De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heylen K., Tratsaert K., Winters S. Verbrugghe Eva 1 BaSW C Informatievaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heylen K., Tratsaert K., Winters S. Verbrugghe Eva 1 BaSW C Informatievaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Heylen K., Tratsaert K., Winters S. Verbrugghe Eva 1 BaSW C Informatievaardigheden

2  Subjectief begrip  4 domeinen/ dimensies ◦ Kwaliteit woningen ◦ Kwaliteit woonomgeving ◦ Kwaliteit sociale omgeving (relatie tussen bewoners) ◦ Buurtveiligheid Bron: Thompson, 2013

3  2 soorten indicatoren ◦ Objectieve  Meetbare feiten  Bv. sluikstorten ◦ Subjectieve  Tevredenheid bewoners met 4 dimensies  Bv. Hoe tevreden met buurtbewoners?  juist beeld: dimensies + indicatoren nodig  juiste vergelijking tussen omgevingen: leefbaarheidsindex/ leefbaarheidsmonitor Bron: Geijtenbeek, 2014

4  Verschillende oorzaken ◦ Objectief ◦ Subjectief  Onderlinge beïnvloeding  Verband tussen omgevingskenmerken en leefbaarheid Minder problemenMeer problemen Verspreide woningbouwHoogbouw, grote complexen Grotere, jongere woningenKleine en oude woningen Bron: Jong Groen, z.d.

5  Complex  Oplossing op maat nodig  Grote rol van huisvestingsmaatschappijen  Oplossing ◦ Ingrijpen op gedrag bewoner ◦ Bv. woonbegeleiding, sanctionering ◦ Wijzigingen aan samenstelling bewoners = sociale mix ⇕ Anderen denken: homogene bevolkingsgroep = stabieler Bron: Heesakkers, 2013

6  Opmerkingen ◦ ‘Leefbaarheid’ niet vast gedefinieerd ◦ ‘Leefbaarheid’ vaak niet bekeken vanuit standpunt bewoner ◦ < 2006: sociale mix = doel > 2006: sociale mix = middel / leefbaarheid = doel  Meer zelfstandigheid voor gemeenten en sociale verhuurmaatschappijen

7  Vermenging van huishoudens  D.m.v. etnische en inkomensmix  In bepaalde buurt Buurt … Autochtoon of allochtoon Jong en oud Rijk en arm

8  Omgekeerde evenredigheid: ◦ Kwaliteit ⇔ % vreemdelingen, alleenstaanden & eenoudergezinnen  2 doelen ◦ Integratie achtergestelde groepen ◦ Overlast door overconcentratie van bepaalde groepen op 1 plaats vermijden Bron: Dreamstime, 2014

9  Bekomen op verschillende manieren ◦ Woningtypes mengen ◦ Bv. sociale woningen + private woningen ◦ Omgeving aangenamer maken ◦ Bv. renovatie ◦ Toewijzingsbeleid aanpassen ◦ Bv. door meer zelfstandigheid aan sociale huisvestingsmaatschappijen ◦…◦…

10  Heylen K., Tratsaert K. & Winters S. (2007). Leefbaarheid en de rol van toewijzing in de Vlaamse sociale huisvesting. Geraadpleegd op 15 oktober 2014, op https://steunpuntwonen.be


Download ppt "Heylen K., Tratsaert K., Winters S. Verbrugghe Eva 1 BaSW C Informatievaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google