De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minderen: een alternatief voor stoppen met roken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minderen: een alternatief voor stoppen met roken?"— Transcript van de presentatie:

1 Minderen: een alternatief voor stoppen met roken?
Sadet Arslan  1BaO B2.1

2 Inhoudstafel Inleiding Minderen als doel Slaginkans Schadebeperking
Minderen als middel om te stoppen  Effect op stoppen Methoden om te minderen  Risico's van minderen Voor welke groepen? Tot besluit 

3 Inleiding Stopadvies staat centraal
Advies om te minderen = nuttig + effectief  Duits onderzoek: rapporteerden dat pogingen tot minderen zelfs vaker voorkomt dan stoppogingen In meerdere gevallen werd een stoppoging gecombineerd met minderen Nederlandse gegevens van STIVORO: hier staat stoppen centraal en niet vermindern Discussie over wel/niet toelaten tot de Europese markt van minder schadelijke vormen van tabak zoals de Zweedse 'snuss'  Een ander strategie is het roken van minder sigaretten per dag (smoking reduction ofwel cigarette fading)

4 Inleiding Bij minderen als doel:
Slagen rokers erin om voor lange tijd hun tabaksconsumptie te matigen? Leidt minderen tot minder gezondheidsschade? Bij minderen als doel om te stoppen: Hoeveel rokers minderen als voorbereiding op het stoppen? Vergroot minderen de succeskans van een stoppoging? Welke methoden om te minderen zijn effectief? Kan minderen toekomstige stoppogingen ondermijnen?

5 Minderen als doel

6 Slaginkans Niet gemakkelijk om tabaksconsumptie structureel te verminderen  Amerikaanse studie kwam tot conclusie dat er een minderheid van de Amerikaanse rokers in staat is om dit voor langere persiode vol te houden  Uit een recent literatuuroverzicht: slechts een paar % van alle rokers er jaarlijks toe komt om hun tabaksconsumptie substantieel te minderen Meeste 'minderaars' houden het niet langer vol dan paar maanden om hun tabaksconsumptie te halveren  In de eerste 3 maanden vindt de meeste terugval plaats 

7 Schadebeperking  Belangrijke vraag: leidt minderen werkelijk tot minder gezondheidsschade? Meeste studies kampten met methodologische problemen  trekken van conclusies moeilijk  Longkanker  Hart en vaatziekten  Vroegtijdige sterfte  Niet verstandig  om rokers te adviseren om te minderen met als doel voor een betere gezondheid 

8 Minderen als middel om te stoppen

9 Effect op stoppen  Laatste jaren meer bekend geworden over de effecten cab lubdereb in de succeskans van stoppogingen Onderzoek van Zhu: alle rokers een matige of low-rate rokers? Low-rate rokers = minder dan 5 sigaretten per dag  Farkas: toonde aan dat rokers die minder dan 15 sigaretten per dag gaan roken hun kans op stoppen vergroten 

10 Methoden om te minderen
Gedragstherapie  Bepaalde rookmomenten vermijden op een dag en vergroten van het tijdsinterval tussen gerookte sigaretten  Methode scheduled reduced smoking (CRS) veel belovend: een methode ter voorbereiding op stoppen met roken, waarbij eerst geleidelijk wordt geminderd volgens een vast schema. Hierbij wordt de rokers geholpen om het dagelijks rookpatroon systematisch te doorbreken. De deelnemer houdt een dagboekje bij om inzicht te krijgen in het dagelijkse rookpatroon. Vervolgens wordt het aantal te roken sigaretten evenredig over de dag gespreid, waarna het aantak sigaretten langzaal wordt afgebouwd.

11 Risico's van minderen  Als rokers nicotinebehoeften bevredigen met nicotine uit pleisters en kauwgom, bestaat er dan geen gevaar dat mensen langdurig verslaafd raken aan deze middelen?  Uit een studie bij 504 rokers die met behulp van nicotinevervangers stopten, bleek dat ongeveer een kwart van de gebruikers het gevoel had dat ze er afhankelijk van waren geworden Uit een meta-analyse van 24 studies bleek dat 9% van patiënten die nicotinekauwgom kregen voorgeschreven om met roken te stoppen en na een jaar nog steeds kauwgom gebruikten Meeste patiënten gaven aan dat ze dit doen uit angst om terug te vallen naar het roken van sigaretten en niet vanwege compulsief gebruik pleister heeft de minste potentie tot verslaving, vanwege de zeer langzame stijging van de nicotinebloedspiegel en de lagere nicotinebloedspiegel die wordt bereikt. Pas na vijf tot tien uur wordt een piek bereikt. Bij de kauwgom wordt de piek na twintig tot dertig minuten

12 Voor welke groepen? Eerste groep betreft rokers die wel willen stoppen, maar herhaaldelijk falen, ook met de beschikbare vormen van stopondersteuning. De tweede groep betreft rokers die acuut moeten stoppen vanwege hun gezondheid, maar dat niet kunnen.

13 Tot besluit  Omdat er voldoende aanwijzingen zijn dat minderen een goede strategie is ter voorbereiding op het stoppen en minderen het stoppen niet ondermijnt, moet de minderenstrategie duidelijker worden ingebouwd in de hulpverlening aan rokers die willen stoppen. In de hulpverlening kan minderen naast het in één keer stoppen geadviseerd worden als manier om uiteindelijk te stoppen Er zijn geen nadelen aan langdurig gebruik van nicotinebevattende medicatie


Download ppt "Minderen: een alternatief voor stoppen met roken?"

Verwante presentaties


Ads door Google