De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewasbescherming Het etiket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewasbescherming Het etiket."— Transcript van de presentatie:

1 Gewasbescherming Het etiket

2 De afbraak van middelen
Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Afbraaksnelheid aangeduid met DT-50 waarde = halfwaardetijd in 30 dagen DT-waarde van meer dan 60 dagen = een moeilijk afbreekbaar product = persistent Komt op plaatsen terecht zoals grond- en regenwater

3 Samenstelling van de middelen
Werkzame stof (W.S. of A.S) Op verpakking aangegeven als percentage Vaak vaste stoffen of olieachtige stoffen Nooit als pure stof in verband met allerlei bezwaren De vorm waarin de stof is gebracht is de “formulering”

4 Waaruit bestaan de middelen ?
Oplosmiddel Draagstof of vulstof Dispergeermiddel (de w.s. blijft zweven) Emulgator (het w.s. blijft gemengd) Uitvloeiers Hechters Anti-schuimmiddelen Kleur- en geurstoffen

5 dispergeermiddelen

6 Een emulgator

7 De formulering van de middelen
Spuitpoeders Spuitkorrels Flowables Mengbare oliën Waterige oplossingen Stuifpoeders Granulaten Strooimiddelen Rookmiddelen Gasnevelformuleringen Aerosolen

8 Granulaat Spuitkorrel

9 Een waterige oplossing

10 Werking van de middelen
Systemische werking, wordt in de sapstroom opgenomen Contactmiddelen, werkt alleen waar het gewas wordt geraakt Selectieve middelen, doodt alleen een soort of groep insecten of onkruiden Allesdoders, maakt geen ondersheid Preventieve middelen voorkomt een plaag Curatieve middelen genezen

11 Gevaarsymbolen “Doodshoofd”. Symbool voor zeer vergiftige en vergiftige middelen. “Andreaskruis”. Voor middelen die irriterend zijn of schadelijk voor de gezondheid. “Vlam”. Voor licht ontvlambare middelen. “Vlam boven cirkel”. Voor oxyderende middelen. Afb. van inwerkend zuur op materiaal of lichaamsdeel. Voor bijtende middelen “Ontploffende bom”. Voor explosieve middelen. Gevaarlijk voor het milieu.

12 Etiketinformatie Merknaam Toelatingsnummer Aard van het preparaat
Werkzame stof Gehalte Inhoud van de verpakking Waarschuwingszinnen Veligheidsaanbevelingen

13 Het wettelijk gebruiksvoorschrift
Het soort schadelijke organisme Het soort gewas of gewasgroep Teelt- of verzorgingssituatie De omgeving waar de teelt plaatsvindt Het tijdstip van bestrijden Alle andere toepassingen zijn verboden!

14 De veiligheidstermijn
De tijd tussen de laatste toepassing en de oogst. Dit is afhankelijk van de afbraaksnelheid

15 Het afvoeren van restanten en verpakkingen
3 mogelijkheden: Terug naar de leverancier Naar KCA-depot Bedrijfsafval De STORL aanduiding geeft hierover informatie

16 Een oefening etiketlezen
klik hier voor een voorbeeld

17 Resistentiemanagement
Erfelijk overdraagbaar Middelen afwisselen Middelen in blokken afwisselen Liever niet mengen Teeltmaatregelen en bedrijfshygiëne Nuttige insecten Doseringen en spuitintervallen

18 Het aanmaken van de spuitvloeistof
het etiket lezen; hoeveelheid middel berekenen; persoonlijke beschermingsmiddelen aandoen/aanbrengen; spuitapparatuur/toedieningsapparatuur klaarmaken; middel klaarmaken voor gebruik; fustreinigen; verantwoord opruimen van de verpakking; toedienen middel; spuitrestant verantwoord afvoeren; schoonmaken van apparatuur en beschermingsmiddelen.


Download ppt "Gewasbescherming Het etiket."

Verwante presentaties


Ads door Google