De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze."— Transcript van de presentatie:

1 Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. 20:30,31

2

3 De verheerlijking Johannes 12:20-36

4 De verheerlijking van God
- blindgeborene - Lazarus - Zoon van Adam

5 De intocht in Jeruzalem

6 ‘Na de tweeënzestig weken
Laatste dagen van de 69e week van Daniël, nisan: ‘Na de tweeënzestig weken zal de Messias afgesneden worden, maar het zal niet voor Hem zijn’ Daniël 9:26

7 12:20 ‘Enkele Grieken waren gekomen om op het feest te aanbidden….

8 Pèsach

9 Feest van Pèsach : feest van de ongezuurde broden

10 Filippus: paardenliefhebber

11 Andreas: de mannelijke
beeld van de gemeente : opgroeien tot volkomen man ..totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus.. Efeziërs 4:13, CV

12 Grieken  Filippus  Andreas 
Filippus en Andreas  Jezus (Jahweh-redder)

13 Vers 23 Het uur is gekomen….

14 …dat de Zoon van de mens verheerlijkt zal worden….

15 Amen Amen …. voorwaar, voorwaar (25 x)

16 Want de Jahweh, uw Elohim, brengt u in een goed land: …
Want de Jahweh, uw Elohim, brengt u in een goed land: …. een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijf(bomen) en honing Deuteronomium 8:7,8

17 Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft…..

18 Tarwekorrel

19 Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

20 Tarwe aren, er is vrucht, deels 30-, deels 60-, deels 100-voudig

21 proces in het leven: heerlijkheid Lijden

22 Graan dorsen

23 Graan dorsen: kaf

24 חטא : zonde/zondaar /zondoffer
חטה : tarwe חטא : zonde/zondaar /zondoffer

25 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.

26

27 + + + + =

28 Wie zijn ziel liefheeft, zal die verliezen, en wie zijn ziel haat in deze wereld, zal die bewaken tot het eonische leven.

29 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem waarderen Johannes 12:26

30 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen
Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur? Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Johannes 12:27,28

31 heerlijkheid van de Vader
proces voor de Heer Jezus: heerlijkheid van de Vader Lijden

32 En Ik verheerlijk die en Ik zal die opnieuw verheerlijken!

33 Stem engel? Donderslag?

34 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de vorst van deze wereld uitgeworpen worden. Johannes 12:30,31


Download ppt "Johannes-evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze."

Verwante presentaties


Ads door Google