De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel dia overgang via muisklik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel dia overgang via muisklik."— Transcript van de presentatie:

1 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel dia overgang via muisklik

2 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel xy = z;yz = x;zx = y

3 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten

4 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten

5 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.A

6 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A

7 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A

8 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A

9 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A

10 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A

11 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A x y

12 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A x y

13 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A x yy z

14 VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel in aanzichten V.AR.Z.A O.A B.A L.Z.A x yyy x x zz z z

15 Voorstelling van vectoren VECTOREN

16 Voorstelling van vectoren VECTOREN notatie:

17 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie:

18 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie:

19 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur:

20 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: A B

21 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: grootte: richting: zin: beginpunt : A B

22 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: grootte:AB of a richting: zin: beginpunt : A B

23 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: grootte:AB of a richting: de werklijn zin: beginpunt : A B

24 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: grootte:AB of a richting: de werklijn zin: de pijl beginpunt : A B

25 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: grootte:AB of a richting: de werklijn zin: de pijl beginpunt : A A B

26 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur:

27 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: een vector loodrecht uit het blad

28 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: een vector loodrecht uit het blad

29 Voorstelling van vectoren VECTOREN of notatie: Figuur: een vector loodrecht uit het blad een vector loodrecht in het blad

30

31

32

33 een vector tekenen met het beginpunt in de oorsprong VECTOREN

34 een vector tekenen met het beginpunt in de oorsprong VECTOREN de hoek  : de hoek  : de hoek  :

35 een vector tekenen met het beginpunt in de oorsprong VECTOREN de hoek  : 4 kenmerken: - beginpunt van de vector in de oorsprong tekenen - beginbeen is de positieve x-as - eindbeen is de vector - de kleinste hoek

36 een vector tekenen met het beginpunt in de oorsprong VECTOREN de hoek  : 4 kenmerken: - beginpunt van de vector in de oorsprong tekenen - beginbeen is de positieve y-as - eindbeen is de vector - de kleinste hoek

37 een vector tekenen met het beginpunt in de oorsprong VECTOREN de hoek  : 4 kenmerken: - beginpunt van de vector in de oorsprong tekenen - beginbeen is de positieve z-as - eindbeen is de vector - de kleinste hoek

38 y x VECTOREN

39 Grafische bewerkingen VECTOREN

40 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode

41 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode De parallellogrammethode

42 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode De parallellogrammethode

43 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode De parallellogrammethode

44 Grafische bewerkingen VECTOREN De parallellogrammethode

45 Grafische bewerkingen VECTOREN De parallellogrammethode

46 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode

47 Grafische bewerkingen VECTOREN De kop – staartmethode

48 Grafische bewerkingen VECTOREN Ontbinden van een vector in twee gegeven richtingen.

49 Grafische bewerkingen VECTOREN Ontbinden van een vector in twee gegeven richtingen.

50 Grafische bewerkingen VECTOREN Ontbinden van een vector in twee gegeven richtingen.

51 Algebraïsche projectie van een vector op een as. VECTOREN

52 Algebraïsche projectie van een vector op een as. VECTOREN

53 Algebraïsche projectie van een vector op een as. VECTOREN

54 Algebraïsche projectie van een vector op een as. VECTOREN

55 Algebraïsche projectie van een vector op een as.(a x ; a y ; a z ) VECTOREN

56 Algebraïsche projectie van een vector op een as. VECTOREN -de algebraïsche projectie van een vector op de x-as noemen we ook de x-component = algebraïsch getal -de algebraïsche projectie van een vector op de y-as noemen we ook de y-component = algebraïsch getal -de algebraïsche projectie van een vector op de z-as noemen we ook de z-component = algebraïsch getal

57  

58 notatie van VECTOREN x ; y ; z-coördinaat van een punt a:

59 notatie van VECTOREN x ; y ; z-coördinaat van een punt a: x a ; y a ; z a ofwel a(x a ; y a ; z a )

60 notatie van VECTOREN vector a:

61 notatie van VECTOREN vector a: a

62 notatie van VECTOREN grootte van de vector a

63 notatie van VECTOREN grootte van de vector a a

64 notatie van VECTOREN x; y; z-component van de vector a

65 notatie van VECTOREN x; y; z-component van de vector a a x ; a y ; a z

66 notatie van VECTOREN x; y; z-component van de vector a a x ; a y ; a z Teken de volgende vector

67 notatie van VECTOREN x ; y ; z-coördinaat van een punt a: x a ; y a ; z a ofwel a(x a ; y a ; z a ) vector a: a grootte van de vector a a x; y; z-component van de vector a a x ; a y ; a z

68 notatie van VECTOREN vector met beginpunt a en eindpunt b

69 notatie van VECTOREN vector met beginpunt a en eindpunt b ab

70 notatie van VECTOREN vector met beginpunt a en eindpunt b ab x; y; z-component van de vector ab

71 notatie van VECTOREN vector met beginpunt a en eindpunt b ab x; y; z-component van de vector ab (ab) x ; ( ab) y ; (ab) z

72 notatie van VECTOREN vector met beginpunt a en eindpunt b ab x; y; z-component van de vector ab (ab) x ; ( ab) y ; (ab) z een vector FE met behulp van de componenten

73 Vectoren

74

75

76

77

78

79

80 VECTOREN

81 notatie van VECTOREN vectoriëel product van de vector a met b

82 notatie van VECTOREN vectoriëel product van de vector a met b a X b

83 notatie van VECTOREN vectoriëel product van de vector a met b a X b scalair produkt van de vector a met b

84 notatie van VECTOREN vectoriëel product van de vector a met b a X b scalair product van de vector a met b a. b

85 BEREKENINGEN comp VECTOREN grootte van de x; y; z-component van de vector ab als de coördinaten gegeven zijn van het beginpunt a en het eindpunt b

86 BEREKENINGEN comp VECTOREN grootte van de x; y; z-component van de vector ab als de coördinaten gegeven zijn van het beginpunt a en het eindpunt b (ab) x = x-coördinaat eindpunt – x-coördinaat beginpunt (x b – x a) (ab) y = y-coördinaat eindpunt – y-coördinaat beginpunt (y b – y a) (ab) z = z-coördinaat eindpunt – z-coördinaat beginpunt (z b – z a)

87 BEREKENINGEN groott VECTOREN  grootte van de vector ab als de coördinaten gegeven zijn van het beginpunt a en het eindpunt b (ab) x = x-coördinaat eindpunt – x-coördinaat beginpunt (x b – x a) (ab) y = y-coördinaat eindpunt – y-coördinaat beginpunt (y b – y a) (ab) z = z-coördinaat eindpunt – z-coördinaat beginpunt (z b – z a)

88 BEREKENINGEN groott VECTOREN  grootte van de vector ab als de coördinaten gegeven zijn van het beginpunt a en het eindpunt b (ab) x = x-coördinaat eindpunt – x-coördinaat beginpunt (x b – x a) (ab) y = y-coördinaat eindpunt – y-coördinaat beginpunt (y b – y a) (ab) z = z-coördinaat eindpunt – z-coördinaat beginpunt (z b – z a)

89 BEREKENINGEN comp VECTOREN grootte van de x; y; z-component van de vector a als de grootte en de hoeken  ;  en  gegeven zijn.

90 BEREKENINGEN comp VECTOREN grootte van de x; y; z-component van de vector a als de grootte en de hoeken  ;  en  gegeven zijn.

91 BEREKENINGENvectorieel VECTOREN vectoriëel product van met de volgende eigenschappen  richting:  zin:  grootte:

92 BEREKENINGENvectorieel VECTOREN vectoriëel product van met de volgende eigenschappen  richting: loodrecht op het vlak gevormd door de vector a en b  zin:  grootte:

93 BEREKENINGENvectorieel VECTOREN vectoriëel product van met de volgende eigenschappen  richting: loodrecht op het vlak gevormd door de vector a en b  zin: kurketrekkerregel of rechterhandregel : draaien van de eerste vector naar de tweede vector over de kleinste hoek  grootte:

94 y b O x z a  VECTOREN BEREKENINGENvecgrootte vectoriëel product van ( beide vectoren in het x-y vlak gelegen)  grootte:

95 y b O x z a  VECTOREN BEREKENINGENvecgrootte vectoriëel product van ( beide vectoren in het x-y vlak gelegen)  grootte: 1) via de definitie

96 y b O x z a  VECTOREN BEREKENINGENvecgrootte vectoriëel product van ( beide vectoren in het x-y vlak gelegen)  grootte: 1) via de definitie c=a.b.sin(  ) met  de kleinste hoek tussen a en b

97 y b O x z a  VECTOREN BEREKENINGENvecgrootte vectoriëel product van ( beide vectoren in het x-y vlak gelegen)  grootte: 1) via de definitie c=a.b.sin(  ) met  de kleinste hoek tussen a en b c

98 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

99 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

100 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

101 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

102 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

103 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel produkt van  grootte:. 2) via de componenten met

104 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

105 BEREKENINGENvecgrootte VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 2) via de componenten met

106 BEREKENINGENdeterm VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 3) via de determinant

107 BEREKENINGENdeterm VECTOREN vectoriëel product van  grootte:. 3) via de determinant

108 BEREKENINGENscalair VECTOREN scalair product van de vector a en b c kunnen we op 2 manieren bepalen:

109 BEREKENINGENscalair VECTOREN scalair product van de vector a en b c kunnen we op 2 manieren bepalen: via de definitie via de componenten

110 BEREKENINGENscalair VECTOREN scalair product van de vector a en b c kunnen we op 2 manieren bepalen: via de definitie c=a.b.cos(  ) via de componenten

111 BEREKENINGENscalair VECTOREN scalair product van de vector a en b c kunnen we op 2 manieren bepalen: via de definitie c=a.b.cos(  ) via de componenten c=a x.b x +a y.b y +a z.b z

112 Componenten van een vector Notatie: (ab) x ;(ab) y ;(ab) z Coördinaten begin- en eindpunt 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: 1.Geg.: ab: (ab);  2.Gevr.: 3.Opl.: (ab) x = (x b – x a ) (ab) y = (y b – y a ) (ab) z = (z b – z a ) (ab) x ; (ab) y ; (ab) z x a ; y a ; z a x b ; y b ; z b (ab) x ; (ab) y ; (ab) z Grootte en hoeken a y O x b

113 1.Geg.: a: a;  b: b;  Gevr.: a x b = c 2.Opl.: richting zin a y b O x z  c c=a.b.sin(  ) tekenen Vectorieel product van twee vectoren Notatie: a x b Via de definitie Via de componenten 1.Geg.: a x ; a y ; a z b x ; b y ; b z 2.Gevr.: a x b = c 3.Opl.:

114 scalair product van twee vectoren Notatie: a. b Via de definitie Via de componenten 1.Geg.: a x ; a y ; a z b x ; b y ; b z 2.Gevr.: 3.Opl.: 1.Geg.: a: a;  b: b;  Gevr.: 2.Opl.: c=a x.b x +a y.b y +a z.b z c=a.b.cos(  )

115 Componenten van een vector Notatie: (ab) x ;(ab) y ;(ab) z Grootte en hoeken Coördinaten begin- en eindpunt 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.:

116 Vectorieel product van twee vectoren Notatie: a x b Via de definitie Via de componenten 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: richting zin

117 Scalair product van twee vectoren Via de definitie Via de componenten 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: 1.Geg.: 2.Gevr.: 3.Opl.: richting zin Notatie: a. b


Download ppt "VECTOREN rechtsdraaiend referentiestelsel dia overgang via muisklik."

Verwante presentaties


Ads door Google