De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 november 1999ABAV STIHO OOI1 Bouw- en zaalakoestiek in het STIHO- project Akoestiek Prof. G. Vermeir, ir. V. Meerbergen Laboratorium Bouwfysica Laboratorium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 november 1999ABAV STIHO OOI1 Bouw- en zaalakoestiek in het STIHO- project Akoestiek Prof. G. Vermeir, ir. V. Meerbergen Laboratorium Bouwfysica Laboratorium."— Transcript van de presentatie:

1 24 november 1999ABAV STIHO OOI1 Bouw- en zaalakoestiek in het STIHO- project Akoestiek Prof. G. Vermeir, ir. V. Meerbergen Laboratorium Bouwfysica Laboratorium Akoestiek K.U.Leuven

2 2 Onderwerp De onderwijscontext Eindtermen Onderwijservaringen ‘Leren innoveren’ Stand van zaken Toekomst

3 3 De onderwijscontext De onderwijscontext BOUWAKOESTIEK en LICHTTECHNIEKBOUWAKOESTIEK en LICHTTECHNIEK voor de opleidingen Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, Burgerlijk Ingenieur Architect –lesomvang: 21x1.5 lesuur, oefeningen: 20/30 uur –projectwerk met onderdeel geluidisolatie en zaalakoestiek ZAALAKOESTIEK (keuze):ZAALAKOESTIEK (keuze): 7x1.5 lesuur of 45 ebu

4 4 De onderwijscontext LAWAAIBEHEERSINGLAWAAIBEHEERSING voor de opleidingen Milieu, keuzevakken BBI, BIRA, Natuurkunde,…15x1.5 lesuur AKOESTIEKAKOESTIEK voor Milieukunde 15 lesuur, keuze opleiding licentie Natuurkunde, 30 lesuur, 15 uur practica EINDWERKSTUDIESEINDWERKSTUDIES BBI, BIRA, lic. Natuurkunde, dienstverlening PERMANENTE VORMINGPERMANENTE VORMING

5 5 De ruimere onderwijscontext Akoestiek K.U.Leuven Geluidarm construerenGeluidarm construeren voor de opleiding Werktuigbouwkunde Akoestische fonetiekAkoestische fonetiek opleidingen Logopedie en Audiologie PsychoakoestiekPsychoakoestiek voor de opleidingen Logopedie en Audiologie

6 6 Eindtermen Bouwakoestiek-Bouwfysica beheersing van de grootheden en hun onderlinge relaties fysisch inzicht in principes en hun toepassingen in het vakgebied vertaling naar praktijkproblemen expressievaardigheid in het vakgebied

7 7 Onderwijservaringen gemiddeld wordt een bevredigend niveau na een normale studeerinspanning bereikt wenselijk: proefopstellingen, bezoeken, maar zijn om redenen van bemanning en om redenen van tijdsbestek niet voor de volledige groep haalbaar oefeningen en projectwerk spelen een essentiële rol

8 8 ‘Leren Innoveren’ invullen van behoeften aanbieden aan de studenten: als aanvullend materiaal aanbieden aan de studenten: als aanvullend zelfstudiemateriaal concept begeleide zelfstudie

9 9 Akoestische golfverschijnselen: basisbegrippen geluidsnelheid frequentie golffronten: principes van Huyghens en Fermat, biografieHuyghens verschil zuiver harmonisch signaal - ruissignaal:zuiver harmonisch staande golven eigenmoden in een ruimteeigenmoden verband met de muziek hoe klinkt een toonladder van do groot? wat zijn de bijhorende frequenties? hoe bepalen we die?...toonladder van do groot? Stand van zaken

10 10 Geluidabsorptie definitie absorptiemechanismen meetmethoden en praktijkwaardenmeetmethoden Geluidisolatie Bespreking lucht- en contactgeluidisolatie: theorie: meting en berekening hoe zien de meetkamers eruit? wat zijn de vereisten voor de meetkamers? …vereisten

11 11 Voorbeelden beeld geluidafstraling coïncidentie geluidafstraling coïncidentie geluid gitaarmuziek: transmissie door een enkelvoudige wand gitaarmuziek Interactiviteit experimenteerruimte: JAVA-applet waarbij parameters die de geluidisolatie beïnvloeden, kunnen worden gevarieerd.experimenteerruimte vraag en antwoorden antwoord

12 12 Voorbeelden uit de praktijk: sociale woningbouwprojecten ”De Villa’s” en “De Trein” te LeuvenDe Villa’sDe Trein Zaalakoestiek wat is nagalmtijd ? hoe ontstaat galm, geluidillustratiesontstaat galmgeluidillustraties wie is W.C. Sabine ?W.C. Sabine

13 13 Toekomst uitbreiden uitbreiden: dubbele wanden, materiaalinfo, zaalakoestiek optimaliseren optimaliseren via respons gebruikers aanwending begeleide zelfstudie aanwending bevorderen en evalueren in de richting van begeleide zelfstudie Ondersteuning STIHO Vl. Gemeenschap OOI K.U.Leuven


Download ppt "24 november 1999ABAV STIHO OOI1 Bouw- en zaalakoestiek in het STIHO- project Akoestiek Prof. G. Vermeir, ir. V. Meerbergen Laboratorium Bouwfysica Laboratorium."

Verwante presentaties


Ads door Google