De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M"— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M

2 Programma Overgangsnormen + evt. aanpassing Sector kiezen
Vakkenpakket kiezen Zak/slaag-regeling Vervolg naar MBO Vervolg naar 4HAVO

3 Overgangsnormen 3M – 4M In het gekozen vakkenpakket (7 vakken!) minimaal 6-en of maximaal één 5 met daarbij minimaal een 7 (onafgeronde eindcijfers) In het restpakket moeten de afgeronde eindcijfers minimaal 22 punten zijn Geen 0,0 of O(nvoldoende)s voor handelingsdelen (CKV, talendossiers, PO’s, stage, OO)

4 Evt. aanpassing overgangsnormen 3M – 4M
We zijn aan het onderzoeken of de vernieuwde overgangsnormen niet te streng zijn en of er een aanpassing nodig zal zijn. Die aanpassing zal dan bestaan uit het toevoegen van een B-categorie (bespreekcategorie). Werkhouding en inzet van de leerling zal hierbij een grote rol spelen.

5 Sectoren in 4M Economie Verplicht: economie & Du/Fr/wi Zorg & Welzijn
Verplicht: biologie & ak/gs/wi Techniek Verplicht: natuurkunde & wiskunde

6 Hoe kies je een sector? Interesse in richting
“Dubbelsector” of “driedubbelsector” kiezen Sectorwerkstuk MBO’s vragen soms verplicht vak, geen verplichte sector

7 Vakkenpakket Je doet examen in 6 vakken, maar er tellen 7 vakken
mee (7e vak is maatschappijleer, afgesloten in klas 3) Rekentoets telt mee voor zak/slaag regeling Keuzevakken (6e + 7e vak) zijn altijd onder voorbehoud 8e vak kiezen mag, maar kan zelden vanwege rooster Voorbeelden: Sector economie: Ne/En/ec/wi/na/bi Sector zorg & welzijn: Ne/En/bi/ak/na/sk Sector techniek: Ne/En/na/wi/ec/gs

8 Voorbeeld overgangsnormen
Leerling A: Sector economie met Ne/En/ec/wi/bi/gs en maatschappijleer: Ne: 6, Du (keuzevak): x En: 5, Fr (keuzevak: 6 (5,5) Ec: 6, Te (keuzevak): x Wi: 6, Na: (keuzevak): 6 (6,2) Bi: 6, Sk: 5 (4,5) Gs: 6, Ak: 5 (5,2) Ma: 7,2

9 Zak/slaag-regeling 4M Op drie punten slagen:
De cijfers op het Centraal Schriftelijk Examen moeten gemiddeld minimaal 5,5 zijn (5,49 is gezakt!) De eindcijfers: Alles 6 1x5 en verder alles 6 2x5 of 1x4 (niet bij Ne) en minimaal 1x7, verder alles 6 Alles hieronder = gezakt, ook geen 3 of lager 3) Voldoende voor de rekentoets; voor 2015/2016 is dat een 4,5 of hoger, dan wordt het als ‘behaald’ genoteerd op het diploma. Verder geen gevolgen voor punt 1 en 2.

10 Vervolg naar MBO Soms verplicht vak, geen verplichte sector
Handige vakken: bij economische opleidingen economie en wiskunde, bij dierenartsassistent biologie, bij toerisme Duits of Frans, etc. Geen idee welke opleiding/beroep? Breed kiezen! Vrijwel alle MBO-opleidingen zijn verkort van 4 naar 3 jaar, dus snellere doorstroom naar HBO, MBO-HBO kan ook bij niet-verwante opleidingen in 75% van de gevallen

11 Vervolg naar 4HAVO Momenteel eindcijfers 6 of hoger, kan eventueel hoger worden Positieve adviezen vakdocenten (inzet, inzicht, tempo) Intakegesprek teamleider bovenbouw HAVO en decaan bovenbouw HAVO

12 ‘Lastige overstap’ 4HAVO
Altijd minimaal 1 vak tekort! Oplossingen: Vakken (vooral vakken als ak en gs) mogen gekozen worden in 4H als die niet gevolgd zijn in 4M (met een redelijk eindcijfer in klas 3M) Veel nieuwe vakken in 4H (M&O, informatica, muziek) Eventueel extra opdrachten maken voor missende vak

13 OVERSTAP 4HAVO: DU/FR/WI
Je kan naar de HAVO zonder wiskunde, maar dan kan je alleen het profiel CM kiezen. Let op: daar zit verplicht Duits of Frans in! Duits of Frans is alleen verplicht voor het profiel CM. Je kan dus zonder deze twee talen uit drie profielen kiezen op de HAVO. Kortom: als je Duits en Frans en wiskunde niet in je pakket hebt, kan je niet naar de HAVO.

14 Gang van zaken Leerlingen hebben in februari/maart al voorlopig keuzeformulier ingeleverd met commentaar van vakdocenten Leerlingen krijgen 26 maart definitief keuzeformulier; invullen en tekenen door ouders en leerling Uiterlijk inleveren bij mentor vóór donderdag 16 april 2015

15 Vragen?


Download ppt "Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M"

Verwante presentaties


Ads door Google