De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van leeftijdsbewust naar duurzaam personeelsbeleid casus Kind en Gezin 12 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van leeftijdsbewust naar duurzaam personeelsbeleid casus Kind en Gezin 12 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Van leeftijdsbewust naar duurzaam personeelsbeleid casus Kind en Gezin 12 december 2007

2 projectverloop 2005: ontwikkeling van een theoretisch kader voor leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin UAMS-paper: hebben en (h)ouden 2006: opstart actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid ism Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) –projectgroep (vertegenwoordiging van alle afdelingen en niveaus) –websurvey ‘motivatoren op de werkvloer’

3 projectverloop 2007: verwerking van de resultaten bevraging en uitwerking van de acties voor een duurzaam personeelsbeleid –geen communicatie over resultaten bevraging zonder daaraan gekoppelde acties –acties opgenomen in HRM-beleidsplan 2007 - 2012 2008: jaarprojecten HRM

4 project in evolutie 2005: focus op ouderenbeleid 45+ 2006: brede visie waarbij we aandacht hebben voor elke leeftijdsgroep met zijn specifieke kennis, capaciteiten, ervaringen, mogelijkheden en beperkingen 2007: duurzaam personeelsbeleid = volledige inkapseling in bestaand personeelsbeleid

5 projectplanning vooraf duidelijk theoretisch kader (wat en waarom)- UAMS-paper hebben en (h)ouden actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid - deelname technische werkgroep LBPB - inventarisatie HR-instrumentarium - bevraging naar motivatoren op de werkvloer - vertaling resultaten naar beleid van Kind en Gezin

6 projectplanning - mei 2006: projectgroep opstart projectgroep bepaling van thema’s bevraging en test werkgroep interne communicatie project –juni 2006: elektronische bevraging van alle personeelsleden ook niet-actieven –september 2006: projectgroep bespreking eerste bevindingen van bevraging centrale thema’s voorstel communicatieplan

7 projectplanning –oktober 2006: presentatie resultaten aan directiecomité –december 2007: projectgroep afronding project presentatie definitieve resultaten aan projectgroep voorstelling acties uit HR-beleidsplan en jaarplanning opmaak interne communicatie voor alle personeelsleden –2008: HR-jaarplanning


Download ppt "Van leeftijdsbewust naar duurzaam personeelsbeleid casus Kind en Gezin 12 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google