De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Nederlands
Oudnederlands

2 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands

3 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Proto-Indo-Europees Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Ingweoons kustdialect Oudnederfrankische dialecten Oudhoogduitse dialecten Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten OUDNEDERLANDS

4 Oudnederlands: wat? Een verzamelnaam: Oudnederfrankische dialecten + Ingweoonse elementen (Kustgermaans)

5 Oudnederlands: wie? Frankische en Ingweoonse Germanen die zich na de Volksverhuizingen (4de – 6de eeuw) in de Lage Landen hebben gevestigd

6 Oudnederlands: wie?

7 Oudnederlands: wie? Kustgermanen (Ingweonen)

8 Oudnederlands: wie? De Franken
Oorspronkelijk woongebied: tussen de Rijn en de Weser

9 Oudnederlands: wie? De Franken
Verzamelnaam voor onderling verwante kleinere volkeren “Monsters, waarvan de kop wordt bekroond door naar voren gekamd haar, terwijl de nek, Die op die manier van bekleding is ontbloot, sterk glimt. […] Reeds in de jeugdjaren is hun Liefde voor de strijd al tot volle wasdom gekomen.” (Sidonius Apollinaris)

10 Oudnederlands: wie?

11 Oudnederlands: wie? Karel de Grote ( ) In 771 werd hij koning van het rijk der Franken, dat ook de latere Nederlanden omvatte.

12 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Karel de Grote ( )

13 Oudnederlands: wanneer?
Vanaf ca. de 8ste eeuw => Dan pas beginnen de varianten gesproken in de Lage Landen op een aantal punten te verschillen van andere Oudwestgermaanse talen Tot ca. de 12de eeuw => Klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen verdoft

14 Oudnederlands: afbakeningsprobleem
Temporeel Geografisch

15 Oudnederlands: bronnen?
Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom?

16 Oudnederlands: bronnen?
Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom? Verloren gegaan (oorlog, brand, plunderingen, natuurrampen) In de vroege Middeleeuwen was de schrijftaal Latijn – de volkstaal werd mondeling overgeleverd, teksten voorgedragen/gezongen

17 Oudnederlands: bronnen?
Oudnederlands: wat is overgeleverd?

18 Oudnederlands: bronnen?
Oudnederlands: wat is overgeleverd? De Wachtendonckse Psalmen (=>) De Leidse Willeram (=>) Hebban olla… (=>) Glossen (> de glosse) Plaats- en persoonsnamen in allerlei manuscripten

19 Oudnederlands: bronnen?
De Malbergse Glossen (afschrift 8ste eeuw) Lex Salica, afschrift uit 793

20 Oudnederlands: bronnen?
De Malbergse Glossen (afschrift 8ste eeuw) maltho, thi âfrîo, theo = "ik zeg, jou laat ik vrij, slaaf"

21 Oudnederlands: kenmerken
Nog volle vocalen in onbeklemtoonde syllaben Ft => cht vgl. lucht versus Luft (Duits) en loft (Fries) Ol/al +d of t => ou + d/t Vgl. koud/oud versus kalt/alt (Duits) en cold/old (Engels)

22 Oudnederlands: kenmerken
Enkele elementen uit het Ingweoons kustdialect Bijv.: wiel, eiland, big Vgl. Eng.: wheel, island, pig Vgl. Fries: wiele, eilan, bigge Vs. Duits: Rad, Insel, Ferkel

23 Oudnederlands: kenmerken
Enkele elementen uit het Ingweoons kustdialect Bijv.: meervoud op -s West-Vlaams: arms, honds, broods AN: appels, zoons

24 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Proto-Indo-Europees Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Ingweoons kustdialect Oudnederfrankische dialecten Oudhoogduitse dialecten Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten OUDNEDERLANDS

25 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
van “Thiudiska” tot “Nederlands” naamgeving

26 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling thiudiska (“van het volk”) vs. Latijn diets (Vlaanderen; Brabant; West-Limburg) duuts (Hollands; Oost-Limburg) Vgl. Eng. “Dutch”

27 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling Vgl.: Iemand iets diets maken "iemand iets duidelijk maken” "iemand iets wijsmaken”

28 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 13de/14de eeuw in Vlaanderen diets vlaemsch

29 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw Bourgondische tijd Groei van een Nederlands samenhorigheidsbesef én van een Nederlands taalbewustzijn

30 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits

31 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits = Overlantsch

32 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw Overlantsch (=> Duits) Nederlantsch (=> Nederlands) vs

33 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 16de-18de eeuw Nederlantsch (=> Nederlands) Nederduytsch (=> Nederlands) en

34 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 19de eeuw Nederlands

35 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Nederlands Dutch, Niederländisch, néerlandais

36 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term !De standaardtaalvariant(en) in Vlaanderen noemen we Nederlands (hoewel in de praktijk vaak Vlaams genoemd, in Noord en Zuid)

37 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term In taalkundige zin: verzameling Nederlandse regionale taalvariëteiten gesproken in het gebied van het oude graafschap Vlaanderen

38 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
het oude graafschap Vlaanderen

39 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term In taalkundige zin: West-Vlaams Oost-Vlaams Zeeuws-Vlaams Frans-Vlaams


Download ppt "Geschiedenis van het Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google