De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke WARANDEWIJK 20 MEI 2015 ‘t Zwaluwnest 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke WARANDEWIJK 20 MEI 2015 ‘t Zwaluwnest 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen,"— Transcript van de presentatie:

1 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke WARANDEWIJK 20 MEI 2015 ‘t Zwaluwnest 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomitées WARANDEWIJK 20 MEI 2015 ‘t Zwaluwnest

2 Wijkvergadering 2014

3 Korte inleiding bij deze wijkvergadering door Rudy Van Cronenburg (3’)  Doelstelling  Informatie verstrekken  Inspraak verlenen  Samenwerken bevorderen  Opstarten wijkwerking

4 Agenda wijkvergadering Warandewijk  Presentatie: Linda Van Himme  Inleiding en doelstelling wijkvergadering (3’) Rudy Van Cronenburg  Methode van aanpak: Eddy Heirwegh (3’)  Belangrijkste resultaten wijk centrum en wijken en hoe staan de resultaten in vergelijking met de resultaten van de gehele gemeente? René de Pauw (15’)  Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw (5’)  Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen? (2 x 8’) Piet Penneman en Rudy Van Vlaender  Welke punten kunnen in de wijk zelf door wijkbewoners aangepakt worden? (3’) door Vrijwilligers Welke rol wil het pas opgerichte BIN (BuurtInformatie Netwerk ) spelen? Patrick Gerard (8’)  Pauze ( 15’)

5 Agenda wijkvergadering deel 2 Dankwoord aan de vrijwilligers door Etienne Fermont en Ronny Droesbeke (3’) Welke rol kan de school spelen in de Warandewijk? (3’) Ivette Timmerman (OV) Welke rol voor feestcomité? Eddy Heirwegh (3’) Dorpsrestaurant –klusjesdienst ‘aan Z’: Voor wie? Vrijwilligers gevraagd (8’) Drieke Henau Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Piet Penneman (4’) Cursus: Wijk- en straatfeest: hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19:30u in Snoopy (3’) Infoavond over groenbeleid Warande: kappen bomen op woensdag 10 juni te 19:30u in zwaluwnest door Rudy Van Cronenburg Wie wil meewerken om een ploeg uit de warandewijk te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016 (finale 11 september 2016)? Wim Van Hoecke (6’) Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? (3’) Vragen en varia (15’)

6 Methode van aanpak Eddy Heirwegh (3’)  Uitwerken conclusies met vrijwillige medewerkers in wijken (afgewerkt)  Voorstellen aan stuurgroep wijkwerking 25 februari (afgewerkt)  Voorstellen analyse aan Staten-Generaal 10 maart (bezig)  Presentatie van deelsegmenten rapport aan adviesraden die dit wensen  Voorstellen aan alg. vergadering adviesraden 21 april  Voorstellen aan wijken op 5 mei (Overslag), 6 mei (Langelede), 12 mei (Dorp-centrum), 13 mei (Stationsstraat-Kalve-Axelsvaardeken) en 20 mei (Warande)  Periode september-november 2015: oprichten bewonersplatforms  Overlegorgaan oprichten tussen 5 wijk platforms in najaar  Starten met projecten indienen per wijk in 2015 en samenstellen jury: (2.500 euro per wijk/per jaar)  Beoordelen voorstellen door jury van leden bewonersplatforms en ambtenaren

7 De resultaten van de bevraging in de Warandewijk René de Pauw  ‘Het leven is kort !’  een introductiefilmpje… om over na te denken  tip: zoek de fout !  Doelstelling van de wijkwerking: sociale cohesie een menselijker samenleving een samenleving op mensenmaat

8  Het resultaat van de bevraging vanuit een helicopterview ONTMOETING openbare werken woonomgeving wonen relaties met de buren vrije tijd (thuis)zorg(voorzieningen) winkelen openbaar vervoer informatie inspraak betrokkenheid veiligheid werken verkeer politie school

9 Hoe hebben we gewerkt?

10 Deelnemers:  algemeen = 36%  Warande = 27%  51% mannen >< 49% vrouwen  leeftijden: 12–24: 11% 25-59: 44% 60+: 45%  Hoe lang de wijk bewonen? -5j: 8% 6-25j: 36% +25j: 56%

11 Woonomgeving  85% vindt het aantrekkelijk om in Dorp-centrum te wonen >< 15% neen  68% vindt dat ze in een mooie wijk wonen >< 22% neen – landelijke omgeving - rustig  groen genoeg, meer kleur: 74%><16%  voldoende pleintje en parkjes: 68% ja><21% neen  straten, pleintjes en parken goed ingericht: 54%><35%  goed onderhouden: 35% ja><54% neen  gebouwen goed onderhouden: 56 ja (laagste cijfer Wke)>< 33% neen  meer zwerfvuil dan in de rest van Wachtebeke: 72% ja >< 20% neen  last van hondenpoep 72% ja >< 21% neen voorstel: hondenpoep-weide  ik woon graag in mijn woning (75%) – contacten met buren en wijkgenoten (34%), werk in de regio (29%)  wie er niet graag woont: te weinig voorzieningen (33%), slechte bereikbaarheid–mobiliteit 27%), weinig uitgaansmogelijkheden (20%)  verbetering op onderhoud, openbaar vervoer, voorzieningen, ondersteuning OCMW  ongemakken: zwerfvuil (50%), geluidsoverlast (29%), verkeersdrukte (21%)  gewenste verbetering: onderhoud (wijk, huizen) 61%, zwerfvuilacties 47%, meer zitbankjes: 38%, fietspaden (rand v/d wijk): 35%  doorn in het oog: te veel leegstaande panden (47%)  storend gedrag: huisdieren, sluikstorten, druggebruik, hangjongeren, vandalisme  alle maatregelen om landelijk karakter te bewaren positief benaderd  netheid: straatveger, controle wijkagent, vuilnisbakjes langs de weg  bereidheid om deel te nemen aan verdere ontwikkeling van de wijk/bewonersplatform, zwerfvuilacties, propere pioniers, BIN

12 Dienstverlening  recyclagepark meest gebruikte gemeentelijke dienst – meest tevreden  algemene tevredenheid over de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, maar… algemeen principe (hoe verder van het centrum, hoe minder tevreden) kleurt zich al in  meer gebruiken van de kerk Overslag voor culturele activiteiten  meer info over tuinonderhoud, klusjesdienst, thuiszorg, bejaardenhulp, maaltijdbedeling

13 Wonen-relaties met de buren  vooral nood aan woningen voor ouderen, sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, serviceflats  alleenstaanden, jonge gezinnen, ouderen, mensen met een handicap, lage inkomens  vriendelijke buren – goed contact  contacten: 35% meer dan 10 54% 3>10; 12% <3 !!! risico op vereenzaming  relaties met de buren overwegend vriendschappelijk en behulpzaam  let op: integratie nieuwe inwoners  bevorderen kerstmarkt, wijkfeest, straatfeesten (traditionals)

14 Openbare werken  meer zebrapaden  begaanbaarheid voetpaden voor rolstoelen, ouderen, kinderwagens – 42% slecht > < 13% goed  waar mogelijk gescheiden fietspaden, beter onderhoud (voetpaden 39% - fietspaden 35%), meer zebrapaden  oevers Moervaart, etc verzorgen  fietsnetwerk vervolledigen (is volledig, wijzigingen zijn mogelijk bij kaartherdruk – zij bedoelen fietspaden zoals trage wegen)  Wijk netjes houden: strengere controle wijkagent (54%), meer vuilnisbakjes (51%) – straatveger (33%) – hondenpoepweide (30%) Kinderopvang:  speelpleinwerking  sportkampen  buitenschoolse kinderopvang

15 Vrije tijd  meer samenwerking tussen verenigingsleven  vernieuwing/verjonging van de werking  categoriaal: ontmoeting tussen leeftijdsgenoten bv. cursussen  groter aanbod aan activiteiten  voor jongeren: info over alcohol en drugs, spelnamiddagen, sportactiviteiten, naschoolse activiteiten, creatieve activiteiten  voor volwassenen: wandelen (paden toegankelijk maken voor rolstoelen), petanque, biljarten, aerobics/zumba, voetbal  gemeenschapscentrum: ontmoetingsplaats, dorpscafé, cursussen, gratis internet > dienstencentrum samenwerking OCMW-GC  storende recreatieve activiteiten ontmoedigen Werken 9% binnen, 30% buiten Wachtebeke niet werken, redenen: zwakke gezondheid/invaliditeit - te weinig werk – niet de juiste leeftijd

16 Politie  83% kent de wijkagent niet – 15% slechts van naam, gezicht  dienstverlening: 80% antwoord ‘niet bekend’ > < 6% slecht  gevolg: contact: enkel bij problemen 47% >< 34% zegt ja = hoogste cijfer in Wke  meer politie op straat  houdt ze zich met de juiste zaken bezig: 78% we weten het niet –we kennen ze niet > < 5% nee School  ter beschikking stellen van lokalen  organiseren van activiteiten die de sociale samenhang bevorderen Informatie-inspraak-betrokkenheid  bekendmaking gemeentebeslissingen: 43% goed > < 8% slecht  kanaal om je wensen bekend te maken: 43% ja >< 57% neen  wijkplatform  info verkregen via infoblad – mond-à-mond – elektr. nieuwsbrief - website!  infoblad, bewonersbrief, elektronische nieuwsbrief, website voor info  tijdig betrokken bij beslissingen: 23% ja >< 42% nee  beleidsmensen bewust van wijkproblemen: 22% niet > < 9% bewust

17 Verkeer  veiligheid in het verkeer: meningen verdeeld (46% ja><46%nee)  verlichting is goed (84% ja >< 8% nee)  voldoende fietspaden (55% neen> < 26% neen)  verkeersbeperkende maatregelen (56% ja><12% neen) – snelheidsbeperking  te snel rijden (Warande-Merelstraat-Groenstraat) (47%)  te veel vrachtverkeer (26%)  te weinig openbaar vervoer  storend motoverkeer – brommers-scooters op kleine paadjes!  meer parkeerplaatsen  gevaarlijke verkeerspunten: 50/50  welke: rondpunt Zwaluwlaan, oversteek naar bushalte Warende, Merelstraat, Zwaluwlaan (schoolverkeer), Groenstraat  maatregelen: algemene verkeersdrukte verminderen, meer politiecontrole, speelstraten

18 (Openbaar) vervoer  comfort aan de bushaltes (fietsstallingen voldoende: 46% neen >< 5% ja)  binnengemeentelijk verkeer – frequentie uitbreiden (64% pro >< 9% neen)  treinaanbod onvoldoende bekend (53% neen >< 32% ja), busaanbod (48% ja > <52% neen), taxi (14% ja><67% neen)  vervoer mindermobielencentrale (70% nee> <63% neen) een probleem !!!  de Lijn: aantal bussen per dag (44%), 1ste & laatste bus (41%), vertrek- en aankomsttijden (35%) – bestemmingen (33%)  levert soms problemen voor verplaatsingen naar school, werk, verplaatsingen naar vrijetijdsactiviteiten – beperkt, maar zet de procenten om in mensen: 1% = 74 mensen

19 Veiligheid  meer activiteiten voor jongeren (39%)  beter overleg tussen politie/bevolking (34%)  meer politie op straat  een BIN-werking  info over alcohol en drugs Winkelen  geen wijkvoorzieningen: geen winkels, cafés, eetgelegenheden  winkelen in Wachtebeke: het bespaart tijd (47%), vervoerskosten (46%) – last minute aankopen (37%) – lokale middenstand steunen (31%)  een mobiele winkel algemene voeding zou succes hebben (30%)

20 Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw (5’)  Reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 april + indeling van de wijken  Kopies van het reglement zijn beschikbaar + op website www.wachtebeke.be, cf. ‘wonen en leven’ > rubriek wijkwerking  Krachtlijnen: jaarlijks € 2.500 vanaf 2015 – 1ste jaar 2016: € 5.000 (2015+2016 samen) voor een wijkgerichte activiteit/project  duurzaam onderscheid eenmalige / structurele activiteiten max. 3 jaar (wijkkranten, blogs, …) aanvrager: bewonersgroep / inwoner gedomicilieerd in Wachtebeke activiteiten op het grondgebied gericht op ontmoeten: max 1 jaar uitsluitingen: privé, religieus/ideologisch karakter, partijpolitiek, commercieel, reguliere taken aanvrager doel: leefbaarheid – samenleven – participatie; centraal: zelfinitiatief indienen: vóór 30 sep vooafgaand aan kalenderjaar (1ste aanvraag: vóór 30 sep ‘15) beoordeling: wijkjury’s + ambtenaren College beslist op basis adviezen subsidies in 1ste kwartaal rekeningen voorleggen geen discriminatie – toegankelijk voor iedereen

21 Doelstellingen 2015 en 2016: bewonersplatforms oprichten: (5’) - René de Pauw  resultaat beleidsbeslissingen = ‘Wat gaan we doen nu en in de komende jaren?’ en vooral ‘Hoe gaan we te werk?’  concrete beslissingen kunnen mensen motiveren  projectgroepen stoppen > bewonersplatforms  20 mei: oriënterend gesprek met Samenlevingsopbouw  deelnemers projectgroepen, occasionele medewerkers, maar ook anderen kunnen zich tegen september kandidaat stellen voor de oprichting van een bewonersplatform  mogelijkheden Leadergebied Grensregio Waasland: start 21 mei in Sint-Gillis-Waas – projectvoorstellen tegen 15 augustus 2015?  te onderscheiden van het BIN

22 Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen ? Piet Penneman (7’)  Onderhoud straten (61%) : onderhoudsfirma Vegen en boorden,  Zwerfvuil: camera’s plaatsen, sensibilisatie, propere pioniers stimuleren  Hondenpoep : weide of buis : onderzoeken  Communicatie: zeer tevreden, nog informatiever en leesbaarder infoblad, WIFI, bewonersbrief, verder promoten website ( nu reeds duizenden bezoekers), en promoten nieuwsbrief (nu reeds 2500 emailadressen)  Inspraak bewoners verbeteren via bewonersraad  Veiligheid: meer blauw op straat, BIN werking opgestart, ANPR camera’s  Middenstand: bevraging gestart om meer handelszaken te krijgen en steun bij start, mobiele diensten  Kinderopvang: meer plaatsen op kinderopvang ( 84 ipv 60 kinderen )  Speelpleinwerking uitbreiden tijdens grote vakantie (38%)  Infobord met wijkplan aan Zwaluwlaan plaatsen

23 Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen ? Rudy Van Vlaender (7’)  fiets- en voetpaden : dorpskernvernieuwing fase 2 en 3,  fietspaden langs N449: Lochristi-Wachtebeke Zelzate  fietspad op spoorwegbedding Moerbeke-Wachtebeke –Zelzate  verkeersonveiligheid – schoolomgeving- parkeren- snelheid –snelheidsbord- herinrichten rotonde Zwaluwlaan - Save charter  fietsstallingen nodig (46%)  openbaar vervoer: meer ritten (65%)  bushalte Zwaluwlaan, Pottershoek comfort  leegstand Warandewijk aanpakken  Extra woningen voor alleenstaanden en ouderen, sociale mix in stand houden

24 Welke punten kunnen in de wijk zelf door wijkbewoners aangepakt worden? Rudy Van Cronenburg  35% wil meedenken aan wijk werking (superhoog)  24% wil meewerken aan wijkplatvorm  16% wil meewerken aan BIN  25% aan Zwerfvuilacties  24% aan Propere pioniers  Straatveegactie 22%  tuinonderhoud 27% (hoog) samen met aan Z  klusjesdienst 23% (hoog) samen met aan Z  dorpsrestaurant 15% samen met aan Z  petanqueplein (23%)  Wijk- of straatfeest ( 41%)  kerstmarkt (43% )  speelstraat in warandewijk (36%)  spelnamiddag kinereen in wijk (met jeugd en sportdienst)  zitbanken plaatsen

25 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Wachtebeke

26 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Wat is een B I N ? B I N = Buurt Informatie Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers) de lokale politie in samenwerking met de lokale overheid in een afgelijnd gebied (dorpskern, woonwijk, winkelstraat,…)

27 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Doelstellingen? Verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger Bevorderen van het sociaal buurtgevoel Verspreiden van de preventie om zo woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen

28 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Door een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de politie en de BIN-leden in samenwerking met de lokale overheid : BIN en de lokale overheid : Maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Uw gemeente staat in voor de financiële en logistieke ondersteuning Hoe werkt een BIN?

29 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? BIN-leden naar politie : burgers melden via 101 stuurgroep van 9 coördinatoren Wijk centrumVan Damme Raïssa Van de Vijver Paul Van Heesvelde Hendrik Wijk OverslagDecraecker Hilaire Verbeke Philip Wijk WarandeGerard Patrick Wijk Langelede-SluizeVervaet Jan Wijk Stationsstraat-Kalve- Molenhoek-Axelsvaardeken Engels Christel van Waes Egbert

30 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? Politie naar BIN : politie-informatie naar de burger (o.a. preventietips verspreiden via BIN-krant, www.wachtebeke.be,...)www.wachtebeke.be Uw lokale politie : 1 gemandateerde politiebeambte diverse betrokken politiediensten (CIC-OV, recherche, wijkwerking,…)

31 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN’s in cijfers? BIN’s in cijfers? (01/01/2015) Gemeenten met een BIN : Vlaanderen : 171 Brussel : 2 Wallonië : 37 Aantal BIN’s : Vlaanderen : 656 Brussel : 2 Wallonië : 59 Bron : BESAFE, april 2015

32 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Werking BIN : een voorbeeld U merkt een verdacht voertuig op in uw buurt ? BEL 101 Gratis 7 dagen op 724 uur op 24 Geef een zo juist mogelijke beschrijving van de plaats van het feit en van het voertuig en/of persoon ! Een MELDING van een verdachte handeling of een verdacht voertuig wordt ONMIDDELLIJK doorgegeven aan het CIC-OV van de Federale Politie te Gent

33 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL 101 Bel steeds rechtstreeks naar 101 en NIET naar de coördinator De gegevens van de melder worden gevraagd : uw naam, adres en telefoonnummer zodat men u kan contacteren Geef een zo juist mogelijke beschrijving : Waar, Wat, Wie? Beschrijving voertuig/personen,… Opvallende kenmerken (tekst op jas,…) Enkel nuttige meldingen (geen roddels)

34 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN

35 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Het CIC-ov zal deze melding ingeven in de computer en de gegevens controleren De melding wordt tezelfdertijd doorgegeven aan de politiepatrouille die het best beschikbaar is In overleg met de politiepatrouille wordt beslist of het BIN geactiveerd wordt of niet GOED MELDEN : BEL 101

36 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt De dispatcher ziet dat deze melding uit een BIN is en zal aan de hand van een aantal parameters en in overleg met de politiepatrouille bepalen of het BIN geactiveerd wordt of niet optie 1 :BIN wordt NIET geactiveerd : Een politiepatrouille komt ter plaatse De melder zal in kennis gesteld worden van de vaststellingen door de politie GOED MELDEN : BEL 101

37 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt In overleg met de politiepatrouille is beslist om het BIN te verwittigen Een politiepatrouille komt ter plaatse Ondertussen spreekt het CIC-ov een telefonisch BIN- bericht in dat doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden via de BIN-foon optie 2 : BIN wordt WEL geactiveerd

38 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Elk BIN-lid ontvangt tezelfdertijd een telefonisch bericht op zijn vast telefoontoestel of GSM Met de beschrijving van de verdachte omstandigheden en eventuele persoonsbeschrijving, gebruikt voertuig,… En de te nemen maatregelen (controle slotvastheid van de deuren, …) + eventueel bijkomende informatie Tot slot de vermelding “einde van het bericht” BIN wordt geactiveerd

39 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt STEEK uw VERLICHTING (binnen en buiten) aan om mogelijke daders af te schrikken (= massa effect) BLIJF BINNEN, onderneem geen acties BLIJF WAAKZAAM BEL nieuwe bijkomende informatie i.v.m. de melding door naar 101 (daders stappen in voertuig,…) BIN wordt geactiveerd

40 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Herkenningspunten van een BIN Er komen verkeersborden met het BIN-logo aan de in- en toegangswegen van Wachtebeke

41 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Een BIN is GEEN BURGERWACHT en voert géén patrouilles uit ! BIN-leden kunnen géén politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten ! HUISHOUDELIJK REGLEMENT !

42 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Door GOEDE en NUTTIGE meldingen kunt u als burger de politiediensten helpen misdrijven te voorkomen en op te lossen WEES WAAKZAAM en alert voor verdachte voertuigen en handelingen U hoeft dus zeker GEEN DREMPELVREES te hebben om iets verdachts te melden via 101 Liever teveel te melden dan achteraf vast te stellen dat er een feit gepleegd is in uw buurt

43 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Telefonische meldingen van ernstige feiten in uw buurt Preventieve berichten van de politie bij mogelijke (diefstal)dreiging 2 maandelijks digitale BIN-krant info in gemeentelijk informatieblad www.wachtebeke.be BIN-communicatie

44 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Lid worden is GRATIS ! Schrijf u in via : * bin@wachtebeke.bebin@wachtebeke.be * inschrijvingsformulier * na deze vergadering BEDANKT ! UW BIN-TEAM BIN heeft u nodig !

45

46 Sfeerbeelden van wijkvergaderingen

47 Dankwoord aan vrijwilligers Ronny Droesbeke -Etienne Fermont (3’) Dank zijn hun inzet werd deze bevraging een groot succes. Philip Verbeke,Jaco Ponse, Els De Wever, Luc De Mol, Evelien Buysse, Antoon De Baets, Rosita De Fleurquin, Marcel Plompen, Barbara de Paepe, Anselm Van de Velde, Hendrik Van Heesvelde, Sonia Hoskens, Peter Van Bambost, Angelique Goethals, Wies Van Kerckhove, Judith Lerno, Marina Dauw, Raymond Parthoens, Ghislane De Vos, Linda Van Assel, Caroline De Visscher, Marleen Van Hoecke, Megan Misseghers, Kathleen Van Daele, Eric Vermeere, Lia Michielsen-Bastiaens, Ingrid Van Aerde, Anja Van Hootehem, Peter Vereecke, Tine Hillewaert, Tom Raveel, Hilaire Decraecker,Kristof Vereecke (reserve), Chris Coppens, Nathalie Meirezonne, Monique De Visscher, Ludo Lippens, Marc Zaan, Theo Giebels, Dimitri Mevensen, Veronique De Keyser, Jana Bracke, Saskia De Ridder, David Willemijns, Andre Seyssens, Rudy Lootens, Luc Roels, Jackie Impe

48 Welke rol kan de school spelen in de Warandewijk en Groenstraat? Door Timmerman Ivette -lokalen school gebruiken -zelf organiseren activiteiten voor wijk -samenwerken met gemeente en bewonersplatvorm -acties met ouders van leerlingen inzake verkeersveiligheid -save charter -Olympische spelen deelnemen met ploeg kinderen

49 Welke rol voor een feestcomité?  Feestcomités behouden hun werking als organisator van evenementen  In een wijk waar geen feestcomité bestaat, kan binnen het bewonersplatform een groep zich concentreren om buurtactiviteiten te ontwikkelen zoals nieuwjaarsreceptie, BBQ, enz..

50 Werking aan-z 2015

51 Vrijwilligerswerking (eind 2014)  Totaal: 85 vrijwilligers  Vrijwilligers aan-z ( 28 personen (15 mannen, 13 vrouwen); gemiddelde leeftijd: 57 jaar)  Voor zover wij weten geen vrijwilligers uit verenigingen  Vrijwilligers WZC De Mey ( 57 personen (17 mannen, 40 vrouwen): Gemiddelde leeftijd: 68 jaar)  Profiel gebruikers  69 personen (21 mannen, 48 vrouwen)  Gemiddelde leeftijd: 72 jaar (max. 92 jaar – min. 36 jaar)

52 Vrijwilligersdiensten  Vervoer / Boodschappen  Voor iedereen die geen andere oplossing heeft  Minimum 3 dagen vooraf aanvragen via 09 344 36 10  € 0,33 per gereden kilometer van het huis van de vrijwilliger tot hij terug thuis is.  Geen dringend vervoer!

53 Vrijwilligersdiensten  Klusjes  Kleine klus ( is het haalbaar voor een vrijwilliger?)  Geen professional voor te vinden  Geen structureel terugkerend werk (geen gras afrijden, geen ramen zemen, …)  Actiepunt 2015:  Zoeken naar vrijwilligers – eventueel uit kwetsbare doelgroepen  ‘Tuin’vrijwilligers?

54 Vrijwilligersdiensten  Vriendschappelijk huisbezoek  Specifiek engagement van de vrijwilliger: moeilijk om goede match te vinden  Actiepunt 2015  Vrijwilligers?  Matches

55 Vrijwilligersdiensten  Andere  Sneeuw ruimen: niet nodig geweest  Apparatenfluisteraar:  Innaaien etiketten in kledij nieuwe bewoners WZC  Ondersteuning bij eenvoudig administratief werk

56 Welzijnsdiensten  Dorpsrestaurant (sinds 1 oktober 2014)  Organisatie  Kost: € 8  Inschrijven: daags voordien (aan balie)  Afmelden kan tot 9u van de dag zelf  Iedereen van Wachtebeke (of met een link naar Wachtebeke) is welkom  7 dagen op 7 – ook op feestdagen!  Cijfers  8 vrijwilligers  Gemiddeld 11 eters  965 maaltijden  60 individuele cliënten (vaste klanten, maar ook familie WZC, …)

57 Welzijnsdiensten  Tafeltje Dekje (sinds 20 oktober 2014)  Organisatie  Kost: € 8  Steeds voorafgegaan door intake  Vrijwilligers brengen aan huis en hebben persoonlijk contact met cliënt  Vast patroon is noodzakelijk!  Afmelden kan tot 9u van de dag zelf  Enkel als thuisbezorgde enige oplossing is (alternatief: dorpsrestaurant, zelf koken, …)  Dieet in sommige gevallen mogelijk  Enkel op weekdagen – ook op feestdagen die in de werkweek vallen  Cijfers  20 gebruikers – 6 opnieuw gestopt (voldoende hersteld, naar dorpsrestaurant, opname ziekenhuis, …)  40 nieuwe maaltijdboxen – lowrator in bruikleen van aan-z

58 Welzijnsdiensten  Personenalarmsysteem  Organisatie  Ism Wit-Gele Kruis  Kost: € 9 per maand (geen installatie- of afsluitkost)  Vangnet via Brandweer Zelzate:  Gratis  Aansluiting voor mensen met klein netwerk is ook mogelijk  Steeds huisbezoek voor aansluiting  Actiepunt 2015  Garanderen dienstverlening van de brandweer

59 Mantelzorgondersteuning  Mantelzorgnamiddag 7 november (ism OAR Wachtebeke)  Thuiszorgbeurs: alle mutualiteiten vertegenwoordigd  Ontspanning met muziek van Gert Nevejans  Mantelzorg bleek onbekend begrip (verwarring met vrijwilligerswerk)  Actiepunt 2015  Bekendmaken van mantelzorgondersteuning via POM- en keukentafelgesprekken

60 2015  Vrijwilligerswerk  Verder zoeken naar vrijwilligers (Tafeltje Dekje! Klusjes!)  Opstarten tweede dorpsrestaurant  Marktbus  Welzijnsgids  welkomboerderijen

61 2015  Socio-cultureel  Digitale Week  Zomertijd  Wereld op je bord (26 mei; kosten worden gedeeld)  Route 55 (13 augustus 2015 – vvk: € 3,5)  Najaar  Opnieuw ‘beginners aan de slag met Tablet/smartphone’?  Vervolgcursus na ‘beginners PC’ en ‘wegwijs op het internet’?  Taalcursus?  Kookcursus?

62 Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Piet Penneman - pioniers Ben je het zwerfvuil in je straat echt beu, en wil je niet bij de pakken blijven zitten? Dan heb je misschien zin om pionier te worden van een stukje buurt. IDM is op zoek naar propere pioniers die zich willen engageren om een stukje buurt net te houden. Dit kan gaan van het onderhouden van een plantenvak tot het opruimen van zwerfvuil, het melden van sluikstorten of beschadigingen aan glasbollen & vuilnisbakjes,... Ieder volgens zijn mogelijkheden met onze ondersteuning en waardering! Wachtebeke heeft al Propere Pioniers in een aantal straten, Bedankt daarvoor, we hebben jou ook nodig.

63 Cursus wijk- en straatfeest: hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19:30u in Snoopy ( 3’) – René de Pauw  Een barbecue met de buren, een initiatief om samen te petanque te spelen op zondagmorgen, een wijkfeest op het buurtplein ?  Hoe begin je eraan?  We willen mensen bereiken die goesting hebben om een initiatief te nemen in hun buurt of straat.  We leren van elkaar en delen enkele praktijkvoorbeelden.

64 Vele handen maken licht werk

65 Infoavond over groenbeleid Warande: kappen bomen op woensdag 10 juni te 19:30u in ‘t Zwaluwnest door Rudy Van Cronenburg (5’) Waarom?  Veel klachten van inwoners over bomen bv. in goten van daken  Nood aan beleidsvisie inzake groenbeheer in Warandewijk  Opdracht college : inventaris maken van toestand bomen en groenbeleidsplan opstellen  Op 10 juni geven we veel informatie hierover en een plan van aanpak  Inspraak van bewoners is een basis, binnen het algemeen belang

66 Wie wil meewerken om een ploeg uit het Dorp en wijken te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016? Rudy Van Cronenburg  Competitie organiseren tussen inwoners van de 5 wijken tijdens jaar waarin de echte Olympische spelen doorgaan  Model? Spel zonder grenzen met file rouge over Wachtebeke  Doel? elkaar beter leren en waarderen in de wijken  Wie? Deelname van alle leeftijdsgroepen (kinderen v/d scholen, vrouwen, mannen, senioren)  Wanneer? 1 slotevenement op 11 september 2016  Hoeveel? Ploegen per wijk van 10 tot 15 personen  Waar? Op Persynplein en omgeving

67 Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? Linda Van Himme  Verzekering vrijwilligers gemeente + occasionele medewerkers adviesraden: verzek. KBC  informatienota overhandigen 1 ex tekenen + lijsten bijhouden over activiteiten  Verzekering vrijwilligers OCMW-aanZ: via aan Z  Verzekering verenigingen  Aangesloten bij koepel: via koepel  Niet aangesloten bij koepel: via provincie

68 Toegevoegde punten – varia Vragen?

69


Download ppt "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke WARANDEWIJK 20 MEI 2015 ‘t Zwaluwnest 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen,"

Verwante presentaties


Ads door Google