De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 18 oktober 2013. Programma MediaTrain; projectvoorstelling - Jo Van Hecke (vzw Tonuso), Davy Nijs en Tom Vandries (KHLim) Meetresultaten MediaTrain.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 18 oktober 2013. Programma MediaTrain; projectvoorstelling - Jo Van Hecke (vzw Tonuso), Davy Nijs en Tom Vandries (KHLim) Meetresultaten MediaTrain."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 18 oktober 2013

2 Programma MediaTrain; projectvoorstelling - Jo Van Hecke (vzw Tonuso), Davy Nijs en Tom Vandries (KHLim) Meetresultaten MediaTrain en uitdagingen - Jan Dekelver (Thomas More) Pauze 'Mensen in de digitale wereld, 2020‘ - Ben Caudron Slotwoord door Debbie Esmans, raadgever Media, Kabinet van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Broodjeslunch

3

4 6 M start- dag Terug- komdag Wie? Wat? Waar? MW-test 1 Leren over MW MW-test 2 MW-plan Veiligheidsplan EIGEN PROCES (o.a. MW-plan, veiligheidsplan, cursus, …) start ONLINE COACHING (via www.e-hulpvlaanderen.be)

5 “ Over het hele proces ” Oranjehuis - Stef en Niels

6 Clean UP

7 Nood aan passende aanpak en tools rond gebruik van internet en sociale media De nood ervaren van meer kennis, expertise op dit vlak. Sociale media zijn concreet aanwezig in de leefwereld van de jongeren (hoe gebruiken binnen begeleiding, hoe correct leren omgaan met sociale media) En nu? Waarom Mediatrain?

8 Afgevaardigden per entiteit Verkennen van noden ent. en sharen kennis Verdere vorming Veiligheidsplanner (mediatrain) Tips en ervaringen uitwisselen Risicoanalyse voor nieuwe media Verkennen online methodieken Niet 1 expert maar veel gepassioneerde werkgroepleden die nieuwsgierig exploreren Opstarten werkgroep

9 Minimediatraining per entiteit (triggeren medewerkers) Terugkoppeling naar beleid toe Tweedaagse voortgang proces aanspreekpunt Spread the word

10 Vorming rond facebook (jongeren) Mogelijkheid tot aanmaken professionele facebookaccount Afspraken gebruik internet en sociale media Verantwoordelijken netwerk en computerbeheer Vorming aan collega’s, jongeren en ouders (knowhow, tools) Enkele concrete acties

11 Inzichten werkgroep versus volgen van hardware Continuiteit werkgroep bottlenecks

12 Mee zijn!!! Zorgen dat we mee zijn met nieuwigheden, blijvend bijscholen… Vormingen aan jongeren, ouders en medewerkers blijven geven (dynamisch) Blijvend aanpassen van afspraken meegaande met wat er leeft, bestaat,…. Dromen: hardware om alles vlotter te maken (tablets, smartphones,…) Toekomst

13 “ Over het beleid ” De Elegast

14 “ Vanuit de ict ” Ons Tehuis - Kjell

15 Vereniging Ons Tehuis Inrichtende macht Raad van Beheer - Gemandateerden van de 5 OCMW's Dagelijks Bestuur Voorzitter, Secretaris, Directie Ouders steunen in opvoeden Opvoedingsondersteuni ng Pedagogisch advies Vorming & training aan professionelen Vorming & training aan ouders MFC Voorziening BJB Verblijf Autonoom Wonen Dagbegeleiding Contextbegeleidi ng JEZ11 Voorziening BJB Verblijf 1bis Contextbegeleidi ng hoge intensiteit Ondersteunende begeleiding DIVAM HCA-dienst BJB Arr. Ieper- Veurne Gemeenschapsdi enst Leerproject Herstelbemiddeli ng Herstelgericht Groepsoverleg

16

17

18 NOOD!! Format werkt, dit kan verder gaan Basisvorming niveau verschil Positieve signalen veiligheidsplanner (zelfevalauatie) Mediawijsheid naar e-hulp

19 MediaTrain 18 september 2013 METEN VAN MEDIAWIJSHEID Lieven De Maesschalck – Jan Dekelver 19

20 MEDIAWIJSHEID Wat? Waarom? Wat gaan (kunnen) we meten? Hoe? Bij wie gaan we mediawijsheid meten? Wat zijn de resultaten? Wat verder? 20

21 DOEL Het effect van de acties, ondernomen in het kader van het MediaTrain project meten op de mediawijsheid van hulpverleners en de organisaties waar ze werken 21

22 DEFINITIE Kennis, vaardigheden attitudes Kritisch bewegen in gemediatiseerde wereld Gericht op maatschappelijke participatie − ICT skills, leesvaardigheid, vlotte omgang, creatief gebruik, mediabewustzijn, inzicht in commerciële mechanismen, kritische informatie- en strategische vaardigheden, verantwoord en veilig (cf. de Beleidsnota Media 2009-2014 en de Beleidsbrief Media 2010-2011). 22

23 MEDIAWIJSHEID - MEDIATRAIN − ICT kennis Basiskennis email en www Basiskennis internet veiligheid (Niet gemeten) − Vaardigheden Actief gebruik maken van media Creatief gebruik maken van media Maatschappelijke participatie − Attitudes Mediabewustzijn Inzicht in de mechanismen van commerciële communicatie en de media-industrie Kritische informatie- en strategische vaardigheden Verantwoord en veilig mediagebruik. 23

24 ONDERZOEKSPOPULATIE Werknemers bijzondere jeugdzorg Namen deel aan introductie en/of opleiding Begeleiders, staf, directie 24

25 ONDERZOEKSDESIGN Voor- en nameting − Nulmeting: bij de start van het project (september 2012 – december 2013) − Na introductie en opleiding (maart 2013 - augustus 2013) Nulmeting: totaal van 375 respondenten 25

26 WAT IS UW GESLACHT? VariabeleAantalPercentage Vrouw23162% Man14438% Totaal375100% 26

27 HOEVEEL JAREN ERVARING HEBT U IN DE SECTOR? Aantal jaren ervaringAantalPercentage Minder dan 1 jaar257% Tussen 1 en 5 jaar13035% Meer dan 5 jaar ervaring22059% Totaal375100% 27

28 IN WELKE FUNCTIE BENT U MOMENTEEL TEWERKGESTELD? AntwoordAantalPercentage Uitvoerende functie28877% Leidinggevende functie 9225% 28

29 WELKE TAKEN BEHOREN TOT UW FUNCTIE? (MAXIMUM 3) AntwoordAantalPercentage Begeleiding van cliënten: jongeren30581% Begeleiding van cliënten: volwassenen5013% Begeleiding van ouders16745% Coördinatietaken8823% Managementtaken4612% Samenstellen en geven van opleiding103% Administratieve taken15942% Andere, namenlijk267% 29

30 UITVOEREN VAN HANDELINGEN 30 DOORGEVEN AAN CLIËNTEN/COLLEGA’S 99% 66%

31 HOE VAAK VOERT U DE HANDELING UIT StellingBijna dagelijks WekelijksMaandelijksZeldenNooitTotaal Ik gebruik het internet als methodiek in de begeleiding van mijn cliënten 1521111235373 31 93%

32 IK HERKEN PESTGEDRAG OP HET INTERNET 32 AntwoordAantalPercentage ja9726% Meestal18951% Meestal niet4913% Nee3710% Totaal372100% Er is herkenning, maar er wordt niet gerapporteerd of er actie wordt ondernomen

33 AUTEURSRECHTEN StellingHelemaal akkoord AkkoordNiet akkoord Helemaal niet akkoord Weet nietTotaal Het is belangrijk de auteursrechten van online materiaal te respecteren 5525925528372 Het is belangrijk de bron van digitale informatie te controleren 892446231372 33 84% 89% StellingNiet 0 Weinig 1 2 3 Veel 4 Totaal Het is belangrijk de auteursrechten van online materiaal te respecteren 164103562920372 Het is belangrijk de bron van digitale informatie te controleren 130101774222372 86% 82% DOORGEVEN AAN CLIËNTEN/COLLEGA’S

34 Ik maak het onderscheid tussen advertenties en informatie op het internet Ik herken agressieve verkoopstechnieken op het internet Ik breng informatie over een bepaald onderwerp samen vanuit verschillende bronnen Ik ben kritisch in mijn reacties op vriendschapsverzoeken GELIJKAARDIGE TENDENZEN VOOR 34

35 DEZE VRAGENLIJST IS EEN GOED INSTRUMENT AntwoordAantalPercentage Helemaal akkoord3810% Akkoord29780% Niet akkoord359% Helemaal niet akkoord10% Totaal371100% 35 90%

36 Vaardigheden Attitudes Frequentie Internetcomfort − Ik voel me comfortabel als… − Ik voel me zelfzeker bij… − Ik vind het leuk om… − Ik vind het bedreigend als… − Ik vind het gemakkelijk om… − Ik ben nerveus als… GROEPERING 36

37 Er is een zeer sterke relatie tussen internetvaardigheden en internetcomfort. Hoe meer vaardigheden men bezit, hoe meer internetcomfort men ervaart (p<0001) Er is een zeer sterke relatie tussen internetvaardigheden en internetfrequentie. Hoe meer vaardigheden men bezit, hoe hoger de internetfrequentie (p<0001) ENKELE VERBANDEN 37

38 BETROUWBAARHEID INSTRUMENT SubschaalCronbach's Alpha Vaardigheden0,856 vaardigheden doorgeven0,851 Attitudes0,801 Attitudes doorgeven0,910 Internetcomfort0,861 Internetfrequentie0,939 Totaal respondenten371 38 >0,7 !

39 BEZITTEN VAN VAARDIGHEDEN 39

40 VERHOUDING BEZITTEN EN DOORGEVEN 40

41 41 PROTOCOL IN DE LIFT

42 42 PROTOCOL IN DE LIFT

43 43 PROTOCOL IN DE LIFT

44 44 PROTOCOL IN DE LIFT

45 Geen statistisch significant verschil tussen nulmeting en meting na interventie op vlak van persoonlijke vaardigheden, attitudes, Instrument = zelfevaluatie – blijft subjectief Betere bewustwording en dat blijkt in significante toename in vaardigheden doorgeven (1,9 ->2,3) Meer mediawijze cultuur (cfr protocols, richtlijnen) Betrouwbaar instrument Tevredenheid over gebruik Verder onderzoek naar minimale vragenset Eindrapport : beschikbaar december 2013 KERNBESLUIT 45

46 De methodiek werkt. Hoe dragen we dit verder uit? Het meetinstrument aanpassen aan andere omgevingen – CAW’s, Jeugdhulpverlening, OCMW’s, sociale diensten, ouderen … Vlaams? Belgisch? Europees? EN VERDER? 46

47 STUDIEDAG 18 OKTOBER 2013


Download ppt "Studiedag 18 oktober 2013. Programma MediaTrain; projectvoorstelling - Jo Van Hecke (vzw Tonuso), Davy Nijs en Tom Vandries (KHLim) Meetresultaten MediaTrain."

Verwante presentaties


Ads door Google