De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep personeel / HNW-kantooromgeving donderdag 2 oktober, VAC Hasselt + verslag Eerstelijnsondersteuning: uw eigen entiteit Tweedelijnsondersteuning:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep personeel / HNW-kantooromgeving donderdag 2 oktober, VAC Hasselt + verslag Eerstelijnsondersteuning: uw eigen entiteit Tweedelijnsondersteuning:"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep personeel / HNW-kantooromgeving donderdag 2 oktober, VAC Hasselt + verslag
Eerstelijnsondersteuning: uw eigen entiteit Tweedelijnsondersteuning:

2 Programma Agenda: Waar lopen we tegenaan in de voorbereiding ? Opmaak afsprakenkader (vanaf slide 10)

3 Verslag Aanwezig: Annemie Forier Zorg en Gezondheid Eddy Leenders LNE Albon Danny Leenen VLM Xavier Suykens Facilitair Bedrijf

4 Waar lopen we tegenaan ? Per entiteit:
Afsprakenkader nodig tussen de diensten onderling, per verdieping, eventueel ook op gebouwniveau (principes open kantooromgeving). Mensen durven elkaar niet aanspreken (verschillende diensten !). Omzendbrief PTOW dringt niet door. Er wordt zelfs gevraagd aan bepaalde diensten om voortaan prikklok te gebruiken als gevolg van installeren prikklok door het facilitair bedrijf. Vraag ook om dringend infosessie te geven bij de hoofdbesturen (zeker ook in Ferraris). Gebouwgebonden issues: Akoestiek Tijdelijke oplossing in afwachting van lockers Kwaliteit van tijdelijke locatie tijdens verbouwingen + afspraken met andere gebruikers.

5 TO DO: Trajectplan opstellen (1)
Stap 0: zelf op de hoogte zijn van de principes Het Nieuwe Werken in de open kantooromgeving.

6 Trajectplan opstellen (2)
Aanpak: Elke organisatie stelt eigen chronologisch trajectplan op, met vermelding van alle geplande initiatieven. Opm. ook af te stemmen met andere initiatieven, bv. clean days. Voorbeelden: VAC Antwerpen, Brugge, Gent … Instrument: Doelgroep Acties Voorjaar 2014 Zomer 2014 Najaar 2014 1ste helft 2014 Leidinggevenden Verhuis Beter Anders Werken Medewerkers / alle personeelsleden

7 Trajectplan (3) Checklist: principes HNW kantooromgeving: in te vullen
Zie ook presentatie foto’s werkplekken

8 Trajectplan: voorbeeld (4)
Voorjaar 2014: 0. Checklist invullen: welke principes passen jullie al toe / welke niet ? wat moet mee opgenomen worden in het voorbereidend traject? Eerste infoverspreiding naar leidinggevenden en personeel ivm verhuis 1 (en 2) Eerste vergadering met alle leidinggevenden rond vragen/plan/opkuis/voorbereiding; invoering telewerken / plaats- en tijdonafhankelijk werken. Tweede algemene info met ppt aan alle personeelsleden door coördinator verhuis (inhoud: info gebouw, plan, principes Aw, eerste afspraken, verzamelen vragen) Zomer 2014: Opkuis papieren (clean day) + digitaal archiveren per cel: coördinatie leidinggevenden cellen Start aanleg bibliotheek: coördinatie secretariaat Bezoek nieuwe locatie in Vac Hasselt: coördinatie leidinggevenden cellen Tussentijdse infodoorstroming: via nieuwsbrief door coördinator. Najaar 2014: Derde infovergadering met alle leidinggevenden en personeelsleden Afsprakenkader voorbereiden: Afspraken maken met leidinggevenden / medewerkers adhv werkplekspel: begeleiding door coördinator Praktische afspraken rond verhuis 1 (en 2): begeleiding door coördinator verhuis en leidinggevenden cellen Info voor alle medewerkers rond afsprakenkader hnw

9 Leidinggevenden ondersteunen
Aanpak: Cruciaal: Leidinggevenden bewust maken van eigen rol: voorbeeldfunctie / begeleiden medewerkers. Via aparte workshops voor leidinggevenden Te organiseren: binnen de eigen entiteit / per gebouw / alle leidinggevenden (op vraag). Instrumenten: Format voor workshops leidinggevenden beschikbaar. Algemeen aanbod voor leidinggevenden i.s.m. AgO is mogelijk. Voorbeelden: De rol van de leidinggevenden.

10 Principes HNW kantooromgeving toelichten (1)
Aanpak: Toelichting principes HNW voor alle betrokkenen: werkgroep, medewerkers en leidinggevenden. via het Werkplekspel. Toelichting op stuurgroep VAC Hasselt ? via bezoeken aan HNW-kantooromgevingen. via bezoeken aan VAC Hasselt (nieuwe bewoners). - …

11 Instrument: principes HNW (2)
PRINCIPES ANDERS WERKEN Stand van zaken Toelichting / Aandachtspunten Aanpak (informeren / sensibiliseren / bewaken toepassing…) Opmerkingen Wordt toegepast Gedeel- telijk toegepast Niet toegepast Delen van werkplekken = minder werkplekken dan personeelsleden Kiezen van werkplek naar gelang van het werk = werkplek, cockpit, overlegplek enz. Clean desk toepassen = ’s avonds werkplek opruimen Groepsklassementen: papier = geen individuele klassementen digitaal = gebruik maken van gemeenschappelijke servers = digitaliseren Open feedbackcultuur = elkaar aanspreken op naleven afspraken Afsprakenkader Anders Werken Telewerken Afsprakenkader Telewerken

12 Afsprakenkader maken (1)
Aanpak: Cruciaal: vooraf opgemaakt afsprakenkader Met input van leidinggevenden/medewerkers Timing: ten laatste 2-tal maanden voor verhuis / reorganisatie. Doel: - in neutrale tijden afspraken maken - storende elementen weghouden van de werkvloer. Instrument: Voorbeelden afsprakenkader zijn beschikbaar. Afsprakenkader AgO op website VAC Gent. Werkplekspel als hulpmiddel.

13 Afsprakenkader principes AW Alle principes samen toepassen !!!
Delen van werkplekken = (in principe) minder werkplekken dan personeelsleden + Kiezen van werkplek naar gelang van het werk = werkplek, cockpit, overlegplek, enz. + Clean desk toepassen = ‘s avonds werkplek opruimen Powerpoint Clean desk voor dummies beschikbaar. + Groepsklassementen Papier = geen individuele klassementen Digitaal = gebruik van gemeenschappelijke servers = digitaliseren + Open feedbackcultuur = elkaar aanspreken op naleven afspraken + Opmaak afsprakenkader Anders Werken + Combinatie met telewerk + afsprakenkader Telewerken

14 Format workshop afsprakenkader
CORPI: minuten Context; Objectieven; Rollen; Programma; Interactie. Kennismaking + Capteren bekommernissen Wat is al gebeurd ? minuten = Kadering traject hnw / open kantooromgeving. Werkplekspel: uur - toelichting soorten werkplekken + principes - spelen werkplekspel (selectie van vragen) - nabespreking vragen Aftoetsing met afsprakenkader minuten Vervolgtraject minuten wat gebeurt verder met input ? Definitief afsprakenkader wat gebeurt verder ter voorbereiding ?

15 Werkplekspel spelen (1)
Aanpak: - Creëren betrokkenheid /concretisering via bewegen op fictieve werkvloer en bespreken situaties. Format: - vooraf: vragen selecteren. Digitale versie is beschikbaar. Introductie principes HNW Werkplekspel spelen Nabespreking Opvolging: opmaken / aanpassen afsprakenkader. Instrument: Werkplekspelen: beschikbaar bij AgO. Aanvragen: Voorbeelden: Formats voor spelen Werkplekspel beschikbaar.

16 Werkplekspel spelen spelregels (2)
4 tot 6 personen per speelbord Spelers verplaatsen zich over fictieve werkvloer en bespreken verschillende situaties (kaartjes) 3 typen: werkplekken overlegplekken faciliteiten 3 thema’s: kennis en weten normen en waarden houding en gedrag Eerst individuele oplossing, dan een groepsoplossing -> Maximaal 5 minuten per kaart, zandloper loopt 3 minuten

17 Werkplekspel spelen: spelregels (3)
Iedereen kiest pion en zet die op kaart ENTREE. Spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen: Als je aan de beurt bent, pak je een kaart en leest die duidelijk 2x voor; daarbij geef je ook het nummer aan. Als het jouw beurt is, ben jij ook verantwoordelijk voor het gesprek en de tijdbewaking. Als je het eens bent, leg je besproken kaart op kaart EENS. Oneens op kaart VERSCHILLENDE MENINGEN. NIET VERGETEN: verslaggever per groepje !!!

18 Vervolgtraject: Werkgroep personeel / HNW :
Algemeen: - werkgroep personeel / HNW /AW: (+/- 2-)-maandelijks : voorstel volgende vergadering: (nog) niet gepland. Er is geen nieuwe datum afgesproken - rapportering ,in eerste instantie, in stuurgroep VAC Hasselt: 22 oktober 2014. Op vraag: specifieke ondersteuning: AgO: Eventuele behoeften op maat: per mail.


Download ppt "Werkgroep personeel / HNW-kantooromgeving donderdag 2 oktober, VAC Hasselt + verslag Eerstelijnsondersteuning: uw eigen entiteit Tweedelijnsondersteuning:"

Verwante presentaties


Ads door Google