De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw Rapportering EVS / 2013 – aan Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw Rapportering EVS / 2013 – aan Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw Rapportering EVS / 2013 – aan Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

2 Verantwoordelijke EVSOrsi Pintér FunctieSporttechnisch coördinator recreatiesport Gsm0488/135.596 Tel03/281.16.22 E-mailorsi.pinter@vjjf.be Website federatiewww.vjjf.be

3 EVS en de V.J.J.F. vzw EVS in de ju-jitsuclubs » Inhoud o EVS op federatieniveau o EVS / beleidsperiode 2008-2012 o EVS / beleidsperiode 2013-2016 o Dubbele themakeuze o EVS en andere beleidsdomeinen o EVS / communicatie en promotie vanuit de federatie o EVS in de ju-jitsuclubs o EVS leeft in de V.J.J.F.-clubs – voorbeelden van goede praktijk o EVS / Conclusie 2013 » Inhoud o EVS op federatieniveau o EVS / beleidsperiode 2008-2012 o EVS / beleidsperiode 2013-2016 o Dubbele themakeuze o EVS en andere beleidsdomeinen o EVS / communicatie en promotie vanuit de federatie o EVS in de ju-jitsuclubs o EVS leeft in de V.J.J.F.-clubs – voorbeelden van goede praktijk o EVS / Conclusie 2013 Communicatie en promotie

4 EVS op federatieniveau Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

5 Op 11 oktober 2012 heeft de V.J.J.F. vzw de kans gekregen om tijdens de workshop “EVS in een kleine federatie: hoe aanpakken?” te communiceren hoe een kleinere federatie met weinig mankracht en budget toch effectieve acties op poten kan zetten. Voor deze studiedag hebben wij onze acties en initiatieven in een PowerPoint presentatie samengevat. Documentatie: PowerPoint presentatie “Studiedag EVS – Gent 11 oktober 2012 Verslag “EVS Studiedag 2012 – verslag VJJF” – Vlaamse Sportfederatie vzw

6 EVS op federatieniveau Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

7 Beleidsplan 2013-2016 / Luik III / Visie: Wij benaderen ethisch verantwoord sporten met veel enthousiasme en beschouwen elk nieuw ethisch thema als een nieuwe uitdaging. Wij willen het ethisch verantwoord sporten zo praktisch en efficiënt mogelijk tot bij onze clubs brengen zodat dit ook voor hen geen onbekendheid is en er langetermijneffecten beoogd worden. Wij wensen ons ook niet te beperken tot één thema maar willen bij verschillende thema’s betrokken zijn.

8 Richtsnoer 1 Structurele maatregelen nemen om problemen, ongewenst gedrag en klachten te melden en te registreren. Initiatief : VERTROUWENSCONTACTPERSOON / aanspreekpersoon integriteit Centrale uitdaging voor 2013 : VCP / API op federatieniveau en / of op clubniveau Al beschikbaar: Taak- en Functieomschrijving vertrouwenscontactpersoon Oproep / Affiche VCP gezocht Nieuw initiatief in 2013: Informatiebundel 2013 – met talrijke informatie en voorbeeldmateriaal voor de ju-jitsuclubs om hun jeugdwerking kwalitatief te verbeteren

9

10 VCP op federatieniveau  leden zijn niet bereid om de functie VCP op federatieniveau in te vullen, enkele reden: Te groot engagement; Gebrek aan kwalificatie; Geografisch niet haalbaar. MAAR Clubs met VCP: Inspelen op de noden en mogelijkheden van de clubs  ondersteuning bieden (info- en voorbeeldmateriaal bezorgen) Clubs zonder VCP: Ervoor zorgen dat meer clubs over een VCP beschikken  functie VCP op clubniveau promoten ondersteuning bieden bij de opstelling Acties

11 Wegwijzer voor de VCP’s en voor de club Taakomschrijving van de VCP met de volgende hoofdstukken aanspreekpunt en eerste opvang coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing preventieactiviteiten en ondersteuning Profiel van de VCP Competenties van de VCP (kennis, attitudes, vaardigheden, specifieke communicatievaardigheden, emotioneel) De VCP kan vermoedelijk geconfronteerd worden met de volgende vragen … (verder zie infobundel) Bekend maken van de VCP Bron: Alle bovenstaande documenten zijn in de Infobundel van de federatie gebundeld. Communicatie: via e-mail aan de clubs bezorgd.

12

13 Richtsnoer 2 Beseft dat sport negatieve effecten kan genereren en dat ze (structurele) preventieve en curatieve maatregelen neemt om haar leden en belanghebbenden te beschermen. Clubs gebruiken liever hun eigen gedragsregels i.p.v. de reeds afgewerkde (federale) versie. GEDRAGSREGELS De bestaande opleidingsmodaliteiten promoten (b.v. ICES - Sport met Grenzen) – clubs krijgen de basisidee VLAGGENSYSTEEM IN DE SPORT Veel clubs hebben al een soort engagementverklaring (inhoud, structuur en gebruikswijze kan variëren) en ze wensen ermee verder werken. De uniforme, van bovenaf oplegde zaken vinden de clubs niet aanvaardbaar (zie b.v. bij VCP en gedragscodes) ENGAGEMENTVERKLAARING Hulpmateriaal vanuit de federatie (Informatiebundel) Uitdaging Actie in 2013 Het vlaggensysteem verder helpen in de clubwerking te implementeren (Opstellen flyer/brochure en online cursus/test) Bekijken en ondersteunen van de eigen initiatieven van de clubs (verdere ideeën en uitwisselingsmogelijkheden geven)

14 Timing van de doelstellingen en acties rond inclusie: tweede deel van de beleidsperiode 2013-2016 Doelstellingen: Betrokkenheid van ouders met etnisch-cultureel diverse achtergrond verlagen van bestaande participatiedrempels meer leden met etnisch- culturele achtergrond aantrekken voorbereidende ACTIES in 2013 Informatie verzamelen rond deze drie thema’s Deelname als uitgenodigde van VSF aan een rondetafelbespreking met Demos (4 juni 2013) Deelname aan de studiedag van JES (13 juni 2013) Sensibilisering van de drie thema’s (via Informatiebundel) De clubs laten kennis maken met de ideologie achter deze drie thema’s. De clubs laten kennismaken met de inhoud van de drie thema’s. Een brainstormingsproces opstarten binnen de clubs. Basisinformatie doorgeven Verzamelen de reeds bestaande initiatieven van de clubs (via het Jeugdsportproject). Verspreiden van voorbeelden van goede praktijken.

15

16 EVS op federatieniveau Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

17 Jeugdsportfonds – 20% van de vragen gaan over de 6 thema’s van ethisch verantwoord sporten. Kwaliteitslabels – voor elke niveau (brons, zilver, goud) moeten de clubs aan minstens één EVS gerelateerde vraag voldoen. Infobundel – hulpmateriaal voor de ju-jitsuclub. Jeugdsportproject (zie meer uitleg FO1 Jeugdsport) Cursustekst kleuterju-jitsu van de federatie is momenteel herwerkt volgens de ideologie van ethisch verantwoord sporten. Gastlessen jeugd-jitsu zijn ontworpen volgens de richtlijnen van medisch en etisch verantwoord sporten. Het sportmatteriaal van de ravotterskoffer is samengesteld volgens de richtlijnen van EVS. Jeugd-Jitsu (zie meer uitleg FO4 Prioriteitenbeleid) “De beoordelingscommissie waardeert... en dat ethiek sterk naar voor komt in het reglement”. Convenant Jeugdsport 2013

18 Promoten van laagdrempelige sportactiviteiten in de scholen. Promoten van de maatschappelijke rol van de sportclub. Het perspectief van de ju-jitsuclub breder trekken (niet enkel sporttechnische engagementen, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheden). sChOOL-JITSU (zie meer uitleg “Innovatieve- project van de V.J.J.F. Vzw” – gesubsidieerd door CJSM) Promoten van gezonde voeding – tijdens het infomoment bij de onthaal van het Jeugdsportweekend 2013 waren er rauwe groenten (i.p.v. goedkope snacks) met veel succes aan de deelnemers aangeboden. Jeugdsportkampen (zie meer uitleg BO2 / Jeugd) Feedback i.v.m. het EVS-gedeelte van het reglement: “Jullie geven hier een zwaar gewicht aan… Bijvoorbeeld dit staat gelijk aan opleiding trainers, of aan basiswerking …” Feedback VSF i.v.m. het reglement Jeugdsportfonds

19 EVS communicatie en promotie vanuit de federatie Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

20 Ledenblad / Hajime in 2013 nov./dec. 2012/jan 2013 voorbeeld voor toegankelijkheid “slechtziende jongen in ju-jitsuclub” – artikel in Het Laatste Nieuws EVS / raadselspel “Wees Hygiënisch” febr./maart/april 2013 Leeftijdsadequate oefeningen / spelvormen / kringspelen EVS / origami / kraanvogelsymbool voor eer en trouw mei/juni/juli 2013 EVS en MVS berichten “Ik sport slim”, “Sport, met grenzen” EVS / Spelletjes / tegen pestgedrag aug./sept./okt. 2013 leeftijdsadequate oefeningen / spelvormen / spelvormen rond evenwicht.

21 Sport met Grenzen – Lichamelijke en Seksuele Integriteit Clubs aanmoedigen om het door ICES voorziene informatiepakket ( vlaggensysteem + handleiding ) te bestellen of te downloaden. Enkele VCP’s van de clubs hebben deze opleiding reeds in 2013 gevolgd. Communicatie: Ledenblad Hajime (voorjaar 2013) www.sportmetgrenzen.be Flyers, brochures opstellen  Wie? Waarom? en Hoe? kan een VCP inschakelen Voorbeeldmaterialen uitwerken en communiceren, bijvoorbeeld: Quickscan; Handleidingsprotocol De clubs inspireren om hun gratis informatiepakket (vlaggensysteem + handleiding) van de ICES website te downloaden of te bestellen.

22 EVS in de ju-jitsuclubs Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

23 Affiche / gedragsregels Gymsport Oelegem

24 Een leuke laagdrempelige activiteit van Ju-Jitsuclub Stekene Doe eens mee met je kadee / 2013 Ouders of familielid kan dan met de jeugd meetrainen.

25 Uit het sportplan 2013 van Kuo Lung Knokke Ju Jitsu Do voor de jeugd Het algemeen reglement - 16 om te kennen

26 Uit het beleidsplan van Ippon Zwijndrecht Grensoverschrijdend gedrag BELANGRIJK BERICHT VOOR DE OUDERS Onze club wil in de eerst plaats sport organiseren, maar het bestuur heeft nog andere verantwoordelijkheden. Zo vinden wij het onze plicht ervoor te zorgen dat uw kind zich goed voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door blessures zoveel mogelijk te voorkomen, door de dojo, omkleedruimtes en materiaal te onderhouden, maar ook door kordaat NEE te zeggen tegen pesten, racisme, discriminatie, geweld of ongepast seksueel gedrag. Een woordje uitleg over dat laatste punt. Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om grenzen aan te geven op het gebied van lichamelijkheid en seksualiteit. Zij maken een groeiproces door en ontdekken intussen hoe mensen met elkaar (moeten) omgaan. Thuis, op school, van elkaar of via de media leren ze wat kan en wat niet. Ook de sport moet een omgeving zijn waar kinderen en jongeren leuke dingen kunnen doen met leeftijdsgenoten, waar ze zich lichamelijk en geestelijk kunnen uitleven en ontwikkelen. De maatschappij aanvaardt niet dat ze te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag pesten,racisme enz., in welke vorm dan ook. U beschermt uw kind en u verwacht – terecht – dat andere volwassenen die verantwoordelijkheid dragen dat ook doen. Onze club is zich bewust van de noodzaak om kinderen en jongeren te beschermen tegen gedrag dat hun lichamelijk, geestelijk of seksueel welzijn kan aantasten. We bedoelen daarmee zowel gedrag van andere kinderen als van volwassenen. Daarom maken we duidelijke afspraken met trainers en begeleiders, en hebben we gedragsregels, onder meer over kleedkamers, douches en slaapkamers tijdens stages. Bovendien proberen we een sfeer te scheppen die jonge sporters helpt om te praten als ze een vraag of probleem hebben, ook wanneer dat over delicate zaken gaat. Ze kunnen daarvoor altijd terecht bij hun trainer of begeleider, maar ook bij een bestuurslid of bij onze voorzitter Frans Martens, onze aanspreekpersoon voor vragen en meldingen in verband met lichamelijk en seksueel welzijn, pesten, racisme en ander grensoverschrijdend gedrag. BELANGRIJK BERICHT VOOR DE OUDERS Onze club wil in de eerst plaats sport organiseren, maar het bestuur heeft nog andere verantwoordelijkheden. Zo vinden wij het onze plicht ervoor te zorgen dat uw kind zich goed voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door blessures zoveel mogelijk te voorkomen, door de dojo, omkleedruimtes en materiaal te onderhouden, maar ook door kordaat NEE te zeggen tegen pesten, racisme, discriminatie, geweld of ongepast seksueel gedrag. Een woordje uitleg over dat laatste punt. Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om grenzen aan te geven op het gebied van lichamelijkheid en seksualiteit. Zij maken een groeiproces door en ontdekken intussen hoe mensen met elkaar (moeten) omgaan. Thuis, op school, van elkaar of via de media leren ze wat kan en wat niet. Ook de sport moet een omgeving zijn waar kinderen en jongeren leuke dingen kunnen doen met leeftijdsgenoten, waar ze zich lichamelijk en geestelijk kunnen uitleven en ontwikkelen. De maatschappij aanvaardt niet dat ze te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag pesten,racisme enz., in welke vorm dan ook. U beschermt uw kind en u verwacht – terecht – dat andere volwassenen die verantwoordelijkheid dragen dat ook doen. Onze club is zich bewust van de noodzaak om kinderen en jongeren te beschermen tegen gedrag dat hun lichamelijk, geestelijk of seksueel welzijn kan aantasten. We bedoelen daarmee zowel gedrag van andere kinderen als van volwassenen. Daarom maken we duidelijke afspraken met trainers en begeleiders, en hebben we gedragsregels, onder meer over kleedkamers, douches en slaapkamers tijdens stages. Bovendien proberen we een sfeer te scheppen die jonge sporters helpt om te praten als ze een vraag of probleem hebben, ook wanneer dat over delicate zaken gaat. Ze kunnen daarvoor altijd terecht bij hun trainer of begeleider, maar ook bij een bestuurslid of bij onze voorzitter Frans Martens, onze aanspreekpersoon voor vragen en meldingen in verband met lichamelijk en seksueel welzijn, pesten, racisme en ander grensoverschrijdend gedrag.

27

28 EVS Conclusie 2013 Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

29 Algemene evaluatie van Ethisch Verantwoord Sporten in de V.J.J.F. vzw in 2013. Ervaringen / Trends 2013 EVS-thema’s zijn makkelijker implementeerbaar op clubniveau. Clubs houden ervan dat ze als gelijke partner behandeld worden. De clubs … nemen graag initiatieven, ze creëren graag hun eigen producten werken graag alleen hun eigen ideeën uit krijgen graag ondersteuning i.v.m. hun eigen ideeën / projecten wisselen graag informatie uit met andere clubs geven graag hun input en bijdrage werken niet graag met gecentraliseerde, uniforme en stijve modelen (een uniform gedragscode voor iedereen) EVS-acties zijn effectiever als ze op eigen overtuiging gebaseerd zijn.

30 Vergelijking van de modellen op basis van de ervaringen in 2013

31 Inspelen op de verwachtingen van de clubs Promoten van de ideologie van EVS binnen de clubs De clubs motiveren om een nieuw thema / idee van EVS uit te werken De clubs overtuigen van het belang van EVS in hun club Het perspectief van de clubs open trekken, zodat ze de sportparticipatie van hun leden breder dan enkel sporttechnisch bekijken. Het idee van EVS in het hoofd van elk lid prenten. De clubs inspireren i.v.m. EVS Voorbeeldmaterialen aan de clubs bezorgen Talrijke ideeën binnen de thema’s aan de clubs bezorgen Uitwisseling tussen clubs motiveren Ondersteunin g bieden Motiveren om deel te nemen aan opleidingen  ICES, Sport met Grenzen EVS zichtbaar maken voor de leden  Leuke spelletjes rond het thema EVS De ideologie van EVS in andere beleidsdomenen laten infiltreren  JSF / EVS vragen Zo veel mogelijk hulpmateriaal aan de clubs bezorgen  Informatiebundel Promoten van goede praktijken  erebord Kwaliteitslabels Financiele ondersteuning bieden  Jeugdsportfonds ACTIES in 2013

32 Vlaggensysteem in de sport op een inspirerende manier verwerken Hulpmaterialen specifiek gericht naar de drie thema’s van inclusie opmaken. Inspiratie en hulpmateriaal geven aan de clubs: Uitwisseling tussen de clubs stimuleren. Extra erkenning geven Een groter platform geven aan goede praktijken Verdere spelletjes opstellen Op jeugdevenementen discussiemomenten rond EVS opstarten De jongeren en hun ouders sensibiliseren Toekomstmogelijkheden


Download ppt "Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw Rapportering EVS / 2013 – aan Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media."

Verwante presentaties


Ads door Google