De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar haalde het regeerakkoord de mosterd en wat staat er in dat regeerakkoord? Dr. Louis Ide, Algemeen Secretaris N-VA www.louiside.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar haalde het regeerakkoord de mosterd en wat staat er in dat regeerakkoord? Dr. Louis Ide, Algemeen Secretaris N-VA www.louiside.be."— Transcript van de presentatie:

1 Waar haalde het regeerakkoord de mosterd en wat staat er in dat regeerakkoord? Dr. Louis Ide, Algemeen Secretaris N-VA www.louiside.be

2

3 Inhoud I.Inleiding facts & figures II.Wat is goed in ons gezondheidszorg systeem III.Wat is minder goed IV.Krachtlijnen en wat in het regeerakkoord? V.Wat nu voor de logopedie?

4 I. Over hoeveel gaat het Nu betaalt de patiënt 24,38% van de gezondheidszorg (OESO) uit eigen zak. Het BNP van België bedraagt 369,84 miljard euro (2011). 10,5% daarvan gaat naar gezondheidszorg, dat maakt 38,83 miljard euro voor gezondheidszorg. De federale ziekteverzekering 2014: 27 miljard euro. Vlaamse overheid, administratiekosten ziekenfondsen (VI, 1,07 miljard euro) niet inbegrepen. Het komt er dus op neer dat de patiënt zelf instaat voor 9,46 miljard in de gezondheidszorg op jaarbasis. Hospitalisatieverzekeringen dekken maar 2-3 miljard van de 9,46 miljard euro. Verplichte aanvullende ziekteverzekering 700 miljoen euro.

5

6 We gaan vandaag drie keer dood of leven twee keer (O&O)

7 We worden met zijn allen ouder (vergrijzing)(laatste levensjaar).

8 Onze huidige gezondheidstoestand is belabberd Sommigen hechten dan ook meer belang aan de huidige gezondheidstoestand van de bevolking (een slechte toestand: veel rokers (kanker), veel obesitas, …) die kan leiden tot grotere toekomstige uitgaven. Doch tot op heden lijken die beheersbaar.

9 Niet overdraagbare aandoeningen ‘sexy in Belgium’. -Plan chronische zorg -Kankerplan -Diabetesplan -Plan tegen dementie Elke politicus zijn plan of commissaris?

10

11 II. Positieve analyse Prima opleiding en hoge arbeidsethos. Veilige en goede zorg door de band. De meesten van de bevolking zijn verzekerd. Goedkope behandelingen. Voedingsbodem voor innovatie. De mensen zijn tevreden (in de polls). Samenvattend: De gezondheidszorg is bijzonder goed in België dankzij de zorgverstrekkers en ondanks het systeem.

12 III. Wat loopt er dan fout? Opleiding: toch niet zo optimaal? Stages? Continue opleiding? Harde werkers? Intrinsieke motivatie? Veilige behandelingen? Medische fouten? Voedingsbodem voor innovatie? Hoe lang blijft de farmaceutische industrie hier nog (GSK Rixensart)? Onderbehandeling. Zijn we wel tevreden?

13 III. Wat loopt er dan fout? a. Te weinig preventie. b. Complexe structuren. c. Goedkope behandelingen? d. Overconsumptie. e. Iedereen goed verzekerd?

14 III.a. Wat loopt er fout? Te weinig preventie: Vlaanderen doet het goed binnen wat het kan maar 2% moet 3% worden (250 miljoen euro extra). Zesde staatshervorming: preventie naar gemeenschappen? Geen bonus-malus (onderhandelingen).

15 III.b Wat loopt er fout ? Te complexe structuren….

16 “inhomogene bevoegdheidspakketten”  geen aanzet tot kwaliteit en kosteneffectiviteit.  Inspanningen die op het ene niveau worden geleverd (b.v. via gezondheidspromotie op het Vlaamse niveau) resulteren in minder uitgaven op het andere niveau (federaal)  niet de meeste dynamische vorm van aansturing. verschillen in “gezondheidszorgcultuur” “X-inefficientie” in het beleid Dia uit de oude doos met dank aan prof. L. Annemans

17 Effect complexe structuren 1.Bonus malus: gemeenschappen investeren (kosten) en federaal plukt de vruchten. 2.Slechte verzorging rusthuis (gemeenschappen) en bewoner naar ziekenhuis (federaal). 3.Vlaamse minister wil meer kwaliteit, maar mag, niet, kan niet en heeft geen geld. 4.Gezonde levensstijl tegen hart- en vaatziekten efficiënter: wil federaal deel van cholesterolverlagers herbesteden? 5.Enzovoort.

18 Extra effecten complexe structuren Extra Brusselse administratie gezondheidszorg. Rekenhof wordt nu ook al ingeschakeld: federale schoonmoeder. Geen uniek loket voor gehandicapten. Toch weer uitzonderingen preventie. Nu al: E-Health Vlaanderen zal mogen betalen en niet bepalen. Rusthuizen en thuiszorg gemeenschappen, thuisverpleging federaal. Niet alle bevoegdheden geestelijke gezondheidszorg…

19 Extra effecten complexe structuren Contingentering: gemeenschappen mogen subquota bepalen maar niet totaal aantal artsen!?!

20

21 III.c Wat loopt er fout? Goedkope behandelingen? Zie facts & figures. Hospitalisatieverzekering? Of niet?

22 www.n-va.be/kamersupplementen www.n-va.be/ereloonsupplementen

23 III.d Wat loopt er fout? Overconsumptie? Teveel medische beeldvorming (1). Teveel antibiotica (2). Teveel geneesmiddelen (3). …

24 III.d Wat loopt er fout? Overconsumptie of onderbehandeling? Teveel medische beeldvorming (1).

25 III.d Wat loopt er fout? Overconsumptie of onder-behandeling? Teveel antibiotica (2).

26 Teveel geneesmiddelen (3).

27

28 III.e Wat loopt er fout? Iedereen goed verzekerd? Nu betaalt de patiënt 24,38% van de gezondheidszorg (OESO) uit eigen zak. Het BNP van België bedraagt 369,84 miljard euro (2011). 10,5% daarvan gaat naar gezondheidszorg, dat maakt 38,83 miljard euro voor gezondheidszorg. De federale ziekteverzekering 2014: 27 miljard euro. Vlaamse overheid, administratiekosten ziekenfondsen (VI, 1,07 miljard euro) niet inbegrepen. Het komt er dus op neer dat de patiënt zelf instaat voor 9,46 miljard in de gezondheidszorg op jaarbasis. Hospitalisatieverzekeringen dekken maar 2-3 miljard van de 10.5 miljard euro. Verplichte aanvullende ziekteverzekering 700 miljoen euro.

29 We zijn gezondheids(be)zorg(d): - administratitis -zesde staatshervorming -transparantie -kwaliteit -betaalbaarheid -verantwoordelijkheidszin -…

30 IV. Aantal krachtlijnen en wat in regeerakkoord 1.Formuleren en bijschaven van gezondheidsdoelstellingen. In het regeerakkoord. 2. Uitzetten van groeipad gezondheidszorg. In het regeerakkoord.

31

32 Besparen en herinvesteren Besparen 500 mioe +200 mioe (gratis OAC, RDB + remgeld spoed, poliklinisch bevallen, NMBS-kas, …)(administratiekost VI’s)

33 3. Toepassen principe kosteneffectiviteit. QALY: akkoord: maar ook EBM en HTA. In het regeerakkoord. 4. Veel meer geld voor preventie. Budgettaire ruimte? 87,5% middelen. Regeerakkoord status quo. 5. Hoofdrol voor huisarts en andere zorgverstrekkers in de eerste lijn. In het regeerakkoord.

34 6. Volledige informatisering van het systeem. In het regeerakkoord. 7. Veel meer zeggenschap voor patiënten maar ook grotere verantwoordelijkheid. Akkoord, maar wie is de patiënt? Doch ook in regeerakkoord. 8. Nieuwe beroepen creëren. Akkoord, maar enkel met aantoonbare meerwaarde. In regeerakkoord.

35 9. Het veranderen van de betalingssystemen. -Pay for quality (Ide & Annemans) -Fee for service (Ide & Annemans) -Pay for service (Ide & Annemans) -Geen forfaitarisering, geen verplichte salariëring, vrij beroep, cave onderconsumptie, wel prospectieve financiering (ziekenhuizen). -In het regeerakkoord.

36 10. Nieuw en verbeterd model. In het regeerakkoord. Werkgroep aan de slag inzake ziekenhuisfinanciering, nomenclatuur, honorarium etc.

37 IV. Verder in het regeerakkoord. Nadruk op EBP (ook voor aanvullende). Nieuw overlegmodel. Transparantie ziekenhuisfinanciering. Psychologie op termijn terugbetaald. Numerus clausus. Zorgvertrekkersoverleg. Kwaliteit bevorderen door accreditatie te herzien. Intelligent geneesmiddelen beleid. Vergeten uitdaging (resistentie – infectie controle)

38 IV. Verder in het regeerakkoord. Opbouw RDB huisarts (toegang zorg). Rem op spoedgebruik. Herijking nomenclatuur (werkgroep). Meer thuiszorg – verpleging. Intelligente controle. Deontologische ordes. Ziekenfondsen: serieuze doorlichting en adviezen Rekenhof. Uitsluiting belangenconflicten.

39

40 V. Wat nu voor de logopedie? EBM: pro-actief handelen: continu bijsturen: wetenschappelijke vereniging! Werkgroep nomenclatuur: pro-actief, pay for quality! Kwaliteit: accreditatie! Zelf beginnen? Opleiding: bachelor/master: kwaliteit? Zelfhygiëne? Deontologie? Zelf beginnen? Herziening KB78: pro-actief.

41 V. Wat nu voor logopedie? Administratie, vereenvoudiging en registratie. Is dat mogelijk in huidige budgettaire toestand: ja, als men binnen enveloppe blijft (maar het blijft ‘duwen’).

42 V. Wat nu voor logopedie? ‘Duwen’: aanspreken middenveld, aanspreken parlementairen, kabinetten, spreken met collega’s ‘veel op te steken van AXXON), lidmaatschap FVB, … ‘Duwen’ wil zeggen veel tijd en energie stoppen zowel Vlaams als federaal, maar steeds met een goede oprechte visie. ‘Duwen’ wil zeggen een draagvlak creëren bij de publieke opinie (media).

43 V. Wat nu voor logopedie? Een goede oprechte visie betekent ook nadenken en continu bijsturen van je visie over invulling van het beroep, gelet op demografie, gelet op nieuwe technologie, gelet op budgettaire toestand, evidence- based werken, gelet op wat er leeft (publieke opinie, media, boeken…)… En dan en vooral: veel tijd en energie (en bijgevolg geduld) om dit stap voor stap te realiseren.

44 SUCCES!


Download ppt "Waar haalde het regeerakkoord de mosterd en wat staat er in dat regeerakkoord? Dr. Louis Ide, Algemeen Secretaris N-VA www.louiside.be."

Verwante presentaties


Ads door Google