De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forensische 2B-teams Beernem - Sint-Niklaas - Zelzate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forensische 2B-teams Beernem - Sint-Niklaas - Zelzate."— Transcript van de presentatie:

1 Forensische 2B-teams Beernem - Sint-Niklaas - Zelzate

2 Forensische 2B-teams Tweede fase meerjarenplan internering = Federaal verbeterproject  Enkel voor Hof van Beroep Gent  Regio Oost- & West-Vlaanderen  Samenwerkingsverband

3 Tweede fase meejarenplan Realisatie van een zorgcircuit voor geïnterneerde personen:  binnen perspectief van artikel 107 (wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen)  “vermaatschappelijking van de zorg”  5 sleutelfuncties => 2B functie: ambulante mobiele teams in de thuissituatie voor chronische psychiatrische problematieken Tweede fase meerjarenplan

4 Samenwerkingsverband PC Sint-Amandus Beernem: geïnterneerde personen - seksuele feiten - West-Vlaanderen APZ Sint-Lucia Sint-Niklaas: geïnterneerde personen - seksuele feiten - Oost-Vlaanderen PC Sint-Jan-Baptist Zelzate: geïnterneerde personen ≠ seksuele feiten - Oost & West-Vl

5 Forensische 2B-teams = Begeleiding en opvolging van forensisch psychiatrische cliënten in hun thuissituatie binnen regio Oost- & West-Vlaanderen

6 Forensische 2B-teams  Wij voorzien in optimale zorgverlening door maximale integratie van (reguliere) hulpverlening  Wij zorgen voor doorstroom binnen het interneringslandschap: -preventie instroom gevangenis -bevorderen doorstroom naar reguliere hulpverlening

7 Doelstellingen  Recidive voorkomen → RNR, GLM, risicomanagement, delictanalyse, terugvalpreventie, vroegsignalering  Veilige re-integratie in de maatschappij  Zorg op maat bieden

8 Inclusiecriteria  Mannelijke/vrouwelijke geïnterneerde personen  Chronisch, niet acuut, zekere stabilisatie in problematiek (B-functie)  Aanwezigheid behandelaar + voldoende hulpverlening: -Beernem: behandelaar/gespecialiseerde behandeling voor seksuele problematiek gevolgd of volgen -Sint-Niklaas: behandelaar (doorverwijzer) + nazorginstanties -Zelzate: behandelend psychiater + huisarts  beleidsarts For 2B-Teams ≠ behandelende arts!

9 Inclusiecriteria  Specifieke forensische opvolging noodzakelijk  Uitspraak CBM rond uitvoeringsmodaliteit  Enig probleembesef (feiten/zorgnoden)  Bereidheid tot thuisbegeleiding

10 Exclusiecriteria  Te hoge zorgnood  Te hoge risico-inschatting (high-risk)  Kernpsychopathie  Personen in acute/crisistoestand

11 Verloop Traject  Aanmelding  Screening  Intake  Begeleiding  Evaluatie  Uitstroom

12 Aanmelding Via website: www.mobielforensischteam.be  Bevestigingsmail bevoegde team  Informed consent noodzakelijk

13 Screening  Screening van dossier op basis van criminogene behandelnoden en haalbaarheid ambulante traject (risicotaxatie)  Indien nodig screening door: - Schakelteam  Indicatiestelling (criminogene) zorgnoden en beheersbaarheid risico

14 Intake  Intake -bureelgesprek en/of huisbezoek -observatiefase (Sint-Niklaas)  Beslissing multidisciplinair opstart begeleiding

15 Begeleiding  Begeleiding: -begeleidingsovereenkomst -behandelplan wordt afgestemd op de risicotaxatie/criminogene factoren en richt zich op de verschillende levensdomeinen -frequentie op maat  Netwerkoverleg/samenwerking

16 Evaluatie  Congruentie behandelnood – behandelvorm?  Evolutiebesprekingen: - Regelmatige basis - Multidisciplinair team - Wetenschappelijk onderbouwde instrumenten (HCR-20, SAPROF, IFBE, …) (zedendaders: STABLE-2007, STATIC-99R, ACUTE-2007)

17 Uitstroom  Beslissing door team: -doorstroom naar reguliere hulpverlening -te lage/hoge zorgnood -zich niet houden aan begeleidingsovereenkomst  Beslissing CBM  Einde internering = stopzetting forensisch 2B-team

18 Contactgegevens  Forensisch 2B-team Beernem Pierre De Smedt; Julie Pecceu; Bianca Lecomte mobielforensischteam.w-vl@fracarita.org 0486/13 74 94  Forensisch 2B-team Sint-Niklaas Minne De Boeck mdeboeck@apzst-lucia.be 0491/56 49 34mdeboeck@apzst-lucia.be  Forensisch 2B-team Zelzate Veerle De Reu veerle.de.reu@fracarita.org 0470/20 06 82veerle.de.reu@fracarita.org

19 BEDANKT Tot straks!


Download ppt "Forensische 2B-teams Beernem - Sint-Niklaas - Zelzate."

Verwante presentaties


Ads door Google