De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heiland Uw Heiland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heiland Uw Heiland."— Transcript van de presentatie:

1 De Heiland Uw Heiland

2

3 Lucas 2: 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

4 Psalm 51: 7 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

5 De eerste proclamatie over de geboorte van de zoon van God werd niet gehoord door de meest populaire mensen in Israël, noch door de rijkste, noch door de meest invloedrijken.

6 Heeft u er ooit over nagedacht waarom God de grootste geboorte in de historie van de mensheid maar aan een handjevol laag geboren herders op een heuvel heeft verkondigd?

7 Misschien was het omdat zij stil genoeg waren om Hem te horen, gewillig genoeg om te luisteren en beschikbaar genoeg om te volgen!

8 Heiland: Redder – Bevrijder – Behouder

9

10 Johannes 12: 20 Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden: 21 dezen dan gingen tot Filippus, die van Betsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. 22 Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus.

11 23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.  

12

13


Download ppt "De Heiland Uw Heiland."

Verwante presentaties


Ads door Google