De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebestrijding in het SO – Waar zit de winst?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebestrijding in het SO – Waar zit de winst?."— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebestrijding in het SO – Waar zit de winst?

2 Overzicht ● Wat voor school is KTA MoBi? ● Armoedebeleid: waar zit de winst? – Hulp van buitenaf – Hulp van binnenuit – Hulp van tussenin

3 MoBi: een ruwe schets ● De school voor mobiliteit, beweging en bouw ● Stadsschool – veelkleurig: 25 nationaliteiten – GOK-school: veel kansarmoede, POS, … ● Harde sector – Meisjes zijn zeldzaam (10/505) – Dure studierichtingen ● Stijn Seghers Coördinator Taalbeleid, Leerbegeleiding en Studiekeuzebegeleiding

4 Hulp van buitenaf ● Reddingsboeien buiten de school ● Initiatieven in kaart brengen ● School als wegwijzer Bijv. OCMW (vaak via CLB) ● Actieve rol: 3 praktijkvoorbeelden – Schooltoelage – Sociaal steunfonds Stad Gent – Op zoek alternatieve energiebronnen

5 Praktijkvoorbeeld 1 – De schooltoelage ● Nog te vaak onbenut ● Waarom? ● In afwachting van automatisering → actief beleid ● Aanspreken, informeren en helpen – Bij inschrijving – Infoavond nieuwe leerlingen – Eerste OC – OLC

6 Praktijkvoorbeeld 2 – Premie Stad Gent ● Premie < sociaal steunfonds Stad Gent – Flankerend onderwijs – Voor ouders met vervangingsinkomen – Vast bedrag per school – Bewijs → terugbetaling schoolkosten ● Actief op zoek – Via leerplatform en klastitularis – Interne verdeling

7 Praktijkvoorbeeld 3 – Alternatieve energie ● Traditionele hulpverlening: vaak onbetaalbaar ● Actief zoeken naar alternatieve hulpverlening ● Goedkopere vrijwillige hulpverlening: – TEJO (therapeuten voor jongeren) – CAW (Centrum Algemeen Welzijn) – lessen budgetteren voor laatstejaars – JAC (Jongeren Advies Centrum) – Eclips (bij verslavingsproblematiek) – On@break (time-out) –…–…

8 Hulp van binnenuit ● Geen ‘sociale kas’ < te veel kansarmen ● Uitzonderlijk: school neemt kosten op zich (geen inkomen beschikbaar) ● Centrale principes in armoedebeleid: – Maximumfactuur – Actief beleid: kosten ↘

9 Maximumfactuur in de praktijk ● Principes: – Vooraf in schoolreglement – Geen verborgen kosten – Terugbetaling overschot ● Via extern boekenfonds – Gespreide betaling mogelijk – Ondersteuning via workshops en OLC ● Voordelen: overzichtelijkheid en transparantie ● Nadelen: concurrentie, ‘lijken duur’

10 Actief kosten besparen ● Vertrekpunt = maximumfactuur ● Actief op zoek naar besparingen ● Succesvolle initiatieven – Groepsaankopen Bijv. werkpakken en –schoenen, werkkoffer – Ontwikkeling eigen cursussen i.p.v. boeken – Gratis opleidingen (RTC, VDAB) – Samenwerking met bedrijfswereld Bijv. staal van Arcelor Mittal – Recyclage materiaal – Herstellingen: mobiele fietsbrigade

11 Actief besparen – Voordelen? ● Voor de hand liggend: maximumfactuur ↘ ● Bijkomende voordelen: – Structureel – Voor iedereen, niet enkel voor ‘armen’ – Kwaliteit ↗ Bijv. eigen cursusmateriaal is meer op maat van de leerlingen – Contact met ‘buitenwereld’ Bijv. mogelijkheden tot werkplekleren

12 Hulp van tussenin ● Nieuw sinds februari 2015: brugfiguur ● < lager onderwijs ● Pilootproject Stad Gent voor SO – 1 ste graad – Armoedebeleid centrale plek in functie – Bron van info voor ouders → activeren – Bron van info voor school → feedback voor nieuwe initiatieven en bijsturing

13 Slot Waar zit de winst? Actief beleid, actief op zoek naar oplossingen en alternatieven Vragen?

14 Bijlage: Premie Stad Gent ● Afhankelijk van #scholen en #leerlingen ● SJ 2013-2014 € 1.446,55 voor 32 lln → € 45/ll ● SJ 2012-2013 € 2,500,00 voor 37 lln → € 67,56/ll ● SJ 2011-2012 € 1.200,00 voor 33 lln → € 36,36/ll


Download ppt "Armoedebestrijding in het SO – Waar zit de winst?."

Verwante presentaties


Ads door Google