De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze."— Transcript van de presentatie:

1 Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. 20:30,31 31-7-2014

2

3 De verheerlijking Johannes 12:20-36 31-7-2014

4 De verheerlijking van God - blindgeborene - Lazarus - Zoon van Adam 31-7-2014

5 De intocht in Jeruzalem 31-7-2014

6 Laatste dagen van de 69 e week van Daniël, 10-14 nisan: ‘Na de tweeënzestig weken zal de Messias afgesneden worden, maar het zal niet voor Hem zijn’ Daniël 9:26 31-7-2014

7 12:20 ‘Enkele Grieken waren gekomen om op het feest te aanbidden…. 31-7-2014

8 Pèsach 31-7-2014

9 Feest van Pèsach : feest van de ongezuurde broden 31-7-2014

10 Filippus: paardenliefhebber 31-7-2014

11 Andreas: de mannelijke beeld van de gemeente : opgroeien tot volkomen man..totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus.. Efeziërs 4:13, CV 31-7-2014

12 Grieken  Filippus  Andreas  Filippus en Andreas  Jezus (Jahweh-redder) 31-7-2014

13 Vers 23 Het uur is gekomen…. 31-7-2014

14 …dat de Zoon van de mens verheerlijkt zal worden…. 31-7-2014

15 Amen Amen …. voorwaar, voorwaar (25 x)

16 31-7-2014 Want de Jahweh, uw Elohim, brengt u in een goed land: …. een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijf(bomen) en honing Deuteronomium 8:7,8

17 31-7-2014 Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft…..

18 31-7-2014 Tarwekorrel

19 31-7-2014 Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

20 31-7-2014 Tarwe aren, er is vrucht, deels 30-, deels 60-, deels 100-voudig

21 31-7-2014 Lijden heerlijkheid proces in het leven:

22 31-7-2014 Graan dorsen

23 31-7-2014 Graan dorsen: kaf

24 31-7-2014 חטה : tarwe חטא : zonde/zondaar /zondoffer

25 31-7-2014 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.

26 31-7-2014

27 ++ = + +

28 Wie zijn ziel liefheeft, zal die verliezen, en wie zijn ziel haat in deze wereld, zal die bewaken tot het eonische leven.

29 31-7-2014 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem waarderen. Johannes 12:26

30 31-7-2014 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur? Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Johannes 12:27,28

31 31-7-2014 Lijden heerlijkheid van de Vader proces voor de Heer Jezus:

32 31-7-2014 En Ik verheerlijk die en Ik zal die opnieuw verheerlijken!

33 31-7-2014 Stem engel? Donderslag?

34 31-7-2014 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de vorst van deze wereld uitgeworpen worden. Johannes 12:30,31


Download ppt "Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze."

Verwante presentaties


Ads door Google