De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drop-outgegevens: kunnen we meer doen dan enkel rapporteren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drop-outgegevens: kunnen we meer doen dan enkel rapporteren?"— Transcript van de presentatie:

1 Drop-outgegevens: kunnen we meer doen dan enkel rapporteren?
Marijke Goedemé & Marleen Vercauteren

2 Odisee Voorstelling Odisee Opleidingen: Aantal studenten: Totaal van studenten 4

3 Situering Campus Waas Opleiding Verpleegkunde
Studenten verpleegkunde CAM: 249 Studenten verpleegkunde HAO: 73 Totaal: 4

4 Situering Campus Waas Opleiding Vroedkunde
Studenten vroedkunde CAM: 60 Studenten vroedkunde HAO: 56 Totaal: 4

5 Procedure afhakers: geschiedenis
“KAHO” – Uitschrijfpakket ‘Uitschrijfvragenlijst’ werd niet digitaal afgenomen – niet verplicht Resultaten - Overzicht van instelling: rapportering aan DC - Overzicht per opleiding: doorgegeven aan lid werkgroep eerstejaarsbegeleiding – opvolging binnen de opleiding 4

6 Uitschrijvingen 13-14 VE Count of uitschrijving Row Labels
1 totaal BA verpleegkunde (HAO) (StNi) 90 13 103 BA verpleegkunde (StNi) 278 12 290 368 25 393 6,4% 4

7 Uitschrijvingen 13/14 VK Count of uitschrijving Row Labels
1 totaal BA vroedkunde (HAO) (StNi) 61 14 75 BA vroedkunde (StNi) 55 5 60 116 19 135 14,1% 4

8 Huidige procedure en documenten
Odisee (HUB-KAHO) - Procedure Onderscheid CAM en HAO Uitschrijfpakket: - Afhakersenquête: nieuwe digitale vragenlijst verplicht! - Stopzettingsformulier - Folder “Stoppen met je studies? Niet zomaar!” Intakedocument Het gebruik van het boekje ‘Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs’ in vroedkunde Lemotest 4

9 Stopzettingsformulier
4

10 4

11 Folder stoppen met je studies
4

12 Casus 1 verpleegkunde Ann: Geboren in 1959
Woont samen met partner en diens kinderen Geen eigen kinderen TSO gevolgd Graduaat orthopedagogie behaald in VSPW niveau 5 Project 600 Werkervaring: opvoedster MPI gehandicaptenzorg zorgkundige in RVT en bij het Wit-Gele Kruis Studieaanpak: geen eigen ruimte om te studeren twijfelt zelf aan slagen samenvattingen doorzettingsvermogen 4

13 Ann Na semester 1: gesprek Studie-efficiëntie: 0,00% Moeilijke persoonlijke omstandigheden Lemotest duidt goede motivatie maar valt uit op andere competenties Rapport februari Geregeld contacten voor studiebegeleiding Rapport september 2014 Stop bachelor, naar HBO5 4

14 4

15 Casus 2: verpleegkunde Marianne: Studieaanpak: Geboren in 1994
Woont bij vader Humane wetenschappen gevolgd, tweede middelbaar gebist wegens echtscheiding ouders Studieaanpak: Schrijft veel, wat lang duurt Moeilijke concentratie Kan goed onthouden Veel bezig met de leerstof 4

16 Marianne Lemotest Rapport Vragenlijst: Twijfelt aan de studie VE
Andere interesse zoals geschiedenis, biologie Graag actief in studentenclub Overgeschakeld naar Secundair Onderwijs 4

17 4

18 4

19 Opvolging analyses afhakersenquête VE 2012-2013
Vragen “Juist beeld van de opleiding: 68,8% ja 31,3% neen” Remediëring: info aanpassen op open dagen “Moeilijkheidsgraad opleiding”: 56,3% ja 43,8% neen Remediëring voorbereidende cursus scheikunde en medisch rekenen “Resultaten examens voldoende besproken”: 31,3% ja 31,3% neen 37,5 weet niet Remediëring : algemeen feedbackmoment “Juiste studiemethode vinden”: 56,3% ja 43,8% neen Remediëring : invoer lemotest en supervisoren studiebegeleiding “Relatie met docenten positief”: 87,5% ja 6,3% neen 6,3% weet niet “Voel me thuis op deze school”: 81,3% ja 12,5 neen 6,3 weet niet “Juiste vooropleiding”:37,5% ja 43,8% neen 18,8% weet niet “Toekomstplannen?” 4

20 Casus 1 vroedkunde Marie-Anne: Geboren in 1995 Woont bij de ouders
Volgde TSO Heeft vorig academiejaar een jaar orthopedagogie gevolgd, gestopt omdat het haar ding niet was Geen werkervaring Studieaanpak Is een uitsteller Van thuis uit wordt er aangedrongen om goed te sturen Ziet de ernst van de studie niet direct in Had geen nood aan individuele studiebegeleiding Taaltest was onder het gemiddelde 4

21 Marie-Anne Lemotest Rapport Vragenlijst:
Beseft zelf dat er uitstelgedrag is Weet dat de hoeveelheid voor haar teveel is Weet dat de stof voor haar te moeilijk is Is geheroriënteerd naar HBO5 Ze is ingestroomd in februari en reeds gestart met stage 4

22 JPG100 Perinatale zorgen deel 1 3 stp 4/20 14-15/jan JPGW08 Anatomie en fysiologie 1 4 JPGW10 Psychologische wetenschappen 9/20 JPGW11 Inleiding in de farmacologie JPGW13 Persoonlijke referentiekaders JPGW14 Structuur en organisatie van de gezondheidszorg 6/20 JPGW22 Professionele vaardigheden deel 1 8/20 JPGWA1 Hygiëne in de gezondheidszorg 5/20 4

23 lemotest Studeren omdat je het zelf helemaal wil. Je eigen interesse is je grootste drijfveer Misschien heb je tijdelijk even je motivatie verloren? Probeer te achterhalen wat daar de belangrijkste reden voor is. Het kan dat je eerder studeert omdat je dat moet, dan omdat je ook werkelijk geïnteresseerd bent in jouw studierichting. Als je steeds tegenvallende studieresultaten krijgt voor een bepaald vak of enkele vakken, moet je je misschien vragen stellen over je oriëntatie. Boeit deze opleiding je nog wel? Sluit je richting nog wel aan bij je capaciteiten? Misschien leg je de lat te hoog voor jezelf? Of omgekeerd, misschien kunnen jouw capaciteiten niet genoeg tot uiting komen? Praat eens met een docent of een studiebegeleider. Wissel studeren van saaiere delen voldoende af met interessantere delen en cursussen die je meer boeien. Focus je op een factor die jou nu motiveert. (bv. interessante leerstof, vakantie zonder studeren, diploma, ...).Hou alle consequenties van verder studeren voor ogen. Wat motiveert jou? 4

24 Casus 2 vroedkunde Anne-Marie Geboren in 1992 Woont bij de ouders
Geboren in Armenië en naar hier gekomen wegens gezondheidsproblemen van de vader BSO en 7de jaar hier afgewerkt Uitgeprocedeerd Studieaanpak Taaltest onder het gemiddelde maar wel goed gezien de omstandigheden Ingeschreven voor 30 studiepunten Steeds in de les aanwezig Krijgt ondersteuning van Stuvo+ Maakt gebruik van de studiebegeleiding 4

25 Anne-Marie Lemotest Rapport Vragenlijst:
Student heeft gezien de omstandigheden niet voldoende kunnen studeren Uitgeprocedeerd Al enkele keren in beroep gegaan Student is degene in het gezin die de afspraken met de advocaat en rechtbank op zich neemt Financieel niet meer houdbaar gezien de kosten voor het gerecht Student gaat werken Verblijf in België blijft zeer onzeker 4

26 4 JPG171 Algemene waardenkaders 3 stp 1/20 14-15/jan JPGW08
JPGW08 Anatomie en fysiologie 1 4 JPGW10 Psychologische wetenschappen JPGW11 Inleiding in de farmacologie 2/20 JPGW13 Persoonlijke referentiekaders JPGW14 Structuur en organisatie van de gezondheidszorg 6/20 JPGWA1 Hygiëne in de gezondheidszorg 0/20 4

27 Opvolging analyses afhakersenquête VK 2012-2013
We merken dat de CAM studenten een juist beeld hebben van de opleiding waar dit voor de HAO studenten anders is ondanks de individuele intake gesprekken Moeilijkheidsgraad wordt correct doorgegeven tijdens infodagen Resultaten worden besproken tijdens de studiebegeleiding Tijdens de studiebegeleiding wordt de studiemethode bekeken en bijgestuurd Er wordt een goed contact met docenten ervaren Studenten voelen zich thuis op de campus Het blijft moeilijk voor studenten met een vooropleiding binnen het BSO Veel van onze studenten kunnen we heroriënteren naar BA verpleegkunde, HBO5 verpleegkunde of andere opleidingen binnen de zorgsector. Anderen kiezen ervoor, omwille van thuissituaties, om een job te zoeken 4


Download ppt "Drop-outgegevens: kunnen we meer doen dan enkel rapporteren?"

Verwante presentaties


Ads door Google