De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands. Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands. Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands

2 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands

3 Proto-Indo-Europees Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oudnederfrankische dialecten Ingweoons kustdialect OUDNEDERLANDS Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten Oudhoogduitse dialecten

4 Oudnederlands: wat?  Een verzamelnaam: Oudnederfrankische dialecten + Ingweoonse elementen (Kustgermaans)

5 Oudnederlands: wie?  Frankische en Ingweoonse Germanen die zich na de Volksverhuizingen (4 de – 6 de eeuw) in de Lage Landen hebben gevestigd

6 Oudnederlands: wie?

7  Kustgermanen (Ingweonen)

8 Oudnederlands: wie?  De Franken  Oorspronkelijk woongebied: tussen de Rijn en de Weser

9 Oudnederlands: wie?  De Franken  Verzamelnaam voor onderling verwante kleinere volkeren “Monsters, waarvan de kop wordt bekroond door naar voren gekamd haar, terwijl de nek, Die op die manier van bekleding is ontbloot, sterk glimt. […] Reeds in de jeugdjaren is hun Liefde voor de strijd al tot volle wasdom gekomen.” (Sidonius Apollinaris)

10 Oudnederlands: wie?

11  Karel de Grote (768-814)  In 771 werd hij koning van het rijk der Franken, dat ook de latere Nederlanden omvatte.

12 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands  Karel de Grote (768-814)

13 Oudnederlands: wanneer?  Vanaf ca. de 8 ste eeuw => Dan pas beginnen de varianten gesproken in de Lage Landen op een aantal punten te verschillen van andere Oudwestgermaanse talen  Tot ca. de 12 de eeuw => Klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen verdoft

14 Oudnederlands: afbakeningsprobleem  Temporeel  Geografisch

15 Oudnederlands: bronnen?  Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom?

16 Oudnederlands: bronnen?  Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom?  Verloren gegaan (oorlog, brand, plunderingen, natuurrampen)  In de vroege Middeleeuwen was de schrijftaal Latijn – de volkstaal werd mondeling overgeleverd, teksten voorgedragen/gezongen

17 Oudnederlands: bronnen?  Oudnederlands: wat is overgeleverd?

18 Oudnederlands: bronnen?  Oudnederlands: wat is overgeleverd?  De Wachtendonckse Psalmen (=>)  De Leidse Willeram (=>)  Hebban olla… (=>)  Glossen (> de glosse)  Plaats- en persoonsnamen in allerlei manuscripten

19 Oudnederlands: bronnen?  De Malbergse Glossen (afschrift 8 ste eeuw) Lex Salica, afschrift uit 793

20 Oudnederlands: bronnen?  De Malbergse Glossen (afschrift 8 ste eeuw) maltho, thi âfrîo, theo = "ik zeg, jou laat ik vrij, slaaf"

21 Oudnederlands: kenmerken  Nog volle vocalen in onbeklemtoonde syllaben  Ft => cht  vgl. lucht versus Luft (Duits) en loft (Fries)  Ol/al +d of t => ou + d/t  Vgl. koud/oud versus kalt/alt (Duits) en cold/old (Engels)

22 Oudnederlands: kenmerken Enkele elementen uit het Ingweoons kustdialect Bijv.: wiel, eiland, big Vgl. Eng.: wheel, island, pig Vgl. Fries: wiele, eilan, bigge Vs. Duits: Rad, Insel, Ferkel

23 Oudnederlands: kenmerken Enkele elementen uit het Ingweoons kustdialect Bijv.: meervoud op -s West-Vlaams: arms, honds, broods AN: appels, zoons

24 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands Proto-Indo-Europees Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oudnederfrankische dialecten Ingweoons kustdialect OUDNEDERLANDS Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten Oudhoogduitse dialecten

25 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands van “Thiudiska” tot “Nederlands”  naamgeving 

26 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling thiudiska (“van het volk”) diets (Vlaanderen; Brabant; West-Limburg) duuts (Hollands; Oost-Limburg) vs. Latijn Vgl. Eng. “Dutch”

27 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling Vgl.: Iemand iets diets maken  "iemand iets duidelijk maken”  "iemand iets wijsmaken”

28 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 13 de /14 de eeuw in Vlaanderen dietsvlaemsch

29 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 15 de /16 de eeuw  Bourgondische tijd  Groei van een Nederlands samenhorigheidsbesef  én van een Nederlands taalbewustzijn

30 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 15 de /16 de eeuw  => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits

31 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 15 de /16 de eeuw  => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits = Overlantsch

32 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 15 de /16 de eeuw Overlantsch (=> Duits) Nederlantsch (=> Nederlands) vs

33 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 16 de -18 de eeuw Nederlantsch (=> Nederlands) Nederduytsch (=> Nederlands) en

34 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 1.Historische ontwikkeling 19 de eeuw Nederlands

35 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 2. Tegenwoordige naamgeving Nederlands Dutch, Niederländisch, néerlandais

36 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term  !De standaardtaalvariant(en) in Vlaanderen noemen we Nederlands (hoewel in de praktijk vaak Vlaams genoemd, in Noord en Zuid)

37 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term  In taalkundige zin: verzameling Nederlandse regionale taalvariëteiten gesproken in het gebied van het oude graafschap Vlaanderen

38 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands het oude graafschap Vlaanderen

39 Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands 2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term  In taalkundige zin:  West-Vlaams  Oost-Vlaams  Zeeuws-Vlaams  Frans-Vlaams


Download ppt "Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands. Geschiedenis van het Nederlands  Oudnederlands."

Verwante presentaties


Ads door Google