De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen + evt. aanpassing  Sector kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen + evt. aanpassing  Sector kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling."— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M

2 Programma  Overgangsnormen + evt. aanpassing  Sector kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling  Vervolg naar MBO  Vervolg naar 4HAVO

3 Overgangsnormen 3M – 4M  In het gekozen vakkenpakket (7 vakken!) minimaal 6-en of maximaal één 5 met daarbij minimaal een 7 (onafgeronde eindcijfers)  In het restpakket moeten de afgeronde eindcijfers minimaal 22 punten zijn  Geen 0,0 of O(nvoldoende)s voor handelingsdelen (CKV, talendossiers, PO’s, stage, OO)

4 Evt. aanpassing overgangsnormen 3M – 4M  We zijn aan het onderzoeken of de vernieuwde overgangsnormen niet te streng zijn en of er een aanpassing nodig zal zijn.  Die aanpassing zal dan bestaan uit het toevoegen van een B-categorie (bespreekcategorie).  Werkhouding en inzet van de leerling zal hierbij een grote rol spelen.

5 Sectoren in 4M  Economie Verplicht: economie & Du/Fr/wi  Zorg & Welzijn Verplicht: biologie & ak/gs/wi  Techniek Verplicht: natuurkunde & wiskunde

6 Hoe kies je een sector?  Interesse in richting  “Dubbelsector” of “driedubbelsector” kiezen  Sectorwerkstuk  MBO’s vragen soms verplicht vak, geen verplichte sector

7 Vakkenpakket  Je doet examen in 6 vakken, maar er tellen 7 vakken mee (7 e vak is maatschappijleer, afgesloten in klas 3)  Rekentoets telt mee voor zak/slaag regeling  Keuzevakken (6 e + 7 e vak) zijn altijd onder voorbehoud  8 e vak kiezen mag, maar kan zelden vanwege rooster Voorbeelden:  Sector economie: Ne/En/ec/wi/na/bi  Sector zorg & welzijn: Ne/En/bi/ak/na/sk  Sector techniek: Ne/En/na/wi/ec/gs

8 Voorbeeld overgangsnormen Leerling A: Sector economie met Ne/En/ec/wi/bi/gs en maatschappijleer: Ne: 6,3 Du (keuzevak): x En: 5,1 Fr (keuzevak: 6 (5,5) Ec: 6,4 Te (keuzevak): x Wi: 6,0 Na: (keuzevak): 6 (6,2) Bi: 6,2 Sk: 5 (4,5) Gs: 6,1 Ak: 5 (5,2) Ma: 7,2

9 Zak/slaag-regeling 4M Op drie punten slagen: 1) De cijfers op het Centraal Schriftelijk Examen moeten gemiddeld minimaal 5,5 zijn (5,49 is gezakt!) 2) De eindcijfers: Alles 6 1x5 en verder alles 6 2x5 of 1x4 (niet bij Ne) en minimaal 1x7, verder alles 6 Alles hieronder = gezakt, ook geen 3 of lager 3) Voldoende voor de rekentoets; voor 2015/2016 is dat een 4,5 of hoger, dan wordt het als ‘behaald’ genoteerd op het diploma. Verder geen gevolgen voor punt 1 en 2.

10 Vervolg naar MBO  Soms verplicht vak, geen verplichte sector  Handige vakken: bij economische opleidingen economie en wiskunde, bij dierenartsassistent biologie, bij toerisme Duits of Frans, etc.  Geen idee welke opleiding/beroep? Breed kiezen!  Vrijwel alle MBO-opleidingen zijn verkort van 4 naar 3 jaar, dus snellere doorstroom naar HBO, MBO-HBO kan ook bij niet-verwante opleidingen in 75% van de gevallen

11 Vervolg naar 4HAVO  Momenteel eindcijfers 6 of hoger, kan eventueel hoger worden  Positieve adviezen vakdocenten (inzet, inzicht, tempo)  Intakegesprek teamleider bovenbouw HAVO en decaan bovenbouw HAVO

12 ‘Lastige overstap’ 4HAVO Altijd minimaal 1 vak tekort! Oplossingen:  Vakken (vooral vakken als ak en gs) mogen gekozen worden in 4H als die niet gevolgd zijn in 4M (met een redelijk eindcijfer in klas 3M)  Veel nieuwe vakken in 4H (M&O, informatica, muziek)  Eventueel extra opdrachten maken voor missende vak

13 OVERSTAP 4HAVO: DU/FR/WI  Je kan naar de HAVO zonder wiskunde, maar dan kan je alleen het profiel CM kiezen. Let op: daar zit verplicht Duits of Frans in!  Duits of Frans is alleen verplicht voor het profiel CM. Je kan dus zonder deze twee talen uit drie profielen kiezen op de HAVO.  Kortom: als je Duits en Frans en wiskunde niet in je pakket hebt, kan je niet naar de HAVO.

14 Gang van zaken  Leerlingen hebben in februari/maart al voorlopig keuzeformulier ingeleverd met commentaar van vakdocenten  Leerlingen krijgen 26 maart definitief keuzeformulier; invullen en tekenen door ouders en leerling  Uiterlijk inleveren bij mentor vóór donderdag 16 april 2015

15 Vragen?


Download ppt "Dinsdag 24 maart 2015 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen + evt. aanpassing  Sector kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google