De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid Impala 2015-2020 Plannen van de Teams en het Bestuur Datum: 13 april 2015 Ton van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid Impala 2015-2020 Plannen van de Teams en het Bestuur Datum: 13 april 2015 Ton van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid Impala 2015-2020 Plannen van de Teams en het Bestuur Datum: 13 april 2015 Ton van Veen

2 Beleidsplan: Bestuur [1] 2 Hoofddoelen voor het Bestuur Condities verschaffen voor het goed functioneren van de teams/vrijwilligers binnen een financieel gezonde organisatie Het versterken van een cultuur van werven – binden – boeien, binnen de context van een open vereniging Statements gewenste situatie. Wij zien: Een “omgedraaide” organisatie. De teams nemen het voortouw; het bestuur ondersteunt Twee keer per jaar een bijeenkomst met het bestuur en alle teams Goed functionerend Communicatie team en Financien team Een grote poel aan vrijwilligers, die ingezet worden op hun interesses en kracht Een vrijwilligerscoordinator die het aanbod aan vrijwilligers effectief koppelt aan de behoeften van Impala Een cultuur waarin alle leden betrokkenheid tonen buiten hun eigen gebied/eigen belang Een cultuur waarbij een ieder met respect met elkaar omgaat Impala, 13-4-2015

3 Beleidsplan: Bestuur [2] 3 Plan op hoofdlijnen 2015: Jaar van het kader – alle teams op de rit 2016: Jaar van het versterken van het aanbod 2017: Jaar van het stimuleren van de groei (vanuit een goed kader en aanbod) Prioriteiten komend half jaar Bemannen van de teams Helder Beleidsplan voor Impala en plan van aanpak voor bestuur en teams Organisatie van het Bestuur Voorzitter (Rein Amels) Penningmeester (Gerda Wolke) Secretaris (Folkje de Jong =>Jelly van der Kloet) Drie leden met een portefeuille: Communicatie (Angelique Blekkink) Technische zaken (Joost ter Doest) Beleidszaken (Ton van Veen) Alle teams hebben een contactpersoon vanuit het Bestuur Impala, 13-4-2015

4 Beleidsplan: Triathlon team [1] 4 Hoofddoelen Aanbieden van alle vormen van triathlon op wedstrijd en recreatief niveau Aanbieden van activiteiten om sociale samenhang te bevorderen Toegankelijk voor iedere volwassene Goede sfeer Statements gewenste situatie. Wij zien: Ieder lid kan op verantwoorde wijze deelnemen aan triathlon Goed trainings- en coachingskader Groei naar 50-60 leden Organisatie van eigen wedstrijd-triathlon Alle leden Impala kunnen meedoen aan de clubactiviteiten van de Triathlon afdeling Iedereen voelt zich thuis binnen de triathlon Plan op hoofdlijnen Voor 2015: Zwemtrainer (liefst voor 2 keer per week) en een Fietstrainer Start met club-triathlon die openstaat voor alle Impalaleden Stimuleren van deelname aan (competitie) wedstrijden Groei door naamsbekendheid en mogelijkheden binnen triathlon Impala, 13-4-2015

5 Beleidsplan: Triathlon team [2] 5 Prioriteiten komend halfjaar Fietstrainer Clubkleding (ook voor andere leden van club) Betere zichtbaarheid op website en Info over Impala mee naar regionale wedstrijden Stimuleren van dragen van clubtenue Nieuwe leden begeleiden zodat ze zich thuis voelen binnen tri-vereniging en Impala Organisatie Triathlon team Voorzitter: Els ter Schure Ledenadministratie, voorlichting: Ralf de Jong Contacten trainer en wedstrijdactiviteiten: Jasper van Olst Activiteitencommissie en nieuwsbrief: Elisabeth Postma PR-activiteiten: René Jaasma Sponsoring en notulist: Rudi Bissels Nodig van bestuur en andere teams Website met goede informatievoorziening Goede uitstraling van Impala naar buiten toe Goede interne communicatie van bestuurszaken, beleid, clubactiviteiten Hulp bij zoeken van sponsors en sponsorbeleid en aangeven van financiële kaders Impala, 13-4-2015

6 Beleidsplan: Wandel team [1] 6 Hoofddoel/opdracht Het Wandel team binnen AV Impala streeft ernaar om door middel van Sportief wandelen en Nordic walking het welbevinden, de gezondheid en de sociale contacten van de leden te bevorderen. Middelen zijn hierbij: Trainingen Educatieve avonden Organisatie van wandeltochten. Statements gewenste situatie. Wij zien: Waardering van de atleten voor de wandelaars en visa versa. Een continue aanwas van nieuwe trainers en de aanwezigheid van voldoende vervangers Voldoende vrijwilligers (ook buiten de wandelleden) voor het organiseren van twee wandeltochten per jaar Effectieve publiciteit en succesvol contact met personen en instellingen die geen lid zijn maar wel iets voor de wandelafdeling kunnen betekenen De educatieve avond wordt goed bezocht, ook door leden van Impala buiten de wandelafdeling Impala, 13-4-2015

7 Beleidsplan: Wandel team [2] 7 Plan op hoofdlijnen 2015: jaar van voldoende trainers & vervangers en meer publiciteit rondom de wandelafdeling 2016: jaar van de contacten met zorginstellingen/zorgverleners om het wandelen bij Impala te promoten 2017: jaar van de groei in het aantal leden Prioriteiten komend halfjaar Ontwikkelen van een aanpak voor continue aanwas aan trainers en vervangers. Structureren van de samenwerking met het Trainingen team, het Communicatie team en het Bestuur Het formaliseren van de structuur van de Leden commissie met de vertegenwoordigers van de wandelgroepen Akkoord krijgen voor de aanpassing in de contributie van de wandelleden de contributie blijft 33 euro per half jaar (excl. lidmaatschap van de bond) nieuwe leden zijn niet meer automatisch lid van de wandelbond, maar moeten zich vrijwillig aanmelden Organisatie van het Wandel team Er is een commissie met de trainers en er is een commissie met een vertegenwoordiger uit elk van de wandelgroepen. De twee commissies hebben ieder twee keer per jaar een bijeenkomst. Impala, 13-4-2015

8 Beleidsplan: Trainingen team [1] 8 Hoofddoelen Het versterken van de kwaliteit van de trainingen (zowel in de breedte als de diepte) Het versterken van de binding van (tri)-atleten en wandelaars met de vereniging (het minimaliseren van het verloop!) Statements gewenste situatie. Wij zien: Een groter aantal trainers om minder kwetsbaar te zijn, en om trainers zoveel mogelijk binnen de vrijwilligersvergoeding te houden Een succesvolle implementatie van de LTAD filosofie Een continue aanwas van trainers uit onze eigen gelederen Een trainerscorps dat alle onderdelen afdekt (van polsstokhoogspringen tot zwemmen) Het effectief toepassen van methoden om continu de kennis en kunde van de trainers te vergroten Een grotere zelfstandigheid/zelfsturing van atleten Aandacht voor en het vergroten van de veiligheid tijdens trainingen Impala, 13-4-2015

9 Beleidsplan: Trainingen team [2] 9 Plan op hoofdlijnen 2015: jaar van het structureren van de trainingen en eerste stap vergroten aanbod 2016: jaar van de aanwas aan trainers en verder vergroten van het aanbod 2017: jaar van het verder versterken (professionaliseren) van de trainingen en de kennis Prioriteiten komend halfjaar - Vaststellen aanbod in 2015 en bemannen van de trainingen - Borgen van het toepassen van de LTAD filosofie - Verbeteren van de communicatie (intern tussen trainers en extern naar ouders) Organisatie van het Trainingen team Sierd (trainingsfilosofie en functionele baas van de atletiek trainers) Joost (technische zaken - materialen, resources, bemanning) Ton (coordinatie, beleidszaken) Jasper (vertegenwoordiger Triathlon team) Twee jeugdleden (focus op werven en binden leden) Vertegenwoordiger uit een trimmergroep Vertegenwoordiger uit het Wandel team Impala, 13-4-2015

10 Beleidsplan: Kantine team [1] 10 Hoofddoel Het optimaal benutten van de kantine. Dit betekent: een positieve bijdrage leveren aan de geldstroom van de vereniging een aantrekkelijke uitstraling (o.a. inrichting moderniseren, foto’s actualiseren) verhuren baan met kantine aan scholen en andere verenigingen, zorginstellingen etc Statements gewenste situatie Vernieuwing van de apparaten (o.a. koffie machine met een grotere capaciteit) Beter inzicht in de activiteiten van de andere teams die een raakvlak hebben met het Kantine team Kast/kastjes voor opbergen waardevolle spullen (niet meer de in de kast in de keuken) Een vaste pool aan mensen voor schoonmaken/onderhoud kantine en elke dag een schoonmaakronde Een vaste kantine beheerder Impala, 13-4-2015

11 Beleidsplan: Kantine team [2] 11 Plannen of hoofdlijnen 2015: Jaar van de bemanning van Kantine activiteiten en samenwerking andere teams 2016: Jaar van de aankleding/verbeteringen kantine Prioriteiten komend halfjaar Verbeteren communicatie met andere teams (o.a. rondom inkopen) Samenstellen pool van schoonmakers Plan maken voor vervanging apparaten en verbeteringen kantine Organisatie Kantine team Geen veranderingen, wel een grotere pool aan vrijwilligers voor o.a. wedstrijden Gewenste ondersteuning Voor krijgen meer vrijwilligers en voor de nodige financiën Impala, 13-4-2015

12 Beleidsplan: Wedstrijden team [1] 12 Hoofddoel Het hoofddoel van het Wedstrijden team is om meer wedstrijden te organiseren Dit betekent: Meer (grote/belangrijkere) wedstrijden (NK’s, Finale competitiewedstrijden); Organisatie van de wegwedstrijden terug naar Impala (Veneboerloop en Evink run) Meer teamleden en meer juryleden Aanwezigheid baan/materiaal ploeg Plan van aanpak 2015: Zorgen voor meer teamleden en juryleden 2016: Organiseren van meer baanwedstrijden. 2017: Wegwedstrijden terug naar Impala (in overleg met Chris Jaasma) Impala, 13-4-2015

13 Beleidsplan: Wedstrijden team [2] 13 M.b.t. Materiaal Baan in goede conditie om wedstrijden te mogen organiseren Vaste materiaalman/ploeg voor het materiaalhok en reparatie aan materiaal Vaste splitsing tussen het wedstrijd- en trainingsmateriaal en extra materiaal voor scholen M.b.t. Teamleden Huidige bezetting is 4 personen. Grotere bezetting nodig om meer wedstrijden te kunnen organiseren Prioriteit 2015 is o.a. vinden van meer teamleden. Een lid van het Wedstrijden team zal feeling moeten hebben met de baanatletiek en moet het leuk vinden om verschillende soorten wedstrijden te organiseren. M.b.t. Juryleden We hebben meer juryleden nodig Noodzakelijk om meer jurycursussen te organiseren (toestemming gevraagd i.v.m. de kosten) Cursussen zijn voor 10 tot 15 personen. Doelgroep is de ouders van onze pupillen en de C/D & A/B junioren Impala, 13-4-2015

14 Beleidsplan: Financiën team 14 Doelstelling Bijdragen aan een financieel gezonde vereniging door te zorgen voor aanvullende inkomsten Dit zoveel mogelijk in samenwerking met de andere teams Hoe? Organiseren van clinics en andere evenementen voor derden (o.a. bedrijven) Genereren van extra inkomsten rond (bestaande) events en wedstrijden Zoeken van sponsoren Organiseren van acties door en met leden Werven van subsidies, donaties, legaten e.d. Concrete doelstelling Jaarlijks € 5.000 aan nieuwe (zoveel mogelijk blijvende) inkomsten genereren. Eerste stap Invulling van het team met mensen met een netwerk in Drachten en omgeving. Liefst met een commerciële instelling, en die het leuk vinden om opties te creëren en handen en voeten geven aan nieuwe dingen Impala, 13-4-2015

15 Beleidsplan: Competitie team 15 Hoofddoel Zorgen voor de beste opstellingen van de seniorencompetitieploegen waarbij de resultaten voorop staan en waardoor de beste teamprestaties gehaald worden. Dit wordt bereikt door Goed contact/overleg tussen de trainers, competitiecommissie en atleten over de opstelling; Duidelijke criteria hanteren voor wanneer er meerdere personen beschikbaar zijn voor een onderdeel  beste prestatie staat voorop Verbeterpunten Transparant maken wie waar verantwoordelijk voor is, denk hierbij aan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de trainers en het competitie team Groter bereik bij de atleten uit verschillende groepen (Sprint/Mila) zodat onderdelen beter bezet zijn; Goed overleg tussen de trainers onderling over wie welke atleten kan leveren Impala, 13-4-2015

16 Beleidsplan: Activiteiten team [1] 16 Hoofddoel Mensen binden aan AV Impala door het organiseren van activiteiten voor leden buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om. Diversiteit, zowel in activiteiten als deelnemers aan activiteiten, staat hierbij voorop. Dit willen we bereiken door: A.Activiteiten te organiseren voor specifieke groepen. Dit zorgt voor een sterkere binding binnen de groep, en betekent binding aan Impala. Ondersteuning vanuit andere teams is nodig om activiteiten voor specifieke groepen te organiseren. B.Activiteiten te organiseren waar leden uit verschillende groepen aan deel kunnen nemen. Binding en kennismaken met clubgenoten uit andere groepen van de vereniging. C.Het organiseren van een Impala-dag voor alle groepen binnen de vereniging. Binding ontstaat doordat alle groepen (en ouders van pupillen en junioren) samen sporten en als één vereniging deze dag organiseren. Deze A-B-C structuur zorgt voor een goede binding binnen de groep, en binding door deelname aan activiteiten voor de hele vereniging. Impala, 13-4-2015

17 Beleidsplan: Activiteiten team [2] 17 Situatie Veel gaat er goed, maar als Activiteiten team zien we ook dat de diversiteit aan deelnemers (bij activiteiten onder B) vaak niet wordt gehaald. De drempel om aan activiteiten deel te nemen is bij sommige groepen hoog. Hier is dus verbetering mogelijk. We merken dat er steeds meer groepen binnen de vereniging zijn. Voor al deze groepen activiteiten organiseren is voor het team in huidige vorm niet te doen! Prioriteiten komend halfjaar We zien de volgende verbeter- en actiepunten: De team bestaat (van oudsher) voornamelijk uit leden afkomstig uit de baanatletiekgroep. Willen we als Impala activiteiten organiseren voor alle groepen, dan moeten er teamleden zijn uit de andere groepen. We willen nadenken over activiteiten gericht op bepaalde leeftijdscategorieën in plaats van op trainingsgroepen. Dit sluit misschien beter aan bij de interesses en komt ten goede aan laagdrempeligheid. Als we dit willen bewerkstelligen hebben we, meer dan nu het geval is, een sterkere verbinding nodig met het Jeugd team (voor bv het organiseren van activiteiten voor alle junioren) Impala, 13-4-2015

18 Beleidsplan: Accommodatie team [1] 18 Hoofddoel Zorgen voor een accommodatie in top conditie Scoop: gehele accommodatie Statements gewenste situatie. Wij zien: Faciliteiten geboden door clubhuis voldoen aan de wensen van leden en teams Een permanent klusteam dat zelfstandig continu verbeteringen zoekt en realiseert Een overkapte “tribune” met een functionaliteit die optimaal aansluit bij de trainingen Een betere uitstraling van de niet overkapte tribune. In 2020 een renovatie van de baan en verlichting Impala, 13-4-2015

19 Beleidsplan: Accommodatie team [2] Impala, 13-4-201519 Plannen op hoofdlijnen 2015-2016: Jaar van het clubhuis 2016-2017: Jaar van de verbeteringen aan de tribune 2020: Jaar van de renovatie van de baan Prioriteiten komend halfjaar Wensen t.a.v. clubhuis opvragen bij alle teams Keuzes voor aanpassingen clubhuis maken en implementatieplan maken Klusteam op de rit krijgen Nagaan wat er bij de Gemeente “leeft” m.b.t. de baan Organisatie Accommodatie team Nog geen organisatie bepaald Beelden: Aanwezigheid van een zelfstandig Klus team Verhuur baan door Chris Konings Regulier onderhoud (gras – schone baan) door Henk Montsma

20 20Impala, 13-4-2015

21 Leidraad voor de teams voor input Beleidsplan 21 Een paragraaf ter grootte van een halve tot een hele pagina Het start met het hoofddoel/opdracht/uitdaging voor de commissie (dit is de bijdrage van de commissie aan de visie, missie en strategie van Impala) Een aantal (max 5) tastbare beschrijvingen van de gewenste situatie (dit helpt bij het overdragen wat je wilt realiseren / veranderen) Een plan op hoofdlijnen voor de komende jaren (welke stappen wil de commissie de komende jaren zetten) De prioriteiten voor het komende half jaar. (dit geeft de focus aan) De organisatie van de commissie. (geef ook aan hoe je vrijwilligers wilt inzetten) Geef aan wat de commissie nodig heeft van de andere commissies en van het Bestuur om succesvol te kunnen zijn. Impala, 13-4-2015


Download ppt "Beleid Impala 2015-2020 Plannen van de Teams en het Bestuur Datum: 13 april 2015 Ton van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google