De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

2 inhoud De interventie Tijdelijke opslag van radioactieve stoffen Weigeren van een lading Verwijderen van radioactieve stoffen

3 De interventie

4 Uitvoeren van een interventie Meting van het dosisdebiet Dragen van gepaste beschermkledij

5 Meting van het dosistempo (1) Type meettoestel: Dosistempometer Wat meten: METING van impact v/d straling Principe: Ionisatie Eenheid: µSv/h (of afgeleiden!) Geeft aan hoe “gevaarlijk” iets is

6 Meting van het dosistempo (2)

7 ! LET OP DE EENHEDEN! mSv/uur (milliSievert) Gedeeld door 1000 µSv/uur (microSievert) Gedeeld door 1000 nSv/uur (nanoSievert) Meting van het dosistempo (3)

8 Dosisdebieten in België te wijten aan de natuurlijke achtergrondstraling Tussen 60 en 130 nSv/h afhankelijk van de regio Meting van het dosistempo (4)

9 Geeft u een idee voor het onmiddellijk gevaar op een bepaalde plaats Trage responstijd Meting van het dosistempo (5)

10 Uitvoeren van de interventie (vervolg) Als dosisdebiet > 20µSv/h (op borsthoogte) : STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500µSv/h: STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20µSv/h → overgaan tot afzonderen van de bron

11 AANGIFTE Aangifteformulier op website (www.fanc.fgov.be) of viawww.fanc.fgov.be wizard Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be

12 inhoud De interventie Tijdelijke opslag van radioactieve stoffen Weigeren van een lading Verwijderen van radioactieve stoffen

13 Tijdelijke stockage op de site is toegestaan De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden Tijdelijke opslag

14 Indien: -Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h (0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter hoogte van de borst)  Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen Tijdelijke opslag - voorwaarden

15 inhoud De interventie Tijdelijke opslag van radioactieve stoffen Weigeren van een lading Verwijderen van radioactieve stoffen

16 Terug naar afzender ? NEEN  ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u ! Weigeren van lading

17 inhoud De interventie Tijdelijke opslag van radioactieve stoffen Weigeren van een lading Verwijderen van radioactieve stoffen

18 18 Dringende ophaling Opslag voldoet niet aan de voorwaarden Opslag voldoet aan de voorwaarden 18 Verwijdering van radioactieve afvalstoffen in de niet-nucleaire sector

19 19 Wat? Dringende ophaling = ophaling binnen de 24h Wanneer? -Dosistempo zodanig hoog dat opslag op site niet toegelaten is, -Geen vaste criteria – beoordeling door de expert 19 DRINGENDE OPHALING

20 20 Hoe? -Erkende deskundige brengt FANC onmiddellijk op de hoogte -FANC contacteert NIRAS en geeft de opdracht tot onmiddelijk ophaling -NIRAS organiseert de ophaling -Formaliteiten (S/L formulier, eventueel weesbroncertificaat) worden nadien geregeld 20 DRINGENDE OPHALING

21 21 Wanneer? -Dosistempo aan buitenwand > 1µSv/u (0,5µSV/u indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal > 100µSv/u (gemeten ter hoogte van de borst) 21 OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE VOORWAARDEN

22 22 Hoe? -Uitbater contacteert erkende deskundige -Erkende deskundige komt binnen de week langs voor karakterisatie en verpakking -Erkende deskundige verstuurt S/L formulier naar NIRAS -NIRAS organiseert ophaling binnen de maand 22 OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE VOORWAARDEN

23 23 Wanneer? Jaarlijks, op basis van inventaris die voor 1 oktober overgemaakt werd aan het FANC (standaardformulier op www.fanc.fgov.be -te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be, of online via www.surveymonkey.com/s/Inventory- FANC )www.fanc.fgov.beradioactivity@fanc.fgov.be www.surveymonkey.com/s/Inventory- FANC  INVENTARIS = OPHALINGSAANVRAAG 23 OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN

24 24 Hoe? -FANC verzamelt alle inventarissen en stuurt deze door naar erkende instelling en NIRAS -Erkende instelling maakt planning op voor bezoek aan alle inrichtingen voor karakterisatie en verpakking + informeert uitbaters over tijdstip van bezoek -Erkende instelling stuurt alle S/L formulieren naar NIRAS -NIRAS organiseert de ophaling 24 OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN

25 Wanneer zelf interveneren na een alarm? FILM


Download ppt "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."

Verwante presentaties


Ads door Google