De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technasium in de praktijk Woudschotenconferentie 16 december 2006 Bert Klont SG Ubbo Emmius te Stadskanaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technasium in de praktijk Woudschotenconferentie 16 december 2006 Bert Klont SG Ubbo Emmius te Stadskanaal."— Transcript van de presentatie:

1 Technasium in de praktijk Woudschotenconferentie 16 december 2006 Bert Klont SG Ubbo Emmius te Stadskanaal

2 Inhoud presentatie 1. Technasium: algemene informatie 2.Ervaringen met technasiumprojecten 3.Sterktezwakteanalyse

3 Technasium een formule voor beter bèta onderwijs  aan de keukentafel bedacht door het echtpaar Judith Lechner en Boris Wanders  zoeken(d) naar een oplossing voor beter bèta-onderijs  start in Groningen; nu ook in Overijssel en Midden- Nederland  groeiende belangstelling in Nederland  ministerie OCW is enthousiast en ondersteunt  een nieuw eindexamenvak (‘Onderzoek en Ontwerpen’)  samenwerking met Universum Programma en Jet-Net

4 Vijf doelstellingen 1. De didactiek richten op denken en doen (‘leren door doen’) 2. ‘Onderzoek en Ontwerpen’ aanbieden als examenvak 3. Samenwerken met bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere instellingen (vb. gemeenten) in de regio (of verder weg!) 4. Een werkplaats op school inrichten 5. Een technasium-cultuur ontwikkelen, gericht op de moderne wereld van bèta en techniek

5 Het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen)  Projectonderwijs  Doelgroep: HAVO (H) en VWO (V), vanaf klas 1  Klassen 1HV, 2HV, 3HV en 4H: 4 vaste projectopdrachten per jaar, 7 weken, 6 uur (2 dagdelen); afwisselend onderzoeks- en ontwerpopdrachten  V5: 2 keuzeprojecten (1 onderzoeks- en 1 ontwerpopdracht), 14 weken (2 dagdelen)  H5 en V6: ‘meesterproef’ (1 keuzeproject; vrije keuze voor onderzoeks- of ontwerpopdracht), 16 weken (2 dagdelen)

6 Projectopdrachten (1)  Beroep centraal met levensecht en uitdagend vraagstuk (bij voorkeur een actueel probleem!)  Variatie in maatschappelijke velden ( + verdeling onderwerpen over de verschillende leerjaren daarbij rekening houdend met leerlijnen)  Aansluiten bij vervolgopleiding (HBO of WO) of (regionaal) bedrijfsleven en economische thema’s  Competentiegericht leren (integrale leerlijn)

7 Projectopdrachten (2) Twee soorten onderzoeks- en ontwerpopdrachten: 1.Vaste opdrachten: gemaakt door O&O-docent in samenwerking met de opdrachtgever 2. Open opdrachten of keuzeprojecten: gemaakt door leerlingen in overleg met de opdrachtgever en onder begeleiding van de O&O docent

8 Vaste opdrachten (SG Ubbo Emmius)  De aardappelreiniger (klas 4 (2004-2005): ontwerpopdracht )  Multimediameubel (klas 2 en 4 (2005-2006): ontwerp en onderzoek)  Voertuiggeleiding (klas 4 (2005-2006/7): ontwerp)  Biodiesel (klas 4 (2006-2007): onderzoeksopdracht)  LOFAR (klas 4 (2005-2006): ontwerpopdracht) (brainbox.usor.nl; gebruikersnaam: ue-gast; wachtwoord: gast)

9 Vaste opdrachten (format) 1.Waar je werkt (als team) en je beroep 2.Situatie (probleemstelling) 3.De opdrachtgever 4.De opdracht (incluis specificaties/’werkplan’) 5.Afronding (onderzoeksverslag of ontwerp/prototype + presentatie) 6.Het beroep (functieomschrijving, functie-eisen en opleiding) 7.Beroepsprofiel (aan de hand van competenties) 8.Begeleiding (O&O docenten en TOA’s, opdrachtgever en vakdocenten) 9.Beoordeling (50% product en 50% proces) 10.Evaluatie (van jezelf en van een ander teamlid, aan de hand van competenties) + formuleren leerpunten voor een volgend project

10 Bespreking projecten aan de hand van presentaties van leerlingen (1) ‘De aardappelreiniger’ (specificaties) ‘Multimediameubel’ (een bijzondere technasiumopdracht) ‘Voertuiggeleiding’ (een verassende invalshoek)

11 Beroep: Procestechnoloog Bedrijf: Avebe Opdracht: Het proces van aardappelreiniging onderzoeken en daarna verbeteren of vernieuwen De aardappelreiniger

12 ‘De aardappelreiniger’ (ontwerpen) Specificaties 1.Analyse van bestaande reinigingsmethoden 2.Procesanalyse (kritische punten in reinigingsproces) 3.Programma van eisen 4.Visuele uitwerkingen (schetsen van oplossingen) 5.Een ontwerp voor een nieuwe aardappelreiniger (op basis van de meest optimale combinatie van de visuele uitwerkingen) Toelichting aan de hand van een presentatie van leerlingenpresentatie

13 Bespreking projecten aan de hand van presentaties van leerlingen (2) ‘De aardappelreiniger’ (specificaties) ‘Multimediameubel’ (een bijzondere technasiumopdracht) ‘Voertuiggeleiding’ (een andere invalshoek)

14 Bedrijf: Essent Opdracht: H et proces van het maken van een multimediameubel van begin (uitreiken opdracht) tot eind (opleveren product) inzichtelijk maken Gepresenteerd op het ‘Essent Kabel Comgres ’ in september 2006 Het thema van het congres was ‘Innovatie’ ( http://www.essentkabelcomgres.nl/site/index.php?actief=fotos&page=4) http://www.essentkabelcomgres.nl/site/index.php?actief=fotos&page=4 Multimediameubel

15 ‘Innovatie is voor alle leeftijden’ Hoe innovatief zijn personen van verschillende leeftijden die allemaal de ontwerpopdracht ‘Maak een Multimediameubel’ hebben gekregen?

16 De opdracht Het denk- en werkpatroon van verschillende leeftijdscategorieën in kaart brengen. Wat is het verband tussen innovatief vermogen en leeftijd?

17 Onze aanpak Een concept van de opdracht analyseren. Leeftijdscategorieën bepalen en benaderen. De opdracht herschrijven voor de verschillende leeftijdscategorieën.

18 Onze aanpak (2) Opdracht voorleggen en proces monitoren bij verschillende leeftijdscategorieën:  Groep 6 (BO) 9-10  Klas 1 (VO) 12-13  Klas 4 (VO) 15-16  Ouders en docenten 18+

19 Onze aanpak (3) Monitoren  observeren  filmen  interviewen Bevindingen en Conclusies

20 Filmpje… (7 minuten)Filmpje

21 Bevindingen en Conclusies Groep 6 (9-10 jaar): - Samenwerking: matig - Competenties: fantasierijk, weinig remmingen - Multimediameubel: onrealistisch, wel verfrissend!!

22 Bevindingen en Conclusies Klas 1 (12-13): - Samenwerking: goed - Competenties: creatief - Multimediameubel: leuke ideeën, praktisch moeilijk haalbaar

23 Bevindingen en Conclusies Klas 4 (15-16): - Samenwerking: (zeer) goed - Competenties: (zeer) innovatief - Multimediameubel: originele ideeën, praktisch haalbaar

24 Bevindingen en Conclusies Volwassenen (18+): - Samenwerking: zwak - Competenties: werken weloverwogen - Multimediameubel: houden rekening met veel technische en praktische details

25 Innovatie (aanbeveling) Koppel de creativiteit van de jeugd aan de vakkennis van de beroepsbeoefenaar!!!

26 En dan nog even dit….. Deelnemen aan onderwijsprojecten: een manier om je te profileren bij toekomstige klanten!!

27 Bespreking projecten aan de hand van presentaties van leerlingen (3) ‘De aardappelreiniger’ (uitwerking van specificaties) ‘Multimediameubel’ (een bijzondere technasiumopdracht) ‘Voertuiggeleiding’ (een andere invalshoek)

28 Beroep: C ivieltechnisch Ingenieur Instelling: Gemeente Stadskanaal Opdracht: Ontwerp een geautomatiseerd systeem ter beïnvloeding van de snelheid van voertuigen. Het systeem moet het aanbrengen van allerlei infrastructurele maatregelen overbodig maken Gebruik : ‘Context Mapping’ (invloed van omgevingsfactoren op rijgedrag ) Mediator en OpenMind. Toelichting aan de hand van een presentatie van leerlingenpresentatie Voertuiggeleiding

29 Keuzeprojecten (concept format) Fase 1 –projectvoorbereiding 1.Kwaliteitenkaart (O&O-competentietest) 2.Team samenstellen (op basis van kernkwaliteiten, competenties en beroepsinteresses) 3.Verkenning van het beroepenveld (soort opdrachten, manier van werken, innovaties in vakgebied, vooropleiding) 4.Een opdrachtgever en opdracht zoeken (o.a. communicatieplan) 5.Interview met beroepsbeoefenaren 6.TeamOntwikkelPlan (kwaliteitenkaarten, verkenning beroepenveld, interviews met beroepsbeoefenaren en geformuleerde opdracht) 7.Plan van Aanpak 8.Afronding: presentatie PvA en TOP

30 Keuzeprojecten (2) Fase 2 –projectuitvoering 1.Uitvoeren Plan van Aanpak 2.Afronding: presentatie product (ontwerp, prototype, onderzoeksresultaten) in aanwezigheid van opdrachtgever

31 Op dit moment in HAVO5 en VWO5: (leerlingen zijn net begonnen aan fase 2: projectuitvoering) Verschillende onderwerpen, ondermeer: Communicatie en Multimedia Design (webshop) Robotica (voertuiggeleiding en verkeerseducatie) Hennep (geschikt maken om te spinnen en te weven) Biodiesel (terugdringen van hoeveelheid schadelijke verbrandingsgassen) (brainbox.usor.nl; gebruikersnaam: ue-gast; wachtwoord: gast)

32 ‘Sterktezwakteanalyse’ (1) Opdrachtgever en opdracht  verkrijgen en formuleren van de opdracht: inlevingsvermogen (vertaalslag naar niveau VO) en betrokkenheid (introductie opdracht, excursie, vraagbaak tijdens uitvoering van opdracht (‘langskomen, email, e.d.), aanwezig bij presentatie) van de opdrachtgever bij het project  continuïteit en overdraagbaarheid projecten

33 ‘Sterktezwakteanalyse’ (2) Leerlingen  ontwerp- en onderzoeksopdrachten in de beleving van leerlingen  beleving vaste opdrachten en keuzeprojecten  discipline (werkplan, logboek, op tijd inleveren, portfolio; rol ELO)  verschil jongens en meisjes  verschil havo en vwo  effect O&O op profielkeuze bij ons op school Voorbereiding en begeleiding op school  team begeleiders (docenten, TOA’s)  projectschrijvers  werkplaats/materiaalvoorziening

34 ‘Sterktezwakteanalyse’ (3) Leerlijnen  netwerk van opdrachtgevers (zowel voor vaste opdrachten als keuzeprojecten); meerjarenovereenkomst  leren van ervaringen op verschillende scholen (hier ook leerlingen bij betrekken!)

35 Slotopmerkingen  Integratie met andere vakken. Niet alleen bèta!  O&O (i.p.v. NLT ?!) sluit aan bij context-concept benadering van bijv. nieuwe natuurkunde en nieuwe scheikunde  Ontwikkeling van het technasium: ook voor ons is het een kwestie van ‘leren door doen’!!

36 Reacties, vragen?

37 Beroep:E lektrotechnisch ingenieur Bedrijf:ASTRON Opdracht: A dvies uitbrengen over het gebruik van het LOFAR sensornetwerk t.b.v. de landbouw en de daarvoor benodigde sensoren LOFAR LOw Frequency ARray


Download ppt "Technasium in de praktijk Woudschotenconferentie 16 december 2006 Bert Klont SG Ubbo Emmius te Stadskanaal."

Verwante presentaties


Ads door Google