De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten 2014 - 2015. Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten 2014 - 2015. Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2014 - 2015

2 Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 3. Beleidsuitvoering basisonderwijs 4. Scholen basisonderwijs, CLB en deeltijds kunstonderwijs (DKO) 5. Personeel basisonderwijs en CLB 2

3 Minister beslist het beleid VLOR Vlaamse onderwijsraad geeft advies BeleidsvoorbereidingBeleidsuitvoering Departement onderwijs en vorming (12 entiteiten) Agentschap voor Onderwijsdiensten (6 entiteiten) Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (3 entiteiten) Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (4 entiteiten) Agentschap voor kwaliteitszorg in onderwijs en vorming (4 entiteiten) Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

4 ICT afdelingshoofd Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel afdelingshoofd Scholen Secundair Onderwijs Caroline Vanbrabant afdelingshoofd Scholen Basisonderwijs, DKO en CLB afdelingshoofd Administrateur- generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwijs en CLB Patricia Van Reet afdelingshoofd Algemeen directeur Roger Meert Personeel Secundair Onderwijs en DKO Roger Meert algemeen directeur Stafdienst Agentschap voor onderwijsdiensten 4

5 AgODi Taken van AgODi (1): Het verzorgen van de administratieve en financiële dienstverlening voor scholen, personeelsleden en ouders Het ondersteunen en informeren van scholen Het nagaan of de middelen correct worden gebruikt 5

6 AgODi Taken van AgODi (2): Het meewerken aan de realisatie van het beleid en de beleidsevaluatie, in samenwerking met het departement en de andere agentschappen Het bijdragen tot een correcte en tijdige toepassing van de financieringswet 6

7 AgODi Klanten van AgODi : Scholen: 3.933 en CLB’s: 72 (schj 2013-2014) Personeelsleden: 162.202 (2013) Leerlingen: 1.310.540 (schj 2012-2013) Ook dienstverlening t.a.v. schoolbesturen, scholengemeenschappen, ouders,… Personeel van AgODi : 482 (op 31/12/2014) 7

8 Beleidsuitvoering basisonderwijs Kernprocessen leerlingen afdeling scholen lestijdenpakket afdeling personeel personeel 8

9 Scholen BaO, CLB en DKO Dienstverlening t.a.v. (1) schoolbesturen: registratie, herstructurering, rekeningnummers, … scholengemeenschappen: samenstelling, omkadering CLB’s: erkenning en structuur, omkadering, toelagen scholen: leerlingentellingen, verificatie, normen, omkadering, toelagen 9

10 Scholen BaO, CLB en DKO Dienstverlening t.a.v. (2) leerlingen en ouders (Gelijke kansen): leerplichtcontrole kleuterparticipatie speciale onderwijsleermiddelen (alle niveaus) informatiepunt ouders en leerlingen commissie leerlingenrechten lokale overlegplatforms (LOP’s) … Aandacht voor kwaliteitsbewaking 10

11 Scholen BaO, CLB en DKO De mensen achter de dossiers: 6 teams  35 medewerkers (= +/- 31 FTE) waarvan 17 verificateurs waarvan 2 voor Speciale Onderwijsmiddelen  5 groepschefs LOP: 36 Informatiepunt ouders en leerlingen: 0.5 Secretariaat: 1 Coördinatoren afdeling: 9 Afdelingshoofd 11

12 Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (1): Beheer personeelsdossiers van indiensttreding tot pensionering Uitbetaling salarissen + vergoedingen Beheer speciale gebeurtenissen in loopbaan  Uitstapregeling  Voorbereiden dossiers PDOS - Capelo Informatieverstrekking Uitvoeren simulaties 12

13 Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (2): Samenwerking school(secretariaat) en werkstations Tijdig en correct doorsturen van opdrachten en dienstonderbrekingen Ingewikkelde zendingen: - vooraf overleg - NIET laatste week van betaling Nazicht zendingen en schoollistings op school Aandacht voor kwaliteitsbewaking 13

14 Personeel BaO en CLB Partners in de loonbetaling personeelslid school(secretariaat) WERKSTATION boekhouding financiële diensten personeelslid 14

15 Personeel BaO en CLB De mensen achter de dossiers 8 werkstations: 66 dossierbeheerders (= +/- 56 FTE) 8 groepschefs Cel eindeloopbaan: 3 Ondersteuning en prescancel: 9 Opleiding/kwaliteitsbewaking: 2 Afdelingssecretariaat: 1 Coördinatoren afdeling: 7 Afdelingshoofd 15


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten 2014 - 2015. Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google