De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE VEILIGHEIDSSIGNALISATIE"— Transcript van de presentatie:

1 DE VEILIGHEIDSSIGNALISATIE
DE ETIKETTERING van GEVAARLIJKE PRODUCTEN PI-2001

2 wit groen rood zwart blauw geel oranje

3 RECHT Informatie HOEK CIRKEL Verplichting DRIE HOEK Waarschuwing

4 Etikettering van gevaarlijke producten
Zwart en oranje Etikettering van gevaarlijke producten Zie tekst : clas_gevaarlijk_product.doc met een meer uitvoerige uitleg van de verschillende risico’s

5 Op alle recipiënten van een gevaarlijk product bevindt zich een etiket met een pictogram
Herken je het pictogram? Lees de veiligheidsaanbevelingen

6 Ik ben corrosief Draag handschoenen als je met onderhoudsproducten werkt C Corrosief (of) bijtend Stoffen die de ongeschonden huid van een proefdier over de volledige dikte kunnen aantasten

7 Ik kan ontploffen Aanduiding E Categorie Ontplofbaar Betekenis Stoffen die door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken kunnen ontploffen Houd me weg van vuur, vlam en andere brandbare stoffen

8 Ik ben licht ontvlambaar
Sla me niet op in de omgeving van een warmtebron Neem voorzorgen indien je me gebruikt, rook niet, hou me ver weg van vonken en warmte F+ Zeer licht ontvlambaar Vloeistoffen die een vlampunt hebben < 0 °C en een kookpunt =< 35 °C F Licht ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt < 21 °C en > 0 °C of een vlampunt < 0°C en een kookpunt > 35 °C; Vaste stoffen die zelf kunnen ontbranden of ontvlambaar zijn na een kortdurend kontakt met een ontstekingsbron; Gassen die met lucht ontvlambaar zijn; Stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen Geen aanduiding Ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt > 21 °C en < 55 °C

9 Ik ben schadelijk en irriterend
Vermijd me aan te raken of in te ademen Xn Schadelijk LD50 rat mg/kg (oraal); LD50 rat mg/kg (via huid); LC50 rat mg/liter in 4 uur (via inademing) Verklaringen bij Xn: Oraal: die hoeveelheid stof toegediend via voedsel aan ratten, die omgerekend per kg lichaamsgewicht bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd. Via huid: die hoeveelheid stof die toegebracht op de huid van ratten, omgerekend per kg lichaamsgewicht, bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd. Inademing: die hoeveelheid stof die gebracht in de ademhalingslucht, omgerekend per liter lucht, bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd (veelal 4 uur). Xi Irriterend Stoffen die huidontstekingen of oogbeschadigingen kunnen veroorzaken

10 Ik ben gevaarlijk voor het milieu
Pas op voor lekken en morsen tijdens het gebruik Afval en resten in afzonderlijke afvalrecipiënt Resten naar een erkende afvalophaler N Milieugevaarlijk Stoffen die onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren

11 Ik ben giftig Niet inademen T+ Zeer vergiftig
LD50 rat =< 25 mg/kg (oraal); LD50 rat =< 50 mg/kg (via huid); LC50 rat =< 0,25 mg/liter in 4 uur (via inademing) T Vergiftig LD50 rat mg/kg (oraal); LD50 rat mg/kg (via huid); LC50 rat 0, mg/liter in 4 uur (via inademing) Verklaringen bij T+, T : Oraal: die hoeveelheid stof toegediend via voedsel aan ratten, die omgerekend per kg lichaamsgewicht, bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd. Via huid: die hoeveelheid stof die toegebracht op de huid van ratten, omgerekend per kg lichaamsgewicht, bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd. Inademing: die hoeveelheid stof die gebracht in de ademhalingslucht, omgerekend per liter lucht, bij 50% van de proefdieren sterfte veroorzaakt binnen een beperkte tijd (veelal 4 uur).

12 Ik ben oxiderend Bij contact met andere stoffen, in het bijzonder bij brandbare, komt veel warmte vrij O Oxyderend Stoffen die na contact met brandbaar materiaal, brand c.q. ontploffing kunnen veroorzaken.

13 Blauw en Wit VERPLICHTING

14 Ik moet mijn hoofd beschermen
Helm tegen stoten of vallende voorwerpen Oog- en gehoorbescherming verplicht Gehoorbescherming verplicht

15

16 Ik bescherm mijn ogen en mijn gelaat

17 Ik moet mijn handen, voeten en lichaam beschermen

18 Ik moet mijn longen beschermen
Draag het aangepaste masker !

19 Andere gebodstekens Het veiligheidsharnas (enkel door ervaren
vakmensen te gebruiken) De voetganger is verplicht deze doorgang of dit pad te gebruiken Algemene verplichting samen met een gebodsbord

20 Geel en Zwart WAARSCHUWING

21 Lage temperatuur Algemene waarschuwing Biologisch gevaar Elektrisch gevaar

22 De werkplaats, de doorgangen
Opgehangen last Transportvoer-tuigen Struikelgevaar Vallen door hoogteverschil De heftruck is geen taxi !

23 Herken je deze gevaren nog ?
Voir également le commentaire des étiquettes et le dépliant Travailler en sécurité, c‘est facile ! Vergelijk ze met de symbolen op de etiketten van de gevaarlijke producten

24 Bijzondere risico ’s Belangrijk magnetisch veld Laserstraal
Radio-actieve stoffen Niet-ioniserende straling

25 Groen en Wit REDDINGSTEKENS

26 Waar bevindt zich de eerste hulppost ?
Volg de pijlen !

27 Draagberrie Telefoon voor redding en eerste hulp Veiligheids-douche Ogen spoelen

28 Uitgangen Richting van de uitgang Plaats van de uitgang
Attention, les sorties de secours ne sont à utiliser que dans la mesure où la sortie normale est trop éloignée ou s’il est dangereux, en raison du sinistre d’utiliser cette sortie. Richting van de uitgang Plaats van de uitgang

29 Richting van de nooduitgang

30 Rood, Wit, (Zwart) VERBOD

31 Herken je deze ? Niet aanraken Geen toegang voor onbevoegden Verboden voor voetgangers

32 Geen drinkbaar water Verboden met water te blussen Verboden voor transportvoertuigen

33 Vuur Verboden te roken Vuur, open vlam en roken verboden

34 Brandbestrijdingsmaterieel
Rood en Wit Brandbestrijdingsmaterieel

35 Brand 1. Telefoon voor melding van een brand
2. Brandblusapparaat, brandslang en ladder Aangeduid met

36 Indien je dit op een etiket ziet

37 Vind je een waarschuwingsbord

38 Hoe moet ik me beschermen ?
en ook of

39 Voor je veiligheid en gezondheid
groen blauw oranje Hou ons in het oog op school, op het werk, in je omgeving geel zwart rood wit


Download ppt "DE VEILIGHEIDSSIGNALISATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google