De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genezing in de schaduw? Handelingen 5:15

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genezing in de schaduw? Handelingen 5:15"— Transcript van de presentatie:

1 Genezing in de schaduw? Handelingen 5:15
Het is een apart detail: die schaduw van Petrus. Als Petrus ergens voorbijloopt, hoeft zijn schaduw maar op iemand te vallen en hij of zij is genezen. Valt die schaduw van Petrus ook nog op ons vandaag? En worden wij dan ook beter als we ziek zijn? Het lijkt er eerder op dat dit hele onderwerp in de schaduw ligt. Genezing en andere wonderen, daar kunnen wij als kerk niet zoveel mee. We zien en horen wel hoe het om ons heen gebeurt, bijvoorbeeld bij de gemeente Levensstroom in Leiderdorp. Daar komen ze uit alle hoeken van het land naartoe voor de genezingsdienst van Jan Zijlstra. Maar wij gaan liever naar de dokter als we ziek zijn. Genezing ligt in de schaduw, bij ons als kerk.

2 En het ligt ook best gevoelig
En het ligt ook best gevoelig. Zo is dat in ieder geval bij mijzelf: mijn moeder kreeg kanker en ze overleed toen ze nog maar 45 was. Was dat anders gegaan als we er toen, 2000 jaar geleden, in Jeruzalem bij geweest waren en we hadden met haar langs de straatkant gewacht tot Petrus voorbijkwam? Hadden we langer en harder moeten bidden dat ze weer beter mocht worden? Hebben we te weinig vertrouwd op de kracht van Jezus? Zulke vragen hakken er wel in, als je zelf met ziekte te maken krijgt. Als het gaat om een oom of tante, je kleinzoon, je broer, je collega, jijzelf … Je reflex kan zijn: afstand houden, maar in de schaduw blijven met je ziekte. Toch denk ik dat zo’n houding niet bevredigt. Als christelijke kerk kunnen we niet het hele terrein van ziek-zijn en pijn lijden en beter worden aan de dokters overlaten. Zou de kracht van de naam van Jezus uitgewerkt zijn? Is die genezende schaduw van Petrus alleen iets van Handelingen 5? Of gaat de kracht van de naam van Jezus door, overal waar zijn evangelie wordt verkondigd en mensen in Hem gaan geloven? * In Handelingen 5 hoort het meteen bij elkaar. Na Pinksteren komt de grote beweging van de Geest op gang. We leven in de laatste dagen, en nu gaan er bijzondere dingen gebeuren. God is naar de wereld gekomen met verlossing, met vergeving en met een nieuw leven. Jezus is de Redder die God aan zijn volk wilde geven. Overal waar zijn naam klinkt, daar begint iets nieuws: het beloofde Koninkrijk van God komt er nu echt aan. Gods Koninkrijk, dat gaat over een nieuwe wereld.

3 Koninkrijk met kracht Gods nieuwe wereld Jezus: de Heelmaker
Mens als ziel én lichaam Verkondiging en genezing hand in hand Kracht van de Naam van Jezus Een wereld die totaal verschilt van onze wereld van nu. God wil weer terug naar hoe Hij begon: naar een schepping die zijn glorie weerkaatst. Naar mensen die in volmaakt geluk leven omdat ze Hem kennen en hun geluk in God vinden. Mensen die naar Gods beeld gemaakt zijn, uitgerust met fantastische gaven om in hun optreden te laten zien hoe goed en machtig de HEER is. In Gods nieuwe wereld komt alles en iedereen tot volle ontplooiing, want de boze machten van het kwaad zijn overwonnen, de dood is er niet meer als de donkere schaduw die het leven bedreigt. Daar komt Jezus voor, om ons kwaad en onze mislukking weg te doen en goed te maken. En met ons kwaad gaan ook ziekte en pijn verdwijnen, alles wat kapot is bij ons gaat Jezus heelmaken. Neem dat woord “heelmaken” maar letterlijk: Jezus is geen halve Verlosser, Hij is de Heelmaker. Hij gaat ons helemaal redden. Mensen met een ziel én een lichaam. We weten wel hoe sterk het op elkaar inwerkt, het leven van de ziel met gedachten en wensen en emoties, en hoe het lichaam daarop reageert, als we stress hebben en er hartkloppingen van krijgen, of als we een gat in de lucht springen omdat we zo blij zijn. [KLIK] We weten ook hoe ziel en lichaam bij ons uit elkaar kunnen raken, als onze geest nog fris en levendig is, maar ons lichaam is zo verzwakt dat het niet meer mee kan met wat wij willen. Of als we juist in onze ziel gewond en verward zijn, we zien het leven niet meer zitten, maar aan de buitenkant zie je er niets van want ons lichaam is gezond. En toch ben je eindeloos moe. Dit is het geweldige nieuws van het evangelie, het nieuws dat Jezus brengt over het Koninkrijk van God: complete verlossing van alles wat je neerdrukt en kapot maakt. Je wordt hersteld in je relatie met God die de basis is van alles, en dan gaat dat doorwerken in alles van wie je bent en hoef je leeft. De naam van Jezus gaat rond, door de prediking van de apostelen. En tegelijk bewijst die naam zijn kracht, door de handen van de apostelen. Verkondiging en wonderen gaan hand en hand. Zo is de Geest aan het werk daar in Jeruzalem. [Er gebeurt echt iets rond die eerste gemeente van christenen. Wat Lukas hier vertelt over de genezingen die Petrus en de anderen mogen doen, helpt om de sfeer te proeven die rond het evangelie van Jezus ontstaat. Het raakt de mensen. Aan het eind van het vorige stukje gaat het over grote schrik, die iedereen te pakken kreeg, binnen de gemeente maar ook de buitenstaanders. Die schrik kun je je wel voorstellen ook, want het is niet niks wat er gebeurt: Saffira en haar man vallen dood neer wanneer ze de Heilige Geest proberen te bedriegen met het geld dat ze bij de apostelen brengen. Zo gevaarlijk kan het zijn als je met Jezus en zijn Geest in aanraking komt! Grote schrik. Dan snap je ook wel wat Lukas in vers 13 vertelt, dat de meesten toch een beetje afstand hielden. En toch worden de mensen ook aangetrokken, als door een magneet. De een na de ander stappen ze over hun schrik heen – schrik voor de Heer, maar vast ook voor de leiders van het volk, want die proberen met man en macht te voorkomen dat de apostelen over Jezus blijven vertellen – en gaan ze in de Heer Jezus geloven.] Als de schaduw van Petrus door de straten van Jeruzalem trekt, dan is dat niet de zoveelste wonderdokter. Dan komt daar de kracht van de naam van Jezus in mee. En dan komen de krachten van het Koninkrijk van God bij los. Die kracht is het die genezing brengt voor alle zwakke en zieke en gehandicapte mensen die op straat gelegd worden. Langs de kant van de straat, wachten tot de Koning komt die het leven weer heel maakt. * De schaduw van Petrus – het intrigerende detail in het verhaal dat Lukas vertelt over de wonderen van genezing. Een schaduw gaat altijd met je mee. Als kinderen het in de gaten krijgen, gaan ze er spelletjes mee doen, als ze twee of drie zijn. Zo hard gaan rennen dat je schaduw loslaat.

4 Verlengstuk Jezus vanuit de hemel 72 leerlingen: met volmacht op pad
“Het Koninkrijk heeft jullie bereikt!” Door handen van de apostelen Gezondheid, ziekte, pijn: in handen van Jezus leggen! Over je eigen schaduw heenspringen. Maar je komt er al gauw achter: dat lukt niet. Je schaduw zit aan jou vast. Zo is het niet vreemd dat ze in de tijd waar Lukas over schrijft soms de schaduw zagen als een soort geestelijke dubbelganger van de persoon zelf, een verlengstuk van wie jij zelf bent. Waar de schaduw van Petrus komt, daar is eigenlijk Petrus zelf, en daar kan hij net zo goed invloed hebben. Genezing in de naam van Jezus, daar hoeft geen fysieke aanraking bij te komen. Een tikje van de schaduw is genoeg. De schaduw als verlengstuk van jezelf – dat gaat hier in Handelingen 5 nog een wat verder. Eigenlijk is Petrus met zijn schaduw het verlengde van de Heer Jezus zelf. Je hebt het wel eens op een mooie dag met zon, als er ook een paar wolken overdrijven. Dan schuift de schaduw van zo’n wolk over de grond. In de schaduw van Petrus zie je als het ware de schaduw van Jezus vanuit de hemel meegaan. Hij is erbij. Het is zijn naam die wonderen doet, met de kracht van de opgestane Heer. We hebben erover gelezen in Lukas 10. Uit het evangelie kennen we de wonderkracht waarmee Jezus zelf rondging om de mensen te bevrijden van ziekte en gebondenheid. Zo brengt Hij in zijn eigen persoon en optreden het Koninkrijk van God dichtbij. Maar dat is te veel werk voor Hem alleen. Daarom schakelt Jezus 72 leerlingen in. [KLIK] Zij mogen de huizen binnenstappen met “Vrede!” En als concreet bewijs van die vrede mogen ze de zieken genezen. Let even goed op wat ze daar dan bij moeten zeggen (Lukas 10:9): “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt!” Op pad met volmacht, op pad met de naam van Jezus, en daarmee komt het koninkrijk van God, een voorproefje van de nieuwe wereld waar kwaad en lijden en dood geen plaats meer hebben maar alles vol is van God. Daar gaat Handelingen 5 mee verder. Die 72 leerlingen, daar hadden de 12 apostelen ook hun plek in. En nu Jezus naar de hemel is gegaan, hebben ze nog sterker de opdracht om in zijn naam aan het werk te gaan. Het werk van het Koninkrijk is niet afgelopen, ze krijgen geen pauze, maar nu begint het pas echt. Opvallend is hoe het stukje in Handelingen 5 begint. In onze vertaling valt dat wat weg. Een beetje anders vertaald gaat het zo: Veel wonderen en tekenen gebeurden door de handen van de apostelen. Door de handen van …: dan hoor je twee dingen. Aan de ene kant worden de apostelen erbij ingeschakeld. Via hun handen stroomt de kracht van Jezus die bevrijdt en geneest. Aan de andere kant: zij zijn het eigenlijk niet die de wonderen doen. Door hun handen heen is het Jezus en de Geest van Jezus. Het is niet een speciale toverkracht ofzo, waar de apostelen zomaar over kunnen beschikken. Het is de kracht van Jezus, die door hun handen werkt. En dan betekent ‘wonderen en tekenen’ ook dat dit gebeurtenissen zijn die op Jezus wijzen en die iets over Hem willen vertellen. Laat een wonder van genezing niet op zichzelf staan, als je het een keer mag meemaken. Staar je niet blind op het mirakel, maar open je ogen om Jezus te zien. Open je oren om het bevrijdend woord van genade en vrede te horen, want met dat woord begint Gods Koninkrijk in jouw leven. Open je hart om genade en vrede te laten binnenstromen, om vol te worden van de kracht van de Geest die je bezielt om nieuw te leven, niet meer een verloren mens, maar gered en verbonden aan Jezus. Daar zit dan ook de vraag voor ons vandaag: komen we met ons hele leven bij Jezus? Willen we alles aan Hem geven, en mag Hij het dan allemaal nieuw aan ons geven in zijn Koninkrijk? Alles aan Hem geven: je fitte dagen en je levenslust als het allemaal goed gaat, maar ook je ziekte en je pijn, je angst dat je misschien niet meer beter wordt. Leg het maar in de handen van Jezus, want dat zijn de vertrouwde handen van je Redder die zonder reserve zich helemaal voor je heeft gegeven. * Genezing in de schaduw – wat zal het worden voor ons als gemeente vandaag: laten we ‘genezing’ in de schaduw als een moeilijk onderwerp? Of gaan we in de schaduw staan om te ervaren welke kracht er ligt in de naam van Jezus?

5 Verwachting en overgave
Genezing hoort bij Koninkrijk Verwachten, niet claimen Breedte: overal waar naam van Jezus klinkt Lengte: lange-termijnklus Geest zucht met je mee Hoop op heerlijkheid We leven in de laatste dagen. Zo heeft Petrus geprofeteerd op de dag van Pinksteren. Die tijd duurt nog voort. De laatste dagen waarin de Geest van Jezus is uitgestort. De dagen waarin de naam van Jezus rondgaat over heel de aarde, om overal mensen uit de schaduw te trekken en te zetten in het volle licht van Gods liefde. De dagen waarin het Koninkrijk van God zich baanbreekt met volle kracht. In die laatste dagen mogen we leven, met overgave aan de Heer die ons redt, en vol verwachting van het nieuwe leven. Een paar opmerkingen nog om die verwachting in perspectief te zetten. In de eerste plaats: verwachten is iets anders dan claimen of opeisen. [KLIK] Gods nieuwe wereld komt eraan, Hij laat de krachten van het Koninkrijk al voelen op allerlei manieren in ons leven. Maar het blijft zíjn Koninkrijk, de krachten van vernieuwing en genezing liggen in zíjn handen. Wij mogen met vreugde de naam van Jezus dragen, wij mogen steeds meer deelkrijgen aan de schatten van genade en heling die daar in liggen. Maar wij trekken die niet eigenmachtig naar ons toe. Een stapje verder: hoe God werkt aan zijn Koninkrijk, dat mogen we ook in de breedte leren zien. Genezing zoals daar in de straten van Jeruzalem gebeurde, dat is spectaculair. Er komt geen dokter aan te pas, de schaduw alleen al van Petrus die voorbijloopt is genoeg. Maar als er wel een dokter aan te pas komt, staat Jezus er dan buiten? Ik geloof het niet. God knoopt met zijn Koninkrijk aan bij de wereld zoals Hij die van het begin bedoeld heeft. Hij laat zijn schepping niet los. In zijn nieuwe Rijk komt alles weer tevoorschijn wat Hij er ooit in gelegd heeft, alle mogelijkheden om het leven tot bloei te brengen en te verzorgen. Juist in de stroom van het evangelie en in het kielzog van de Geest komen die goede krachten van de schepping weer los. Als zendelingen in de binnenlanden van Papua of in de krottenwijken van Nairobi komen met de naam van Jezus, dan is het niet voor niets dat er verpleegsters en artsen meekomen om een poli op te richten voor alle ziektes die de mensen teisteren. Je leert dus in de breedte kijken, hoe de naam van Jezus doorwerkt in het hele leven. En tenslotte leer je ook in de lengte kijken: naar de toekomst. Het Koninkrijk van God is een langetermijn-klus. Een hele nieuwe wereld heeft God in voorbereiding. Concreet komt dat Koninkrijk bij ons binnen als de Geest ons één maakt met Christus. Dan gaat er al heel wat gebeuren. Dan kun je genezing meemaken van ziel en lichaam, vandaag net zo goed als toen in Jeruzalem. Maar er zit nog veel meer aan te komen. Beslissend is niet of je hier en nu beter wordt van je ziekte. Beslissend is dat God verder gaat met zijn werk aan jou en aan de hele wereld. Dat je opgenomen wordt in zijn reddingsproject, dat de Geest je op alle onderdelen van je leven aanpakt en dat je klaarmaakt voor de grote dag van straks. Als God met je bezig is, dan kan dat soms heel veel geduld en afzien en volharding van je vragen – de Geest van Jezus is ook de Geest die met je meezucht als je lijdt. En tegelijk helpt die Geest je om vast te houden aan de naam van Jezus, de enige naam onder de hemel die redding geeft, en om vast te houden aan de hoop, aan de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Ik lees als afsluiting een stukje voor uit Openbaring 21 en 22. Daar krijgen we alvast een kijkje in de nieuwe wereld waar God ons straks samen met Jezus zal begroeten.

6 Tranen afwissen Openbaring 21:1-4 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

7 Genezing voor de volken
Openbaring 22:1-3 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.


Download ppt "Genezing in de schaduw? Handelingen 5:15"

Verwante presentaties


Ads door Google