De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag 7 - Chaq ha Matsot ongezuurde brodenfeest Sjirat ha Jam Psalm 0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag 7 - Chaq ha Matsot ongezuurde brodenfeest Sjirat ha Jam Psalm 0."— Transcript van de presentatie:

1 Dag 7 - Chaq ha Matsot ongezuurde brodenfeest Sjirat ha Jam Psalm 0

2 Dag 7 - Chaq ha Matsot

3 “Toen zong Mozes met de Israëlieten de Here dit lied en zij zeiden:” (Ex.15:1) Jasjir: toekomende tijd “En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam” (Op.15:3) “En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam” (Op.15:3) 1. Ik wil de Here zingen,” “want Hij is hoog verheven,”

4 Dag 7 - Chaq ha Matsot “het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”( Ex.15:1)

5 Dag 7 - Chaq ha Matsot 1. dan zal de hand des Heren zijn tegen uw vee, dat in het veld is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee, – een zeer zware pest. Ex.9:3) 2. De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in (Ex.14:9) 3. En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan – alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters – midden in de zee. (Ex.14:23) 4. het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. (Ex.15:1) 5. Toen Farao’s paarden met zijn wagenen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Here de wateren der zee over hen terugvloeien (Ex.15:19) 6. Zingt de Here, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. (Ex.15:21) 6. Zingt de Here, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. (Ex.15:21)

6 Dag 7 - Chaq ha Matsot De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2) De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2)

7 Dag 7 - Chaq ha Matsot De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2) De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: Mijn kracht en mijn lied is de vreze van de Heer. Hij sprak met zijn memra (woord van wijsheid – sjekina - logos) en hij werd mijn verlosser. Dit is mijn God, en ik wil hem een tempel bouwen, de God van mijn vader en ik wil voor hem dienen. Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: Mijn kracht en mijn lied is de vreze van de Heer. Hij sprak met zijn memra (woord van wijsheid – sjekina - logos) en hij werd mijn verlosser. Dit is mijn God, en ik wil hem een tempel bouwen, de God van mijn vader en ik wil voor hem dienen.

8 Dag 7 - Chaq ha Matsot MEMRA (Targoem) 28 x totaal in Exodus 23x in relatie tot JHWH 3 x in trelatie tot een engel (boodschapper) 2 x in relatie tot mensen Woord, wijsheid, gebod, wil, onderwijzing, inspiratie, kracht, bescherming MEMRA (Targoem) 28 x totaal in Exodus 23x in relatie tot JHWH 3 x in trelatie tot een engel (boodschapper) 2 x in relatie tot mensen Woord, wijsheid, gebod, wil, onderwijzing, inspiratie, kracht, bescherming Antropomorfisme van menselijke gedaante Antropomorfisme van menselijke gedaante

9 Dag 7 - Chaq ha Matsot 2. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, (Ex.15:2) 2. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, (Ex.15:2)

10 Dag 7 - Chaq ha Matsot De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2) De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex.15:2)

11 Dag 7 - Chaq ha Matsot De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. (Ex.15:3) De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. (Ex.15:3) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: De Heer is in strijd een meester in de overwinning. Heer is zijn naam. (Hij is niet lichamelijk betrokken bij de strijd, maar beïnvloed de overwinning.) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: De Heer is in strijd een meester in de overwinning. Heer is zijn naam. (Hij is niet lichamelijk betrokken bij de strijd, maar beïnvloed de overwinning.)

12 Dag 7 - Chaq ha Matsot 3. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; (Ex.15:4) hry Jarah 1.werpen, schieten 2.Beregenen, bevloeien 3. wijzen, onderwijzen hry Jarah 1.werpen, schieten 2.Beregenen, bevloeien 3. wijzen, onderwijzen

13 Dag 7 - Chaq ha Matsot de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. (Ex.15:4) de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. (Ex.15:4)

14 Dag 7 - Chaq ha Matsot Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. (Ex.15:5) Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. (Ex.15:5)

15 Dag 7 - Chaq ha Matsot 4. Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, (Ex.15:6) Antropomorfisme van menselijke gedaante Antropomorfisme van menselijke gedaante Jamin - rechterhand 39 x in de Psalmen Jamin - rechterhand 39 x in de Psalmen

16 Dag 7 - Chaq ha Matsot uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. (Ex.15:6) uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. (Ex.15:6) Antropomorfisme van menselijke gedaante Antropomorfisme van menselijke gedaante 2x Jamin - rechterhand 39 x in de Psalmen 2x Jamin - rechterhand 39 x in de Psalmen

17 Dag 7 - Chaq ha Matsot Jacob legde zijn rechterhand op Efraïm (Gen.48:14) De rechterhand is verbonden met het eerstegeboorterecht. De rechterhand is de uitvoerende kracht De rechterhand geeft overwinning (Job 40:9; Psalm 16:8; 60:7) De rechterhand biedt bescherming (Psalm 17:7) De rechterhand ondersteunt (Psalm 18:36) De rechterhand verlost (Psalm 20:7 jesja jemino) De rechterhand onderwijst (Psalm 45:5 jarah) De rechterhand is rechtvaardigheid (Psalm 48:11; Jes.41:10 tsedeq) Zijn rechterhand is zijn heilige arm (Psalm 98:1) De zoon des mensen aan Gods rechterhand (Matth.26:64;Marc.14:62; 16:19 enz.)

18 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ In uw grote majesteit vernietigdet Gij wie tegen U opstonden;” (Ex.15:7) “ In uw grote majesteit vernietigdet Gij wie tegen U opstonden;” (Ex.15:7)

19 Dag 7 - Chaq ha Matsot 5.“Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels.” (Ex.15:7) 5.“Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels.” (Ex.15:7)

20 Dag 7 - Chaq ha Matsot Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd; als een dam stonden de stromen; (Ex.15:8) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de zee. Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de zee.

21 Dag 7 - Chaq ha Matsot 6.“de watervloeden stolden in het hart der zee. (Ex.15:8) 6.“de watervloeden stolden in het hart der zee. (Ex.15:8) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de zee. Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de zee. Water werd als glas

22 Dag 7 - Chaq ha Matsot De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard; (Ex.15:9) De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard; (Ex.15:9)

23 Dag 7 - Chaq ha Matsot 7. trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit. (Ex.15:9) 7. trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit. (Ex.15:9)

24 Dag 7 - Chaq ha Matsot Gij bliest met uw adem, de zee overdekte hen; als lood zonken zij in geweldige wateren. (Ex.15:10) Gij bliest met uw adem, de zee overdekte hen; als lood zonken zij in geweldige wateren. (Ex.15:10) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: U zei met uw memra Laat de zee hen bedekken, zij zonken als lood in machtige wateren. Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: U zei met uw memra Laat de zee hen bedekken, zij zonken als lood in machtige wateren. “Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?” (Matth.8:26,27)

25 Dag 7 - Chaq ha Matsot 8. Wie is als Gij, onder de goden, Here, (Ex.15:11) 8. Wie is als Gij, onder de goden, Here, (Ex.15:11)

26

27 Dag 7 - Chaq ha Matsot wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? (Ex.15:11) wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? (Ex.15:11)

28 Dag 7 - Chaq ha Matsot 9”Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.” (Ex.15:12) 9”Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.” (Ex.15:12)

29 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede.” (Ex.15:13) “ Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede.” (Ex.15:13)

30 Dag 7 - Chaq ha Matsot Ik ben de Here, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. 6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. (Ex.6:5,6)

31 Dag 7 - Chaq ha Matsot 10 “Volkeren hoorden het, zij sidderden; ” (Ex.15:14) 10 “Volkeren hoorden het, zij sidderden; ” (Ex.15:14)

32 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ beving greep de bewoners van Filistea aan.” (Ex.15:14)

33 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ Toen verschrikten Edoms stamhoofden,” (Ex.15:15) “ Toen verschrikten Edoms stamhoofden,” (Ex.15:15)

34 Dag 7 - Chaq ha Matsot 11 “Huivering greep Moabs machtigen aan; (Ex.15:15) 11 “Huivering greep Moabs machtigen aan; (Ex.15:15)

35 Dag 7 - Chaq ha Matsot alle bewoners van Kanaän sidderden.” (Ex.15:15) alle bewoners van Kanaän sidderden.” (Ex.15:15)

36 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ Ontzetting en schrik overviel hen, ” (Ex.15:16) “ Ontzetting en schrik overviel hen, ” (Ex.15:16)

37 Dag 7 - Chaq ha Matsot 12 “door uw geweldige arm verstarden zij als een steen,” (Ex.15:16) 12 “door uw geweldige arm verstarden zij als een steen,” (Ex.15:16) ZO GOD, ZO VOLK

38 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ terwijl uw volk, Here, doortrok, uw volk, dat Gij U hebt verworven, doortrok.” (Ex.15:16) “ terwijl uw volk, Here, doortrok, uw volk, dat Gij U hebt verworven, doortrok.” (Ex.15:16) Ad jaävor am 2 x ad jaävor – tot het volk overtrekt Zonder aanduiding waar over. De targoem: Arnon (Num.21:14; 22:36 De Jordaan Ad jaävor am 2 x ad jaävor – tot het volk overtrekt Zonder aanduiding waar over. De targoem: Arnon (Num.21:14; 22:36 De Jordaan

39 Dag 7 - Chaq ha Matsot 13 “Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; (Ex.15:17) 13 “Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; (Ex.15:17)

40 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ de plaats die Gij, Here, tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, Here, door uw hand gesticht.” (Ex.15:17)

41 Dag 7 - Chaq ha Matsot 14 “: De Here regeert voor altoos en eeuwig.” (Ex.15:18) Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: Het koninkrijk van Adonai duurt in deze tijd en voor altijd Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt: Het koninkrijk van Adonai duurt in deze tijd en voor altijd

42 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ Toen Farao’s paarden met zijn wagenen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Here de wateren der zee over hen terugvloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. “ (Ex.15:19) “ Toen Farao’s paarden met zijn wagenen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Here de wateren der zee over hen terugvloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. “ (Ex.15:19)

43 Dag 7 - Chaq ha Matsot “20 Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidansen. 21 En Mirjam zong hun ten antwoord: (Ex.15:20) “20 Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidansen. 21 En Mirjam zong hun ten antwoord: (Ex.15:20)

44 Dag 7 - Chaq ha Matsot Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven,” (Ex.15:21) Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven,” (Ex.15:21) “het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”( Ex.15:21)

45 Dag 7 - Chaq ha Matsot

46 1.Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, 2.Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, 3.de wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee, 4.Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, 5.Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels, 6.de watervloeden stolden in het hart der zee, 7.trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit, 8.wie is als Gij, onder de goden, Here, 9.Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen, 10.volkeren hoorden het, zij sidderden, 11. huivering greep Moabs machtigen aan, 12.door uw geweldige arm verstarden zij als een steen, 13.Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, 14.de Here regeert voor altoos en eeuwig. 1.Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, 2.Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, 3.de wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee, 4.Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, 5.Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels, 6.de watervloeden stolden in het hart der zee, 7.trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit, 8.wie is als Gij, onder de goden, Here, 9.Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen, 10.volkeren hoorden het, zij sidderden, 11. huivering greep Moabs machtigen aan, 12.door uw geweldige arm verstarden zij als een steen, 13.Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, 14.de Here regeert voor altoos en eeuwig.

47 Dag 7 - Chaq ha Matsot “ 2 En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.” (Op.15:2-4) “ 2 En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.” (Op.15:2-4) “die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (Op.12:17) “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.” (Op.14:12)

48 Dag 7 - Chaq ha Matsot


Download ppt "Dag 7 - Chaq ha Matsot ongezuurde brodenfeest Sjirat ha Jam Psalm 0."

Verwante presentaties


Ads door Google