De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 2

3 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 3

4 1. Sola Scriptura Matteus 4: 4,7,10 "er staat geschreven!" 4

5 1. Sola Scriptura overlevering 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Matteus 15 5

6 1. Sola Scriptura Alle Schrift 16 Alle Schrift van God ingegeven is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, de mens Gods volkomen zij volkomen toegerust 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 16 A lle Schrift van God ingegeven is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat d dd de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk v vv volkomen toegerust. 2Timotheüs 3 6

7 1. Sola Scriptura 7

8 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 8

9 2. Solus Christus 5 Want er is één God en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, de mens Christus Jezus, een losprijs voor allen 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen... 5 Want er is één God en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, de mens Christus Jezus, een losprijs voor allen 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen... 1Timotheüs 2 9

10 2. Solus Christus één mens de velen van één de velen 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen rechtvaardigen worden. Romeinen 5 10

11 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 11

12 3. Sola Gratia GENADE 8 Want door GENADE zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeze 2 12

13 3. Sola Gratia werkenanders is de genade geen genade meer 6 Indien het nu door GENADE is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer. Romeinen 11 13

14 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 14

15 4. Sola Fide GELOOFDE 3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham GELOOFDE God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen 4 15

16 4. Sola Fide 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Romeinen 4 16

17 4. Sola Fide NIET WERKT 5 Hem echter, die NIET WERKT, maar zijn GELOOF vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid... Romeinen 4 17

18 Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD de eer 18

19 5. Soli Deo Gloria GODE EER 20... maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf GODE EER, dat HIJ bij machte was hetgeen HIJ beloofd had ook te volbrengen 21 in de volle zekerheid, dat HIJ bij machte was hetgeen HIJ beloofd had ook te volbrengen. GODE EER 20... maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf GODE EER, dat HIJ bij machte was hetgeen HIJ beloofd had ook te volbrengen 21 in de volle zekerheid, dat HIJ bij machte was hetgeen HIJ beloofd had ook te volbrengen. Romeinen 4 19

20 5. Soli Deo Gloria uit Hem rechtvaardigheidheiliging verlossing 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, ROEME IN DE HERE 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, ROEME IN DE HERE. uit Hem rechtvaardigheidheiliging verlossing 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, ROEME IN DE HERE 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, ROEME IN DE HERE. 1Korinthe 1 20


Download ppt "Sola Scriptura - alleen de Schrift Solus Christus – alleen Christus Sola Gratia – alleen genade Sola Fide – alleen geloof Soli Deo Gloria – alleen GOD."

Verwante presentaties


Ads door Google