De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rabobank …… en AOC-plaatsnaam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rabobank …… en AOC-plaatsnaam"— Transcript van de presentatie:

1 Rabobank …… en AOC-plaatsnaam
Deze presentatie is voor studenten die bijna de studie afgerond hebben en de leerlingenstichting gaan overdragen. De Rabobank Organisatie en AOC-Oost werken samen in het project “Ontwikkeling van Persoonlijke Competenties bij Toekomstige Ondernemers”. Het gaat dan vooral om ondernemende eigenschappen. Rabobank is specifiek een organisatie voor ondernemers en ondernemende medewerkers. Een presentatie houden voor studenten van het AOC heeft twee doelen, namelijk: als eerste het ondersteunen van het AOC om studenten bewust te maken van zijn of haar competenties om ondernemend te zijn, het tweede doel is duidelijk de Rabobank te profileren en de studenten uitleg te geven over onze kijk op ondernemerschap en ondernemersplannen. Deze presentie is in tweevoud opgezet: voor studenten die voor het laatste jaar staan en een ondernemersstichting gaan beheren, voor studenten die bijna de studie afgerond hebben en de leerlingenstichting overdragen. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de studenten is het goed met de branchegegevens te werken van de studie. Deze zijn te vinden op het Raboweb. Natuurlijk mag de presentatie naar eigen inzicht worden aangepast. Afstemming heeft plaatsgevonden met Rob Benerink van AOC-Oost in Almelo. Hij is projectleider van OPCTO. Bert Groot Wesseldijk, Rabobank Achterhoek-Noord datum

2 AOC bezoek bij Rabobank Centraal Twente
Hoe zit de Rabobank Organisatie in elkaar Evaluatie Ondernemersplan De markt Financieringsfilosofie Eigenschappen van ondernemers Praktische zaken en vragen Het programma kan natuurlijk naar eigen inzicht aangepast worden. Er zijn geen dia’s ingevoegd over de bank, omdat deze presentatie door verschillende Rabobanken kan worden gegeven. Zelf heb ik de coöperatieve structuur altijd op een flip-over getekend en de organisatie van de plaatselijke bank besproken. Daarnaast zijn er op het Raboweb cijfers te vinden over de aantallen kantoren, leden en degelijke. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van bestaande presentaties, b.v. financiering van de land- en tuinbouw. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

3 Evaluatie Ondernemersplan
Onderneming Markt Financiering Ondernemer Deze dia is een introductie op de verschillende onderdelen. Het is de bedoeling dat de studenten terugkijken op het afgelopen jaar en de gang van zaken met betrekking tot de stichting evalueren. De ondernemer staat als laatste genoemd omdat daar in het tweede deel van de presentatie speciale aandacht aan besteed wordt. Neemt niet weg dat waarschijnlijk verschillende ondernemerskwaliteiten al eerden aan de orde komen. U heeft natuurlijk alle vrijheid om daar op dat moment al op in te gaan. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

4 Wat waren de kritieke succesfactoren
Onderneming Wat waren de kritieke succesfactoren van “Flower & Design” Overleg in groepjes en schrijf de vijf belangrijkste succesfactoren op! Opdracht aan de studenten om in groepjes van b.v. drie personen eens na te gaan wat nu echt de kritieke succesfactoren waren van de onderneming/stichting die ze hebben beheerd. Verzamel op een flipover de antwoorden en behandel ze. Waarschijnlijk geeft dit voldoende input voor het onderdeel marketing In de branche-informatie is genoeg informatie te vinden over kritieke succesfactoren voor verschillende branches. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

5 Markt De vijf P’s van Marketing Product Plaats Promotie Prijs
Personeel De drie P’s van MVO People Planet Profit Het bespreken van Personeel of eigenlijk de eigenschappen van ondernemers en ondernemende mensen komt later in de presentatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Door veel klanten wordt het gewaardeerd dat je bewust omgaat met aspecten van MVO. Mijn ervaring is dat de kennis hiervan niet groot is bij de studenten. Geeft daarbij voorbeelden zoals, kinderarbeid bij rozenkweek in Kenia, of het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

6 De markt van Flower & Design Wat hebben jullie goed ingeschat
Wat viel tegen Welke adviezen heb je voor jullie opvolgers Kijk daarbij vooral naar de kritieke succesfactoren en de vijf P’s van marketing Doel is hier te evalueren hoe de studenten zijn omgegaan met de beelden vooraf en aanpassing van de inschattingen gedurende het afgelopen jaar. Mogelijk hadden ze achteraf nog zaken anders gedaan of anders opgepakt. Uitleg geven over het belang van afstemming tussen de verschillende P’s. Mogelijk kunnen ze dit bevestigen. Hierbij kunnen de evaluaties van de projecten goed gebruikt worden. Deze zijn op te vragen bij de schoolbegeleider. Zijn ze wel zelf kritisch geweest? Worden de verbeterpunten wel benoemd? Hoe verliep de communicatie? Konden ze andere studenten motiveren? Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

7 Financiële evaluatie Afspraken met klanten Liquiditeit
Kost gaat voor de baat Verschillende projecten Doorlooptijd Hoe volg je de projecten tijdens de uitvoering Na calculatie Afsluiten van projecten Wat heb je nu werkelijk verdiend Moet je prijzen en berekening aanpassen voor volgende projecten Gemaakte winst Aanleggen reserves. Bespreek in de groep de financiële evaluatie van enkele voorbeeldprojecten. Liefst projecten met verschillende uitkomsten en probleemsituaties. Koppel dit eventueel terug naar de bijbehorende ondernemerscompetenties. Denk aan: voorfinanciering inzicht tijdens het project houden ze de budgetten aan? Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank 37 37 36 37 36 38 39 39 39 39 39 38 41 38

8 Eigenschappen Welke eigenschappen zie je graag bij:
Ondernemer Werknemer Adviseur Overleg in groepjes en schrijf de vijf belangrijkste eigenschappen op! Volgens de Dikke Van Dale on·der·ne·men (ov.ww.) 1 op zich nemen, beginnen te doen 2 [econ.] speculeren on·der·ne·mend (bn.) 1 niet bang om iets groots of moeilijks te ondernemen => initiatiefrijk Nu de studenten wat ervaring hebben opgedaan met een onderneming kunnen ze waarschijnlijk aangeven welke factoren ze zelf belangrijk vinden. Ook welke ze belangrijk vinden bij hun medestudenten (als collega of medewerker) Misschien zelfs welke eigenschappen ze verwachten van een adviseur (wie weet worden ze zelf straks adviseur) Gebruik eventueel de bijlage (checklist voor het beoordelen van ondernemerskwaliteiten) Ook kunnen competenties van een adviseur worden benoemd zoals in b.v. een functieprofiel staat van een bankadviseur. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

9 Eigenschappen Flower & Design
Nu je weet welke eigenschappen belangrijk zijn Klopte dit ook met jullie eigen onderneming Waarom wel of niet Welke verbeterpunten zien jullie dan nog Welke adviezen willen jullie je opvolgers meegeven. Schrijf de antwoorden kort op in de zelfde groepjes. Hierbij een vervolg geven op de vorige dia. In groepen bespreken en bespreken in grote groep. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

10 Jezelf Welke eigenschappen heb je zelf goed kunnen benutten in de stichting ? Welke eigenschappen zou je nog graag verbeteren? Zien je mede ondernemers dat ook? Bespreek in de groep, nadat ze even hebben kunnen nadenken, welke eigenschappen ze goed hebben kunnen gebruiken en welke ze nog moeten verbeteren om ondernemend te worden. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

11 Praktische zaken Welke risico’s loopt Overige diensten
De ondernemer De onderneming Overige diensten Wat zijn jullie adviezen voor jullie opvolgers! De dia kan optioneel worden toegevoegd. Op het raboweb is voldoende informatie te vinden over de verschillend risico’s die de onderneming en de ondernemer lopen. Het is niet de bedoeling om hier een uitgebreide presentatie van te maken maar meer kort te benoemen welke risico’s men loopt en welke zijn af te dekken. Denk daarbij naast de gebruikelijke risico’s ook aan afzet, inkoop, weer, afhankelijkheid van derden, rente, debiteuren, enz. Daarnaast kunnen andere praktische zaken en diensten worden toegevoegd. Pas de dia eventueel aan met actuele informatie. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

12 Nog te doen….. Maak met elkaar een lijst van zaken die jullie nog moeten doen als je de stichting gaat overdragen. Denk daarbij aan alle aspecten die we hebben benoemd. In de groep op een flipover verzamelen wat nog moet worden gedaan. Hoe gaan ze dit overdragen op de overnemende studenten. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

13 Vragen? Afsluiting en vragen


Download ppt "Rabobank …… en AOC-plaatsnaam"

Verwante presentaties


Ads door Google