De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Informatieavond Maandag 19 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Informatieavond Maandag 19 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Informatieavond Maandag 19 september 2011

2 Schooljaar 2011-2012 Dit zijn de kleuters van groep 1 en 2 In groep 1 zijn nu 7 kleuters, in groep 2 zitten 6 kleuters. Wij willen dat kleuters zich prettig, veilig voelen, spelen en werken in een voor hen ingerichte en uitdagende omgeving.

3 Ochtendinloop Goedemorgen ! Elke schooldag begint met de inloop. De kleuters kiezen een activiteit van het inloopbord De inloop duurt tot 9.00 uur.

4 Activiteitenaanbod Deze dagritmekaarten op het whitebord geven de volgorde van ochtend en middag activiteiten duidelijk aan. Ook zien de kinderen dmv de handen wie welke dag klassendienst heeft

5 In de kring Gesprekken Vertellen Voorlezen Luisteren Taal/denk/reken en telspelletjes Liedjes zingen Muziek maken Eten en drinken Poppenkast Schooltv kijken

6 Thema Schatkist “boeken” en dan de Kinderboekenweek Methode waarin mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid en gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling structureel aan de orde komen Pompom speelt een grote rol bij de activiteiten rondom de thema’s.

7 Speelwerktijd Moetwerk Keuze/magwerk Tekenen, verven, vouwen, kleien, knutselen, bouwen, vouwen, knippen, plakken Werken met ontwikkelings materialen

8 Spelen met constructiemateriaal

9 Samenspel in de bouwhoek

10 Kleien Wat maak jij met klei?

11 Achter de computer Er zijn veel spelletjes

12 Moetwerk knippen en plakken met vormen. We maken Pompom

13 Moetwerkopdracht menstekening.

14 Knippen en plakken. Een precies werkje !

15 Eten en drinken in de kring Dat is gezellig Fruit is gezond En…lekker. Wat eet jij vandaag?

16 Buitenspelen De kleuters spelen vaak buiten. Ook groep 3 mag in het begin van het schooljaar nog regelmatig buitenspelen

17 De deur van de schuur wordt opengemaakt door de klassedienst. De klassedienst zorgt er ook voor dat de materialen weer goed opgeruimd worden.

18 In de zandbak Wegen maken, torens bouwen, gaten graven.

19 Op de fietskar Rijden over het schoolplein met een vriendje of alleen.

20 Fijn, spelen in de zandbak Taarten bakken, eten koken, de dames bedenken vast iets lekkers.

21 Bewegingsactiviteiten in het gymlokaal Klimmen, glijden, balanceren, rollen, springen, zwaaien, schommelen. Allerlei bewegingsvormen komen aan de orde. Dans en tikspelletjes, reactiespelen, nabootsings en stiltespelletjes

22 Klimmen en glijden

23 Omhoog klimmen en dan weer naar beneden.

24 Rollen als een bal of boomstam van de kast op de dikke mat.

25 Spelen en werken in de hoeken Mogen we een restaurantje in de huishoek maken?

26 Planbord moetwerk Wat moeten we deze week doen? Werken met weektaken, elke week andere opdrachten.

27 Ophalen van de kleuters Einde schooltijd De klassedienst gaat bellen “Kom maar binnen” De klassedienst helpt de juffen de hele dag mee.

28 Mededelingen Juf Jeannette werkt maandag, donderdag en 1x per 2 weken op vrijdagochtend. Juf Connie is op de andere vrijdagen in de kleutergroep Juf Gerdie werkt op dinsdag en woensdag. Juf Jeannette is het aanspreekpunt voor groep 2, juf Gerdie voor groep 1 De Klassenouder van groep 1 en 2 is Danielle Schreurs. Zie schoolgids voor verdere informatie. Voor jarige ouders en grootouders mogen de kleuters een presentje maken. In een daarvoor bestemd schrift kunt U alle data noteren. Kleuters mogen cadeautjes meenemen en laten zien na hun verjaardag en Sinterklaas. Als we materialen nodig hebben voor thema’s doen we graag een beroep op U. Flip de logeerbeer komt bij elke kleuter een nachtje logeren. Een verslag hiervan zien we graag in het logeerboek van Flip. Wanneer dat plaatsvindt ? Dat hoort U tzt. In de hal staat een kast met vakken voor elke kleuter, het postvak. Daarin leggen de kleuters werk dat (nog niet) af is. Huisbezoeken : we gaan op huisbezoek bij de kleuters die in groep 1 komen. Buiten de vastgelegde gespreksmomenten kunt U altijd bij ons terecht met voor U belangrijke vragen waar U over wilt praten. Daarvoor maken we dan een afspraak. Korte mededelingen kunnen altijd doorgegeven worden. Ontwikkelingen van de kleuters leggen we vast in het Pravoo en CITO leerlingvolgsysteem. Voor zorgleerlingen hanteren we een uitgebreider systeem, het OVM. In november en juni krijgen de kleuters een rapport. Dan zijn er ook rapportgesprekken. In juni facultatief. In januari maken de kleuters van groep 1 en 2 de toets Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. In de maand maart nodigen we de ouders uit om de toetsresultaten te zien en te bespreken.

29 Mededelingen Protocol leesproblemen en dyslexie. We gebruiken dit protocol om houvast te hebben bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van leesproblemen. Daarvoor vullen we signaleringslijsten in. De signaleringslijsten van groep 1 worden ingevuld in oktober en juni De signaleringslijsten van groep 2 worden ingevuld in oktober Screening dyslexie/leesproblemen van groep 2 wordt gedaan in januari en indien nodig in juni. SIDI lijsten worden ingevuld in oktober om een beeld te krijgen van een eventuele ontwikkelingsvoorsprong. We werken dagelijks Met Sprongen Vooruit (MSV) Spelenderwijs leren de kleuters omgaan met manieren van tellen en rekenen. Ouders in de klas. Het is mogelijk om een ochtend of middag mee te draaien in de kleuterklas. Aub daarvoor een afspraak maken met de leerkracht. We verzoeken U de kleuters zelfstandig naar de klas te laten gaan op het moment dat zij een halfjaar op school zijn. In de schoolgids staat nog veel meer informatie over obs Kotten Via nieuwsbrieven en onze website www.obskotten.nl blijft U ook op de hoogte over alles wat er gebeurt.www.obskotten.nl


Download ppt "Welkom op de Informatieavond Maandag 19 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google