De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EIGEN GEBREK (INHERENT VICE) EN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING

Verwante presentaties


Presentatie over: "EIGEN GEBREK (INHERENT VICE) EN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING"— Transcript van de presentatie:

1 EIGEN GEBREK (INHERENT VICE) EN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING
EMESQUE ADVOCATUUR EMESQUE ADVOCATUUR EIGEN GEBREK (INHERENT VICE) EN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING JURIDISCH KADER Vooraf Beperkt tot : Transportverzekeringsrecht

2 Geschiedenis GEEN VERZEKERING VAN EIGEN GEBREK
EMESQUE ADVOCATUUR Geschiedenis Het uitgangspunt in Nederland is vele eeuwen geweest: GEEN VERZEKERING VAN EIGEN GEBREK In 1631 schreef Hugo de Groot: “Van schade die de goederen uit haer zelve overkomt zonder uitwendig geval, als oock van uitwendige schade niet bedraghende boven een ten honderd, en is den verzekeraer niet gehouden”.

3 Dit blijkt ook bij de totstandkoming van artikel 249 WvK (oud):
EMESQUE ADVOCATUUR Dit blijkt ook bij de totstandkoming van artikel 249 WvK (oud): “Er kunnen”, antwoordde de Regeering, “in geen geval verzekeringen bestaan tegen inwendig bederf of gebreken welke aan eene zaak eigen zijn. Derhalve toe te laten, zoude den handel en de zeevaart aan de grootste ongelegenheden blootstellen, omdat men dan reeds geheel of gedeeltelijk beschadigde goederen zoude kunnen laten verzekeren, terwijl de verzekeraar zelden in staat zoude zijn om het bedrog te bewijzen. Men kan alzoo alleen verzekeren tegen van buiten komende gevaren”.

4 De wet nu Artikel 7:951 BW luidt:
EMESQUE ADVOCATUUR De wet nu Artikel 7:951 BW luidt: De verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Maar: geen dwingend recht, dus afwijken mag

5 EMESQUE ADVOCATUUR WAT IS EIGEN GEBREK Eigen: de aard van de zaak / normale eigenschap die schade veroorzaakt OF een gebrek van die zaak

6 Als de schade wordt veroorzaakt door de aard van de zaak:
EMESQUE ADVOCATUUR MvT 1986: als zaken bijvoorbeeld bederven door een uitzonderlijk lange duur van de reis of niet luchten van de ruimen, terwijl bederf niet zou hebben plaatsgevonden als de reisduur normaal was geweest/ruimen wel waren gelucht: dan geen toepasselijkheid Artikel 7:951 BW Als de schade wordt veroorzaakt door de aard van de zaak: geen minderwaardige eigenschap maar normale eigenschap

7 De polis Nederland: Nederlandse Beurs Goederenpolis
EMESQUE ADVOCATUUR De polis Nederland: Nederlandse Beurs Goederenpolis NBGP 2006 Artikel 16.1 (Conform artikel 7:951 BW uitsluiting eigen gebrek) Bewijslast ligt bij verzekeraar als er een beroep wordt gedaan op deze uitsluiting.

8 Praktijk Afwijken van deze bepalingen gebeurt veelvuldig door opnemen:
EMESQUE ADVOCATUUR Praktijk Afwijken van deze bepalingen gebeurt veelvuldig door opnemen: Renunciatie aan artikel 16.1 NBGP 2006 en artikel 7:951 BW   in de polis LET OP: bijvoorbeeld vertragingsschade is hierdoor NIET meegedekt, dus als schade wordt veroorzaakt als bedoeld in MvT: geen sprake van eigen gebrek Om dit mee te dekken: ook renunciatie aan artikel NBGP 2006 opnemen

9 EMESQUE ADVOCATUUR ENGELAND Gelet op het belang van Engels recht voor de transportpraktijk Naar Engels recht gelden echter andere normen: Section 55 Marine Insurance Act 1906 Institute (Marine) Cargo Clauses 2009 (ICC 2009) (de ‘A-Clauses’ ofwel All Risks Clauses)

10 EMESQUE ADVOCATUUR   RISKS COVERED 1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5 6 and 7 below. Uitsluiting voor eigen gebrek: Clause 4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

11 Soya vs. White (HL, 1983, Vol. 1 Lloyd’s Rep. 122)
EMESQUE ADVOCATUUR Soya vs. White (HL, 1983, Vol. 1 Lloyd’s Rep. 122) The question of what constitutes inherent vice often causes difficulties in practice. Shortly after the 1982 clauses were introduced, the term was subjected to close scrutiny; in Soya v White [1983] Lord Diplock provided the following useful definition: “The phrase where it is used in section 55(2)(c) refers to a peril by which a loss is proximately caused; it is not descriptive of the loss itself. It means the risk of deterioration of the goods shipped as a result of their natural behaviour in the ordinary course of the contemplated voyage without the intervention of any fortuitous external accident or casualty.”

12 In paragraaf 55 van de Marine Insurance Act staat:
EMESQUE ADVOCATUUR In paragraaf 55 van de Marine Insurance Act staat: “that the policy may ‘otherwise provide’ with regard to inherent vice.”  In de Soya vs White zaak was op andere wijze voorzien in dekking door de toevoeging van: “loss or damage caused by ‘heat, sweat and spontaneous combustion’.” In de procedure voor het House of Lords werd aangenomen dat de claim voortvloeide uit: “the heated and deteriorated condition of the Soya shipments and it should therefore succeed.”

13 EMESQUE ADVOCATUUR Noten vs Harding (1990) Betreft een lading lederen handschoenen die gedurende transport van India naar Nederland door vocht waren beschimmeld. On arrival the gloves were found to be wet, mouldy and stained. The Court of Appeal determined that the gloves had excessive moisture at the time of shipment and the loss came within the inherent vice exception, Bingham L.J. concluding that “the goods deteriorated as a result of their natural behaviour in the ordinary course of the contemplated voyage”.

14 the policy may ‘otherwise provide’ with regard to inherent vice
EMESQUE ADVOCATUUR Eigen gebrek als zodanig dekken is naar Engels recht hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk! MAAR the policy may ‘otherwise provide’ with regard to inherent vice

15 AANDACHTSPUNT VOOR DE PRAKTIJK
EMESQUE ADVOCATUUR AANDACHTSPUNT VOOR DE PRAKTIJK Vreemd genoeg geven niet Engelse tussenpersonen hier een draai aan door, onder toepasselijkverklaring van Engels recht, wel te renuncieren aan de uitsluiting van dekking van eigen gebrek en inherent vice aldus als zodanig expliciet te benoemen. Wellicht een mooie gelegenheid voor tussenpersonen om toepasselijkheid Nederlands recht te adviseren aan verzekerden: eenvoudig om eigen gebrek mee te verzekeren! Bedenk hierbij ook dat uitsluiting van ‘inherent vice’ één van de standaard uitsluitingen is voor ocean carrier’s liability in de Bill of Lading.

16 EMESQUE ADVOCATUUR VERPAKKING VRAAG: Is een gebrek aan de verpakking een (eigen) gebrek van het goed? Leidt in dit kader tot een 2e vraag, nl.: VRAAG: Dient de verpakking te worden beschouwd als onderdeel van de verzekerde zaak?

17 EMESQUE ADVOCATUUR HR 7 juni 1996, NJ 1996, 697 (Dracena boompjes, pp. Campo Handelsonderneming bv vs. Nieuw Rotterdam Schade nv)

18 De discussie spitste zich toe of verzekerd was: de partij boompjes Of
EMESQUE ADVOCATUUR Verzekerd: vervoer van Guatemala naar Amsterdam onder toepasselijkheid van de ICC 1982. Tijdens vervoer ontstaat schade aan partij Dracena boompjes als gevolg van te hoge temperatuur in de container. De discussie spitste zich toe of verzekerd was: de partij boompjes Of een container met een partij boompjes

19 EMESQUE ADVOCATUUR In de hierop volgende procedures is door het Hof aangenomen dat verzekerd was: een container met een partij boompjes Hoge Raad: oordeel van het Hof niet onbegrijpelijk dat in deze omstandigheden gebrek aan de container een eigen gebrek aan de verzekerde zaak oplevert.

20 Wansink (Asser-Clausing-Wansink no. 349):
EMESQUE ADVOCATUUR Wansink (Asser-Clausing-Wansink no. 349): “Steun voor de opvatting dat de verpakking deel uitmaakt van de verzekerde zaak, biedt ons inziens – impliciet- ook het bepaalde in art. 14 van de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Beurs Goederenpolis 2006.” Ik deel in dit kader de mening van A.Blom (Causaliteit in het verzekeringsrecht, diss.2006) die het als volgt formuleert: “Verdedigbaar lijkt mij de stelling dat de verpakking geen deel uitmaakt van de verzekerde zaak tenzij uit de polisvoorwaarden anderszins volgt.” Dit is de veiligste weg als beoogd wordt de verpakking mee te dekken. M.i. zijn het Dracena boompjes arrest en deze opvatting ook in overeenstemming met elkaar.

21 Hof Den Haag 27 oktober 1998, S&S 2000, 126 (NN/Flier)
EMESQUE ADVOCATUUR Hof Den Haag 27 oktober 1998, S&S 2000, 126 (NN/Flier) Stelling van NN: “…NN stelt, de container waarin de machines zijn gestuwd moet worden aangemerkt als ‘packing’ en ondeugdelijkheid van die verpakking moet worden beschouwd als ‘inherent vice’.” Hof: (Na te hebben vastgesteld dat er met de container ‘niets mis’ was; oorzaak schade: verkeerde stuwage) “…laat staan dat uit de polisvoorwaarden kan worden afgeleid dat de container deel uitmaakt van de verzekerde zaak.”

22 EMESQUE ADVOCATUUR DE POLIS BEPAALT
SAMENGEVAT DE POLIS BEPAALT

23 ENGELAND Institute (Marine) Cargo Clauses 2009 (ICC 2009) Clause 4.3
EMESQUE ADVOCATUUR ENGELAND Institute (Marine) Cargo Clauses 2009 (ICC 2009) Clause 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter Insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses ‘packing’ shall be deemed to include stowage in a container and ‘employees’ shall not include independent contractors)

24 Deze belangrijke uitsluiting is van toepassing als:
EMESQUE ADVOCATUUR Deze belangrijke uitsluiting is van toepassing als: the packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or the packing or preparation is carried out prior to attachment of the risk.

25 Dit toegepast op de Dracena boompjes: Container is packing
EMESQUE ADVOCATUUR De Engelsen maken aldus nadrukkelijk onderscheid tussen eigen gebrek en gebrekkige verpakking. Dit toegepast op de Dracena boompjes: Container is packing DUS GEEN INHERENT VICE Maar dan wel uitsluiting ex 4.3? Hangt af van de feiten

26 EMESQUE ADVOCATUUR Specialized in International Trade, Insurance and Transport Law Beethovenstraat JX Amsterdam T (0) F (0) W.


Download ppt "EIGEN GEBREK (INHERENT VICE) EN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING"

Verwante presentaties


Ads door Google