA-ketens van Kennisnetwerk CVA Nederland zijn de elementen aangevuld met 9 elementen vanuit de Stuurgroep Sturing en Borging. De elementen zijn beschreven als activiteiten die u kunt ondernemen. Deze bouwstenen van een keten zijn geen losstaande elementen. Het samenspel is van belang, de onderlinge verbondenheid om in samenhang hieraan te werken.…zodat de dimensies effectieve samenwerking, optimale zorg , organisatie en resultaat optimaal tot hun recht komen.

5 Clusters 2012

6 Clusters 2015

7 Fase 4 ketens 2015

8 Resultaatsmanagement
Cluster Resultaatsmanagement monitoren resultaten en successen (66%) Informatie verzamelen over kosten en opbrengsten van de keten (19%) Patientwaardering meten (21% - prioriteit bij 52%) benchmarkgegevens verzamelen (95%) en benutten (93%)

9 samenwerkingsafspraken vastleggen (85%)
Cluster Ketencommitment samenwerkingsafspraken vastleggen (85%) afhankelijkheden benoemen (66%) bestuurlijk overleg met externe partijen (28% en bij 48%: prioriteit) betrokkenheid leiders (91%) overeenstemming over loslaten domeinen (52%)

10 Fasen van ketenontwikkeling
1. Initiatief- en ontwerpfase (On)mogelijkheden verkennen, ambities en kansen, projectontwerp 2. Experiment- en uitvoeringsfase Doelen en inhoud vastleggen, coordinatie ketenniveau, experimenteren 3. Uitbouw en monitoringsfase Doorontwikkelen, verbeteren en monitoren, nieuwe vraagstukken 4. Verduurzamings- en transformatiefase Systematiek van verbeteren, ambities aanpassen, ketenstructuren Samen vormen de elementen, clusters en fasen het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg

11 Fasen van ketenontwikkeling 2015

12 Fasen van ketenontwikkeling 2015

13 Aan de slag! Bekijk je eigen resultaten:
In hoeverre herken je de resultaten? Hoe ga je de resultaten bespreken met je achterban? Welke elementen zou je als eerste willen ontwikkelen? Persoonlijk rapport: 2012 – 2015 + tips: Hoe aan de slag + dia’s

14 Aan de slag II Werkgroep Sturing & Borging: Visitatie instrument
Functieprofiel visiteur – werven visiteurs Opleiding visiteur & start pilots 2016: start visitaties!


Download ppt "Ingrid Middelkoop 23 april 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google