De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi webEDISON Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 2

3 www.agodi.be AgODi Overzicht programma webEDISON : 1.situering webEDISON 2.toegangsrechten 3.mappensets 4.zoekcriteria 5.veel voorkomende vragen 6.help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 3

4 www.agodi.be AgODi  Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Scholen en ministerie van ONderwijs  communicatiekanaal, "postbode" :  versturen van zendingen en afhalen van terugzendingen  in beveiligde omgeving, in twee richtingen  gaat niet over de inhoud 1. situering webEDISON ZENDING TERUG- ZENDING webEDISON Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 4

5 www.agodi.be AgODi  eID en/of federaal token  toekennen van toegangsrecht  belang van toegangsrecht  verwittiging 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 5

6 www.agodi.be AgODi  toegang webEDISON: enkel met token of eID  beide zijn bruikbaar  reserve  geven ook toegang tot persoonlijke gegevens op andere websites (taxonweb, mutualiteit, …)  wees voorzichtig met doorgeven van wachtwoord, pincode, … 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 6

7 www.agodi.be AgODi  toekennen van toegangsrecht  door EDISON-beheerder van CLB −kan de rechten ook stopzetten, verlengen, … −worden actief binnen 5 minuten  mogelijke rechten : −personeelsadministratie −leerlingenadministratie (creon) −(EDISON-beheerder)  combinaties zijn mogelijk −meerdere rechten voor één CLB −rechten voor meerdere CLB’s / scholen  beperkt in de tijd −minimum tot einde van de dag −maximum voor 15 maanden 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 7

8 www.agodi.be AgODi  EDISON-beheerders op basis van opdracht −directeurs in elektronische dossiers (EPD) −wekelijkse update −automatische verlenging zolang opdracht loopt −alle andere rechten worden niet automatisch verlengd 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 8

9 www.agodi.be AgODi  belang van toegangsrecht  toegang tot webEDISON −met de rechten "personeel" en "leerlingen" −merk op : recht "EDISON-beheerder" geeft geen toegang tot webEDISON, alleen tot het gebruikersbeheer (https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/)  binnen webEDISON versturen zendingen / afhalen terugzendingen : −enkel voor CLB of school waarvoor u rechten heeft −enkel het soort waarvoor u het recht heeft (personeel/leerlingen) 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 9

10 www.agodi.be AgODi  verwittiging bij aanmelden in webEDISON  wanneer een recht dreigt te vervallen merk op : een recht kan verlengd worden vóór het vervalt 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 10

11 www.agodi.be AgODi  mijn profiel > mijn rechten −welk recht, voor welke instelling, begin- en einddatum −aanduiding (in het rood) van rechten die gaan vervallen −contacteer uw EDISON-beheerder indien rechten ontbreken of verlengd moeten worden 2. toegangsrechten Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 11

12 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  wat ?  instellen van mappenset  gebruik van mappensets Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 12

13 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  wat ?  "wegwijzers" voor webEDISON  koppeling van webEDISON met uw softwarepakket  u beheert zelf de mappensets  elke mappenset bevat twee mappen : 1.map voor zendingen 2.map voor terugzendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 13

14 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  map voor zendingen −in deze map zoekt webEDISON naar de zendingen die klaar staan om te versturen −in deze map plaatst uw softwarepakket de zendingen  map voor terugzendingen −in deze map zal webEDISON de terugzendingen plaatsen die u afhaalt −in de submap "instnr/leesbare" vindt u de leesbare/afdrukbare terugzendingen terug −in de submap "instnr/gestruct" kan uw softwarepakket de gestructureerde terugzendingen ophalen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 14

15 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  instellen van mappenset  klik op "mappen instellen" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 15

16 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  mappenset instellen : toevoegen, wijzigen, verwijderen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 16

17 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  voor elke mappenset : −Naam mappenset vrij te kiezen −Default mappenset ja / neen −Map voor zendingen lokale map op uw PC of netwerk −Bestanden verwijderen na verzenden ja / neen −Map voor terugzendingen lokale map op uw PC of netwerk  elke gebruiker krijgt één mappenset : −Naam mappenset edison −Default mappenset ja −Map voor zendingen c:/edison.win/tosend −Bestanden verwijderen na verzenden ja −Map voor terugzendingen c:/edison.win/receive Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 17

18 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  veel softwarepakketten gebruiken de standaard mappenset : u hoeft niets te wijzigen of toe te voegen  indien uw softwarepakket andere mappen gebruikt : volg de aanwijzingen van uw leverancier −wijzig de bestaande mappenset −voeg een nieuwe toe  mappensets kunnen interessant zijn indien u in meerdere instellingen werkt : bvb −mappenset “instelling 1" : c:/edison.win/tosend … −mappenset “instelling 2" : n:/zendingen/ …  mappensets worden ingesteld voor een gebruiker, niet voor een CLB of school Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 18

19 www.agodi.be AgODi 3. mappensets  gebruik van mappensets  bij "verzenden"  bij "terugzendingen afhalen" maak vooraf de goede keuze Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 19

20 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  wat ?  gebruik van de zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 20

21 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  wat ?  "filter" op verstuurde zendingen  webEDISON bewaart de zendingen en terug- zendingen gedurende 14 maanden  slechts een selectie van de zendingen en terugzendingen wordt getoond  dit gebeurt op basis van de zoekcriteria : −instellingsnummer −soort (terug)zending : personeel / leerlingen −status van de zending −periode Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 21

22 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  gebruik van de zoekcriteria  de zoekcriteria zijn altijd actief bij −overzicht zendingen −fouten afmelden −terugzendingen afhalen  u kan de standaardinstelling van de zoekcriteria gebruiken of zelf de criteria instellen (bv. om iets op te zoeken)  zoekcriteria worden ingesteld voor een gebruiker Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 22

23 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  oproepen : klik op "zoekcriteria" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 23

24 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  de zoekcriteria verschijnen : Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 24

25 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria  automatisch ingevuld : −instellingsnummer(s) waarvoor u rechten heeft −standaardperiode of meest recente Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 25

26 www.agodi.be AgODi  pas de criteria aan en druk op "zoek" 4. zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 26

27 www.agodi.be AgODi 4. zoekcriteria status van een zending geldigZending is correct opgebouwd.Heel tijdelijke toestand. in verwerkingZending is goed ontvangen.Zal verwerkt worden op Ministerie. TZ af te halenZending is verwerkt, TZ klaar.Kan afgehaald worden. TZ afgehaaldTerugzending is afgehaald.Kan nogmaals afgehaald worden. fout in zendingFout in opbouw, niet verstuurd.Corrigeren, opnieuw opsturen. afgemeldFout is nagezien. Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 27

28 www.agodi.be AgODi  zoekcriteria bewaren −klik "mijn profiel" > "mijn zoekcriteria" −kies de gewenste periode of meest recente −druk op "bewaar" −de aanpassing is actief na opnieuw aanmelden 4. zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 28

29 www.agodi.be AgODi overzicht rechten - mappenset - zoekcriteria mappensetrechten zoekcriteria verzenden overzicht, TZ afhalen, fouten afmelden softw. pakket webEDISON databank 14 maand rechten mappenset webEDISON softw. pakket Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 29

30 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen 1.overzicht zendingen 2.verzenden 3.fouten afmelden 4.afhalen terugzendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 30

31 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen 1."overzicht zendingen"  u ziet : verstuurde zendingen die voldoen aan : −uw rechten (ev. ook van andere personen met dezelfde rechten) −uw zoekcriteria  veel voorkomende vragen : −waarom is er niets te zien in het overzicht ? −wat is de huidige toestand van mijn zending ? −wat is er gebeurd met mijn zending ? Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 31

32 www.agodi.be AgODi niets te zien in "overzicht zendingen" "Er werden geen resultaten gevonden voor het gevraagde overzicht, pas eventueel je zoekcriteria aan. "  controleer de zoekcriteria & pas ze aan  controleer uw rechten  ook van toepassing bij "fouten afmelden" en "terugzendingen afhalen 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 32

33 www.agodi.be AgODi  controleer de zoekcriteria voorbeeld : u ziet geen enkele zending na de kerstvakantie −druk op "zoekcriteria" −periode is ingesteld op "afgelopen 14 dagen" 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 33

34 www.agodi.be AgODi  pas de zoekcriteria aan : −wijzig de periode naar afgelopen 4 weken −of kies voor meest recente 50 −of geef begin- en einddatum op druk op 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 34

35 www.agodi.be AgODi  controleer uw rechten via : mijn profiel > mijn rechten u krijgt enkel te zien waar u nu rechten voor heeft, in dit voorbeeld : – voor instnr 10 : leerlingen en personeel – voor instnr 11 : personeel – voor instnr 12 : leerlingen 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 35

36 www.agodi.be AgODi wat is de toestand van mijn zending ?  de actuele toestand van de zending staat in de kolom "status"  zie ook dia 27 : 5. veel voorkomende vragen overzicht zendingen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 36

37 www.agodi.be AgODi wat is er gebeurd met mijn zending ? klik op het referentienummer van de zending om de historiek te zien : −verstuurd op … verstuurd … −terugzending beschikbaar op … −terugzending afgehaald op … door … −terugzending geplaatst in bestand … in map … −…−… 5. veel voorkomende vragen historiek van een zending Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 37

38 www.agodi.be AgODi voorbeeld van de historiek van een zending : 5. veel voorkomende vragen historiek van een zending Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 38

39 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen 2."verzenden"  u ziet de te versturen zendingen die voldoen aan : −de ingestelde mappenset ("map voor zendingen") −uw rechten  veel voorkomende vragen : −waarom zie ik geen zendingen ? −hoe selecteer ik een zending ? −wat met vreemde bestanden ? Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 39

40 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen verzenden waarom zie ik geen zendingen niet ?  controleer de instelling van uw mappenset −juiste mappenset ingesteld ? −juiste "map voor zendingen" ?  bekijk de inhoud van de map voor zendingen −via "verkenner" −staan daar zendingsbestanden ?  controleer uw rechten −"mijn profiel" > "mijn rechten" −als u bv. enkel het recht "leerlingen" heeft, zal u geen zendingen voor personeel zien Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 40

41 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen verzenden hoe selecteer ik een zending ?  klik op de kolomtitels om te sorteren  klik op "uitgebreide tabel" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 41

42 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen verzenden wat met vreemde bestanden ?  het bestand is waarschijnlijk per vergissing in map voor zendingen geplaatst (bv. via download)  ga via verkenner naar de map verzendingen & verwijder of verplaats het bestand Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 42

43 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen 3."fouten afmelden"  u ziet de zendingen die structureel ongeldig zijn −volgens uw rechten −en uw zoekcriteria  veel voorkomende vragen : −wat betekent "fout in zending" ? −wat is er fout ? −hoe fouten oplossen en afmelden ? Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 43

44 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden wat betekent "fout in zending" ?  er is iets verkeerd met de zending, waardoor deze niet verstuurd kan worden −Bv. : zending is reeds verstuurd, verkeerd teken in de zending, verkeerde recordlengte … −vgl. met postbode : verkeerd formaat, verkeerd geadresseerd …  is niet hetzelfde als een terugzending met een foutboodschap : de zending vertrekt niet Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 44

45 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden wat is er fout ? klik op het referentienummer Record (2), ongeldige recordlengte - Fout in uw schoolpakket. Record (2) gelezen met codepage (850) heeft een ongeldige lengte: (209) i.p.v. (210). Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 45

46 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen fouten afmelden hoe fouten oplossen en afmelden ?  oplossen −"referentienummer is niet uniek" u hebt deze zending al verstuurd u hoeft verder niets te doen −andere fout contacteer uw softwareleverancier maak een correcte zending aan verstuur de correcte zending  afmelden −afmelden = verwijderen "herinnering" −fout wordt niet vanzelf opgelost Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 46

47 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen 4."terugzendingen afhalen"  u ziet uw terugzendingen, die voldoen aan : −uw rechten −uw zoekcriteria  veel voorkomende vragen : −waar zullen de terugzendingen terecht komen ? −waar staan de afgehaalde terugzendingen ? −selecteren van terugzendingen in webEDISON Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 47

48 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen waar zullen de terugzendingen terecht komen ? bij afhalen komen de terugzendingen terecht in −"map voor terugzendingen" van de ingestelde mappenset (wijzig indien nodig vóór het afhalen) −submappen "instnr/gestruct" : bedoeld voor softwarepakketen "instnr/leesbaar" : leesbare en afdrukbare tekst  worden indien nodig automatisch aangemaakt –bestandnaam : 1 e letter : P (personeel) of L (leerlingen) 2 e letter : L (leesbaar) of S (gestructureerd) vb: PL001234567.txt is leesbare terugz. personeel Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 48

49 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen  voorbeeld : −instellingnummer 000002 −mappenset "edison" −map voor terugzendingen : "c:/edison.win/receive" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 49

50 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen −gestructureerde terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/gestruct" −leesbare terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/leesbaar" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 50

51 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen  merk op : −het is mogelijk om terugzendingen voor verschillende CLB’s of scholen af te halen, die komen automatisch in de bijhorende submap terecht −terugzendingen kunnen meerdere malen afgehaald worden  belangrijk −terugzendingen bevatten belangrijke informatie Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 51

52 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen waar staan de afgehaalde terugzendingen ? klik op het referentienummer van de afgehaalde tz Terugzending (refnr=…, instelling=…, (bestandsnaam=001811008.txt) afgehaald door gebruiker "…" op locatie "c:/edison.win/receive/000018/leesbaar/". Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 52

53 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen selecteren van terugzendingen via zoekcriteria Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 53

54 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen  vb. 1 : alle nog niet afgehaalde terugzendingen sedert van de voorbije 4 weken in de zoekcriteria : status : "Terugzendingen af te halen" periode : “Afgelopen 4 weken” druk op "zoek" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 54

55 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen druk op "alles afhalen" Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 55

56 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen  vb. 2 : alle terugzendingen voor CREON van de maand januari in de zoekcriteria : status : "Alle statussen" referentienummer “creon” en/of soort : "I&L. ADM" periode van : 01/01/2012 tot en met : 31/01/2012 druk op “zoek” Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 56

57 www.agodi.be AgODi 5. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 57

58 www.agodi.be AgODi 1.online handleiding & veel voorkomende vragen 2.boodschappenvenster & handige links 3.EDISON-helpdesk 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 58

59 www.agodi.be AgODi 1. online handleiding & veel voorkomende vragen  pagina's in webEDISON met : −Stap voor stap uitleg −schermafdrukken −links  worden regelmatig aangevuld en actueel gehouden  opzoeken via google 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 59

60 www.agodi.be AgODi  online handleiding : 6. help ! online handleiding Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 60

61 www.agodi.be AgODi  rechtstreekse link naar handleiding in webEDISON 6. help ! online handleiding Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 61

62 www.agodi.be AgODi  veel voorkomende vragen −technische onderwerpen (bv. Java) −vragen over eID en token 6. help ! veel voorkomende vragen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 62

63 www.agodi.be AgODi  veel voorkomende vragen −gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, … −foutmeldingen 6. help ! veel voorkomende vragen Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 63

64 www.agodi.be AgODi 6. help ! veel voorkomende vragen  veel voorkomende vragen Stap voor stap uitleg, schermafdrukken, links, … Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 64

65 www.agodi.be AgODi 6. help !  opzoeken via google bvb : webEDISON gebruiken op een nieuwe computer Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 65

66 www.agodi.be AgODi 2. boodschappenvenster  tips, aankondiging werkzaamheden, …  handige links 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 66

67 www.agodi.be AgODi  scherm overname handige links > teamviewer volg de richtlijnen van de helpdeskmedewerker 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 67

68 www.agodi.be AgODi 3. EDISON-helpdesk 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 68

69 www.agodi.be AgODi  permanentie kantooruren (8u - 17u) −02 / 553 90 90 −helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be  voor alles wat met de communicatie zelf te maken heeft −het gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, fouten afmelden, instellen van mappensets en zoekcriteria, … −beheer van toegangsrechten −…  niet voor inhoudelijke vragen −inhoud van dossiers −betekenis van foutmeldingen in terugzendingen −… 6. help ! Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 69

70 www.agodi.be AgODi bedankt voor uw aandacht Opleiding CLB-secretariaten 2011 - 2012 70


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google