De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARVERGADERING 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARVERGADERING 2015."— Transcript van de presentatie:

1 JAARVERGADERING

2 Opening door de Voorzitter

3 Notulen jaarvergadering 18maart 2014
Aanwezig: 80 leden. Er zijn geen (schriftelijke) afmeldingen ontvangen. 1. Opening. De voorzitter opent de 48e jaarvergadering. Dit betekent dat we over 2 jaar in ons jubileumjaar zitten. De voorbereidingen zijn al op gang aan het komen. Het afgelopen jaar werden de diverse activiteiten goed bezocht. 2. Notulen jaarvergadering van 11 maart2013. De secretaris leest de notulen voor. In tegenstelling tot vorig jaar konden de aanwezigen deze niet op het scherm meelezen. De voorzitter dankt de secretaris voor de samenstelling van de notulen. Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. -Er zijn dit jaar eveneens geen ingekomen stukken voor de jaarvergadering. -Sauerland. Nico Wijers en Marleen Kessels gaan mee met een reis die wordt aangeboden door Kras. De reis voor 5 dagen - all in - gaat € 360,00 kosten. Wanneer er voldoende (50) deelnemers zijn, willen we vanaf juni 2014 elke maand € 15,0 innen via een automatische opdracht. De reis wordt dan gepland in Binnenkort ontvangt u hierover een folder waarin alles wordt uitgelegd. Enkele leden zijn ook al in het betreffende hotel geweest en zijn vol lof. De service en het eten zijn prima. -28 mei is de bustocht naar Den Bosch, georganiseerd door Ghielen uit Beringe. -Onze nieuwsbrief krijgt een fonkelnieuw jasje. Dhr. Heini Giesberts maakt de lay out, de opmaak van het geheel. De voorzitter laat een exemplaar aan de vergadering zien. Jac Ewals en Karel van Heeswijk doen de redactie. -Op 19 mei (Hemelvaartsdag) zijn de Volksfeesten in Baarlo en kosten € 7,00 per persoon. Alsafdeling gaan we er niet naartoe. Wil men er toch naar toe, dan kan men zich melden bij Nico Wijers, die dan de collectieve aanmelding zal doen.

4 4. Jaarverslag 2013 secretaris.
De secretaris leest het jaarverslag voor. De vergadering beloont hem daarvoor met een applaus. De voorzitter dankt de secretaris voor het opmaken van het jaarverslag van alle activiteiten in 2013.  5. Financieel jaarverslag 2013. De penningmeester, mw. Ger Sijbers, neemt het - nu wel getoonde - verslag met allen door. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag is goedgekeurd. De Voorzitter dankt de penningmeester voor het verslag. Dit moet naar de Gemeente Venlo worden opgestuurd om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie. Op 27 maart heeft het bestuur de eerste geheel aan het 50-jarig jubileum gewijde vergadering. Daarin worden de aangedragen suggesties op hun financiële mogelijkheden bekeken.  6. Verslag kascontrolecommissie dhr. J. Wilbers en mw. G. Rouleaux. Mw. Rouleaux voert het woord en deelt mee, dat alle financiële stukken en de kas kloppen tot de laatste cent. Zij vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit vindt onder applaus plaats. De voorzitter dankt de commissie voor haar gedane werk. 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Aftredend is dhr. Jo Wilbers. De voorzitter dankt hem voor zijn werkzaamheden. Mw. I. Stalenhoef wordt nu lid van de commissie samen met mw. G. Rouleaux. Als reservelid meldt dhr. P. van Rhee, Salvatorstraat 15 zich aan. Hij wordt benoemd.   8. Begroting voor het jaar 2015.  De penningmeester licht toe dat, hoewel we pas met 2014 bezig zijn, de Gemeente Venlo nu al de begroting voor 2015 wenst te ontvangen om de nodige gegevens voor háár begroting van 2015 te kunnen verwerken. Aan de hand van de cijfers op het scherm neemt zij de begroting met allen door. Er zijn geen vragen. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

5 9. Aandacht voor activiteiten 2014
9. Aandacht voor activiteiten Op 1 april (geen aprilgrap) is in Luxor een film met daarna een dinertje. Op 28 maart is de kaartverkoop hiervan bij “de Gastronoom” aan de Kerkstraat.8 april is in zaal “De Witte” o.a. een film over de boottocht van de 3 KBO’s in juni vorig jaar. Op 15 april is de kleine fietstocht van rond de 30 KM.29 houden we onze “Lentemiddag” in ‘de Haandert’ met sjoelen, kaarten of gewoon gezellig praten.Op woensdag 28 mei gaan we naar Den Bosch. Hiervoor komt een vóór inschrijving om te zien op hoeveel gegadigden we minimaal kunnen rekenen. Deze tocht wordt door Ghielen uit Beringe georganiseerd. Dit zijn slechts de eerste activiteiten die er nu staan aan te komen. 10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is mw. Ger Sijbers. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Ger geeft een toelichting op haar herver-kiezing. Het wordt voor haar de laatste termijn als penningmeester. Het bestuur gaat in de komende tijd op zoek naar een geschikte kandidaat. Is deze gevonden, dan kan deze is de resterende periode ‘meelopen’ om inzicht in de boekhouding te krijgen. Bij acclamatie wordt Ger herbenoemd als penningmeester. Zij dankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen. 11. Rondvraag en sluiting. -Dhr. Stalenhoef vraag of bij het kienen het afroepen van de nummers in een lager tempo kan. Er zijn diverse mensen die met de ‘snelheid’ moeite hebben. De voorzitter zal dit doorgeven aan de ‘omroepster’. -Mw. Rouleaux, Glazenapplein, vraagt of de bij haar in te leveren briefjes voor deelname aan activiteiten ook tijdig, liefst voor de laatst genoemde datum, bij haar ingeleverd kunnen worden. Anders moet ze meerdere malen de berg af en weer op. De voorzitter vraagt de leden van boven Op de Heide hier rekening mee te willen houden. Om uur sluit de voorzitter de vergadering. Er volgen nog 5 ronden gratis kienen (zijn er stiekem nog 6 geworden). De Secretaris, Lei Oijen. Vastgesteld in de vergadering van17 maart De Secretaris, De Voorzitter,

6 Ingekomen stukken en mededelingen
Ja mensen we zitten nu nog maar 10 maanden voor ons 50 jarig jubileum dat is op zondag 17 januari Hou deze datum/zondag vrij. In sept gaan we naar het Sauerland er zijn nog een paar plaatsen vrij voor deze 5 daagse reis all in. 30 maart een bijeenkomst hoe de zaak er bij staat we gaan van 6 sept t/m 10 sept 2016 dit ligt al vast.

7 Jaarverslag 2015 secretaris
DI 07 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst “Café De Witte”. 86 Leden hebben aan deze middag dee l- genomen. Bij binnenkomst ontving ieder een glaasje champagne en 2 consumptiefiches. Tussendoor werden nog 5 x lekkere hapjes (4 x koude en 1x warme) aangeboden. Het was een gezellige middag waarbij men zich goed heeft geamuseerd. Dit jaar werd er geen kaartje gelegd. Di. 21 jan. Winter kienen in “De Haandert”. Vandaag waren er 102 kiener aanwezig. Er was eenmaal, bij een enkel rijtje, drie maal kien en bij de volle kaart een maal dubbel kien. En dat allemaal in de tweede helft. In de pauze was er de koffie of thee, maar nu met een heerlijke wafel. Wo. 19 feb. Seniorenzitting KBO’s en d’n Oeles. Veel van onze leden hebben van een mooie middag genoten. Het slot van de middag met ‘De Moorbleumkes’ was ‘het einde’. Wo. 26 feb. Gezellig tafelen bij “Rose Garden”. 60 leden maar liefst hebben van een goed verzorgd opend buffet genoten. Di. 18 mrt. Jaarvergadering in “De Haandert”. Er waren 80 leden aanwezig. Mw. Ger Sijbers was aftredend bestuurslid, penningmeester en vicevoorzitter, maar stelde zich herkiesbaar voor nog een termijn van 4 jaar. Ze deelde mee, dat dit haar laatste periode was en er dus moet worden uitgekeken naar een nieuwe penningmeester. Deze kan dan met haar ‘meelopen’ en zo de boekhouding van de KBO zich eigen maken. Ze werd, er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld, bij acclamatie herbenoemd.

8 01 apr. Filmmiddag in “Luxor” te Reuver. 24 Leden bezochten de film en 21 van hen hebben daarna nog deelgenomen aan het diner. 08 apr. TZBO-films in “De Haandert”. Er waren 40 kijkers die de films o.a. over de boottocht van juni 2013 van de 3 KBO’s hebben gezien. De middag viel goed in de smaak door een verscheidenheid aan korte films. 15 apr. Fietstocht 30/35 km. Hieraan hebben 25 fietsers, de E-fietsen waren zwaar in de meerderheid, deelgenomen aan een mooie tocht. Het weer was ons gunstig gestemd en de ‘ronde’ over het ‘lager’ in Duitsland liet weer andere mooie stukken van dit enorme terrein zien. Bij Café “De Grens” in Reuver werd genoten van koffie en vlaai, waarna de terugtocht werd begonnen. 29 apr. Lentemiddag in “De Haandert”. Er werd volop gejokerd, gerikt, gesjoeld en geklasje-neerd. Begonnen werd met koffie met cake, later en consumptie en snacks. Bij elkaar waren 65 leden doende. De vicevoorzitter, Ger Sijbers, opende de middag en memoreerde aan het feit, dat Nico een Koninklijk medaille heeft ontvangen die door de burgemeester van Venlo werd opgespeld. Tijdens de middag waren hier foto’s van te zien en nog enkele korte filmpjes. Zo mei Bedevaart naar Kapel “In ’t Zand” te Roermond. Leden van onze afdeling hebben te voet, met de fiets of auto deelgenomen aan de bedevaart.

9 06 mei Moederdag kienen in “De Haandert”. Slechts 79 leden waren aanwezig. Er was eerdere malen dubbele kien zowel bij een rijtje vol als bij de volle kaart. Eenmaal zelfs drie maal kien bij een rijtje vol. In de pauze was er koffie met abrikozenvlaai.  Di mei Fietstocht van ca. 50 km. Er hebben 11 fiets(t)ers mee gefietst. Het was wisselend droog en regen. 20 mei Golfen in speelpark “Klein Zwitserland”. De eerste middag uit de serie van 4 middagen. Er waren 12 golfers aanwezig (voor de vier middagen hebben zich 21 leden aangemeld)die gegolfd hebben met prachtig weer. Wel hadden diverse leden vaker bezoek van de muggen. De beste score was 45 slagen en de hoogste waren er 70. Wo. 28 mei Bustocht naar den Bosch met afsluitingsdiner. 58 We bezochten het Brabants Museum in Den Dungen met eerst koffie en krentenmik. Er was ontzettend veel ‘ouwe kraam’ te zien. In Den Bosch werd de lunch gebruikt en daarna een boottocht van een uur over o.a. de Dommel. In Someren-Eind werd bij “De platte vonder” het diner gehouden. Om half 9 waren we weer na een mooie dag, met af en toe regen, terug in Tegelen. Do. 05 juni Boccia Windhond 232 te Tegelen. Er hebben zich 37 deelnemer aangemeld. Het was er goed toeven met de hapjes en ‘Italiaans’ eten. 10 juni Golfen in speelpark “Klein Zwitserland”. De tweede serie. Ook nu slechts 12 deel - nemers, met ook weer bezoek van de muggen. Men was bezig de banen met een hogedrukspuit schoon te spuiten, maar nog niet allemaal. Vandaag was de scores 47 en 65.

10 Zo. 18 aug. Mariaviering in “De Doolhof”. Veel van onze leden hebben deze viering bijgewoond. Er werd o.a. gebeden voor de levende en overleden leden van de afdeling. Direct na de viering begon het flink te regenen. Wo.20 aug. Kasteeltuinen Arcen met fiets of auto. Er waren 35 deelnemers. 10 leden wilden met de fiets gaan, maar het weer - later op de middag - voorspelde niet veel goeds. Dus zijn allen met auto’s gegaan. Het was een leuke middag. Wel waren er opmerkingen op het eten bij “De Gastronoom”. 09 sept. Herfst kienen in “De Haandert”. Er waren slechts 77 kienlustigen. Het bestuur heeft besloten om bij dubbel kien het bedrag te delen door twee. Er was 3x dubbel kien (2x bij ‘rijtje vol’ eenmaal bij ‘volle kaart’, zodat de afdeling € 20,00 minder heeft hoeven uit te keren. Zo. 14 sept. Brunchen bij “Quatre Bras”. Een 24-tal leden heeft volop genoten van de goed-verzorgde brunch. 16 sept. Fietstocht van 30/35 km. Met stralend weer en 24 fietsers hebben we een mooie fietstocht gehad. Op het “lager” was nog veel heide in bloei. Bij café “De Grens” hebben we genoten van een kop koffie en vlaai. 23 sept. Golfen in speelpark “Klein Zwitserland”. De derde serie. Bij ook weer stralend weer hebben slechts 10 golfers aan deze middag deelgenomen. Jammer. De laagste score was 42 en de hoogste 68. Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie nog nagepraat en andere wetenswaardigheden uitgewisseld.

11 De Secretaris ,Lei Oijen.
30 sept. Golfen in speelpark “Klein Zwitserland”. De vierde serie. Er waren slechts 9 deel- nemers. Het weer was ons alweer gunstig gezind. De laagste score was 48. De uiteindelijke winnaar met 140 punten was Lei Oijen (47, 42 en 51 punten). Hij ontving uit handen van de voorzitter de wisselbeker en een VVV-bon.   Di. 14 okt. Filmmiddag in “Luxor” te Reuver. 16 leden hebben van een leuke film en erna van een ekker etentje genoten.   Wo. 12 nov. Gezellig tafelen bij “’t Kerkstraötje”. 29 Leden hebben van een goedverzorgd diner genoten.  DI nov. Sinterklaas kienen in “De Haandert”. Voor het Sinterklaas kienen hadden zich 80 leden aangemeld. Op de tafels stond strooigoed en een koekje. Na afloop ontving ieder een speculaas pop. Jammer dat de opkomst voor het kienen terug loopt.  Do. 27 nov. Kerstshow bij Breifabriek “Marcienne” Dld. Hier zijn 32 leden naar toe geweest. Wel moest de afdeling voor 40 personen betalen (minimum aantal). Gevraagd werd of er de mogelijkheid bestaat om naar de voorjaarshow te gaan Voor de kerstviering wordt hierover een enquȇte gehouden. Wo. 17 dec. Kerstviering in “De Haandert”. Er hadden zich 130 leden aangemeld, maar door ziekte en andere redenen waren er 120 aanwezig. Pastor Dautzenberg en de dames Ger Sijbers en Marleen Kessels- Creemers verzorgden de viering met muzikale ondersteuning voor de kerstliedjes van een lid van de Tegelse Hofzangers, die de middag verder verzorgden met in het eerste gedeelte kerstliederen en in het tweede gevarieerde stukken. Tussen de optredens van de Hofzangers in las Marleen Kessels- Cremers nog een mooi kerst-verhaal voor. Na de viering werden de aanwezigen getrakteerd op kerstbrood en koffie/thee. Aan het eind van de middag volgde nog een pasteitje met kipragout. We kunnen terugzien op en mooie middag. De Secretaris ,Lei Oijen. Lei Oijen.

12 verkoop kaarten kienen € 1.580,00 sponsoring € 2.300,00
KBO H.Hart Tegelen Financieel overzicht 2014 Ontvangsten: Saldo kas € ,45 Saldo bank € ,68 € ,13 Contributie: € ,50 2015 € ,00 € ,50 rente bank € ,59 dagtocht Den Bosch € ,00 dagtocht Arcen € ,50 verkoop kaarten kienen € ,00 sponsoring € ,00 subsidie gem.Venlo € ,00 Kerstshow Marcienne € ,50 kopiëren voor externen € ,00 eigen bijdrage golfen € ,00 eigen bijdrage Boccia € ,50 eigen bijdrage fietstocht € ,00 vakantie Sauerland 2016 € ,00 bezoek Passiespelen 2015 € ,00 bezoek Seniorenexpo 2015 € ,00 terugontv.bankkosten ING € ,21 € ,71 Totaal € ,93 Werkelijk saldo: kas € ,68 bank € ,17 € ,85 vooruit ontv.contrib.2015 € ,00 nog te bet.bankkosten dec.'13 dec.2014 € ,40 nog te bet.Kerstv.2014 € ,80 vooruit ontv.Sen.expo 2015 vooruitv.Passiespelen 2015 vooruit ontv.Sauerland 2016 € ,00 vooruit ontv.sponsoring 2015 € ,00 € ,20 € ,65

13 KBO H.Hart Tegelen Financieel overzicht 2014 Uitgaven: Contributie KBO Limburg € ,39 Jaarvergadering excl.huur € ,41 Nieuwjaarsborrel € ,40 terugbet.contributie 2013/2014/2015 € ,50 Lentemiddag excl.huur € ,98 kienen excl.huur € ,08 Kerstviering de Haandert 2013 excl.huur € ,20 kerstviering 2014 excl.de Haandert € ,92 bijbetaling gezellig tafelen € ,05 bijbetaling brunch € ,00 dagtocht Den Bosch € ,00 dagtocht Arcen € ,50 bijbetaling film + eten € ,00 midgetgolf € ,65 Boccia € ,00 fietstochten € ,50 huur de Haandert 7 x € ,50 bestuursuitje € ,30 progr.boekjes + contrib.kaartjes dec.2014 € ,00 kerstshow Marcienne € ,30 € ,68 algemene kosten: bankkosten ING + Rabobank € ,07 adm.kosten (inkt, postzegels etc.) € ,59 kopieerkosten Graphic mail € ,36 4 nieuwsbrieven + contrib.krt.jan.2014 € ,00 jubileum € ,98 website € ,31 printer € ,50 H.Mis voor lev.en overl.leden Doolhof € ,00 Sligro diversen € ,72 reiskosten € ,15 bezorgen Nestor € ,00 onkostenvergoeding dagelijks bestuur € ,00 besturendag KBO Limburg € ,65 cons.bij verkoop kaarten € ,70 filmmiddag € ,87 inkt voor printer € ,50 terugbetaling Sauerland wgs.overlijden € ,00 € ,40 € ,08 kas € ,68 bank € ,17 € ,85 € ,93

14 Verslag kas controle commissie
Benoeming Dhr. P.v.Rhee tot nieuw lid kascontrole commissie, aftredend mevr. Rouleaux. Benoeming nieuw reserve lid.

15 Inkomsten: Extra uitgaven t.b.v. 50-jarig jubileum € 17.500,00
Contributie € ,00 Rente bank € ,00 sponsoring € ,00 subsidie gem.Venlo € ,00 € ,00 Uitgaven: Afdracht KBO Limburg € ,00 jubilea € ,00 themadagen € ,00 huur de Haandert € ,00 dagtochten € ,00 jaarvergadering € ,00 lentemiddag fietstochten kerstviering € ,00 kopieerkosten + nieuwsbrief tafelen en film € ,00 bankkosten onderhoud website € ,00 administratiekosten € ,00 jaarprogramma (boekje) diversen € ,00 Totaal € ,00 Extra uitgaven t.b.v. 50-jarig jubileum € 17.500,00 te besteden over 4 activiteiten: januari 2016 jubileumdag, dagtocht, activiteit najaar en Kerstviering.

16 Activiteiten maart komt de volgende nestor en er liggen heel veel folders in kijk die goed na, heel belangrijk zijn ze. 31 maart film Reuver 07 april wandelen Mariapeel Helenaveen 14 april ons Lentefeest 21 april beugelen bij meer dan 25 deelnemers ook woensdag 22 april 23 april zomershow Marcienne Folder Sauerland en folder Stef Küppers muziek Interesse in bezoek Medipoint/groene kruis? Terug loop deelname activiteiten. Suggesties nieuwe activiteiten?

17 bestuursverkiezing Marleen Kessels is aftredend en ook herkiesbaar
Kandidaten konden zich aanmelden voor de vergadering er zijn helaas geen aanmeldingen

18 ledenwerving

19 Rondvraag en sluiting

20 Nu gaan we nog 5 ronde kienen
1 24 50 61 90 13 31 41 66 70 4 27 49 52 88 9 16 45 64 77 11 30 54 73 84


Download ppt "JAARVERGADERING 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google