De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 vmbo-T/havo 5 draagkracht, §2 en 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 vmbo-T/havo 5 draagkracht, §2 en 3"— Transcript van de presentatie:

1 2 vmbo-T/havo 5 draagkracht, §2 en 3

2 Hotel Aarde De aarde lijkt op een hotel.
De volgende zaken moeten goed geregeld zijn: temperatuur voedsel drinkwater afval Afbeeldingen van Microsoft Office site.

3 Ecosysteem Een gebied waarin de levende organismen (dieren en planten)
Een gebied waarin de levende organismen (dieren en planten) en de niet-levende elementen (bodem, lucht en water) elkaar nodig hebben en elkaar in evenwicht houden.

4 Natuurlijke kringloop
Door het zonlicht groeien de planten.

5 Natuurlijke kringloop
De planten halen met hun wortels voedsel en water uit de grond.

6 Natuurlijke kringloop
De dieren eten de planten of elkaar op.

7 Natuurlijke kringloop
De dode dieren en planten worden door wormen, schimmels en bacteriën verteerd.

8 Natuurlijke kringloop
De verteerde resten komen in de grond en worden weer als voedsel voor de planten gebruikt.

9 De aarde De aarde is een natuurlijke kringloop ecosysteem
en bestaat uit natuurlijke kringlopen ecosystemen

10 Draagkracht wordt bedreigd
Aarde is een groot ecosysteem waar alles in evenwicht is. Maar door ingrijpen van de mens raakt de boel in de war: milieuaantasting Beschadiging van de natuur, door dingen er in te veranderen.

11 Draagkracht wordt bedreigd
Aarde is een groot ecosysteem waar alles in evenwicht is. Maar door ingrijpen van de mens raakt de boel in de war: milieuaantasting Milieu uitputting Stoffen uit het milieu halen. Het milieu kan zich NIET herstellen.

12 Draagkracht wordt bedreigd
Aarde is een groot ecosysteem waar alles in evenwicht is. Maar door ingrijpen van de mens raakt de boel in de war: M-aantasting M-uitputting Milieuvervuiling Het vervuilen van het milieu.

13 Draagkracht wordt bedreigd
De rijke bewoners van de aarde zijn in de minderheid, toch zorgen zij voor de meeste: aantasting uitputting vervuiling De draagkracht van de aarde komt erdoor in gevaar. Draagkracht is het vermogen van de aarde om alle mensen te kunnen laten leven, zonder schade aan te richten aan de leefomgeving.

14 Ecologische voetafdruk
Als we de aarde eerlijk verdelen is er voor iedere bewoner 1,7 hectare grond beschikbaar. Bij alles wat je koopt, eet en gebruikt kun je uitrekenen hoeveel ruimte daarvoor nodig is.

15 Ecologische voetafdruk
Elke inwoner van de VS heeft 8,4 hectare grond nodig.

16 Ecologische voetafdruk
Elke inwoner van Nederland heeft 4,7 hectare grond nodig.

17 Ecologische voetafdruk
Elke inwoner van India heeft 0,8 hectare grond nodig.

18 Draagkracht ecologische voetafdruk
De geeft aan hoeveel ruimte door jouw manier van leven op aarde ingenomen wordt. Personen met een grotere afdruk dan het gemiddelde maken zich schuldig aan afwenteling.

19 Genoeg voedsel? In 2050 zijn er misschien 9 miljard mensen.
In de gebieden waar honger is, is de draagkracht laag.

20 Genoeg voedsel? weinig regen er groeit niets te veel geiten
alles wordt kaal gevreten geen begroeiing vruchtbare grond spoelt weg geen geld voor mest akkers raken uitgeput

21 Genoeg drinkwater?

22 Genoeg drinkwater?

23 Genoeg drinkwater?

24 Irrigatie Voor één kilo graan is ruim duizend liter water nodig.
Het bevloeien van landbouwgrond heet irrigatie.

25 Irrigatie Problemen door irrigatie: rivieren en meren verdrogen
landbouwgrond raakt uitgeput Daardoor: waterstress = permanent tekort aan water

26 Vervuild water Eén miljard mensen drinkt water dat niet veilig is.
vervuiling door industrie en uitwerpselen kans op tyfus, cholera of diarree

27 Het broeikaseffect atmosfeer: luchtlaag om de aarde

28 Het broeikaseffect invallende zonnestralen 4 opwarming van land en zee
warmtestralen 3 1 6 5 warmte ontsnapt naar het heelal wolken houden warmtestralen tegen 2 CO2 en waterdamp houden warmte vast

29 Het broeikaseffect Broeikasgassen als CO2 houden warmte vast.
Zonder dit broeikaseffect zou het -33 oC zijn. 6

30 Het versterkt broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect door de verbranding van fossiele brandstoffen, als aardolie, aardgas en steenkool. Mondiale verontreiniging van de lucht.

31 Het versterkt broeikaseffect
Gevolgen versterkt broeikaseffect: aarde wordt warmer klimaat verandert gletsjers smelten zeespiegel stijgt lage gebieden onder water

32


Download ppt "2 vmbo-T/havo 5 draagkracht, §2 en 3"

Verwante presentaties


Ads door Google