De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking tussen voetbalclubs De sportclubondersteuner aan de slag 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking tussen voetbalclubs De sportclubondersteuner aan de slag 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking tussen voetbalclubs De sportclubondersteuner aan de slag 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

2

3

4 9348 inwoners – 11 clubs met jeugdwerking – 2 (jeugd)voetbalclubs op 5 km afstand

5 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee 4 de klasse C 2 de klasse

6 Wat ? Samenwerking van U8 tot en met U21 – nationaal U8 t/m U21 ingeschreven door KFC Dessel Sport – Alle ploegen provinciaal U8 t/m U21 ingeschreven door KFC Dessel Sport – Alle ploegen gewestelijk U11, U15 en U17 ingeschreven door KFC Dessel Sport – Alle ploegen gewestelijk U8, U9 en U10 ingeschreven door KFC Witgoor Sport Apart : U6 en U7 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee Sinds 2014-2015

7 Aanleiding – Jarenlange gesprekken om samen te werken Directe aanleiding – Financiële steun door gemeente bij de bouw van nieuw kantine – en kleedkamercomplex /nieuwe verlichting 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

8 Stappenplan 24/03/2013 : Overleg 1 jeugdvoetbal in Dessel (opstellen startnota : Beheerraden geven het mandaat tot structureel overleg binnen een specifieke werkgroep met als doel het maken van een plan jeugdvoetbal Dessel 2020) 24/04/2013 : Overleg 2 jeugdvoetbal in Dessel 14/01/2014 : Overleg met burgemeester en 2 clubs Goedkeuring RVB van beide clubs Voorbereidingen infosessie (meerdere overlegmomenten in subgroepen en grote groep) 11/03/2014 : Infosessie voor iedereen met document ‘Basisinfo’ (PC Witgoor) 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

9 Stappenplan 19/05/2014 : Protocoloverleg 17/07/2014 : Ondertekening Samenwerkingsprotocol (voor aanvang wedstrijd KFC Dessel Sport – KFC Witgoor Sport) 07/10/2014 : Overleg met Jeugdbesturen 13/01/2015 : Overleg met Jeugdbesturen (gedragsslagzinnen, detectie-opleiding- doorstroming) 10/03/2015 : Overleg met jeugdbesturen (opvolging afspraken en voorbereiding komende periode) 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

10 Rollen en taken PartnerRolTaken GemeenteCo-financierderSubsidie + Bewaken van uitvoering afspraken RVB clubsBeleidsbeslisserBeslissing samenwerking jeugd JeugdbesturenUitvoerdersIn de praktijk brengen van de samenwerking Sportieve cel Organisatorische cel Financiële cel Intergemeentelijke jeugdsportcoördinator OndersteunerProcesbegeleiding (voorbereiden, leiden en verslaggeving overlegmomenten) 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

11 Kleine successen behalen Sportief niveau – Sportieve visie – Een gezamenlijke jeugdwerking Bestuurlijk niveau – Netwerk met gemeente Dessel/Jeugdsportnet KDR – Gezamenlijk overleg (sinds 2013) – Samenwerkingsprotocol (voorjaar 2014) – Gedragsslagzinnen (januari 2015) – Aanzet tot nieuw plan ‘recrutering-opleiding-doorstroming’ Algemeen – Jos Van Gullick en Joris Van Hout zijn ambassadeurs van de samenwerking 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

12 Samenwerkingsprotocol Benoeming partners Doelstellingen Ploegen die in lijn worden gebracht Afspraken over indeling ploegen Afspraken in verband met lidgelden en kledijpakket Kledijpakket voor trainers en afgevaardigden Afspraken vergoeding trainers Toegangsprijzen voor wedstrijden Afspraken bij ongeval/kwetsuur 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

13 Samenwerkingsprotocol Gezamenlijk intern reglement Gezamenlijke sportieve/extra sportieve resultaten Bepalingen overlegmomenten Afspraken bij incidenten Bezit van een copij Bijlagen Handtekeningen 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

14

15 Opbouw van een overleg Welkom + Respect Wie is erbij vandaag ? (beide clubs en schepen) + E-mails Wat vooraf ging Bereikte resultaten Afspraken … om vlot vooruitgang te kunnen boeken Agenda Opvolging gemaakte afspraken/to do’s Doorlopen van de agendapunten Extra agendapunten To do’s Volgende overleg Dank u 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

16

17

18

19

20 Ambassadeurs Zelf gekozen door beide clubs – Morele steun – Bij officiële momenten Clipje 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

21 Locatie Starten op neutraal terrein (gemeentehuis) Afwisselende locatie 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

22 Ankermomenten Ondertekening samenwerkingsprotocol tijdens onderlinge wedstrijd van 1 ste elftallen Open infomoment met uitnodiging pers 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

23 Persoonlijke ervaringen Het juiste moment afwachten om in actie te schieten. De SCO is als neutrale partij goed geplaatst om eventuele kleine conflictsituaties snel te herkennen en accuraat op te lossen. (zeker in de startfase) De SCO bewaakt de voortgang. Leuk om mee het verschil te kunnen maken. Regels/(subsidie)reglementen/auditgegevens hebben enorme impact op dagelijkse werking in de club 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

24 Tips van Bart Van Dijck (sportfunctionaris Mol) en lid van het jeugdbestuur Sportclubondersteuning is een Vlaamse prioriteit - als een gemeente voor SCO kiest dienen personeel met kennis en tijd voorzien te worden. Werken in deelgroepen is nuttig – Afwisseling tussen overleg in kleine groep en totale groep – Talenten van iedereen nuttig gebruiken Openheid … ‘alles dient gezegd te worden binnen de muren’ De gemeente is belangrijke katalysator bij het opstarten + bijeenbrengen + begeleiden + evalueren 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

25 Tips Afspraken op papier zetten Iedereen doet wat is afgesproken + opvolgen !!! Gebruik symbolen van de club ‘Spreek de taal van de club’ Kies samen een slogan/spreuk/(waarden) Surf mee op het ritme van de club 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

26 Tips Ga zelf naar de club … en vooral naar de sporters zelf … om de club te voelen,te beleven. Basis = Geloof 300 % in de waarde van jeugdsport met de jeugdige sporters, ouders, sporters, jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinatoren/ sportclubbestuurders, … Actie – Actie – Actie (om tips tot leven te brengen = leven) Beleef plezier 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

27 Kritisch Grote kloof tussen burger (levend, actief, op veld) en lokale overheid (regels, papier, subsidies, …) Veel geduld en goede bereikbaarheid nodig Wie neemt het initiatief ? Sport is emotie, … soms onvoorspelbaar Avonduren Zoeken, creativiteit, … het staat niet in de boeken Ervaring in kleine gemeenten in landelijke omgeving 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

28 Kritisch Durven om ongelijk te behandelen want dit is de basis voor gelijkheid. Jeugdsportnet KDR = dagelijkse SCO (a.g.v. 3 kleine gemeenten die samenwerken) Sportmakers i.p.v. sportclubondersteuners ? Maatschappij verandert snel – Durven en kunnen loslaten … – Anders ondersteunen (bv. radicaal andere subsidies ?) 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

29 Andere samenwerkingsverbanden 3X3 microbenbasket (13 basketclubs) Samenwerking jeugdvoetbal Retie-Branddonk Korfbalnet KDR – Kempen (6 korfbalclubs) 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee

30


Download ppt "Samenwerking tussen voetbalclubs De sportclubondersteuner aan de slag 4de Platform Sportclubondersteuning - 23 april 2015 - Herverlee."

Verwante presentaties


Ads door Google