De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2014 - 2015
ABC-cursus Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Beleidsuitvoering basisonderwijs Scholen basisonderwijs, CLB en deeltijds kunstonderwijs (DKO) Personeel basisonderwijs en CLB

3 Beleidsvoorbereiding
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Minister beslist het beleid VLOR Vlaamse onderwijsraad geeft advies Beleidsvoorbereiding Beleidsuitvoering Agentschap voor Onderwijsdiensten (6 entiteiten) Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (3 entiteiten) Departement onderwijs en vorming (12 entiteiten) Agentschap voor kwaliteitszorg in onderwijs en vorming (4 entiteiten) Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (4 entiteiten)

4 Agentschap voor onderwijsdiensten
ICT afdelingshoofd Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel Scholen Secundair Onderwijs Caroline Vanbrabant Scholen Basisonderwijs, DKO en CLB Administrateur- generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwijs en CLB Patricia Van Reet Algemeen directeur Roger Meert Secundair Onderwijs en DKO algemeen directeur Stafdienst

5 AgODi Taken van AgODi (1):
Het verzorgen van de administratieve en financiële dienstverlening voor scholen, personeelsleden en ouders Het ondersteunen en informeren van scholen Het nagaan of de middelen correct worden gebruikt

6 AgODi Taken van AgODi (2):
Het meewerken aan de realisatie van het beleid en de beleidsevaluatie, in samenwerking met het departement en de andere agentschappen Het bijdragen tot een correcte en tijdige toepassing van de financieringswet

7 AgODi Klanten van AgODi : Scholen: 3.933 en CLB’s: 72 (schj 2013-2014)
Personeelsleden: (2013) Leerlingen: (schj ) Ook dienstverlening t.a.v. schoolbesturen, scholengemeenschappen, ouders,… Personeel van AgODi : 482 (op 31/12/2014)

8 Beleidsuitvoering basisonderwijs
Kernprocessen leerlingen afdeling scholen lestijdenpakket afdeling personeel personeel

9 Scholen BaO, CLB en DKO Dienstverlening t.a.v. (1) schoolbesturen:
registratie, herstructurering, rekeningnummers, … scholengemeenschappen: samenstelling, omkadering CLB’s: erkenning en structuur, omkadering, toelagen scholen: leerlingentellingen, verificatie, normen, omkadering, toelagen

10 Scholen BaO, CLB en DKO Dienstverlening t.a.v. (2)
leerlingen en ouders (Gelijke kansen): leerplichtcontrole kleuterparticipatie speciale onderwijsleermiddelen (alle niveaus) informatiepunt ouders en leerlingen commissie leerlingenrechten lokale overlegplatforms (LOP’s) Aandacht voor kwaliteitsbewaking

11 Scholen BaO, CLB en DKO De mensen achter de dossiers: 6 teams
35 medewerkers (= +/- 31 FTE) waarvan 17 verificateurs waarvan 2 voor Speciale Onderwijsmiddelen 5 groepschefs LOP: 36 Informatiepunt ouders en leerlingen: 0.5 Secretariaat: 1 Coördinatoren afdeling: 9 Afdelingshoofd

12 Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (1):
Beheer personeelsdossiers van indiensttreding tot pensionering Uitbetaling salarissen + vergoedingen Beheer speciale gebeurtenissen in loopbaan Uitstapregeling Voorbereiden dossiers PDOS - Capelo Informatieverstrekking Uitvoeren simulaties

13 Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (2):
Samenwerking school(secretariaat) en werkstations Tijdig en correct doorsturen van opdrachten en dienstonderbrekingen Ingewikkelde zendingen: - vooraf overleg - NIET laatste week van betaling Nazicht zendingen en schoollistings op school Aandacht voor kwaliteitsbewaking

14 Personeel BaO en CLB Partners in de loonbetaling personeelslid
school(secretariaat) WERKSTATION boekhouding financiële diensten

15 De mensen achter de dossiers
Personeel BaO en CLB De mensen achter de dossiers 8 werkstations: 66 dossierbeheerders (= +/- 56 FTE) 8 groepschefs Cel eindeloopbaan: 3 Ondersteuning en prescancel: 9 Opleiding/kwaliteitsbewaking: 2 Afdelingssecretariaat: 1 Coördinatoren afdeling: 7 Afdelingshoofd


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google