De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Onderzoek naar de werking van het Sirius-programma om excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen ITS - ROA - CHEPS Het beste uit studenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Onderzoek naar de werking van het Sirius-programma om excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen ITS - ROA - CHEPS Het beste uit studenten."— Transcript van de presentatie:

1 1 Onderzoek naar de werking van het Sirius-programma om excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen ITS - ROA - CHEPS Het beste uit studenten

2 2 Inhoud parallelsessie Onderzoeksvragen Achtergrond: excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs Voorlopige resultaten deelonderzoeken studenten  instroomonderzoek, uitstroomonderzoek, werkgeversonderzoek  effectstudie (EPP-test en scriptieonderzoek)

3 3 Onderzoeksvragen A - Welke excellentie bereiken de studenten? Welke kennis, inzicht en vaardigheden verwerven zij? Verschillen tussen hbo en wo, internationaal? In hoeverre is de excellentie toe te schrijven aan het Sirius project van de universiteit of hogeschool? B - Welk effect heeft excellentiebeleid op de rest van het onderwijs? Op de cultuur binnen de instellingen voor hoger onderwijs? Op keuzes in de onderwijsloopbaan van studenten? Op de motivatie van studenten? Op het reguliere onderwijs? C - Hoe wordt excellentie bereikt en waar kunnen universiteiten en hogescholen zich nog op richten? Welke soort trajecten leidt tot een niveau dat internationaal hoog is? Welk type studenten neemt deel aan excellentietrajecten? Hoeveel kost excellentiebeleid en wat zijn de kostenposten?

4 4 Deelonderzoeken 1.Excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs  literatuurstudie 2.Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma  instroomonderzoek, focusgroepen studenten docenten 3.Arbeidsmarktopbrengst van excellentieprogramma’s voor studenten  Wo- en Hbo-monitor, vignettenonderzoek werkgevers 4.Leeropbrengst van excellentieprogramma’s voor studenten  EPP test, self-assessment, scriptieonderzoek 5.Opbrengst van excellentieprogramma’s voor de hogescholen en universiteiten  Kostenonderzoek, focusgroepen studenten docenten

5 5 Deelnemende ho-instellingen: Saxion Hogeschool Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Vrije Universiteit Universiteit van Amsterdam Maastricht University Radboud Universiteit

6 6 Excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs Literatuurstudie naar excellentie in Nederland en buitenland In Nederland grote variëteit van excellentieonderwijs: -Naam: -Opzet: organisatie, vormgeving, positie ten opzichte van reguliere opleiding en disciplinaire oriëntatie -Excellentievisie: Talentontwikkeling, Excellent onderwijs, Excellentie als innovatie Excellentieprogramma’sHonoursprogramma’s Honours ClassesHonoursprojecten Honours TracksHonoursspecialisaties Honourscolleges/ ‑ academiesHonoursstages HonoursminorenHonourstrajecten (ook individuele) HonoursopleidingenSterrensystemen University Colleges (Liberal Arts)

7 7 Excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs Excellentieonderwijs in het buitenland (quick scan): Europa: -Enkele initiatieven in Vlaanderen, Finland en Duitsland (met financiering van overheid). -Vast onderdeel van onderwijssysteem in Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. -Buiten Europa: -Australië: nationaal beleid, honoursdegree en degree with honours -Verenigde Staten: vele instellingen bieden excellentieonderwijs aan in vorm van honoursprogramma’s of honourscolleges. Vergelijking: Nederland loopt in Europa voorop -Belangrijke impuls door Sirius Programma (andere landen weinig tot geen nationale financiering) -Uniek zijn: kleinschaligheid, verdiepende monodisciplinaire honoursprogramma’s, beperkte zwaarte en lengte, extracurriculaire karakter, excellentie in hoger beroepsonderwijs (bijv. reflective professional) Effect? Nog weinig over bekend in Nederland en in buitenland

8 8 Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma? (instroomonderzoek)

9 9

10 10 Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma? (instroomonderzoek)

11 11 Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma? (instroomonderzoek)

12 12 Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma? (instroomonderzoek)

13 13 Welke studenten kiezen voor een excellentieprogramma? (uitstroomonderzoek) Mannen (iets vaker dan vrouwen) Jongere studenten (westerse) allochtonen “niet-reguliere” instromers (vwo’ers in het hbo, hbo’ers in het wo) Studenten gezondheidszorg en recht

14 14 Arbeidsmarktopbrengst van excellentieprogramma’s voor studenten (uitstroomonderzoek) Afgestudeerden die een HP’s hebben gevolgd: Halen hogere cijfers Studeren vaker door Vinden minder snel werk Werken relatief vaak binnen hun kerndomein (vooral op eigen niveau) Hebben uitdagender werk Verdienen meer (alleen hbo’ers) Schrijven arbeidsmarktuitkomsten slechts in beperkte mate toe aan HP’s Hebben een positiever oordeel over hun gevolgde opleiding (vooral hbo’ers) Vinden dat hun opleiding selectiever had mogen zijn Een deel van deze effecten worden verklaard door overige ervaringen tijdens de opleiding en studieprestaties Soortgelijke uitkomsten voor mensen die een HP hebben overwogen, maar niet gevolgd: mogelijke (zelf-)selectie-effecten

15 15 Bijna de helft van de werkgevers weet niet van het bestaan van HP’s Slechts 8% heeft er persoonlijke ervaring mee Bekendheid groter bij grotere organisaties, en bij de overheid en juridische dienstverlening Werkgevers hebben slechts een lichte voorkeur voor afgestudeerden met HP Voorkeur voor overige cv-kenmerken en competenties hangen niet samen met bekendheid met, of voorkeur voor, honours-/excellentieprogramma Werkgevers willen vooral een goede aansluiting tussen opleiding en werk, relevante werkervaring, goede cijfers, en een adequaat niveau van vakkennis en sociale vaardigheden Voorkeuren van werkgevers (vignettenonderzoek)

16 16 Enkele voorlopige conclusies Bekendheid van excellentieprogramma’s valt tegen, zowel bij potentiële studiekiezers als bij werkgevers Zelfs wanneer wel bekend, niet veel effect op keuzegedrag Wel samenhang tussen keuze voor een excellentieprogramma en studie- en arbeidsmarktsucces: ▪hogere cijfers, hoger competentieniveau ▪positiever oordeel over gevolgde opleiding ▪“beter” werk Afgestudeerden schrijven effecten slechts in beperkte mate toe aan excellentieprogramma Studiemotivatie van honoursstudenten lijkt … ▪meer te liggen in intellectuele nieuwsgierigheid, uitwisselingsmogelijkheden, prestige van de opleiding en de voorbereiding op vervolgonderwijs te liggen ▪en minder in arbeidsmarktsucces of interesse in het specifiek gekozen vakgebied (hoewel in absolute zin ook voor honoursstudenten het belangrijkste aspect) Indicaties dat een deel van de effecten toe te schrijven zouden zijn aan (zelf-)selectie

17 17 Leeropbrengst van excellentieprogramma’s voor studenten EPP-test Lezen Kwantitatief redeneren Kritisch denken Self-assessment (zelfbeoordeling) Analytisch en kritisch denkvermogen Inzicht in je eigen vakgebied Engelse taalvaardigheden Onderzoeksvaardigheden Kwantitatieve (wiskundige en statistische) vaardigheden Vermogen om helder en effectief te schrijven Presentatievaardigheden Interpersoonlijke (sociale) vaardigheden Leiderschap Vermogen om interculturele perspectieven te hanteren Maatschappelijke verantwoordelijkheid Zelfbewustzijn en zelfkennis Probleemoplossend vermogen Nauwkeurigheid Doorzettingsvermogen Ambitie Creativiteit (alternatieven, nieuwe concepten bedenken; buiten bestaande kaders treden)

18 18 Leeropbrengst van excellentieprogramma’s voor studenten EPP-test Lezen Kwantitatief redeneren Kritisch denken Self-assessment (zelfbeoordeling) Analytisch en kritisch denkvermogen Inzicht in je eigen vakgebied Engelse taalvaardigheden Onderzoeksvaardigheden Kwantitatieve (wiskundige en statistische) vaardigheden Vermogen om helder en effectief te schrijven Presentatievaardigheden Interpersoonlijke (sociale) vaardigheden Leiderschap Vermogen om interculturele perspectieven te hanteren Maatschappelijke verantwoordelijkheid Zelfbewustzijn en zelfkennis Probleemoplossend vermogen Nauwkeurigheid Doorzettingsvermogen Ambitie Creativiteit (alternatieven, nieuwe concepten bedenken; buiten bestaande kaders treden)

19 19 HBO-studenten WO-studenten

20 20 Scriptieonderzoek Beoordelingskader  Volharding/doorzettingsvermogen: ambities omschreven in de thesis worden behaald (persistence). Aanvullende vragen Is deze scriptie geschreven door een honoursstudent?  Scripties van honoursstudenten hebben een grotere kans van 16% om ingeschat te worden als honoursscriptie. Creativiteit Taaktoewijding Bekwaamheid

21 21 Enkele voorlopige conclusies Er zijn beperkte effecten van excellentietrajecten op iemands vaardigheden Honoursstudenten … onderscheiden zich niet op algemene vaardigheden lezen, kritisch denken en kwantitatief redeneren; … hbo-honoursstudenten onderscheiden zich wel door ervaren groei van leiderschap; … wo-honoursstudenten onderscheiden zich wel door ervaren groei van onderzoeksvaardigheden, ambitie, presentatievaardigheden en doorzettingsvermogen.

22 22 Vragen: Zijn de resultaten herkenbaar? Sluiten ze aan op de doelstellingen van de excellentieprogramma’s? Welke competenties zouden nog meer onderzocht kunnen worden? Stellingen: De vaardigheden die studenten in een excellentieprogramma opdoen kunnen ze ook op andere wijze leren. De Sirius-excellentieprogramma’s zijn er niet in geslaagd om de programma’s voldoende onder de aandacht te brengen bij het voortgezet onderwijs en werkgevers.


Download ppt "1 Onderzoek naar de werking van het Sirius-programma om excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen ITS - ROA - CHEPS Het beste uit studenten."

Verwante presentaties


Ads door Google