De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen, asielzoekers en recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen, asielzoekers en recht"— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen, asielzoekers en recht
Bescherming en immigratiebeleid Sander Vermoere 1 BaSW C

2 Inhoudsopgave Inleiding Conventie van Genève Wie is vluchteling?
Belgische weigeringen Enkele cijfers Volstaat de definitie vluchteling nog? Huidige Belgische procedure Oorlogsvluchtelingen

3 Inleiding Migratie & vluchtelingenrecht – complexe combinatie van regels Beperkt aantal vreemdelingen toegelaten Binnenlandse Zaken Federale Dienst voor Vreemdelingenzaken

4 Conventie van Genève Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen 28 juli 1951 Verenigde Naties Nieuwe rechten aan vluchtelingen

5 Wie is vluchteling? Volgens vluchtelingenverdrag
Gegronde vrees voor vervolging op grond van: Ras - Religie - Nationaliteit - Het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging

6 Belgische weigeringen
Weigeren om het statuut vluchteling te verlenen Gebrek aan geloofwaardigheid Goede geloofwaardigheid = goed aandeel aan materiële bewijzen In België: mondelinge verklaringen kunnen een prominente rol spelen

7 Enkele cijfers

8 Volstaat de definitie vluchteling nog?
Juridische term vluchteling = iemand die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar of geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee. Vreemdelingen die vluchten voor de economie Term vluchteling te klein omschreven? Daarom onderscheid maken Politieke vluchteling Economische vluchteling Asielzoeker Economische migrant Verplaatste persoon

9 Huidige Belgische procedure
Wie beantwoordt aan criteria Criteria worden onderzocht door – ontvankelijkheidsonderzoek & gegrondheidsonderzoek Erkend vluchteling = recht op verblijfsrecht

10 Oorlogsvluchtelingen
Bijkomend statuut: oorlogsvluchtelingen Mensen die uit hun land gevlucht zijn, maar niet noodzakelijk onder het vluchtelingenverdrag vallen Tijdelijke bescherming


Download ppt "Vluchtelingen, asielzoekers en recht"

Verwante presentaties


Ads door Google