De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewasbescherming Het etiket. De afbraak van middelen Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewasbescherming Het etiket. De afbraak van middelen Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische."— Transcript van de presentatie:

1 Gewasbescherming Het etiket

2 De afbraak van middelen Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Afbraaksnelheid aangeduid met DT-50 waarde = halfwaardetijd in 30 dagen Afbraaksnelheid aangeduid met DT-50 waarde = halfwaardetijd in 30 dagen DT-waarde van meer dan 60 dagen = een moeilijk afbreekbaar product = persistent DT-waarde van meer dan 60 dagen = een moeilijk afbreekbaar product = persistent Komt op plaatsen terecht zoals grond- en regenwater Komt op plaatsen terecht zoals grond- en regenwater

3 Samenstelling van de middelen Werkzame stof (W.S. of A.S) Werkzame stof (W.S. of A.S) Op verpakking aangegeven als percentage Op verpakking aangegeven als percentage Vaak vaste stoffen of olieachtige stoffen Vaak vaste stoffen of olieachtige stoffen Nooit als pure stof in verband met allerlei bezwaren Nooit als pure stof in verband met allerlei bezwaren De vorm waarin de stof is gebracht is de “formulering” De vorm waarin de stof is gebracht is de “formulering”

4 Waaruit bestaan de middelen ? Oplosmiddel Oplosmiddel Draagstof of vulstof Draagstof of vulstof Dispergeermiddel (de w.s. blijft zweven) Dispergeermiddel (de w.s. blijft zweven) Emulgator (het w.s. blijft gemengd) Emulgator (het w.s. blijft gemengd) Uitvloeiers Uitvloeiers Hechters Hechters Anti-schuimmiddelen Anti-schuimmiddelen Kleur- en geurstoffen Kleur- en geurstoffen

5 dispergeermiddelen

6 Een emulgator

7 De formulering van de middelen Spuitpoeders Spuitpoeders Spuitkorrels Spuitkorrels Flowables Flowables Mengbare oliën Mengbare oliën Waterige oplossingen Waterige oplossingen Stuifpoeders Stuifpoeders Granulaten Granulaten Strooimiddelen Strooimiddelen Rookmiddelen Rookmiddelen Gasnevelformuleringen Gasnevelformuleringen Aerosolen Aerosolen

8 Spuitkorrel Granulaat

9 Een waterige oplossing

10 Werking van de middelen Systemische werking, wordt in de sapstroom opgenomen Systemische werking, wordt in de sapstroom opgenomen Contactmiddelen, werkt alleen waar het gewas wordt geraakt Contactmiddelen, werkt alleen waar het gewas wordt geraakt Selectieve middelen, doodt alleen een soort of groep insecten of onkruiden Selectieve middelen, doodt alleen een soort of groep insecten of onkruiden Allesdoders, maakt geen ondersheid Allesdoders, maakt geen ondersheid Preventieve middelen voorkomt een plaag Preventieve middelen voorkomt een plaag Curatieve middelen genezen Curatieve middelen genezen

11 Gevaarsymbolen “Doodshoofd”. Symbool voor zeer vergiftige en vergiftige middelen. “Andreaskruis”. Voor middelen die irriterend zijn of schadelijk voor de gezondheid. “Vlam”. Voor licht ontvlambare middelen. “Vlam boven cirkel”. Voor oxyderende middelen. Afb. van inwerkend zuur op materiaal of lichaamsdeel. Voor bijtende middelen “Ontploffende bom”. Voor explosieve middelen. Gevaarlijk voor het milieu.

12 Etiketinformatie Merknaam Merknaam Toelatingsnummer Toelatingsnummer Aard van het preparaat Aard van het preparaat Werkzame stof Werkzame stof Gehalte Gehalte Inhoud van de verpakking Inhoud van de verpakking Waarschuwingszinnen Waarschuwingszinnen Veligheidsaanbevelingen Veligheidsaanbevelingen

13 Het wettelijk gebruiksvoorschrift Het soort schadelijke organisme Het soort schadelijke organisme Het soort gewas of gewasgroep Het soort gewas of gewasgroep Teelt- of verzorgingssituatie Teelt- of verzorgingssituatie De omgeving waar de teelt plaatsvindt De omgeving waar de teelt plaatsvindt Het tijdstip van bestrijden Het tijdstip van bestrijden Alle andere toepassingen zijn verboden! Alle andere toepassingen zijn verboden!

14 De veiligheidstermijn De tijd tussen de laatste toepassing en de oogst. De tijd tussen de laatste toepassing en de oogst. Dit is afhankelijk van de afbraaksnelheid Dit is afhankelijk van de afbraaksnelheid

15 Het afvoeren van restanten en verpakkingen 3 mogelijkheden: 3 mogelijkheden: 1. Terug naar de leverancier 2. Naar KCA-depot 3. Bedrijfsafval De STORL aanduiding geeft hierover informatie De STORL aanduiding geeft hierover informatie

16 Een oefening etiketlezen klik hier voor een voorbeeld

17 Resistentiemanagement Erfelijk overdraagbaar Erfelijk overdraagbaar Middelen afwisselen Middelen afwisselen Middelen in blokken afwisselen Middelen in blokken afwisselen Liever niet mengen Liever niet mengen Teeltmaatregelen en bedrijfshygiëne Teeltmaatregelen en bedrijfshygiëne Nuttige insecten Nuttige insecten Doseringen en spuitintervallen Doseringen en spuitintervallen

18 Het aanmaken van de spuitvloeistof 1. het etiket lezen; 2. hoeveelheid middel berekenen; 3. persoonlijke beschermingsmiddelen aandoen/aanbrengen; 4. spuitapparatuur/toedieningsapparatuur klaarmaken; 5. middel klaarmaken voor gebruik; 6. fustreinigen; 7. verantwoord opruimen van de verpakking; 8. toedienen middel; 9. spuitrestant verantwoord afvoeren; 10. schoonmaken van apparatuur en beschermingsmiddelen.


Download ppt "Gewasbescherming Het etiket. De afbraak van middelen Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische reacties Bacteriën, zonlicht, microorganismen, chemische."

Verwante presentaties


Ads door Google