De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor CLB-secretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor CLB-secretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012
CLB-cursus Opleiding voor CLB-secretariaten

2 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
webEDISON Opleiding CLB-secretariaten

3 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
Overzicht programma webEDISON : situering webEDISON toegangsrechten mappensets zoekcriteria veel voorkomende vragen help ! Opleiding CLB-secretariaten

4 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
1. situering webEDISON Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Scholen en ministerie van ONderwijs communicatiekanaal, "postbode" : versturen van zendingen en afhalen van terugzendingen in beveiligde omgeving, in twee richtingen gaat niet over de inhoud webEDISON ZENDING ZENDING TERUG-ZENDING TERUG-ZENDING Opleiding CLB-secretariaten

5 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten eID en/of federaal token toekennen van toegangsrecht belang van toegangsrecht verwittiging Opleiding CLB-secretariaten

6 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten toegang webEDISON: enkel met token of eID beide zijn bruikbaar reserve geven ook toegang tot persoonlijke gegevens op andere websites (taxonweb, mutualiteit, …) wees voorzichtig met doorgeven van wachtwoord, pincode, … Opleiding CLB-secretariaten

7 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten toekennen van toegangsrecht door EDISON-beheerder van CLB kan de rechten ook stopzetten, verlengen, … worden actief binnen 5 minuten mogelijke rechten : personeelsadministratie leerlingenadministratie (creon) (EDISON-beheerder) combinaties zijn mogelijk meerdere rechten voor één CLB rechten voor meerdere CLB’s / scholen beperkt in de tijd minimum tot einde van de dag maximum voor 15 maanden Opleiding CLB-secretariaten

8 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten EDISON-beheerders op basis van opdracht directeurs in elektronische dossiers (EPD) wekelijkse update automatische verlenging zolang opdracht loopt alle andere rechten worden niet automatisch verlengd Opleiding CLB-secretariaten

9 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten belang van toegangsrecht toegang tot webEDISON met de rechten "personeel" en "leerlingen" merk op : recht "EDISON-beheerder" geeft geen toegang tot webEDISON, alleen tot het gebruikersbeheer (https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/) binnen webEDISON versturen zendingen / afhalen terugzendingen : enkel voor CLB of school waarvoor u rechten heeft enkel het soort waarvoor u het recht heeft (personeel/leerlingen) Opleiding CLB-secretariaten

10 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten verwittiging bij aanmelden in webEDISON wanneer een recht dreigt te vervallen merk op : een recht kan verlengd worden vóór het vervalt Opleiding CLB-secretariaten

11 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
2. toegangsrechten mijn profiel > mijn rechten welk recht, voor welke instelling, begin- en einddatum aanduiding (in het rood) van rechten die gaan vervallen contacteer uw EDISON-beheerder indien rechten ontbreken of verlengd moeten worden Opleiding CLB-secretariaten

12 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets wat ? instellen van mappenset gebruik van mappensets Opleiding CLB-secretariaten

13 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets wat ? "wegwijzers" voor webEDISON koppeling van webEDISON met uw softwarepakket u beheert zelf de mappensets elke mappenset bevat twee mappen : map voor zendingen map voor terugzendingen Opleiding CLB-secretariaten

14 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets map voor zendingen in deze map zoekt webEDISON naar de zendingen die klaar staan om te versturen in deze map plaatst uw softwarepakket de zendingen map voor terugzendingen in deze map zal webEDISON de terugzendingen plaatsen die u afhaalt in de submap "instnr/leesbare" vindt u de leesbare/afdrukbare terugzendingen terug in de submap "instnr/gestruct" kan uw softwarepakket de gestructureerde terugzendingen ophalen Opleiding CLB-secretariaten

15 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets instellen van mappenset klik op "mappen instellen" Opleiding CLB-secretariaten

16 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets mappenset instellen : toevoegen, wijzigen, verwijderen Opleiding CLB-secretariaten

17 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets voor elke mappenset : Naam mappenset vrij te kiezen Default mappenset ja / neen Map voor zendingen lokale map op uw PC of netwerk Bestanden verwijderen na verzenden ja / neen Map voor terugzendingen lokale map op uw PC of netwerk elke gebruiker krijgt één mappenset : Naam mappenset edison Default mappenset ja Map voor zendingen c:/edison.win/tosend Bestanden verwijderen na verzenden ja Map voor terugzendingen c:/edison.win/receive Opleiding CLB-secretariaten

18 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets veel softwarepakketten gebruiken de standaard mappenset : u hoeft niets te wijzigen of toe te voegen indien uw softwarepakket andere mappen gebruikt : volg de aanwijzingen van uw leverancier wijzig de bestaande mappenset voeg een nieuwe toe mappensets kunnen interessant zijn indien u in meerdere instellingen werkt : bvb mappenset “instelling 1" : c:/edison.win/tosend … mappenset “instelling 2" : n:/zendingen/ … mappensets worden ingesteld voor een gebruiker, niet voor een CLB of school Opleiding CLB-secretariaten

19 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
3. mappensets gebruik van mappensets bij "verzenden" bij "terugzendingen afhalen" maak vooraf de goede keuze Opleiding CLB-secretariaten

20 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria wat ? gebruik van de zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten

21 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria wat ? "filter" op verstuurde zendingen webEDISON bewaart de zendingen en terug-zendingen gedurende 14 maanden slechts een selectie van de zendingen en terugzendingen wordt getoond dit gebeurt op basis van de zoekcriteria : instellingsnummer soort (terug)zending : personeel / leerlingen status van de zending periode Opleiding CLB-secretariaten

22 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria gebruik van de zoekcriteria de zoekcriteria zijn altijd actief bij overzicht zendingen fouten afmelden terugzendingen afhalen u kan de standaardinstelling van de zoekcriteria gebruiken of zelf de criteria instellen (bv. om iets op te zoeken) zoekcriteria worden ingesteld voor een gebruiker Opleiding CLB-secretariaten

23 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria oproepen : klik op "zoekcriteria" Opleiding CLB-secretariaten

24 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria de zoekcriteria verschijnen : Opleiding CLB-secretariaten

25 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria automatisch ingevuld : instellingsnummer(s) waarvoor u rechten heeft standaardperiode of meest recente Opleiding CLB-secretariaten

26 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria pas de criteria aan en druk op "zoek" Opleiding CLB-secretariaten

27 4. zoekcriteria status van een zending
geldig Zending is correct opgebouwd. Heel tijdelijke toestand. in verwerking Zending is goed ontvangen. Zal verwerkt worden op Ministerie. TZ af te halen Zending is verwerkt, TZ klaar. Kan afgehaald worden. TZ afgehaald Terugzending is afgehaald. Kan nogmaals afgehaald worden. fout in zending Fout in opbouw, niet verstuurd. Corrigeren, opnieuw opsturen. afgemeld Fout is nagezien. Opleiding CLB-secretariaten

28 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
4. zoekcriteria zoekcriteria bewaren klik "mijn profiel" > "mijn zoekcriteria" kies de gewenste periode of meest recente druk op "bewaar" de aanpassing is actief na opnieuw aanmelden Opleiding CLB-secretariaten

29 overzicht rechten - mappenset - zoekcriteria
verzenden webEDISON softw. pakket mappenset rechten overzicht, TZ afhalen, fouten afmelden webEDISON databank 14 maand softw. pakket zoekcriteria mappenset rechten Opleiding CLB-secretariaten

30 5. veel voorkomende vragen
overzicht zendingen verzenden fouten afmelden afhalen terugzendingen Opleiding CLB-secretariaten

31 5. veel voorkomende vragen
"overzicht zendingen" u ziet : verstuurde zendingen die voldoen aan : uw rechten (ev. ook van andere personen met dezelfde rechten) uw zoekcriteria veel voorkomende vragen : waarom is er niets te zien in het overzicht ? wat is de huidige toestand van mijn zending ? wat is er gebeurd met mijn zending ? Opleiding CLB-secretariaten

32 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen
niets te zien in "overzicht zendingen" "Er werden geen resultaten gevonden voor het gevraagde overzicht, pas eventueel je zoekcriteria aan." controleer de zoekcriteria & pas ze aan controleer uw rechten  ook van toepassing bij "fouten afmelden" en "terugzendingen afhalen Opleiding CLB-secretariaten

33 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen
controleer de zoekcriteria voorbeeld : u ziet geen enkele zending na de kerstvakantie druk op "zoekcriteria" periode is ingesteld op "afgelopen 14 dagen" Opleiding CLB-secretariaten

34 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen
pas de zoekcriteria aan : wijzig de periode naar afgelopen 4 weken of kies voor meest recente 50 of geef begin- en einddatum op druk op Opleiding CLB-secretariaten

35 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen
controleer uw rechten via : mijn profiel > mijn rechten u krijgt enkel te zien waar u nu rechten voor heeft, in dit voorbeeld : voor instnr 10 : leerlingen en personeel voor instnr 11 : personeel voor instnr 12 : leerlingen Opleiding CLB-secretariaten

36 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen
wat is de toestand van mijn zending ? de actuele toestand van de zending staat in de kolom "status" zie ook dia 27 : Opleiding CLB-secretariaten

37 5. veel voorkomende vragen historiek van een zending
wat is er gebeurd met mijn zending ? klik op het referentienummer van de zending om de historiek te zien : verstuurd op … verstuurd … terugzending beschikbaar op … terugzending afgehaald op … door … terugzending geplaatst in bestand … in map … Opleiding CLB-secretariaten

38 5. veel voorkomende vragen historiek van een zending
voorbeeld van de historiek van een zending : Opleiding CLB-secretariaten

39 5. veel voorkomende vragen
"verzenden" u ziet de te versturen zendingen die voldoen aan : de ingestelde mappenset ("map voor zendingen") uw rechten veel voorkomende vragen : waarom zie ik geen zendingen ? hoe selecteer ik een zending ? wat met vreemde bestanden ? Opleiding CLB-secretariaten

40 5. veel voorkomende vragen verzenden
waarom zie ik geen zendingen niet ? controleer de instelling van uw mappenset juiste mappenset ingesteld ? juiste "map voor zendingen" ? bekijk de inhoud van de map voor zendingen via "verkenner" staan daar zendingsbestanden ? controleer uw rechten "mijn profiel" > "mijn rechten" als u bv. enkel het recht "leerlingen" heeft, zal u geen zendingen voor personeel zien Opleiding CLB-secretariaten

41 5. veel voorkomende vragen verzenden
hoe selecteer ik een zending ? klik op de kolomtitels om te sorteren klik op "uitgebreide tabel" Opleiding CLB-secretariaten

42 5. veel voorkomende vragen verzenden
wat met vreemde bestanden ? het bestand is waarschijnlijk per vergissing in map voor zendingen geplaatst (bv. via download) ga via verkenner naar de map verzendingen & verwijder of verplaats het bestand Opleiding CLB-secretariaten

43 5. veel voorkomende vragen
"fouten afmelden" u ziet de zendingen die structureel ongeldig zijn volgens uw rechten en uw zoekcriteria veel voorkomende vragen : wat betekent "fout in zending" ? wat is er fout ? hoe fouten oplossen en afmelden ? Opleiding CLB-secretariaten

44 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden
wat betekent "fout in zending" ? er is iets verkeerd met de zending, waardoor deze niet verstuurd kan worden Bv. : zending is reeds verstuurd, verkeerd teken in de zending, verkeerde recordlengte … vgl. met postbode : verkeerd formaat, verkeerd geadresseerd … is niet hetzelfde als een terugzending met een foutboodschap : de zending vertrekt niet Opleiding CLB-secretariaten

45 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden
wat is er fout ? klik op het referentienummer Record (2), ongeldige recordlengte - Fout in uw schoolpakket. Record (2) gelezen met codepage (850) heeft een ongeldige lengte: (209) i.p.v. (210). Opleiding CLB-secretariaten

46 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden
hoe fouten oplossen en afmelden ? oplossen "referentienummer is niet uniek" u hebt deze zending al verstuurd u hoeft verder niets te doen andere fout contacteer uw softwareleverancier maak een correcte zending aan verstuur de correcte zending afmelden afmelden = verwijderen "herinnering" fout wordt niet vanzelf opgelost Opleiding CLB-secretariaten

47 5. veel voorkomende vragen
"terugzendingen afhalen" u ziet uw terugzendingen, die voldoen aan : uw rechten uw zoekcriteria veel voorkomende vragen : waar zullen de terugzendingen terecht komen ? waar staan de afgehaalde terugzendingen ? selecteren van terugzendingen in webEDISON Opleiding CLB-secretariaten

48 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
waar zullen de terugzendingen terecht komen ? bij afhalen komen de terugzendingen terecht in "map voor terugzendingen" van de ingestelde mappenset (wijzig indien nodig vóór het afhalen) submappen "instnr/gestruct" : bedoeld voor softwarepakketen "instnr/leesbaar" : leesbare en afdrukbare tekst  worden indien nodig automatisch aangemaakt bestandnaam : 1e letter : P (personeel) of L (leerlingen) 2e letter : L (leesbaar) of S (gestructureerd) vb: PL txt is leesbare terugz. personeel Opleiding CLB-secretariaten

49 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
voorbeeld : instellingnummer mappenset "edison" map voor terugzendingen : "c:/edison.win/receive" Opleiding CLB-secretariaten

50 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
gestructureerde terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/gestruct" leesbare terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/leesbaar" Opleiding CLB-secretariaten

51 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
merk op : het is mogelijk om terugzendingen voor verschillende CLB’s of scholen af te halen, die komen automatisch in de bijhorende submap terecht terugzendingen kunnen meerdere malen afgehaald worden belangrijk terugzendingen bevatten belangrijke informatie Opleiding CLB-secretariaten

52 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
waar staan de afgehaalde terugzendingen ? klik op het referentienummer van de afgehaalde tz Terugzending (refnr=…, instelling=…, (bestandsnaam= txt) afgehaald door gebruiker "…" op locatie "c:/edison.win/receive/000018/leesbaar/". Opleiding CLB-secretariaten

53 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
selecteren van terugzendingen via zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten

54 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
vb. 1 : alle nog niet afgehaalde terugzendingen sedert van de voorbije 4 weken in de zoekcriteria : status : "Terugzendingen af te halen" periode : “Afgelopen 4 weken” druk op "zoek" Opleiding CLB-secretariaten

55 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
druk op "alles afhalen" Opleiding CLB-secretariaten

56 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
vb. 2 : alle terugzendingen voor CREON van de maand januari in de zoekcriteria : status : "Alle statussen" referentienummer “creon” en/of soort : "I&L. ADM" periode van : 01/01/2012 tot en met : 31/01/2012 druk op “zoek” Opleiding CLB-secretariaten

57 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen
Opleiding CLB-secretariaten

58 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! online handleiding & veel voorkomende vragen boodschappenvenster & handige links EDISON-helpdesk Opleiding CLB-secretariaten

59 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! 1. online handleiding & veel voorkomende vragen pagina's in webEDISON met : Stap voor stap uitleg schermafdrukken links worden regelmatig aangevuld en actueel gehouden opzoeken via google Opleiding CLB-secretariaten

60 6. help ! online handleiding
Opleiding CLB-secretariaten

61 6. help ! online handleiding
rechtstreekse link naar handleiding in webEDISON Opleiding CLB-secretariaten

62 6. help ! veel voorkomende vragen
technische onderwerpen (bv. Java) vragen over eID en token Opleiding CLB-secretariaten

63 6. help ! veel voorkomende vragen
gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, … foutmeldingen Opleiding CLB-secretariaten

64 6. help ! veel voorkomende vragen
Stap voor stap uitleg, schermafdrukken, links, … Opleiding CLB-secretariaten

65 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! opzoeken via google bvb : webEDISON gebruiken op een nieuwe computer Opleiding CLB-secretariaten

66 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! 2. boodschappenvenster tips, aankondiging werkzaamheden, … handige links Opleiding CLB-secretariaten

67 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! scherm overname handige links > teamviewer volg de richtlijnen van de helpdeskmedewerker Opleiding CLB-secretariaten

68 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! 3. EDISON-helpdesk Opleiding CLB-secretariaten

69 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
6. help ! permanentie kantooruren (8u - 17u) 02 / voor alles wat met de communicatie zelf te maken heeft het gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, fouten afmelden, instellen van mappensets en zoekcriteria, … beheer van toegangsrechten niet voor inhoudelijke vragen inhoud van dossiers betekenis van foutmeldingen in terugzendingen Opleiding CLB-secretariaten

70 Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012
bedankt voor uw aandacht Opleiding CLB-secretariaten


Download ppt "Opleiding voor CLB-secretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google