De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop EU-subsidies. Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop EU-subsidies. Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop EU-subsidies

2 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI

3 De uitdagingen  Groei en banen scheppen  Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid aanpakken  Armoede en Sociale uitsluiting terugdringen

4 Subsidielogica  Uitvoering/toepassing van Europees beleid  Cofinanciering  Niet voor reguliere, maar innovatieve projecten  Niet retro-actief  Internationale samenwerking  Europese meerwaarde

5 Subsidielogica  Gecentraliseerd vs. gedecentraliseerd  Nationale/regionale contactpunten  1 project, veel programmamogelijkheden  Alles is Europa 2020

6 Provinciebestuur als partner in Europese programma’s Europees Interregionaal Interreg Europe Europees Grensoverschrijdend Interreg F-W-VL, VL-NL, 2 Zeeën Vlaams EFRO Vlaanderen West-Vlaams PDPO/ LEADER/ EFMZV Europees Transnationaal Interreg Noord- West Europa & Noordzee

7 EFRO-Vlaanderen (vroeger Doelstelling 2)

8 Voorbeeld Verbeteren van de fiets- en voetgangersontsluiting Brugge-West Budget: 3,5 miljoen euro Financiering Europa: 1,5 miljoen euro

9 Interreg V 3 LUIKEN  Grensoverschrijdend (VA) -Interreg Vlaanderen-Nederland -Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen -Interreg 2 Zeeën  Transnationaal (VB) -Interreg Noordzee -Interreg Noord-West Europa  Interregionaal (VC) - Interreg Europe

10 voorbeeld -STRO: groene zorg-methodiek (Interreg VlaNed) – stad Brugge -Fab Lab (Interreg VlaNed) - -Vis-à-vis: oprichting van een grensoverschrijdend netwerk rond feestelijke, populaire muziek (Interreg FRAWAVLA)– cultuurcentrum Brugge -Cities in Balance (Interreg NWE): economische meerwaarde van het ranstedelijk gebied valoriseren

11 Is dit alles? www.west- vlaanderen.be/europa

12 Erasmus+ Doel Betere vaardigheden grote inzetbaarheid op arbeidsmarkt moderniseren van onderwijs, opleiding, jeugdwerk en sport Budget € 14,7 miljard 3 kernacties: KA 1: Individuele leermobiliteit KA 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken KA 3: Steun voor beleidshervormingen ec.europa.eu/programmes/erasmus ‐ plus/index_en.ht m

13 KA 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken ● Strategische partnerschappen ● Kennisallianties ● Sector skills alliances ● Capaciteitsopbouw voor Jeugdzaken ● Ondersteunende ICT-platforms KA 3: Steun voor beleidshervormingen ● Kennisuitwisseling voor onderwijs, opleiding, jeugd ● Prospecties voor beleidsinnovatie ● EU-instrumenten erkenning kwalificaties/diploma’s ● Samenwerking internationale organisaties ● Stakeholdersdialoog & promotie programma

14 Voorbeeld Games project Doel: kennis en begrip ontwikkelen over de positieve impact die Brede scholen kunnen hebben op kinderen en jongeren. Ze kunnen hen o.m. helpen belangrijke basisvaardigheden en sleutelcompetenties te verwerven die belangrijk zijnvoor, kansen op tewerkstelling en actief burgerschap. hun persoonlijke ontwikkeling; hun kansen op de arbeidsmarkt; het opnemen van actief burgerschap. In dit project werkten gedurende twee jaar Brede scholen uit het Brusselse nederlandstalige onderwijs en het Engelse graafschap Kent nauw samen. Ze gingen bij elkaar op bezoek en wisselden ervaringen en kennis uit. Ze observeerden elkaars activiteiten die gericht zijn op het bieden van maximale ontwikkelingskansen aan alle kinderen. Op basis van deze samenwerking en kennisdeling ontwikkelde het Onderwijscentrum Brussel samen met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een instrument voor kwaliteitsontwikkeling, de Kijkwijzer 2.0. http://gamesproject.eu/nl/

15 Europa voor de Burger Doel debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis Europese burgers en het EU beleidsproces: inzicht, betrokkenheid Budget € 185 miljoen Inhoud Europees herdenken Democratisch engagement en burgerparticipatie

16 Europees herdenken 100 jaar WOI 25 jaar val van de Berlijnse muur 10 jaar uitbreiding van de EU Democratisch engagement en burgerparticipatie stedenbanden netwerken van steden Projecten van maatschappelijke organisaJes: kennis over EU en deelname aan besluitvorming ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens- programme/index_en.htm

17 Wat doen wij voor u?  Regie  Begeleiden  Coördineren Via Provinciale contactpunten Facilitatoren Interregsecretariaat

18 Wat doen wij voor u?  Informeren en Communiceren Structureel EUDirect Expertisecel Middelen Infosessies Website, e-zine,… Filmpje EU-dag 11 mei 2014

19

20 1. Begin bij het begin

21 2. Leg goede fundamenten

22 3. Goede afspraken, goede vrienden

23 4. Weet wie je date?

24 5. Schrijf je project!

25 6. Plan wat je kan Definieer de verschillende onderdelen en fasen van je project. Definieer voor elk onderdeel of fase de activiteiten die hierbij horen. Definieer voor elke activiteit: -verantwoordelijke partner en personen -beoogde resultaten met timing -indicatoren voor monitoring en evaluatie -de nodige kosten

26 7. Goedgekeurd, en nu?

27 8. Ook niet onbelangrijk: projectfinanciering

28 Vragen? Kaatje Gevaert Stafmedewerker Europese Programma's Dienst EE - Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 / 8200 Sint-Andries T +32 50 40 72 35 E kaatje.gevaert@west-vlaanderen.be


Download ppt "Workshop EU-subsidies. Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI."

Verwante presentaties


Ads door Google