De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doorkruisingsleer in perspectief: handhaving

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doorkruisingsleer in perspectief: handhaving"— Transcript van de presentatie:

1 De doorkruisingsleer in perspectief: handhaving
Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot April 2010

2 Privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten
1. O.d.actie wegens strijd met een wettelijk voorschrift 2. Eigendom 3. Overeenkomst

3 1. O.d. actie wegens strijd met een wettelijk voorschift
HR Kabayel: handhaving publiekrechtelijke normen via een o.d. actie in beginsel mogelijk Maar de aanwezigheid van publiekrechtelijke sancties staat daaraan veelal in weg (onaanvaardbare doorkruising) -> HR Staat/Magnus e.a. Veelal -> uitzonderingen? Bv. buitenlandse overtreders; dreigende overtredingen. Voorbeelden OD: Verwijdering woonwagen wegens inbreuk op eigendomsrecht; NB: onderscheiden van OD-actie ter handhaving van wettelijke voorschriften! Voorbeelden Ovk: Vermogensovk: verhuurovk; gebruiksovk Bevoegdhedenovk: afspraken over vergunningverlening of handhaving

4 2. Inzet eigendomsrecht Onderscheid tussen 1. zaken met en 2. zaken zonder openbare bestemming ad 1. gewoon gebruik moet worden geduld; inbreuken bestaande uit bijzonder gebruik kunnen soms ogv eigendomsrecht worden tegengegaan ad 2. zaken zonder openbare bestemming: ruimte voor inzet eigendomsrecht (HR Heerde/Goudsmit)

5 3. Overeenkomsten Handhavings- of gedoogovereenkomsten: zijn bevoegdhedenovereenkomsten -> doorkruisingsleer n.v.t. Wel van belang: misbruik van bevoegdheid Voorbeelden waarin wet expliciet antwoord geeft: Art. 122 Woningwet: geen rbr over onderwerpen geregeld in bouwbesluit en in hoofdstuk IV Woningwet (vergunningen) Art. 4:124 Awb: overheid kan geldschulden ook privaatrechtelijk invorderen


Download ppt "De doorkruisingsleer in perspectief: handhaving"

Verwante presentaties


Ads door Google