De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de bijeenkomst. Programma Inleiding Kennismaking Terugblik op: Mantelzorg in beeld Mantelzorg in contact Theorie:De driehoek: cliënt-mantelzorg-professional.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de bijeenkomst. Programma Inleiding Kennismaking Terugblik op: Mantelzorg in beeld Mantelzorg in contact Theorie:De driehoek: cliënt-mantelzorg-professional."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de bijeenkomst

2 Programma Inleiding Kennismaking Terugblik op: Mantelzorg in beeld Mantelzorg in contact Theorie:De driehoek: cliënt-mantelzorg-professional Vier rollen van mantelzorgers Oefenen met:Contact leggen met mantelzorgers Herkennen van eigen voorkeursrol als mantelzorger en als verzorgende Resterende vragen en evaluatie Sluiting

3 Doelen van de bijeenkomst Je hebt inzicht in de drie posities in de driehoek. Je herkent, erkent en respecteert de vier rollen van de mantelzorgers. Aan de hand van casuïstiek oefen je met????vanuit opdracht 1 (eind van module mantelzorg in beeld.) Je herkent signalen van overbelaste mantelzorger en kunt naar juiste organisatie of collega verwijzen.

4 Cijfers mantelzorg  3,5 miljoen mensen van 18 jaar en ouder verlenen mantelzorg  2,6 miljoen mensen bieden meer dan 8 uur per week en/of langer dan drie maanden hulp; dit is 20% van de volwassen bevolking  1,1 miljoen mantelzorgers geven zowel intensieve als langdurige zorg  Van de 50-plussers verleent bijna een derde mantelzorg (31%), zij besteden hieraan gemiddeld 14 uur per week.  60% van de mantelzorgers is vrouw (60%)

5 Vervolg cijfers mantelzorg  Een kwart van alle jeugdigen van 12-15 jaar groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie.  80 plussers leveren de meeste mantelzorg (veel uren) De helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. 71% van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar heeft naast de zorgtaken ook betaald werk. Het aantal mantelzorgers neemt toe met 5%. 450.000 mantelzorgers voelen zich ernstig overbelast (SCP, 2010)

6 Kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouders of schoonouders noemen plicht als belangrijkste beweegreden. Het overgrote deel van de mantelzorgers ervaart de zorg voor hun naaste als waardevol. Slechts 7% heeft geen positieve ervaringen bij het verlenen van mantelzorg. Beweegredenen Liefde, vanzelfsprekendheid en plichtsbesef, dat zijn de belangrijkste drijfveren. Mantelzorgers die zorg verlenen aan hun partners noemen vooral liefde en genegenheid als reden

7 Mantelzorgers vinden het belangrijk om van betekenis te kunnen zijn voor hun naaste. Professionele zorgverleners zijn geneigd de nadruk te leggen op de belastende kant van mantelzorg. Juist ook de positieve kant, zingeving, betekenis, is van belang Zingeving De meeste mantelzorgers vinden de zorg niet alleen belastend. Er ligt een relatie ten grondslag aan de zorg en die relatie blijft belangrijk. Dat geeft zin aan hun werk.

8 Mantelzorgers van chronisch zieken kinderen en van mensen met gedragsproblemen en allochtone mantelzorgers lopen een groter risico op overbelasting. Dit komt door: -op jonge leeftijd als mantelzorger beginnen, -een lange periode mantelzorger zijn, -mogelijkheden tot ondersteuning onvoldoende kennen. Overbelasting Ongeveer 1 op de 5 mantelzorgers voelt zich overbelast en ervaart beperkingen in vrijetijdsbesteding of huishoudelijke taken. Dit aantal is gelijk voor zorg aan thuiswonende mensen en voor mantelzorgers van mensen die in een instelling of tehuis verblijven.

9 Opdracht ‘Mantelzorg in beeld’ Het kan ook zijn dat je al mantelzorger bent. Kijk dan naar je rol als mantelzorger. Hoe gaat het met je en wat wil je misschien anders hebben of organiseren? Stel dat iemand die je dierbaar is een ongeneeslijke ziekte heeft. Zijn / haar levensverwachting is waarschijnlijk nog een aantal maanden. Jouw dierbare heeft veel zorg nodig. Jij bent een van de mantelzorgers. Schrijf in 150 woorden hoe je als mantelzorger je rol wil vervullen.

10 Basisprincipes omgaan met mantelzorgers Starten vanuit de behoeften en waarden van mensen Hoe kunnen mensen een waarde-vol leven leiden? Ieder mens is anders en heeft een andere behoefte aan ondersteuning Aansluiten bij gezonde deel in de mens

11 Driehoekskunde

12 Systeemdriehoek: drie partijen, drie posities Familie Professional Bewoner

13 De opgave voor de cliënt: zo goed mogelijk aangeven wat zij wil Dan helpt het wel als zij samenwerken!

14 De opgave voor de familie/mantelzorger: loyaliteit Wij kunnen het niet meer aan. Nu moeten jullie het samen doen! Maar wij willen wél graag betrokken blijven. Hoe moet dat nu?

15 De opgave voor de verzorgende: professionaliteit De bewoner voelt zich thuis en kan haar eigen leven leiden. De familie levert een passende bijdrage aan het welzijn van de bewoner. Samen komen we tot de beste oplossingen.

16 Johnny the bagger

17 De vier rollen van de mantelzorger

18 De open vraag Erkennen van de mantelzorger is het belangrijkst. Dit kun je doen door oprecht, open, rustig met een kopje koffie of thee erbij in gesprek te gaan met de mantelzorger. Een mantelzorger wisselt de vier rollen af, wees je hier bewust van. Welk beeld heb je bij mantelzorger vanuit de vier verschillende rollen? Wat is de kracht van deze rol? Wat is de valkuil van deze rol? Wat heeft deze mantelzorger nodig? Hoe kun je deze mantelzorger ondersteunen?

19 Welke beeld heb je bij de mantelzorger als Welk beeld heb je bij mantelzorger als samenwerkingspartner? Wat is de kracht van deze rol? Wat is de valkuil van deze rol? Wat heeft deze mantelzorger nodig? Hoe kun je deze mantelzorger ondersteunen?

20 Welk beeld heb je bij de mantelzorger als Welk beeld heb je bij mantelzorger als cliënt? Wat is de kracht van deze rol? Wat is de valkuil van deze rol? Wat heeft deze mantelzorger nodig? Hoe kun je deze mantelzorger ondersteunen?

21 Welk beeld heb je bij de mantelzorger als Welk beeld heb je bij mantelzorger als ervaringsdeskundige? Wat is de kracht van deze rol? Wat is de valkuil van deze rol? Wat heeft deze mantelzorger nodig? Hoe kun je deze mantelzorger ondersteunen?

22 Welk beeld heb je bij de mantelzorger als Welk beeld heb je bij mantelzorger als persoonlijk betrokkene? Wat is de kracht van deze rol? Wat is de valkuil van deze rol? Wat heeft deze mantelzorger nodig? Hoe kun je deze mantelzorger ondersteunen?

23

24 Basishouding in contact met mantelzorger AANDACHT luisteren, tijd en ruimte maken, vooral nieuwsgierig zijn naar de ander en hoe hij de dingen ziet en beleeft, er nog even niks van vinden, et cetera… RESPECT de ander erkennen in zijn positie en zijn eigenheid, altijd beleefd blijven, de ander ruimte geven om te zeggen wat hij op zijn hart heeft, et cetera… OPENHEID jezelf laten zien, vertellen hoe jij de dingen ziet en beleeft, je ‘kwetsbaar’ opstellen, zeggen wat je graag wilt, je grenzen aangeven, relevante feiten op tafel leggen, et cetera...

25 In contact met mantelzorger(2) Als je merkt dat jijzelf of de ander in een vecht-vlucht reflex zit of dreigt te raken, neem dan je toevlucht tot LSD: L uisteren: richt je aandacht op de ander en wat hij zegt en uitdrukt, S amenvatten: geef regelmatig in je eigen woorden weer wat je begrepen hebt van de ander – zowel wat betreft de inhoud als de emoties - en check bij de ander of je samenvatting klopt, D oorvragen: help de ander om zijn gedachten verder te ontwikkelen door open vragen te stellen. LSD is een perfect middel om onaangename spanning uit een gesprek te halen. Op een gegeven moment komt er vanzelf ruimte bij de ander om ook naar jouw kant van de zaak te luisteren.

26 Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

27 Actief omgaan met mantelzorgers Mantelzorgers zijn belangrijke relaties van de bewoner – en dus ook van jou als zorgverlener ( in de driehoek!). Jij hebt hen nodig, zij hebben jou nodig. Samen kom je een eind. Er is een ingebouwde spanning in jouw relatie met de mantelzorger van de cliënt waar jij voor zorgt – belangen en waarden zijn niet altijd gelijk. De relatie met mantelzorger vergt altijd aandacht en onderhoud. Dit hoort gewoon bij je werk! In het algemeen geldt: bij twijfel of onzekerheid niet terugtrekken; ER OP AF!

28 Oefening: De kracht van de mantelzorger Maak groepjes van drie. Eén persoon is observator. Persoon A: kies een van de rollen van mantelzorger en vertel aan B wat de kracht is van die rol is. Persoon B: luister zo goed mogelijk naar wat A zegt, luister in het bijzonder naar de gevoelens achter die woorden. De observator bekijkt: - de houding van de gesprekspartners - de toon, het stemgebruik, hoe het gesprek verliep Doe dit gesprek een paar minuten. Bespreek hoe het gesprek verliep. De observatie geeft observaties. Wissel daarna van rol.

29 Oefening: De valkuil van de mantelzorger Maak groepjes van drie. Eén persoon is observator. Persoon A: kies een van de rollen van de mantelzorger en vertelt wat de valkuil van deze rol is. Persoon B: luister zo goed mogelijk naar wat A zegt en in het bijzonder naar de gevoelens achter die woorden. Doe dit gesprek een paar minuten. Daarna vertelt persoon B welke rol persoon A had gekozen Bespreek hoe het gesprek verliep. De observator geeft observaties. Wissel van rol.

30 Stap 1Maak een lijstje van vragen op papier. Stap 2Stel je de vragen ook daadwerkelijk aan de familie/vrienden van je client. Stap 3Neem de vragen en de antwoorden mee op een lijstje. Je mag de antwoorden ook verbeelden door middel van een tekening, uitgeknipte foto uit een tijdschrift, o.i.d. Huiswerkopdracht: mantelzorg in contact Je hebt een verhaal van ongeveer 150 woorden geschreven, neem dit verhaal er weer bij om na te denken over de onderstaande vraag: Wat zou jij nog te weten willen / kunnen komen van familie/vrienden? Welke vragen zou je willen stellen? Om de zorg aan je cliënt of familielid te verbeteren.

31 Ervaringsoefening: Genoeg te drinken Maak groepjes van drie. Eén persoon is observator. Een persoon is de dochter van meneer De Keijzer. De dochter wil weten of haar vader, die Parkinson heeft en nogal beeft, genoeg te drinken krijgt van de verzorging. Hij heeft altijd zo’n dorst! De verzorgende probeert de dochter van meneer De Keijzer ervan te overtuigen dat ze echt goed voor hem zorgen. Zij legt uit hoe vaak hij drinken krijgt. Probeer de vraag van de dochter te beantwoorden vanuit de rol als cliënt, ervaringsdeskundige, persoonlijk betrokkene of samenwerkingspartner. Doe dit gesprek een paar minuten. Bespreek hoe het gesprek verliep.

32 Ervaringsoefening: Genoeg te drinken vervolg Ruil van rol, iemand anders is nu observator. Iemand anders speelt de dochter van meneer De Keijzer. Zij wil nog steeds weten of haar vader, die Parkinson heeft en nogal beeft, genoeg te drinken krijgt van de verzorging. Hij heeft altijd zo’n dorst! De verzorgende stelt vragen aan de dochter. Probeer zo lang mogelijk door te gaan met vragen stellen. Doe dit gesprek een paar minuten. Bespreek hoe het gesprek verliep.

33 Bedankt voor je aandacht Veel ervaringsplezier in contact met de mantelzorgers Mantelzorg in beeld en contact


Download ppt "Welkom bij de bijeenkomst. Programma Inleiding Kennismaking Terugblik op: Mantelzorg in beeld Mantelzorg in contact Theorie:De driehoek: cliënt-mantelzorg-professional."

Verwante presentaties


Ads door Google