De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland: … – 1850 Nachtwakersstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland: … – 1850 Nachtwakersstaat."— Transcript van de presentatie:

1 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland: … – Nachtwakersstaat De overheid beperkt zich vooral tot handhaven van de rechtsorde De economie is gebaseerd op het principe van de vrije markt De armen en hulpbehoevenden zijn afhankelijk van liefdadigheid 1850 – 1950 Overgangsperiode De samenleving verandert langzaam. Er zijn wel tal van initiatieven en de invoering van wetten om de positie van de armen en arbeiders te verbeteren. - Christenen, omdat … een betere bescherming voor de zwakkeren - Sociaaldemocraten, omdat … betere rechtspositie arbeiders - Liberalen, omdat … einde aan de criminaliteit

2 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland: 1950 – Heden Verzorgingsstaat Grotere rol voor de overheid – Verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen – Garandeert het inkomen – Stimuleert de werkgelegenheid – Controleert arbeidsomstandigheden – Helpt om te komen tot goede arbeidsvoorwaarden – Bevordert het welzijn van haar burgers

3 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Politieke visies op de verzorgingsstaat: Liberale visie Grote voorstander van de vrijemarkteconomie. De overheid moet een terughoudende rol spelen. Sociaaldemocratische visie Gemengde economie – Overheid en bedrijfsleven zorgen samen voor de werkgelegenheid Christendemocratische visie De overheid heeft een aanvullende rol. Pas als de zwakkeren in de verdrukking dreigen te komen, moet de overheid pas ingrijpen Ecologische visie De overheid heeft een belangrijke sturende taak om te komen tot duurzaamheid en behoud van het milieu


Download ppt "H4B - Maatschappijleer H 5 - § 4 – Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat Geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland: … – 1850 Nachtwakersstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google