De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12."— Transcript van de presentatie:

1 “ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12

2 5. “ Want 1. een Kind (Kerst) is ons geboren, 2. een Zoon is ons gegeven, (Golgotha) en 3. de heerschappij rust op zijn schouder (1000-jarig Vrederijk) en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Jesaja 9:5

3

4 2570 x Deut.10:17 "Want de HERE uw God, is de God der goden en de Here der Heren, de grote, sterke en ontzagwekkende God." "EL" = KRACHT, STERKTE, MACHT "ELOAH" = DE STERKE, DE ONTZAGWEKKENDE "ELOHIM" = meervoudsvorm, niet zozeer getalsmatig, maar gevoelsmatig: grote intensiteit, complexiteit  ( b.v. panim (meervoud) = gezicht (enkelvoud) ) ELOHIM = "DE GODHEID" Ex.20 "IK ben de HERE, uw ELOHIM" == (niet: "Wij zijn uw ELOHIM") CHRISTUS is in de ELOHIM ! Jesaja 9:5 Joh.1:3

5

6 Hubble telescoop 600 km hoog atmosfeer: 100 km Maan: 400.000 km Zon: 150 miljoen km atmosfeer: 100 km

7 “Licht Echo”

8

9

10

11

12 “ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12

13 Mars

14 Saturnus

15

16

17 de ZON Sirius Jupiter is 1 pixel op de punt van de hoek. De AARDE is niet zichtbaar op deze schaal.

18 De Melkweg -- onze ZON is een stipje (in het vierkant)

19 “He is big enough to rule this mighty universe ….. Yet small enough to live within my heart”.

20 en als een stofje aan een weegschaal” Jes.40:15 “Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel 17. “Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.

21 “IK ben het die de aarde maakte en de mens daarop geschapen heb….” Jes.45:12

22 Niks Aliens. De Mens is het enige naar Gods beeld geschapen wezen in het Heelal.

23 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen” “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” Psalm 19:2 Psalm 139:6

24

25 GOD KENNEN - ZIJN NAAM Exodus 3:13 "Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: HOE IS ZIJN NAAM, wat moet ik hun dan antwoorden ?" 6.823 x 2.570 x300 x ( DE HERE ) ( GOD ) ( De Here )

26 Dus beter niet de naam JEHOVAH gebruiken, omdat dat een foutieve samenvoeging is van de klinkers van ADONAI tussen de vier letters JHVH HOE IS ZIJN NAAM ? HOE IS ZIJN NAAM ? Exodus 3:14 "Als zij mij vragen: hoe is Zijn naam - wat moet ik dan antwoorden ? Toen zeide God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. 15. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: JHVH, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zó wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." "

27 “IK BEN” ” IK ben het levende brood IK ben de ware wijnstok IK ben het licht van de wereld. Eer Abraham was, BEN IK. IK ben de deur. IK ben de goede herder. IK ben de opstanding en het leven. IK ben de weg, de waarheid en het leven. IK ben de Alpha en de Oméga

28 Zijn NAAM is wonderbaar !! (3x) “JEZUS mijn HEER” De Koning van deez’ aard, is alle hulde waard Zijn NAAM is wonderbaar, JEZUS mijn HEER Hij is de Herder, de Rots aller eeuwen Almachtig God is Hij ! Laten w’ons buigen, Hem eer betuigen Zijn NAAM is wonderbaar, JEZUS mijn HEER


Download ppt "“ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12."

Verwante presentaties


Ads door Google